Kvaliteet

KVALITEET 2021

 

Raps

Kvaliteedinäitaja:   Piirmäär:  
     
Niiskus 9%  
Prügi 4%  
FFA 2%  
Klorofüll 30 ppm  
Glükosinolaadid 25 mmol/kg  
Eruukahape 2%  
     
Rapsi baashinna korrigeerimine    
     
Kvaliteedinäitaja: Ühik: Korrigeerimine:
     
Õlisus, baas 40%  
  Üle 40% hinnalisa 0,15% iga 0,1% kohta üle 40%
  Alla 40%     hinnaalandus 0,15% iga 0,1% kohta alla 40%
Niiskus 6 – 9%                    hinnalisa 0,05% iga 0,1% kohta alla 9% vahemikus 6-9%
Prügi 0-2% hinnalisa 0,05% iga 0,1% kohta alla 2%
  2-4% hinnaalandus 0,1% iga 0,1% kohta üle 2%
     

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel kaupa vastu ei võeta või võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.

Oder

Kvaliteedinäitaja:                  Piirmäär:
Mahukaal, min                       62 kg/hl
Prügi, max                               4 %
Niiskus, max                           14 %
Idanenud terad, max              8 %
Fusarioos, max                        0,1 %
Tulngaltera, max                     0,1 %
Muu teravili, max                    4 %

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.

Odra baashinna korrigeerimine:

Mahukaal, kg/hl 62 61,9-59,0 kg/hl hinnavähendus -3€
58,9-57,0 kg/hl hinnavähendus -7€
     
Prügi 1% hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i

 

Tuulekaer, tk/kg Baashinna korrigeerimine, EUR/t
0-25 0
26-50 -4
51-100 -8
101-150 -16
151-200 -20

 

Nisu

Kvaliteedinäitaja Piirmäär
Mahukaal, min 72 kg/hl
Prügi, max % 4 %
Niiskus, max % 14 %
Idanenud terad, max % 8 %
Fusarioos, max % 0,1 %
Tungaltera, max % 0,05 %
Muu teravili, max % 4 %

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.

Sööda- ja toidunisu baashinna korrigeerimine:

Mahukaal, min 72 kg/hl

 

Mahukaal, kg/hl 72 71,9-69,0 kg/hl hinnavähendus -3€,
68,9-67,0 kg/hl hinnavähendus -7€
     
Prügi 1% hinnavähendus 0,1% iga 0,1% kohta üle 1,0%-i

 

Tuulekaer, tk/kg Baashinna korrigeerimine, EUR/t
0-25 0
26-50 -4
51-100 -8
101-150 -16
151-200 -20

  
TOIDUNISU

Kvaliteedinäitaja  
Mahukaal, min 73 kg/hl
Prügi, max 2 %
Langemisarv, min 190 sek
Kleepvalk, min 19%
Proteiin, min 10%
Fusarioos, max % 0,1 %
Tungaltera, max % 0,05 %
Muu teravili, max % 4 %

 

TOIDUNISU KVALITEEDI KATEGOORIAD

 

             
Kvaliteedinäitaja   1.Kat 2.Kat 3.Kat 4.Kat 5.Kat
Proteiin min 14% 13% 12% 11% 10%
Kleepvalk min 28 26 24 22 19
Langemisarv min 250 250 230 200 190
Mahukaal min 77 76 75 73 73
Prügi max 2% 2% 2% 2% 2%

 

Kvaliteedinäitaja piirmäära ületamisel võetakse kaup vastu eraldi kokkuleppe alusel.
Kauba vastuvõtmise maksimaalne temperatuur 25 kraadi. Võimalusel võtame vastu kõrgema temperatuuriga vilja, mahahindlus 5€/t.