Yhtiökokous 2021

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 28.5.2021. Apetitin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Osakeyhtiölain 5 luvun 5 § mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pörssiyhtiössä vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimittamista.

Osakkeenomistajien tulee tehdä osakeyhtiölain 5 luvun 5 § mukaisesti mahdolliset esitykset vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista hallitukselle viimeistään 7.4.2021.