Yhtiökokous 2021

APETIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 28.5.2021 kello 13. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Apetitin pääkonttorilla osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen niin kutsutun väliaikaisen lain 677/2020 nojalla. Apetitin hallitus on päättänyt väliaikaisen lain mahdollistamista toimista, jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.

Apetitin osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsun osasta ”C. Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestäminen (vahva tunnistautuminen)

Apetit Oyj – Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Yhtiökokous 2021: asialista

Hallituksen ehdotukset

Osakkeenomistajien ehdotukset hallitukselle

Hallintoneuvoston ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt

Valtakirjamalli ja äänestysohjeet

Ennakkoäänestyslomake ja äänestysohjeet

Osakas- ja yhtiökokousrekisterin tietosuojaseloste

Palkitsemisraportti vuodelta 2020

Apetitin vuosikertomus 2020