Toimitusjohtajan katsaus Q4/2022

Toimitusjohtajan katsaus Q4/2022

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin liikevoitto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä selvästi vertailukaudesta Öljykasvituotteet-liiketoiminnon positiivisen tuloskehityksen myötä. Ruokaratkaisuissa tulos oli lähes vertailukauden tasolla. Öljykasvituotteiden tuloksen paranemiseen vaikuttivat myyntihintojen nousu ja onnistunut raaka-aineen hankinta. Ruokaratkaisuissa tulosta heikensivät kohonneet raaka-
ainekustannukset. Liikevaihto nousi viimeisellä neljänneksellä molemmissa liiketoiminnoissa vertailukaudesta.
Apetit-konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi vuositasolla selvästi vertailuvuodesta.

Liikevaihdon kasvuun vaikutti nousseiden kustannuksien vieminen myyntihintoihin. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi kasvoi Food service -sektorissa sekä viennissä, vähittäiskaupan volyymi pysyi vertailukauden korkealla tasolla. Öljykasvituotteissa onnistunut hinnoittelu ja korkeat markkinahinnat nostivat liikevaihtoa, vaikka myyntivolyymi ei raaka-ainepulan vuoksi yltänyt vertailukauden
ennätykselliselle tasolle.

Vuositasolla liikevoitto jäi vertailukaudesta. Koko konsernin tulosta painoivat kasvaneet raaka-aine- ja energiakustannukset. Kohonneita kustannuksia päästiin viemään hintoihin viiveellä.

Inflaatio näkyy ruoan hinnassa. Tilastokeskuksen (Kuluttajahintaindeksi 13.1.2023) mukaan elintarvikkeet maksoivat joulukuussa 2022 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Hinnat ovat nousseet erityisesti viljatuotteissa, mutta myös tuoreissa vihanneksissa. Kuluttajien varovaisuus ja laskeva ostovoima voivat heikentää kulutusta. Apetitin tuotteiden ja brändin asema vähittäiskaupassa on pysynyt vahvana. Apetit on vihannespakasteiden ainoa kotimainen toimija ja ainoa teollisen luokan kotimainen kasviöljyjen valmistaja. Apetitin tuotteet vastaavat vallitseviin ruokatrendeihin ja ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä tilanteessa, jossa yhä useampi kuluttaja harkitsee aiempaa tarkemmin rahankäyttöään.

Pudasjärven pakastepizzatehtaalla tehtiin kesällä 2022 merkittävä uudistus. Lähdimme haastamaan ulkomaisia kilpailijoita pakastepizzojen kategoriassa luottaen juureen leivottuun pizzapohjaan ja laadukkaisiin raaka-aineisiin. Täysin uudistuneet pakastepizzamme tulivat kauppojen valikoimiin lokakuussa. Uudet pizzat saivat hyvän vastaanoton ja myynti on ollut tavoitteiden mukainen.

Rypsipohjaisen kasviproteiinin BlackGrainin kehitystyössä keskityttiin tuotantoprosessin kehittämiseen. BlackGrain on hieno esimerkki kotimaisten kasviperäisten raaka-aineiden potentiaalista kestävän syömisen edistämiseksi. Öljykasvituotteissa päämääränä on paitsi tuotteiden jalostusarvon kasvattaminen, myös kotimaisen öljykasvien viljelyn lisääminen kestävälle tasolle. Kotimainen öljykasvisato oli Luonnonvarakeskuksen satoennusteen (24.11.2022) mukaan noin kolmanneksen edellisvuotta suurempi.

Kerroimme keväällä 2022 uusivamme Säkylän tehtaan energiaratkaisun. Uusi energiaratkaisu parantaa merkittävästi energiatehokkuutta lämmön talteenoton myötä. Sen myötä Säkylän tehtaan vuosittaiset CO2-päästöt alenevat jopa 80 prosenttia. Yhdessä Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen kanssa Säkylän uusi energiaratkaisu vie meitä harppauksin kohti 75 prosentin
päästövähennystavoitetta vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2022 päätteeksi olemme vähentäneet omia suoria päästöjämme vertailuvuodesta 2019 jo yli 70 prosentilla.

Vuonna 2023 käynnistämme strategisesti tärkeän ERP-järjestelmän uudistushankkeen. Tätä konsernin toiminnanohjausjärjestelmän uudistusta on valmisteltu huolellisesti. Projekti etenee hankesuunnitelman mukaisesti.

Apetit julkaisi uudistetun strategiansa 15.11.2022. Strategiakauden 2023–2025 pääviesti on Kasvua monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista. Uudistettu strategia on luonteva jatkumo päättyneelle strategiakaudelle, jonka aikana vahvistimme ydintoimintojamme. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kotimaisen alkutuotannon kanssa ja yhteistyö kotimaisten viljelijöiden kanssa on liiketoimintamme
kulmakivi.”