”Pakkauksen pitää soveltua tuotannosta kuluttajalle ja kierrätykseen asti”

”Pakkauksen pitää soveltua tuotannosta kuluttajalle ja kierrätykseen asti”

”Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata elintarvike sen koko matkalla logistiikkaketjun (koneellinen pakkaus, kuljetus, varastointi) läpi kuluttajalle asti siten, ettei vääränlaisen pakkauksen vuoksi vaaranneta tuoteturvallisuutta ja synnytetä hävikkiä. Lisäksi sen tulee päätyä käytön jälkeen oikeaan paikkaan eli kierrätykseen.” Henna

Apetitin pakkausasiantuntija Henna Lehtisellä on selkeä näkemys siitä, mikä on oleellista elintarvikkeiden pakkaukselle. Apetitin Säkylän tehtaalla valmistuu vihannes- ja ruokapakasteita. Kaikille pakasteille ei kuitenkaan sovellu sama pakkausratkaisu.

Kun puhutaan pakkauksesta, kuluttajan ajatus on useimmiten pakkauksessa, jossa elintarvike on kosketuksessa pakkauksen kanssa. Pakastealtaassa tai kaupan hyllyssä olevan tuotteen ympärillä on saattanut logistiikan vuoksi olla ollut useampi pakkaus. Trendinä on kuitenkin vähentää pakkausta.

”Pakkausta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon sen soveltuvuus pakattavalle tuotteelle, meidän tapauksessamme pakasteelle. Pakattavan tuotteen komponenttien koolla ja muodolla on myös merkitystä sekä tietysti sillä, millainen pakkauskone on käytössä. Tärkeintä on, että pakkaus säilyy myös pakastimessa. Tätä varten teemme aina säilyvyystestejä pidemmällä ajalla.”

Apetitin vähittäiskaupassa myytävät pakasteet pakataan pääsääntöisesti muoviin tai kartonkiin. Pakkausmateriaaleista noin 35 prosenttia on uusiutuvia. Muovipakkauksista noin 30 prosenttia on kierrätyksessä hyödynnettävää materiaalia ja kaikki Apetit-tuotteiden muovipakkaukset lajitellaan muovinkeräykseen.

Työ pakkausalan kehityksen polttopisteessä

Pakkausala kokonaisuudessaan on murroksessa. Elintarvikepakkauksille kartoitetaan jatkuvasti kestäviä ratkaisuja tuoteturvallisuus säilyttäen kuitenkin tuottamatta hävikkiä.

”On todella inspiroivaa työskennellä pakkausalan kehityksen polttopisteessä. Varsinkin pakkausalalla käynnissä olevaa muutosta on mielenkiintoista seurata ja olla osana sitä. Myös lainsäädäntö on tuonut vaatimuksen pakkausten kierrätettävyydestä. Tällä hetkellä se käytännössä meillä tarkoittaa, että monikerrosmuoveja tullaan korvaamaan muilla ratkaisuilla.”

”On kiinnostavaa seurata, mikä on pakkauksen tulevaisuus ja miten se asettuu kestävämpään suuntaan. Apetitilla tavoitteenamme on vähittäiskaupassa myytävien Apetit-tuotteiden pakkausmateriaalien kierrätettävyyden nostaminen 100 prosenttiin. Vuonna 2021 kierrätettävyysprosentti oli 67.”

Apetit aloitti vuoden 2020 aikana vähittäiskaupassa myytävien pakastevihannespakkauksien muovien ohentamisen. Apetitin vuoden 2021 muovin käyttöön suhteutettuna ohennuksella vähennetään vuosittaista muovin käyttöä 20 000 kilolla. 

”Tavoitteena on löytää oikea tasapaino muovin vähentämisen ja kierrätettävyyden sekä toimivuuden kanssa. Materiaalien muuttamisen lisäksi on muitakin keinoja vähentää pakkausmateriaalien ympäristövaikutuksia, esim. optimoida pakkauskokoja. Samalla kun mietitään pakkausmateriaaleja, tulisi katselmoida pakkaukset kaiken kaikkiaan, ettei pakkausmateriaalia käytetä liikaa.”

Hävikin välttäminen korostuu tulevaisuudessa pakkausratkaisuissa

Elintarvikepakkausten äärelle Henna on tullut aloittaessaan työskentelyn Apetitin laatuorganisaatiossa vuonna 2018. Pakkaukset muodostivat tärkeän osan toimittajalaatua ja Henna teki tiivistä yhteistyötä hankinnan kanssa pakkauksiin liittyen. Syksystä 2021 hän on keskittynyt ainoastaan pakkausratkaisuihin.

Pakkauksen kanssa voi missä kohtaa tuotantoketjua tahansa aina nousta haasteita, joita sitten ratkotaan. Henna kertookin ongelmanratkaisun ja kehitystyön olevan työn suola.

Suomessa ei vielä ole varsinaista pakkausalan koulutusta. Pakkausyhdistys pitää pakkausalan peruskurssia, jonka Hennakin juuri suoritti. Entuudestaan hänellä on ympäristöinsinöörin koulutus ja työkokemuksena hankittu vahva laatutausta sekä työtehtävien kautta noussut kokemus pakkauksista.

”Inspiraatio työskennellä pakkausten parissa on kova. Suunnittelussa täytyy ottaa niin monta asiaa huomioon ja alalla on jatkuvaa muutosta. Odotan kovasti, että saan ensimmäisen alusta asti itse työstämäni konkreettisen pakkausratkaisun käsiini.”

Kuten Henna toteaa, pakkausala on murroksessa. Apetitin pakkausasiantuntija näkee tulevaisuudessa useita suuntia, joihin pakkausmateriaaleja ollaan kehittämässä.

”Kierrätettävyys tulee ilman muuta lisääntymään ja muoville etsitään korvaavia ratkaisuja uusiutuvista lähteistä. Jokainen materiaali pystytään kierrättämään ja uudelleenkäyttämään jollain tasolla. Muovista on haastava elintarvikkeiden osalta kokonaan irrottautua, mutta olemassa oleva muovi tulisi saada kiertämään ja hyötykäyttöön. Jo käytetyssä materiaalissa on potentiaalia. Tulevaisuudessa pitää löytää vaihtoehto, jolla korvataan neitseellistä materiaalia. Uskon myös, että hävikki ja sen välttäminen kaiken kaikkiaan tulee nousemaan tärkeäksi teemaksi. Jos koko tuote menee pilalle, ei pakkauksella ole enää merkitystä.”