Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022: Ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen uudistetun strategian keskiössä

Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022: Ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen uudistetun strategian keskiössä

Apetit Oyj, pörssitiedote 12.5.2020 klo 9.00

Apetit Oyj julkistaa strategiansa kaudelle 2020-2022. Keskeistä uudistetussa strategiassa on vahvistaa olemassa olevaa ainutlaatuista arvoketjua, jonka vahva perusta on kotimaisessa alkutuotannossa. Strategiakauden toimenpiteet tähtäävät tavoitteeseen rakentaa Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.

”Strategiassa keskitymme olemassa olevien vahvuuksiemme hyödyntämiseen ja edelleen vahvistamiseen kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Keskeistä kaikelle tekemiselle on tulevaisuuden menestyksen varmistaminen”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.

Apetit on tunnistanut ne toimintaympäristön ilmiöt, jotka sekä ohjaavat että tukevat yhtiön strategiaa ja sen toteuttamista.

”Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa. Syömisen trendeinä arjen helpottaminen, hyvinvointi ja ruoan alkuperä korostuvat edelleen. Myös pakastemarkkina kasvaa. Isossa kuvassa ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sitä kautta myös satokausivaihteluja. Ilmastovastuulliset arjen teot korostuvat, kun rakennamme kestävää ruokaketjua erilaisten arvoketjujen kautta”, Mäki kuvaa.

Apetit-konsernin viisi strategista painopistealuetta

  1. Ydintoiminnot kuntoon

Parannamme prosessitehokkuutta kaikissa toiminnoissamme. Skaalaamme toimintomme suhteutettuna yhtiön olemassa olevaan kokoon. Parannamme resurssitehokkuutta kumppanuuksien kautta. Kehitämme kaupankäynnin kyvykkyyttämme viljakaupassa.

  1. Vahva jalansija Ruotsiin

Vahvistamme Ruotsin markkinaa viennin kärkenä. Varmistamme ja syvennämme olemassa olevia asiakkuuksia sekä rakennamme myös uusia asiakkuuksia. Kehitämme ja laajennamme markkinakohtaista tuotteistoa. Rakennamme tarkoituksenmukaiset kumppanuudet muille valikoiduille markkinoille.

  1. Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista

Kasvatamme olemassa olevan tuotteiston myyntiä ja laajennamme asiakaspohjaa. Laajennumme uusiin tuotesegmentteihin. Vahvistamme kaupallista asemaamme Foodservice-kanavassa. Luomme mallin rypsiproteiini-ingredientin kaupallistamiseen.

  1. Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen

Ruokaratkaisut: Laajennamme sopimusviljelyä herneessä ja mahdollisissa uusissa kasveissa. Parannamme viljelyn edellytyksiä esimerkiksi viljelytoimenpiteitä, maaperän kasvukuntoa ja kasvinsuojelumenetelmiä kehittämällä. Hyödynnämme uusia mahdollisuuksia kuten hiiliviljely.

Öljykasvituotteet: Syvennämme sopimusviljelymallia kotimaisen raaka-aineen varmistamiseksi.

Viljakauppa: Tulemme viljelijän ensisijaiseksi kumppaniksi kehittämällä logistisia ratkaisuja ja hyödyntämällä valikoituja kumppanuuksia.

  1. Vastuullisia tekoja

Edistämme viljelykehitystä ja jalkautamme uusia kestäviä viljelymenetelmiä. Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja kasvipohjaisen ja vastuullisen syömisen lisäämiseksi. Tuomme vastuullisuuden entistä kiinteämmäksi osaksi kaikkia toimintojamme. Pienennämme konsernin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

”Strategiassa asetetut painopistealueet kiteytyvät hyvin Apetitin uudistetussa missiossa Kaikille hyvä ruoka. Läheltä. Ruoka suoraan tai välillisesti sekä integraatio kotimaiseen alkutuotantoon yhdistävät liiketoimintojamme. Haluamme, että tuotteillamme ja toiminnallamme on myönteinen vaikutus kaikille: niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Tuotantomme on kotimaassa ja sen perusta on suurelta osin kotimaisissa raaka-aineissa”, painottaa Mäki.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 2,5 milj. euroa)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2019: -4,0 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen sekä strategisten toimenpiteiden systemaattiseen toteuttamiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Meneillään olevan COVID-19 -pandemian mahdolliset vaikutukset taloudellisiin tavoitteisiin arvioidaan tarvittaessa myöhemmin.

Osinkopolitiikka ennallaan

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.


Liittyvät artikkelit

KORJAUS: Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 30.3.2021 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 30.3.2021 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 26.3.2021 klo 9.00