Kysymyksiä ja vastauksia

K: Toimitusjohtaja Mäki kertoo vuosikertomuksen avaavassa katsauksessaan ”muodonmuutoksen kohti ydinosaamista” sujuneen suunnitellusti. Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on kuitenkin heikolla tolalla. Miten Apetit aikoo kääntää tuloksensa suunnan ja suunnata kasvuun?

V: Q1/2020 liiketoimintakatsauksessamme raportoimme jo hieman parantuneesta kannattavuudesta jatkuvissa toiminnoissa ruokavetoisesti tavoitteidemme mukaisesti. Konsernitasolla tulosparannus oli merkittävämpi, osoittaen aiemmin toteutetut rakennemuutokseen liittyvät toimenpiteet oikeiksi. Liiketoimintakatsauksessamme myös toistimme ohjeistuksemme tälle vuodelle: koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen. Olemme myös 12.5.2020 julkaisseet uuden strategian kaudelle 2020-2022, sisältäen taloudelliset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

K: Koronavirus on aiheuttanut erittäin laajoja talousvaikutuksia maailmanlaajuisesti. Miten koronavirus vaikuttaa Apetitin liiketoimintaan, tulokseen ja maksukykyyn vuonna 2020?

V: Koronavirukseen liittyvät vaikutukset ovat olleet hyvin erilaisia eri liiketoiminnoille ja myös liiketoimintojen sisällä esimerkiksi myyntikanavittain. Ruokaratkaisuissa kysyntä on kasvanut erityisesti vähittäiskaupassa syömisen siirryttyä kotiin ja vastaavasti pienentynyt HoReCa-puolella, sillä ravintolat, koulut ja muut julkiset palvelut ovat olleet kiinni tai toimineet normaalia supistetummin. Öljykasvituotteissa poikkeustilanne ei ole vaikuttanut kasviöljyn kokonaiskysyntään merkittävästi. Viljakaupassa poikkeustilanne on lisännyt kaupankäynnin volatiliteettia, mutta muuten vaikutuksia ei käytännössä ole nähtävissä.

K: Yhtiö on viime vuosina pienentynyt voimakkaasti. Onko tämän kokoluokan yrityksessä enää järkevää ja tarkoituksenmukaista ylläpitää hallintoneuvostoa ylimääräisenä päätöksenteon osapuolena? Eikö päätösvaltaa voitaisi siirtää yhtiökokoukselle ja hallitukselle soveltuvin osin?

V: Yhtiö ei voi ottaa kantaa hallintorakenteeseen, vaan se on osakkeenomistajien tehtävä.

K: Erilaiset etäosallistumisen keinot yhtiökokouksissa ovat tänä keväänä tuleet käyttöön poikkeuksellisen laajasti. Osakkeenomistajien laajan osallistumien mahdollistaminen ilman tarvetta ylimääräiselle matkustamiselle on myös vastuullista hallinnointia. Aikooko Apetit hyödyntää etäosallistumisen keinoja yhtiökokouksissaan myös jatkossa?

V: Arvioimme mahdollista etäosallistumisen hyödyntämistä jatkossa toukokuussa järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen, kunhan meillä on kokemusta uudenlaisesta toteutustavasta.

K: Pitkäaikainen suuri omistaja (Takasen yhtiöt) on jo pidemmän aikaa liudentanut omistustaan ja toukokuussa luopunut lopuistakin. Ostajana ja uutena suurena omistajana on teollinen toimija Berner Oy. Miten näette tämän vaikuttavan yhtiön strategiaan ja arvonluontipotentiaaliin?

V: Apetit on julkistanut uuden strategiansa kaudelle 2020-2022 toukokuussa, missä eri liiketoimintoja yhdistävänä tekijänä ja kilpailuetuna nähdään integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä suoraan että erilaisten kumppanuuksien kautta. Apetit-konserniin kuuluvalla Avenalla (Öljykasvituotteet ja Viljakauppa) on jo olemassa olevaa yhteistyötä Bernerin kanssa Viljelijän Avena Bernerin kautta. Yhteistyöhön ei liity omistuksellista järjestelyä, vaan se on yhteinen kenttäorganisaatio tuotantopanosten myyntiin sekä vilja- ja öljykasvisadon hankintaan. Yhteistyön tavoitteena on luonnollisesti luoda arvoa molemmille osapuolille.