Apetitin nettovaikutukset

Apetit tasapainottaa ympäristöresurssien käytön positiivisilla terveysvaikutuksilla

Apetit-konserni on selvittänyt luomansa arvon ja nettovaikutukset yhteistyössä Uprightin kanssa. Nettovaikutusmallissa tarkastellaan yhtiön tuottamaa arvoa tieteellisiin artikkeleihin ja koneoppimisiin pohjaten: Apetit-konsernin tuotteiden ja palveluiden nettovaikutuksia arvioidaan ympäristön, ihmisten terveyden, yhteiskunnan sekä tiedon ja osaamisen kautta.

Arvonluontimallissa esitetään, mitä resursseja yritys käyttää ja mitä se niiden käytöllä luo yhteiskunnan käyttöön. Nettovaikutuksissa arvioidaan arvonluonnin tasapainoa: mikä on yrityksen käyttämien resurssien ja toiminnan haittojen suhde sen tuottamiin hyötyihin ja hyödykkeisiin.

Apetitin kokonaisnettovaikutuksiksi laskettiin olevan +1,4. Esimerkiksi Nasdaq Helsinki -yhtiöiden kokonaisarvoksi on laskettu +1,2 (tammikuussa 2021).

Ympäristö (-1,0)

Kaikki yritykset tuottavat jonkin verran päästöjä. Apetitin toiminnalla on maltilliset negatiiviset ympäristövaikutukset, jotka johtuvat muun muassa maatalouden päästöistä, käytettävän energian valmistuksesta, pakkausmateriaaleista sekä syntyvistä jätteistä.

Apetitille lasketaan jonkin verran päästöjä myös eläintuotannosta rehuraaka-ainetuotannon vuoksi.

Terveys (+2,1)

Apetitin suurin positiivinen vaikutus tulee terveysvaikutuksista. Kasvistuotteilla on suuri positiivinen vaikutus ruokavaliossa ja sitä kautta hyvinvointiin. Pakastepizzat sekä prosessoidut viljatuotteet (välillisesti Viljakauppa-liiketoiminnon kautta) puolestaan aiheuttavat myös negatiivisia vaikutuksia. Kasviöljyjen terveysvaikutuksien katsotaan olevan positiivisia. Syöminen voi myös olla sosiaalinen ja nautittava tapahtuma, mikä tuo positiivisia vaikutuksia tarkoituksellisuuden ja ilon kautta.

Yhteiskunta (+0,9)

Apetit vaikuttaa yhteiskuntaan työllistämällä ja maksamalla veroja.

Tieto (-0,5)

Negatiivinen vaikutus tiedon osalta syntyy inhimillisen pääoman niukkuusvaikutuksesta, joka esittää Apetitin hyödyntämää ja näin markkinoilta pois viemää inhimillistä pääomaa. Apetitin tapauksessa vaikutus on maltillinen.

 

Tarkempi ja säännöllisesti päivittyvä Apetitin nettovaikutusprofiili Uprightin sivuilla.