Apetit sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Apetitiin?

Apetit toimii kasvavilla kasvipohjaisen syömisen markkinoilla. Se valmistaa ja markkinoi vihannes- ja ruokapakasteita sekä kasviöljytuotteita kuluttaja- ja ammattikeittiöasiakkaille sekä teollisuudelle. Lisäksi se toimii aktiivisesti kotimaisilla ja kansainvälisillä viljamarkkinoilla.

Apetitin erottava vahvuus on kasvipohjaisen ruokaketjun hallinta ulottuen kotimaisen alkutuotannon ohjaamisesta ja kehittämisestä huippulaadukkaiden, asiakaskysyntään vastaavien lopputuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja myyntiin.

Sijoittajan näkökulmasta:

Apetit hyötyy globaaleista kasvipohjaista syömistä tukevista megatrendeistä

 • Kasvipohjaisen syömisen kokonaiskysyntä on kasvussa maailmanlaajuisesti. Megatrendeistä hyvinvointi, terveellisyys ja vastuullisuus ovat pysyviä syitä lisätä kasvipohjaisia tuotteita lautaselle.
 • Apetitin liiketoiminta kattaa laajasti kasvipohjaisen ruokaketjun. Sen tuoteryhmät kattavat vihannes- ja ruokapakasteet, kasviöljyt sekä vilja- ja rehuraaka-aineet.
 • Syömisen muutoksen kansainvälinen mittakaava vahvistaa Apetitin nykyistä vientiä ja avaa uusia vientimahdollisuuksia. Tavoitteena on vahvistaa erityisesti Ruotsin markkinoille jo avautuneita mahdollisuuksia.

Apetit on vahvin brändi tuotekategorioissaan

 • Apetit on kategoriajohtaja kotimaisissa kasvis- ja ruokapakasteissa sekä kasviöljyissä Suomessa. Apetit-tuotteisiin luottavat kuluttajat, ruoka-alan ammattilaiset sekä elintarvikevalmistajat.
 • Apetitin valmistamilla tuotteilla on vakiintunut asema Suomen päivittäistavarakaupan ketjuissa sekä ammattikeittiöitä palvelevien tukkujen ja julkisen sektorin hankintaklusterien valikoimissa.
 • Raaka-aineiden ja valmistuksen kotimaisuus vahvistaa osaltaan Apetitin markkina- ja neuvotteluasemaa.

Strateginen keskittyminen tukee kannattavuutta

 • Apetitin strategia keskittyy liiketoimintoihin, joissa kilpailuetu perustuu Apetitin keskeisiin vahvuuksiin ja arvoketjun hallintaan.
 • Keskittyminen mahdollistaa hyvin kohdennetut panostukset hankintaan, tuotantoon, tuotekehitykseen, verkostoihin sekä markkinointiin.
 • Keskittyminen vahvistaa johtamista ja strategian toimeenpanoa sekä lisää toiminnan tehokkuutta.

Ainutlaatuinen arvoketju ja kehittyvät viljelijäkumppanuudet

 • Merkittävä osa Apetitin raaka-ainehankinnasta perustuu kotimaiseen sopimusviljelyyn ja pitkäkestoisiin viljelijäkumppanuuksiin. Tämä varmistaa laadukkaimmat ja vastuullisesti tuotetut raaka-aineet sekä niiden saatavuuden Apetit-tuotteisiin.
 • Apetit vahvistaa kestävää kilpailuetuaan edistämällä viljelykehitystä ja uusien kestävien viljelymenetelmien käyttöönottoa yhdessä sopimusviljelijöidensä sekä muiden viljelijäkumppanuuksiensa kanssa.

Apetit on vakaa ja suhdannevaihteluita hyvin kestävä sijoituskohde, jolla on aktiivinen osinkopolitiikka

 • Apetit on sijoituskohteena vakaa ja likvidi sijoituskohde, sillä päivittäiselintarvikkeiden kuluttajakysyntä on vakaata talouden suhdanteista riippumatta.
 • Apetitin korkea omavaraisuusaste ja matala velkaantuneisuus lisäävät liiketoiminnan vakautta ja mahdollistavat panostukset sen kasvattamiseksi ja kehittämiseksi.
 • Yhtiön osinkopolitiikan tavoitteena on, että osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Apetitin historiallinen osinkokehitys sekä efektiivinen osinkotuotto ovat osoitus pitkäjänteisen osinkopolitiikan toteuttamisesta.

Kurssikehitys: