Ympäristö

Maatalouden ympäristövaikutukset syntyvät eri tavoin. Maankäytön vaikutuksien lisäksi esimerkiksi lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö voivat vaikuttaa muihin maaperän eliölajeihin. Viljely myös vaikuttaa alueen vesistöihin ravinnevalumilla.

Apetitin toiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen syntyvät pääosin välillisesti ruoan alkutuotannosta sekä muiden materiaalien valmistuksesta ja niihin käytettyjen luonnonvarojen hyödyntämisestä.

Apetitin Räpin koetilan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen vastaavat normaalin viljelytoiminnan vaikutuksia luontoon. Räpin koetilalla tehtävä tutkimus- ja kehitystyö tähtääkin juuri luontaisten viljelymenetelmien kehittämiseen, jotka tukevat myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä kotimaisilla avomaankasvispelloilla.

Apetit-konsernissa ympäristöjohtaminen perustuu ympäristölainsäädäntöön, voimassa oleviin ympäristölupiin sekä tehtailla käytössä oleviin ympäristöjärjestelmiin. Osa Apetitin tuotannosta edellyttää voimassa olevia ympäristölupia. Apetitin tuotantolaitoksilla ympäristöriskit liittyvät mahdollisiin jätevesi- ja kasviöljyvuotoihin ympäristöön sekä pakastuskoneistojen kylmäainevuotoihin. Vuoden 2020 aikana Apetitin tuotannossa ei tapahtunut yhtään ympäristövahinkoja.

 
Voit lähettää palautetta Apetit Oyj:n ympäristöhallinnolle alla olevan lomakkeen kautta.
    Lisätietoa tietojen tallennuksesta tietosuojaselosteista.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.