Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Ole hyvä ja lue huolellisesti nämä käyttöehdot ennen apetit.fi –palvelun käyttöä. Avaamalla www-sivut käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Jos et hyväksy kaikkia ehtoja, älä käytä sivustoja.

Näiden www-sivustojen sisältö on Apetit Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Apetit) omaisuutta. Näiden sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Apetit pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuilla esitettyyn materiaaliin.

Apetit www-sivustoilla esitetyn tiedon uudelleen tuottaminen, siirtäminen, jakelu tai säilyttäminen on kielletty ilman Apetitin etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Kuitenkin käyttäjällä on lupa henkilökohtaiseen käyttöön tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa sivuja tai otteita sivuista. Tiedotteita, artikkeleita ja muuta julkistettua aineistoa saa käyttää, mikäli lähde mainitaan.

Apetitin www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Apetit ei vastaa sivuilla esitetyn tiedon oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Apetit ei myöskään vastaa mistään sivuilla olevan aineiston tai sen käyttämisen tai muuttamisen aiheuttamista vahingoista. Apetitin www-sivustot voivat sisältää päivittämätöntä tietoa. Apetit varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivujen sisältöä tai estää pääsyn sivuille. Apetit ei takaa tämän palvelun jatkuvaa saatavuutta eikä vastaa millään tavalla niiden sivujen sisällöstä, joihin Apetitin www-sivustoilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Apetitin toimesta.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Apetitin www-sivustoilla voi olla linkkejä tai viittauksia muihin verkkosivustoihin, joita Apetit ei hallinnoi. Apetit ei vastaa tällaisten linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Tällaiset linkit on tarkoitettu vain käyttäjien avuksi eivätkä ne tarkoita sitä, että Apetit tukisi linkitetyn sivuston sisältöä tai palveluntarjoajaa. Apetit ei ole vastuussa sivustoilleen linkitettyjen kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai kyseisten kolmansien osapuolten toimista.

Tulevaisuutta koskevat arviot

Tähän www-sivustoon sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä sidosryhmien, asiakkaiden ja kuluttajien toiminnasta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä tehokkuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:

  1. yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason vaihtelut.
  2. kilpailu- ja markkinatilanteen kehitys yrityksen liiketoiminnoissa 
  3. yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja kaupallisen toiminnan onnistuminen ja jatkuva parantaminen 
  4. vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Sosiaalisen median kommentit Apetitin ylläpitämissä kanavissa

Apetit-konsernin sosiaalisen median sivustojen kommentointimahdollisuudet on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa ajatellen. Kaikkien kirjoittajien on noudatettava verkkopalvelun koskevia sääntöjä ja käyttöehtoja. Apetit ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille kommenteissa. Apetit poistaa tarvittaessa tietoja, jotka rikkovat käyttöehtoja, palvelun sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun rikkomus on tullut palvelun hallinnoinnista vastaavien henkilöiden tietoon. Apetit ei ota vastuuta käyttäjien kirjoituksista tai niiden aiheuttamista seurauksista, tai käyttäjien palveluun laatimista tai liittämistä tiedoista. Keskustelujen ja kommenttien sisältö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan, ja lakia rikkovien viestien kirjoittaja voi joutua kirjoituksistaan oikeudelliseen vastuuseen. Apetitilla on oikeus ottaa yhteys käyttäjiin, käyttäjien kirjoituksiin liittyvissä asioissa. Mikäli löydät sivustoltamme asiatonta sisältöä, voit ilmoittaa siitä osoitteeseen .

Evästeiden käyttö

Tietoa evästeistä

RapsiApp-sovelluksen käyttöehdot