Sosiaaliset vaikutukset

Apetit on tunnistanut suoriksi sidosryhmikseen asiakkaat, henkilöstön, viljelijät, omistajat, kumppanit, tavaran ja palveluiden tuottajat sekä jotkin valvovat viranomaiset. Yhtiön välillisiä sidosryhmiä ovat esimerkiksi paikallisyhteisöt, media, yhteiskunta, alihankkijat sekä oppilaitokset ja etujärjestöt.

Apetitin toiminnan sosiaaliset vaikutukset ulottuvat arvoketjun eri osiin: hankintaketjussa alkutuotannossa toimiviin ihmisiin ja tuotteiden loppukäyttäjiin. Sosiaalisten vaikutusten riskejä arvioidaan osana riskinhallintapolitiikkaa. Kriittisimpiä sosiaalisten vaikutusten riskejä ovat ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien toteutuminen eri osissa yhtiön arvoketjua.

Apetitin toiminta vaikuttaa suoran työllistämisen lisäksi välillisesti tehdastuotantopaikkakuntien läheisyydessä. Apetitin tekemien raaka-aineiden, tavaroiden ja palvelujen hankintojen arvo vuonna 2023 oli yhteensä 113,4 miljoonaa euroa.

Apetit on keskittänyt tuki- ja sponsorointitoimintaansa paikkakunnille, joilla yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat. Esimerkiksi liikuntapaikoille myönnettyjen tukien lisäksi Apetit on valinnut jokaiselta tuotantopaikkakunnaltaan kummijoukkueen, jonka toimintaa tuetaan rahallisesti.

Apetit tekee myös yhteistyötä erilaisissa alkutuotantoon liittyvissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa muun muassa Baltic Sea Action Groupin ja Pyhäjärvi-instituutin kanssa. Apetit-konserni investoi vuonna 2023 tutkimus- ja kehitystyöhön 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeisiin liittyvää tutkimustyötä tehdään myös Apetitin Räpin koetilalla.

Apetitin tuottamat, pääosin kasvis- ja kalapohjaiset tuotteet ovat osaltaan mahdollistamassa kuluttajien kestäviä ja hyvinvointia lisääviä ruokailutottumuksia.

Koko Apetitin henkilöstö työskentelee Suomessa konsernin Suomen tuotantolaitoksissa tai muilla Suomen toimipisteillä. Elintarviketeollisuudessa on Suomessa poikkeuksellisen korkea naisten osuus muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Apetit-konsernin työntekijöistä 44 prosenttia on naisia, toimihenkilöistä 59 prosenttia naisia ja koko henkilöstöstä 49 prosenttia naisia.

Sosiaalinen vastuu hankintaketjussa

Apetit arvioi hankintaan liittyviä ihmisoikeusriskejä ja sosiaalisen vastuun toteutumista Amfori BSCI riskimaaluokituksen, kolmansien osapuolten auditointien sekä toimittajille tehtävien itsearviointilomakkeisiin perustuvien riskiarvioiden kautta.

Pääraaka-aineiden, alihankintatuotteiden ja vihannespakasteiden riskimaatoimittajilta edellytetään
kolmannen osapuolen tahon suorittamaa tuotantolaitoksen auditointia (BSCI, Sedex tai muu vastaava) sekä pääsyä auditointiraporttiin. Sertifiointien voimassaoloa ja auditointituloksia seurataan systemaattisesti. Vaatimus koskee myös epäsuoria riskimaaostoja, eli hankintoja, joissa hankittavan tuotteen raaka-aineen alkutuotanto tapahtuu riskimaassa.

Matalan riskin maiden hankinnassa Apetit suorittaa toimittajilleen itsearviointilomakkeisiin perustuvan riskiarvion.

Kaikkien Apetitin suorien toimittajien on allekirjoitettava ja sitouduttava noudattamaan Apetit-konsernin eettisiä toimittajavaatimuksia, jotka pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä ihmisoikeuksien ja sosiaalisen vastuun että ympäristövastuun osalta.

Apetit-kummijoukkueet toimivat lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin puolesta

Vuosien 2024-2025 Apetit-kummijoukkueiksi valittiin KyiF Käsipallon tyttöjen D11- ja D12-joukkueet, KirkkonummeltaPudasjärven FC Kurenpojat sekä Huittisten uima- ja triathlon seura HuiTU, Huittisista. Tukeakseen lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikuntaa, Apetit valitsee kummijoukkueita tukiohjelmaansa. Kummijoukkuevalinnoissa painotetaan seuran tai joukkueen paikallisesti merkittävää työtä, joka luo mahdollisuuksia yhdenvertaiselle lasten ja nuorten liikkumiselle. Kummijoukkueeksi hakevalla seuralla on selkeät periaatteet kiusaamisen ja syrjimisen estämiseksi: jokaisen tulee kokea olevansa tervetullut seuran toimintaan ja kaikki halukkaat saavat harrastaa ja liikkua omalla tavallaan.