Sosiaaliset vaikutukset

Apetit on tunnistanut suoriksi sidosryhmikseen asiakkaat, henkilöstön, viljelijät, omistajat, kumppanit, tavaran ja palveluiden tuottajat sekä jotkin valvovat viranomaiset. Yhtiön välillisiä sidosryhmiä ovat esimerkiksi paikallisyhteisöt, media, yhteiskunta, alihankkijat sekä oppilaitokset ja etujärjestöt.

Apetitin toiminta vaikuttaa suoran työllistymisen lisäksi välillisesti sen tehdaspaikkakuntien läheisyydessä. Apetitin tekemien raaka-aineiden, tavaroiden ja palvelujen hankintojen arvo vuonna 2020 oli yhteensä 232,6 miljoonaa euroa. Apetit on keskittänyt tuki- ja sponsorointitoimintaansa paikkakunnille, joilla yhtiön tuotantolaitokset sijaitsevat. Esimerkiksi liikuntapaikoille myönnettyjen tukien lisäksi Apetit on valinnut jokaiselta tuotantopaikkakunnaltaan kummijoukkueen, jonka toimintaa tukee rahallisesti.

Apetit tekee myös yhteistyötä erilaisissa alkutuotantoon liittyvissä tutkimus- ja kehitysprojekteissa muun muassa Baltic Sea Action Groupin ja Pyhäjärvi-instituutin kanssa. Apetit-konserni investoi vuonna 2020 tutkimus- ja kehitystyöhön 1,0 miljoonaa euroa. Hankkeisiin liittyvää tutkimustyötä tehdään myös Apetitin Räpin koetilalla.

Elintarviketeollisuus on Suomen naisvaltaisimpia teollisuudenaloja. ETL:n tilastojen mukaan elintarviketeollisuuden työntekijöistä 48 prosenttia on naisia. Apetit-konsernin työntekijöistä 42 prosenttia on naisia, toimihenkilöistä 47 prosenttia naisia ja koko henkilöstöstä 49 prosenttia naisia.

Apetit-kummijoukkueet toimivat lasten ja nuorten liikunnan ja hyvinvoinnin puolesta

Vuosien 2022-2023 Apetit-kummijoukkueiksi valittiin Säkylän Pesäsudet, Pudasjärven FC Kurenpojat sekä Kirkkonummen FC Wild. Tukeakseen lasten ja nuorten hyvinvointia ja liikuntaa, Apetit valitsee kummijoukkueita tukiohjelmaansa. Kummijoukkuevalinnoissa painotetaan seuran tai joukkueen paikallisesti merkittävää työtä, joka luo mahdollisuuksia yhdenvertaiselle lasten ja nuorten liikkumiselle. Kummijoukkueeksi hakevalla seuralla on selkeät periaatteet kiusaamisen ja syrjimisen estämiseksi: jokaisen tulee kokea olevansa tervetullut seuran toimintaan ja kaikki halukkaat saavat harrastaa ja liikkua omalla tavallaan.