Tuet ja lahjoitukset

Apetit tukee lahjoituksin ja tukimainoksin arvomaailmansa mukaisia yleishyödyllisiä, vastuullisia ja sosiaalisesti vaikuttavia kohteita.

Suurin painoarvo on kohteilla, jotka tarvitsevat tukea omien toimintaedellytystensä tai laadun turvaamiseen.  Lahjoituksin ei tueta kaupallista toimintaa, yritysten tai yhteisöjen harrastustoimintaa eikä yksityishenkilöitä. Lahjoituksissa varmistumme myös siitä, että lahjoitussumma kohdistuu mahdollisimman suoraan itse tukea tarvitsevalle toiminnalle eikä keräys- tai julkaisukuluihin. Lahjoitukset oletetaan vastikkeettomiksi.

Kohderajaukset

Apetit ei sponsoroi eikä tue toimintapolitiikkansa kanssa ristiriidassa olevia kohteita. Apetit ei myöskään tue suoraan tai välillisesti poliittisia puolueita, muita poliittisia järjestöjä, eikä osallistu yksittäisten ehdokkaiden vaalikampanjoiden rahoittamiseen.  Apetit Oyj:n hallitus tai yhtiökokous voi päättää mahdollisista poikkeuksista tähän kohderajaukseen.

Hakeminen

Sekä paikalliset että valtakunnalliset lahjoituspyynnöt tehdään sähköisesti www-sivuilta löytyvällä lomakkeella. Hakemukset käsitellään kuukausittain ja valituille kohteille ilmoitetaan päätöksestä. Puhelin- tai sähköpostitiedusteluihin emme valitettavasti voi vastata kyselyiden suuren määrän johdosta.