Palkitseminen

Yhtiö noudattaa palkitsemisessaan seuraavia periaatteita: kilpailukykyisyys, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus tehtävien taso ja vaativuus huomioiden, kannustavuus, jonka tarkoituksena on ohjata Yhtiön toimielimiä liiketoiminnan strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden periaatteiden avulla Apetit pyrkii tukemaan osakkeenomistajien, Yhtiön ja henkilöstön etujen yhteneväisyyttä sekä palkitsemisella pyritään tukemaan Yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

Hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan palkitsemista koskevat perusperiaatteet kuvataan Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikassa.

Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportit

Palkitsemisraportti 2023
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020

Palkka- ja palkkioselvitykset

Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2012
Palkka- ja palkkioselvitys 2011
Palkka- ja palkkioselvitys 2010