Vedenkulutus

Apetit-konsernin eri tuotantolaitokset käyttävät toiminnassaan talousvettä, järvivettä ja merivettä. Suurin vedenkulutus on Säkylän pakastetehtaalla, jossa vettä käytetään erityisesti kasvisten pesuun. Talousvettä käytetään kaikilla tuotantolaitoksilla.

Säkylän pakastetehtaalla käytetään järvi- ja talousvettä satokausikasvisten pesuun ja laitteiden jäähdyttämiseen. Säkylän tehtaan vedenkulutus kattaa noin 80 prosenttia koko konsernin vedenkulutuksesta, kun lukuun ei huomioida Kantvikin suljetussa kierrossa hyödynnettävää merivettä.

Pudasjärven pakastepizzatehtaalla vettä käytetään vähän. Kantvikin kasviöljypuristamon vedenkulutus on noussut bioenergialaitoksen tuotannollisen käynnistymisen myötä. Kantvikissa hyödynnetään myös merivettä suljetussa järjestelmässä laitteiden viilennykseen. Otetun meriveden määrä on laskenut merkittävästi bioenergialaitoksen valmistumisen ja puristamon uusitun alipainejärjestelmän myötä.

Kaikki Apetit-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, joten vettä ei oteta vesiniukkuusalueilta. Apetit on tutkinut valittujen tuotteidensa rehevöittävät vaikutukset sekä vesijalanjäljen ympäristövaikutuksiensa pienentämiseksi.

Vedenkulutuksen vähentäminen

Vedenkulutus on suurinta Säkylän pakastetehtaalla ja erityisesti satokausikasvisten tuotannossa. Säkylän tehtaalle investoidut harjapesurit ja höyrykuorijat tehostavat kasvisten pesuprosessia, jonka myötä tehtaan vedenkulutus laski raportointikaudella 13 prosenttia.