Vedenkulutus

Apetit-konsernin eri tuotantolaitokset käyttävät toiminnassaan talousvettä, järvivettä ja merivettä. Suurin vedenkulutus on Säkylän pakastetehtaalla, jossa vettä käytetään erityisesti kasvisten pesuun. Talousvettä käytetään kaikilla tuotantolaitoksilla.

Säkylän pakastetehtaalla käytetään järvi- ja talousvettä satokausikasvisten pesuun ja laitteiden jäähdyttämiseen. Säkylän tehtaan vedenkulutus kattaa noin 80 prosenttia koko konsernin vedenkulutuksesta, kun lukuun ei huomioida Kantvikin suljetussa kierrossa hyödynnettävää merivettä.

Kantvikin kasviöljypuristamon vedenkulutus on noussut bioenergialaitoksen tuotannollisen käynnistymisen myötä. Kantvikissa hyödynnetään myös merivettä suljetussa järjestelmässä laitteiden viilennykseen. Otetun meriveden määrä on laskenut merkittävästi bioenergialaitoksen valmistumisen ja puristamon uusitun alipainejärjestelmän myötä.

Pudasjärven pakastepizzatehtaalla käytetään vain talousvettä ja muuhun Apetitin vedenkäyttöön nähden pieniä määriä.

Kaikki Apetit-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, joten vettä ei oteta vesiniukkuusalueilta. Apetit on tutkinut valittujen tuotteidensa rehevöittävät vaikutukset sekä vesijalanjäljen ympäristövaikutuksiensa pienentämiseksi.

Vedenkulutuksen vähentäminen

Apetin tuotantolaitoksilla vedenkulutus on suurinta Säkylän pakastetehtaalla ja erityisesti satokausikas- visten tuotannossa. Säkylän tehtaan vesitehokkuutta on parannettu viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2022 tehtaalla uusittiin herneen vastaanotto, jonka myötä vedenkäyttö laski 2500 litraa pakastettua hernetonnia kohti. Vuonna 2021 Säkylän tehtaalle investoidut harjapesurit ja höyrykuorijat tehostavat kasvisten pesuprosessia. Tehtaan vedenkulutus laski investoinnin jälkeisellä raportointikaudella 13 prosenttia.