Vedenkulutus

Apetit-konsernin tuotantolaitokset käyttävät toiminnassaan talousvettä, järvivettä ja merivettä. Suurin vedenkulutus on Säkylän pakastetehtaalla, jossa vettä käytetään erityisesti kasvisten pesuun. Talousvettä käytetään kaikilla tuotantolaitoksilla.

Säkylän pakastetehtaalla käytetään järvi- ja talousvettä. Vettä käytetään määrällisesti eniten satokausikasvisten pesuun. Laitteiden jäähdyttämiseen käytetään vettä suljetussa kierrossa. Kantvikin kasviöljypuristamolla käytetään merivettä prosessin jäähdytykseen suljetussa kierrossa.

Säkylän tehtaan vedenkulutus kattaa yli 80 prosenttia koko konsernin vedenkulutuksesta, kun lukuun ei huomioida Kantvikin suljetussa kierrossa hyödynnettävää merivettä. Kasvisten pesussa käytettävä vesi johdetaan jätevedenpuhdistamolla käsiteltäväksi, jäähdytykseen käytettävä järvivesi palautuu suljetun kierron kautta takaisin samaan vesistöön.

Kantvikin kasviöljypuristamon vedenkulutus on noussut bioenergialaitoksen tuotannollisen käynnistymisen myötä. Kantvikissa hyödynnettävän meriveden käyttö suljetussa kierrossa on laskenut merkittävästi bioenergialaitoksen valmistumisen ja puristamon uusitun alipainejärjestelmän myötä. Pudasjärven pakastepizzatehtaalla käytetään vain talousvettä ja muuhun Apetitin vedenkäyttöön nähden pieniä määriä. Sekä Pudasjärvellä että Säkylässä vettä käytetään esimerkiksi tuotantolaitteistojen pesuun.

Kaikki Apetit-konsernin tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, joten vettä ei oteta vesiniukkuusalueilta. Apetit on tutkinut valittujen tuotteidensa rehevöittävät vaikutukset sekä vesijalanjäljen ympäristövaikutuksiensa pienentämiseksi.

Vedenkulutuksen vähentäminen

Apetitin tuotantolaitoksilla vedenkulutus on suurinta Säkylän pakastetehtaalla ja erityisesti satokausikasvisten tuotannossa. Säkylän tehtaan vesitehokkuutta on parannettu viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2022 tehtaalla uusittiin herneen vastaanotto, jonka myötä vedenkäyttö laski 2500 litraa pakastettua hernetonnia kohti. Vuonna 2021 Säkylän tehtaalle investoidut harjapesurit ja höyrykuorijat tehostavat kasvisten pesuprosessia. Vedenkäytössä on vuosittain satokausien eroavaisuuksista johtuvaa vaihtelua.

Vuonna 2023 satokausikasvisten käsittelyssä vedenkäyttö lisääntyi. Märän syksyn vuoksi raaka-aineet olivat multaisempia ja harjapesurit ovat kuluttaneet vettä poikkeuksellisen paljon. Vedenkäyttöä tullaan jatkossa tehostamaan parantamalla käytön seurantaa.