Jätteet

Apetit-konsernin jätevirroista yli 99 % on ei-vaarallisia jätteitä, jotka hävitetään hyötykäyttöön tai energiahyötykäyttöön. Lähes puolet koko konsernin jätteistä on Säkylän pakastetehtaalla syntyvää biojätettä, pääosin satokausikasvisten mukana tulevaa multaa ja kasviksista syntyvää kuorintajätettä. Säkylän tehtaan biojätteitä toimitettiin raportointivuonna bioenergian raaka-aineeksi.

Vaarallisia jätteitä konsernin jätevirroista on noin 0,1 prosenttia. Vaarallinen jäte syntyi pääasiassa Säkylän ja Kantvikin tehtailla olevien rakennustyömaiden jätevirroista. Apetit-konsernin jätteet käsittelee yhtiön ulkopuolinen toimija, joka vastaa jätteiden asianmukaisesta hävityksestä.

Apetit-konsernin valmistamista lopputuotteista syntyvä jäte muodostuu pakkausjätteestä sekä mahdollisesta ruokahävikistä. Apetitin käyttämien pakkausmateriaalien kierrätettävyysastetta pyritään kehittämään entistä korkeammaksi. Kuluttajalla syntyvästä Apetit-tuotteiden pakkausjätteestä noin 35 prosenttia on kierrätettävää kartonkia, noin 20 prosenttia kierrätyksessä hyödynnettävää muovia ja noin 30 prosenttia muovia, jota ei pystytä hyödyntämään kierrätyksessä.

Apetit-konsernin toiminnan seurauksena ei synny ympäristölle suoraan vaarallisia jätevesiä. Säkylän tehtaan satokausikasviksien pesussa käytetty ravinteita keräävä vesi ajetaan Apetitin omaan jätevedenpuhdistamoon, jonka toiminta on luvanvaraista. Ilman puhdistusta luontoon päässyt vesi lisäisi vesistöjen rehevöitymistä.

Sivuvirtojen vähentäminen

Kantvikin kasviöljypuristamon yhteyteen rakennettu bioenergialaitos hyödyntää jatkossa puristamon omia sivujakeita energiantuotannossa. Öljykasvisiementen mukana tuleva olkijae tulee muodostamaan osan bioenergialaitoksen raaka-aineista laskien samalla tehtaan muualla käsiteltävien jätteiden määrää. Säkylän pakastetehtaalla käyttöön otetut harjapesurit ja höyrykuorijat puolestaan ovat parantaneet merkittävästi juuresten saantoa, kun kuorittavan ainesosan määrä on vähentynyt.