Jätteet

Apetit-konsernin jätevirroista yli 99,9 % on eivaarallisia jätteitä, jotka hävitetään hyötykäyttöön tai energiahyötykäyttöön. Lähes puolet koko konsernin jätteistä on Säkylän pakastetehtaalla syntyvää biojätettä, pääosin satokausikasviksista syntyvää kuorintajätettä ja sivuvirtoja. Säkylän pakastetehtaan biojätevirtoja on hyödynnetty bioenergia-tuotannossa.

Kantvikin kasviöljypuristamolla syntyy vain vähän kaatopaikkajätettä. Biojätteen lisäksi jätevirtoja ohjataan teollisuusbiojätteenä energiantuotantoon. Osa Kantvikin jätevirroista, kuten öljykasvisiementen mukana tuleva seulontajae pystytään hyödyntämään puristamon omassa bioenergiatuotannossa.

Vaarallisia jätteitä konsernin jätevirroista on alle 0,01 prosenttia. Apetit-konsernin jätteet käsittelee yhtiön ulkopuolinen toimija, joka vastaa jätteiden asianmukaisesta hävityksestä.

Apetitin valmistamista lopputuotteista syntyvä jäte muodostuu pakkausjätteestä sekä mahdollisesta ruokahävikistä. Apetitin käyttämien pakkausmateriaalien kierrätettävyysastetta pyritään kehittämään entistä korkeammaksi. Kuluttajalla syntyvästä Apetit-tuotteiden pakkausjätteestä 45 prosenttia on kierrätettävää kartonkia, 24 prosenttia kierrätyksessä hyödynnettävää muovia ja 23 prosenttia muovia, jota ei pystytä hyödyntämään kierrätyksessä.

Apetit-konsernin toiminnan seurauksena ei synny ympäristölle suoraan vaarallisia jätevesiä. Säkylän tehtaan satokausikasviksien pesussa käytetty ravinteita keräävä vesi ajetaan Apetitin omaan jätevedenpuhdistamoon, jonka toiminta on luvanvaraista. Ilman puhdistusta luontoon päässyt vesi lisäisi
vesistöjen rehevöitymistä.

Sivuvirtojen vähentäminen

Kantvikin kasviöljypuristamon yhteyteen rakennettu bioenergialaitos hyödyntää puristamon omia sivujakeita energiantuotannossa. Öljykasvisiementen mukana tulevaa olkijae hyödynnetään bioenergialaitoksen raaka-aineena, mikä laskee samalla tehtaan muualla käsiteltävien jätteiden määrää.

Vuonna 2023 Säkylän pakastetehtaan satokauden sivuvirtoja sekä muita orgaanisia jätteitä hyödynnettiin bioenergiatuotannossa Säkylän pakastetehtaan viereisellä bioenergialaitoksella. Pakastetehtaalla käyttöön otetut harjapesurit ja höyrykuorijat puolestaan ovat parantaneet merkittävästi juuresten saantoa, kun kuorittavan ainesosan määrä on yhä vähentynyt.