Raaka-aine ja materiaalitehokkuus

Apetit-konsernin kolmella tuotantolaitoksella syntyy sivuvirtoja vaihtelevin määrin.

Kantvikin kasviöljypuristamolla sivuvirtoja syntyy todella vähän, sillä puristuksessa voidaan hyödyntää 99,9 prosenttia kasviöljyjen siemenistä. Pudasjärven pakastepizzatehtaan hävikki on myös verrattain pientä: siellä syntyy 1 prosentti konsernin biojätteistä. Valtaosa, eli 96 prosenttia, Apetitin biojätevirroista syntyy Säkylän pakastetehtaalla.

Säkylän tehtaan biojätteistä suurin osa syntyy satokausituotannossa. Iso osa biojätteen määrästä ei kuitenkaan ole tuotannossa syntyvää hävikkiä, vaan satokauden kasvisten mukana tehtaalle pelloilta tulevia multaa ja kiviä, jotka raportoidaan osaksi biojätettä. Myös juureksista syntyvä kuorintajäte nostaa biojätteen määrää. Kuorintajätteen määrää Apetit vähentää investoimalla uusiin höyrykuorijoihin.

Materiaalitehokkuussitoumus

Apetit liittyi alkuvuodesta 2020 elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumukseen keskeisinä tavoitteinaan raaka-ainekäytön tehokkuuden parantaminen, sekajätteen määrän pienentäminen sekä vedenkulutuksen vähentäminen. Materiaalitehokkuutensa kehittämiseksi Apetit toteutti materiaalikatselmuksen Säkylän tehtaallaan. Katselmuksessa käytiin systemaattisesti läpi tuotantolaitoksen materiaalivirrat, tavoitteena löytää konkreettisia parannustoimia, jotka johtavat hävikin vähentämiseen, sivuvirtojen parempaan hyödyntämiseen sekä kustannussäästöihin. Katselmuksesta syntyneitä kehitystoimia aloitetaan vuonna 2021.