Raaka-aine ja materiaalitehokkuus

Apetitin merkittävimmät raaka-aine- ja materiaalitehokkuuteen liittyvät toimet liittyvät ruokaraakaaineiden mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön erityisesti satokausituotannossa. Myös pakkausmateriaaleilla voidaan vaikuttaa materiaalitehokkuuteen.

Apetit-konsernin kolmella tuotantolaitoksella syntyy sivuvirtoja vaihtelevin määrin. Kantvikin kasviöljypuristamo käyttää 99,9 prosenttia öljykasvien siemenistä. Pudasjärven pakastepizzatehtaan hävikki on myös verrattain pientä, noin 3 prosenttia konsernin biojätteistä syntyy Pudasjärvellä.

Valtaosa, noin 94 prosenttia Apetitin biojätevirroista syntyy Säkylän pakastetehtaalla. Säkylän tehtaan biojätteistä suurin osa syntyy satokausituotannossa. Osa satokausituotannon sivuvirroista, kuten herneestä syntyvä rouhe, pystytään hyödyntämään osana tuotteita. Esimerkiksi vuonna 2023 suurkeittiöasiakkaille lanseeratussa Kotimainen Säkylän kasvispyörykässä hyödynnetään herneen ja porkkanan pakastusprosessin sivuvirtoja.

Raportoitavan biojätteen lisäksi jätevirtoja syntyy satokausikasvisten mukana pellolta tulevista mullasta ja kivistä. Niiden määrä vastaa noin neljäsosaa Säkylän tehtaan koko jätemäärästä. Noin 71 prosenttia jätteistä on biojätettä, pääosin satokausikasvisten sivuvirtoja. Vuonna 2023 satokauden sivuvirtoja sekä muita orgaanisia jätteitä hyödynnettiin bioenergiatuotannossa Säkylän pakastetehtaan viereisellä bioenergialaitoksella.

Raaka-aine- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen

Säkylän pakastetehtaalla on toteutettu materiaalikatselmus, jonka pohjalta Apetit pyrkii vähentämään muun muassa elintarvikekelpoisten sivuvirtojen määrää.

Kantvikin kasviöljypuristamon sivuvirtojen eli öljykasvinsiementen mukana tulleen olkijakeen käyttöä bioenergialaitoksella on vuoden 2023 aikana tehostettu, ja sivujae pystytään nyt hyödyntämään täysin bioenergialaitoksen tuotannossa.

Pudasjärven pizzalinjaston uusimisen ja uusien pizzojen lanseerauksen jälkeen pakastepizzatehtaalla hävikkiä seurataan päivittäin punnitsemalla. Hävikin syntymiseen pyritään vaikuttamaan kehittämällä pizzataikinaa, sekä kuljettimia ja kylmätehoa

Seulontajae hyötykäyttöön

Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen toiminta tehostui sivujakeiden polton osalta vuoden 2023 aikana. Esimerkiksi siementoimitusten mukana tulevia olkijakeita ja seulontajaetta on pystytty hyödyntämään aiempaa tehokkaammin osana bioenergiatuotantoa.