Apetitin markkina-asema

Apetit on pääasiallisella markkina-alueellaan Suomessa suurin kotimainen toimija ja ainutlaatuisen kasvipohjaisen pellolta ruokapöytään -arvoketjun kehittäjä tuoteryhmissään.

Pakastetuoteryhmä

Markkinat

Pakastettuja kasvisia ja valmisruokia myydään sekä vähittäiskauppaan, ammattikeittiöihin (Food service), elintarviketeollisuuteen ja vientiin.

Päivittäistavarakauppa on Suomessa voimakkaasti keskittynyt. Suurimmat toimijat ovat S-Ryhmä, K-Ryhmä ja Lidl. Vähittäiskaupassa pakastekategoria* (pl. jäätelöt) kasvoi vuonna 2021 Suomessa vuoteen 2020 verrattuna 6 prosenttia.

Apetitin valmistamien pakastetuoteryhmien osuutta päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä ei kokonaisuutena tilastoida. Apetitin johdon arvion mukaan kasvispakasteiden ja pakastettujen valmisruokien myynnin vuotuinen kehitys on päivittäistavarakaupan yleistä myynninkehitystä nopeampaa

Ammattikeittiöissä myynti jakautuu tasaisemmin ja tapahtuu sekä suoraan ravintolaketjuille että erilaisten julkisten palveluiden hankintaklustereiden ja Food service -tukkujen kautta. Food service -tukkukauppa** kasvoi tammi-joulukuussa 2021 5,9 prosenttia, mutta oli 12,7 prosenttia pienempi kuin koronaa edeltävänä vuonna 2019.

Ammattikeittiöiden myynnin kehitykseen vaikuttavat kysynnän muutokset henkilöstöravintoloissa, pikaruokaravintoloissa, anniskeluravintoloissa ja liikenneasemien ravintoloissa sekä julkisissa palveluissa kuten kouluissa ja terveydenhuollossa.

Markkinaosuus

Apetit on kotimaisten kasvispakasteiden ja ruokapakasteiden markkinajohtaja.

Kilpailuasema

Suurimmat kilpailijat pakastetuoteryhmässä ovat Findus, Orkla ja kaupan omat merkit.

Kilpailuedut:
 • Ainutlaatuinen sopimusviljelyyn perustuva raaka-aineiden hankintamalli
 • Vahva markkina-asema ja arvostettu brändi
 • Tuotekehitys- ja tuotanto-osaaminen
 • Kestävään ruokaketjuun perustuva oma viljelykehitys
 • Korkea kotimaisuusaste

 

Kasviöljyt

Markkinat

Kasviöljyjen pääasialliset asiakassegmentit Suomessa ovat elintarviketeollisuus, ammattikeittiöt ja päivittäistavarakauppa.

Päivittäistavarakaupan ja ammattikeittiöiden myynnin rakenne ja trendit ovat vastaavat kuin pakastetuoteryhmässä (ks. yllä). 

Lähes kaikki Suomen johtavista elintarviketeollisuuden yrityksistä käyttävät Apetitin kasviöljyjä raaka-aineena tuotteissaan.

Markkinaosuus

Apetit on kasviöljyissä markkinajohtaja elintarviketeollisuus- ja ammattikeittiökanavissa sekä merkittävä toimija päivittäistavarakaupassa.  

Vahvin markkina-asema on kotimaisia kasviöljyraaka-aineita arvostavan elintarviketeollisuuden asiakkuuksissa.

Kilpailuasema

Suurimmat toimijat kasviöljyjen markkinoilla ovat Apetit, Danish Agro -konserniin kuuluva Scanola Baltic, muut öljyjä eri asiakaskanaviin maahantuovat ulkomaiset yritykset sekä vähittäiskauppatuotteissa Bunge.

Kotimaisissa kasviöljyissä Apetitin markkina-asema on ylivoimainen, sillä se on Suomen ainoa teollisen mittakaavan kasviöljyjen jalostaja.

Kilpailuedut:
 • Tuotannon ja hankinnan suuren mittakaavan edut
 • Erittäin korkea tuotannon tehokkuus ja toimitusvarmuus
 • Korkealaatuiset tuotteet laajalle asiakaskunnalle
 • Kemikaaliton ja ympäristöystävällinen prosessi
 • Korkea kotimaisuusaste

Öljykasvipohjaiset rehuraaka-aineet (rypsipuriste)

Markkinat

Öljykasvinsiemenistä valmistettavien rehuraaka-aineiden pääasiallinen asiakassegmentti on rehuteollisuus Suomessa sekä Pohjoismaissa.

Markkinaosuus

Apetit on Suomen ainoa teollisen mittakaavan toimija Suomessa ja sen osuus öljykasvipohjaisten rehukomponenttien myynnistä on Suomessa merkittävä.

Kilpailuasema

Suurimmat toimijat kasvipohjaisten rehuraaka-aineiden markkinoilla ovat Apetit sekä muiden toimijoiden öljynpuristamot, jotka sijaitsevat Baltiassa, Saksassa ja Skandinaviassa.

Kilpailuedut:
 • Salmonellattomuus
 • Vaihtoehto soijan korvaajaksi

 

Viljakauppa

Markkinat

Viljakaupan markkinat toimivat kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Viljojen, öljykasvinsiementen ja rehuraaka-aineiden markkinat kasvavat globaalisti. Suomessa markkina on stabiili, mutta vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi satoihin. Baltian maissa viljojen ja öljykasvien tuotanto on kasvanut merkittävästi.

Perinteiset hyödykemarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan lait ohjaavat hintakehitystä markkinoilla. Viljakaupassa volyymit eivät yksistään määritä toiminnan kannattavuutta, vaan siihen vaikuttaa myös oleellisesti yksittäisten kauppojen onnistuminen vallitsevassa markkinatilanteessa. 

Markkinaosuus

Apetit on merkittävä toimija Suomen viljamarkkinoilla ja sen markkinaosuus kotimaisesta viljakaupasta vaihtelee vuosittain. Apetit on yksi kolmesta merkittävästä viljakauppiaasta Suomessa. Viljakaupassa Apetit toimii Viljelijän Avena Berner -nimellä. Apetitin rooli on erityisen merkittävä suomalaisen viljan viennissä ulkomaille.

Baltian viljamarkkinoista Apetitin markkinaosuus on hieman Suomea pienempi ja markkinaosuudet vaihtelevat maakohtaisesti. Etenkin Liettuan iso viljamarkkina on erittäin pirstaloitunut. Suuri osa Baltiasta hankittavasta viljasta myydään kansainvälisille markkinoille.

Kilpailuasema

Apetitin asema kotimaisessa kilpailussa on vahva, erityisesti pitkäaikaisten viljelijäsuhteiden ansiosta. Lisäksi asema Baltian markkinoilla on vahvistunut viime vuosina merkittävästi.

Merkittävimmät kilpailijat Suomessa ovat Lantmännen ja Danish Agro -konserniin kuuluva Hankkija. Baltian hankinta-alueella merkittävimmät kilpailijat ovat mm. Danish Agro -konserniin kuuluva Baltic Agro, Scandagra sekä useat paikalliset toimijat.

Kilpailuedut:
 • Ainoa kotimainen toimija
 • Asiantuntemus ja henkilökohtainen palvelu