Apetitin markkina-asema

Apetit on pääasiallisella markkina-alueellaan Suomessa suurin kotimainen toimija ja ainutlaatuisen kasvipohjaisen pellolta ruokapöytään -arvoketjun kehittäjä tuoteryhmissään.

Kasvipohjainen syöminen edustaa hyvän maun ja terveellisyyden lisäksi valintaa kestävän kehityksen puolesta. Pitkän ajan ruokatrendeissä korostuvat vastuullisuuteen ja yksilön hyvinvointiin liittyvät tekijät: terveellisyys, huoli ilmastonmuutoksesta, kotimaisuus, arjen helpottaminen, lähiruoka ja ruokaketjun läpinäkyvyys. Kustannusinflaation myötä ruoan hinnan merkitys on korostunut.

Apetit on päämarkkina-alueellaan Suomessa suurin kotimainen toimija tuoteryhmissään ja merkittävä kasvipohjaisen pellolta pöytään -arvoketjun kehittäjä. Apetit myy tuotteitaan vähittäiskauppaan, Food service -sektorille, elintarvike- ja rehuteollisuuteen sekä vientiin.

Päivittäistavarakauppa on Suomessa voimakkaasti keskittynyttä. Food service -sektorin myynti jakautuu tasaisemmin ja tapahtuu sekä suoraan ravintolaketjuille että erilaisten julkisten palveluiden hankintaklustereiden ja Food service -tukkujen kautta. Viennissä Apetit kehittää asemaansa erityisesti Ruotsissa, jossa pakastemarkkina on Suomea suhteellisesti suurempi.

Merkittävimmät muutostekijät Apetitin toimintaympäristössä liittyvät raaka-aineiden ja energian hintoja koskevaan inflaatioon sekä ilmastonmuutokseen ja siihen liittyviin satovaihteluihin. Viljelyyn liittyen myös jatkuvasti kehittyvällä kemikaali- ja torjunta-ainelainsäädännöllä on vaikutuksia eri kasvien viljelyn ja satotasojen turvaamisen kannalta.

Globaali poliittinen tilanne luo epävarmuutta. Kustannusinflaation vaikutukset näkyvät kuluttajan ostokäyttäytymisessä: ruoan hintaan vaikuttaneesta inflaatiosta huolimatta suomalaisten kotitalouksien ruokaan käyttämä suhteellinen osuus kulutusmenoista ei ole kasvanut. Ruokaostoksissa suositaan hinnaltaan edullisempia tuotteita ja hinnan merkitys ostopäätöksissä on korostunut entisestään. Ruoan vähittäiskauppamyynnin arvo jatkoi kasvuaan vuonna 2023. Elintarvikkeiden myynnin arvo kasvoi 7,5 prosenttia. Elintarvikemyynnin volyymi laski keskimäärin 1,9 prosenttia. Elintarvikkeiden hintojen nousu oli keskimäärin 9,6 prosenttia edellisvuodesta. Food service -tukkukauppa kasvoi tammi-joulukuussa 6,7 prosenttia*.

Kuluttajien ostovoimaa heikentävä inflaatio ohjaa kulutusta edullisten tuotteiden pariin. Tilastokeskuksen (15.1.2024) mukaan elintarvikkeiden kuluttajahintaindeksin keskimääräinen vuosimuutos vuonna 2023 oli 9,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Apetitin tuotteisto perustuu arkea helpottaviin ja hyvinvointia lisääviin kasvis- ja kalapohjaisiin tuotteisiin, joiden kysynnän kasvun oletetaan jatkuvan edelleen. Apetitin brändi ja tuotteet ovat säilyttäneet vahvan aseman vähittäiskaupassa kasvis- ja ruokapakasteissa sekä kasviöljyissä. Apetitin laaja tuotevalikoima on kestänyt hyvin inflaation ohjaamaa kuluttajien ostokäyttäytymisen muutosta.

*Lähde: Päivittäistavarakauppa ry (PTY)

Kasvis- ja ruokapakasteet

Markkinaosuus ja kilpailuasema

Apetit on kotimaisten kasvis- ja ruokapakasteiden markkinajohtaja. Pakastetuotteissa kilpailukentän oletetaan pysyvän kotimaassa entisellään. Kilpailua tulee lähinnä isoista kansainvälisistä toimijoista ja kaupan omista tuotemerkeistä. Ruoan kansainvälisessä kaupassa Apetit on melko tuntematon, mutta on vahvistanut asemaansa erityisesti Ruotsin vähittäiskaupassa.

Kilpailuedut:
 • Ainutlaatuinen sopimusviljelyyn perustuva raaka-aineiden hankintamalli
 • Vahva markkina-asema ja arvostettu brändi
 • Tuotekehitys- ja tuotanto-osaaminen
 • Kestävään ruokaketjuun perustuva oma viljelykehitys
 • Korkea kotimaisuusaste, kaikki tuotantolaitokset Suomessa

 

Kasviöljyt

Markkinaosuus ja kilpailuasema

Apetit on Suomessa kasviöljyjen markkinajohtaja elintarviketeollisuus- ja Food service -kanavissa sekä merkittävä toimija päivittäistavarakaupassa. Kilpaileva tarjonta ulkomailta on jonkin verran lisääntynyt erityisesti teollisuusmyynnissä.

Kilpailuedut:
 • Tuotannon ja hankinnan suuren mittakaavan edut
 • Erittäin korkea tuotannon tehokkuus, toimitusvarmuus ja oma energiaratkaisu
 • Korkealaatuiset tuotteet laajalle asiakaskunnalle
 • Kemikaaliton ja ympäristöystävällinen prosessi
 • Kotimaisuusaste
 • Vahva markkina-asema ja tunnettu brändi

Rehuraaka-aineet
 

Markkinaosuus ja kilpailuasema

Apetitin osuus öljykasvipohjaisten rehuraaka-aineiden myynnistä on Suomessa merkittävä.

Kilpailuedut:
 • Salmonellattomuus, kemikaalittomuus
 • Vaihtoehto soijalle