Muutokset raportoinnissa

Apetitin segmenttijako ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä luopuminen

Apetit Oyj laajentaa raportointiaan ja siirtyy julkaisemaan myös ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen raportoinnissaan segmenttikohtaiset kannattavuusluvut. Samalla yhtiö luopuu vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä. Uudet raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin puolivuosikatsaus julkaistaan 21.8.2020.

Nykyisten kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. Apetitin osakkuusyhtiön Sucroksen tulos raportoidaan jatkossakin liikevoiton alapuolella.

Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä esitetään tässä pörssitiedotteessa. Muutos vaikuttaa ainoastaan segmenttijakoon ja muihin toimintoihin, eikä se muuta Apetit-konsernin vuoden 2019 raportoitua tulosta.

  2019         2020
LIIKEVAIHTO, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 16,7 13,3 13,3 15,7 58,9 16,7
Öljykasvituotteet 16,1 16,4 17,0 15,6 65,0 17,1
Viljakauppa 38,4 34,9 44,2 77,4 194,9 36,2
Konsernitoiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -18,5 -3,3 -21,9 -4,9
JATKUVAT TOIMINNOT 71,0 64,5 56,0 105,4 296,9 65,2
             
LOPETETUT TOIMINNOT 5,4 5,1 5,2 0,0 15,7 0,0
             
KONSERNI, yhteensä 76,4 69,6 61,2 105,4 312,6 65,2

 

 

2019

        2020
EBITDA, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 1,4 -0,2 2,1 2,6 5,9 2,0
Öljykasvituotteet 0,7 0,6 0,6 0,5 2,3 0,6
Viljakauppa -0,2 -2,4 0,0 -2,2 -4,8 0,0
Konsernitoiminnot -0,7 -0,5 -0,6 -0,9 -2,6 -0,9
JATKUVAT TOIMINNOT 1,2 -2,5 2,1 0,1 0,8 1,7
             
LOPETETUT TOIMINNOT -0,2 -0,1 2,7 -0,3 2,1 0,0
             
KONSERNI, yhteensä 1,0 -2,6 4,7 -0,2 2,9 1,7

 

 

2019

        2020
LIIKETULOS, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 0,9 -0,8 1,2 1,3 2,5 1,1
Öljykasvituotteet 0,5 0,4 0,4 0,3 1,5 0,4
Viljakauppa -0,5 -2,8 -0,6 -1,7 -5,6 -0,3
Konsernitoiminnot -0,8 -0,6 -0,7 -1,0 -3,1 -1,1
JATKUVAT TOIMINNOT 0,0 -3,9 0,2 -1,1 -4,8 0,2
             
LOPETETUT TOIMINNOT -0,5 -0,5 2,6 -0,2 1,4 0,0
             
KONSERNI, yhteensä -0,6 -4,4 2,8 -1,3 -3,4 0,2

 

  2019         2020
LIIKEVAIHTO, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 16,7 13,3 13,3 15,7 58,9 16,7
Öljykasvituotteet 16,1 16,4 17,0 15,6 65,0 17,1
Viljakauppa 38,4 34,9 44,2 77,4 194,9 36,2
Konsernitoiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -18,5 -3,3 -21,9 -4,9
JATKUVAT TOIMINNOT 71,0 64,5 56,0 105,4 296,9 65,2
             
LOPETETUT TOIMINNOT 5,4 5,1 5,2 0,0 15,7 0,0
             
KONSERNI, yhteensä 76,4 69,6 61,2 105,4 312,6 65,2