Vastuullisuus Apetitilla Vastuullinen ruokaketju tarkoittaa meille kestäviä toimintatapoja yrityksen kaikissa toiminnoissa sekä ravitsevia ja turvallisia tuotteita, joiden raaka-aineet kasvatetaan ja hankitaan kestävästi.

Vastuullisuus kulkee Apetitilla läpi koko arvoketjun pellolta pöytään. Keskeisiä Apetitin yritysvastuun aihealueita ovat viljelykehitys, toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutukset, materiaali- ja raaka-ainetehokkuus, kestävät pakkausratkaisut, vastuullisesti tuotetut kasvipohjaiset tuotteet, ruokahävikin minimointi sekä työturvallisuus. Keskeistä on myös Apetitin eettisten periaatteiden ja tasa-arvon toteutuminen sekä omassa että sidosryhmien toiminnassa.

Apetit on toteuttanut yhdessä sidosryhmiensä kanssa laajan yritysvastuun sisällön määritysprojektin, jossa määriteltiin toiminnan kannalta olennaisimmat vastuullisuusteemat. Samalla määriteltiin tiedot ja tunnusluvut, joiden avulla vastuullisuuden kehittämistä arvioidaan.