Vastuullinen ruokaketju tarkoittaa meille ravitsevia ja turvallisia tuotteita, joiden raaka-aineet kasvatetaan ja hankitaan kestävästi ja joiden valmistus tukee sekä suoraan että välillisesti työllisyyttä, erityisesti Suomessa.

Yritysvastuun johtaminen perustuu Apetitilla vahvistettuun toimintapolitiikkaan ja eettisiin periaatteisiin. Nämä ohjaavat toimintaa päivittäin, joka puolella yritystä. Johtamisjärjestelmät kattavat myös laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasiat.

Apetit pyrkii ymmärtämään mahdollisimman kattavasti oman toimintansa vaikutukset ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Vuonna 2017 Apetit teki laajamittaisen yritysvastuun sisällönmääritysprojektin. Yhdessä tärkeimpien sidosryhmiensä kanssa Apetit määritti olennaisimmat yritysvastuun osa-alueensa, joilta kerätään systemaattisesti tunnuslukuja ja tietoja vastuullisen toiminnan jatkuvaksi kehittämiseksi.