Sijoittajille

Apetit on suomalainen, vastuullinen, vahvasti ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvike­yhtiö. Tuotamme kasviksiin ja öljykasveihin perustuvia ruokaratkaisuja pääosin Suomen markkinoille sekä toimimme aktiivisesti kotimaisilla ja kansainvälisillä vilja-, öljykasvi- ja rehuraaka-ainemarkkinoilla.

Ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen Apetitin strategian keskiössä

Keskeistä Apetitin kauden 2020-2022 strategiassa on vahvistaa olemassa olevaa ainutlaatuista arvoketjua, jonka vahva perusta on kotimaisessa alkutuotannossa. Strategiakauden toimenpiteet tähtäävät tavoitteeseen rakentaa Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.

Apetitin strategia

Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä vuodesta 1989 lähtien. 

Lataa Apetitin vuosikertomus 2019 täältä.

 

Hyvinvointia kasviksista 

Apetit on näyttänyt suuntaa kasvispohjaiselle syömiselle uudistumalla aktiivisesti ja vahvistamalla resurssejaan tuotekehityksessä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Olemme tuoneet markkinoille Apetit-brändillämme uusia tuotteita sekä tuoteryhmiä. Kasvisten käytön lisääminen ja sitä kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoitteleminen jatkavat kasvuaan.

Apetitin kyky tuottaa arvoa osakkeenomistajille perustuu uudistumiseen ja tuotekehitykseen, vahvojen ja vetovoimaisten brändien jatkuvaan kehittämiseen, ainutlaatuisen pellolta pöytään -arvoketjun hallintaan sekä  toiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen.

Vahvuuksiamme ovat osaaminen ja ihmiset, ainutlaatuinen integroituminen alkutuotantoon, vahvat kuluttaja- ja ammattilaisbrändit sekä vahva taloudellinen asema.

Apetit sijoituskohteena

  • Tuotteissa vahva markkina-asema ja talouden suhdanteiden yli ulottuva  kokonaiskysyntä
  • Strategiset panostukset tuotekehitykseen, uudistumiseen ja tehokkuuteen synnyttävät uusia kyvykkyyksiä ja kilpailuetua
  • Kasvipohjaisen syömisen yleistyminen tarjoaa kasvumahdollisuuksia
  • Vahva taloudellinen asema tuo vakautta ja mahdollistaa investoinnit strategisiin hankkeisiin
  • Integroituminen kotimaiseen alkutuotantoon tuo erottavaa kilpailuetua 
  • Liiketoimintasegmenttien erilaiset liiketoimintanmallit tasaavat riskiprofiilia
  • Vakaa historiallinen osinkotuotto

Strategiaa tukevat trendit

Syöminen uudistuu nyt nopeasti ja sitä ohjaavat monet globaalit trendit.  Digitalisaatio mullistaa perinteisiä tapoja toimia ja muuttaa arvoketjuja. Hinnan merkitys ostopäätöksenteossa säilyttää merkittävän asemansa, mutta yhä useampi kuluttaja ja asiakas suosii edullisen hinnan lisäksi myös laatua. 

Hyvinvointi 

Ruoka on yksi merkittävimmistä yksilön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Apetit tarjoaa terveellisiä, kasvispainotteisia ruoka- ja raaka-aineratkaisuja eri tilanteisiin. 

Nautinto ruoasta 

Vain hyvältä maistuva ruoka tuottaa iloa ja hyvinvointia.  Tuotteemme ovat maukkaita ja tuovat iloa ruoan valmistukseen ja syömiseen.

Helppous 

Kiireinen arki, pienentyvät kotitaloudet ja muuttuvat ruokailutilanteet yleistyvät ja helppojen ruokaratkaisuiden kysyntä kasvaa. Ruoka- ja palveluratkaisumme mahdollistavat sujuvamman arjen kuluttajille ja ammattilaisille. 

Vastuullisuus ja jäljitettävyys 

Raaka-aineiden jäljitettävyys, kestävät tuotantotavat sekä turvallinen tuotanto ovat kuluttajille erittäin merkittäviä asioita. Apetit tuottaa laadukasta ruokaa vastuullisesti ja jäljitettävästi pellolta pöytään.