Laatu

Tuotteiden laatu ja tuoteturvallisuus ovat avainasemassa elintarviketeollisuudessa. Elintarviketurvallisuus edellyttää koko ruokaketjussa työskentelevien ihmisten ammattitaitoa ja vastuullisuutta sekä tuotannon riskien tuntemista ja hallintaa. Jo tuotekehitysvaiheessa on tarkkaan määritelty laatu- ja tuoteturvallisuusriskit ja niiden hallintakeinot. Raakaaineet, toimittajat ja yhteistyökumppanit valitaan tarkasti määritellyn prosessin, tiukkojen kriteerien ja laatutavoitteidemme mukaisesti. Apetitin kasvis- ja ruokapakasteiden sekä rypsiöljyjen tuotantoketjua valvotaan tarkasti pellolta pöytään. Sopimusviljelijöiden kasviksia pystytään tarvittaessa jäljittämään peltolohkolle asti.

Apetit-konsernin tuotantolaitoksissa Säkylässä, Kantvikissa ja Pudasjärvellä on GFSI-järjestelmän mukaiset tuoteturvallisuussertifikaatit: Säkylässä BRC sekä Kantvikissa ja Pudasjärvellä FSSC 22 000 -standardin mukaiset elintarviketurvallisuusjärjestelmät. Säkylän ja Kantvikin tehtailla on myös omat laboratorionsa tuoteturvallisuuden varmistamiseksi.

Myös pakkausmerkinnät ja niiden oikeellisuus ovat oleellinen osa tuoteturvallisuutta. Tuotteiden raaka-aineet ja niiden allergeenit tulevat selkeästi esille pakkausmerkinnöistä kuluttajatietoasetuksen mukaisesti.

Takaisinvetosuunnitelma on osa Apetitin omavalvontasuunnitelmaa. Takaisinvetoprosessi käynnistetään heti elintarvikkeen tai kontaktimateriaalin poistamiseksi markkinoilta, mikäli on syytä epäillä, että elintarvike tai sen kontaktimateriaali ei ole elintarvikkeen turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen. Takaisinvedosta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle, tuotteen jälleenmyyjille sekä tarvittaessa kuluttajille. Takaisinvetoilmoitus sisältää kuvauksen tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden käsittely tai palauttamistavasta. Takaisinvetoprosessin toimivuus testataan myös vuosittain läpi koko organisaation ja siihen vaikuttavat prosessit.

Sertifikaatit

Vihannes- ja ruokapakasteet
BRC
FSSC22000 (pakastepizzat)
ISO9001
ISO14001
FSA
MSC
Luomuhyväksyntä (Säkylä)
ISO45001

Öljykasvituotteet
EFISC.GTP
FSSC22000
ISO9001
ISO17025 (Salmonellan omavalvonta)
Halal
Kosher