Strategia

Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2023-2025: kasvua monipuolisista kasvipohjaisista tuotteista

Apetitin tavoite yli 9 miljoonan euron liikevoitto ja yli 8 prosentin ROCE

Strategian keskiössä ovat kasvun hakeminen monipuolisista kasvipohjaisista ruokaratkaisuista ja lisäarvotuotteista. Panostamme edelleen viljelijäyhteistyöhön ja kotimaiseen alkutuotantoon liiketoiminnan kulmakivenä.

 

Strategia

Apetitin neljä strategista painopistealuetta

  1. Yhdessä enemmän

Panostamme viljelijäyhteistyöhön ja kotimaiseen alkutuotantoon liiketoiminnan kulmakivenä. Vahvistamme liiketoimintojen synergioita ja yhteisiä prosesseja. Ylläpidämme jatkuvan parantamisen kulttuuria. Huolehdimme kilpailueduistamme: motivoituneista ja osaavista työntekijöistä, vahvasta brändistä sekä erottavista tekijöistä.

  1. Monipuolisesti kasvipohjaisia tuotteita

Kehitämme ruoan lisäarvotuotteita ja nostamme kasviöljyn jalostusastetta. Lisäämme ruoan vientiä ja vahvistamme asemaamme Ruotsissa. Kasvatamme strategisesti merkittävien kasvien volyymia ja viljelypinta-alaa. Teemme strategian mukaisia investointeja orgaanisen kasvun vauhdittamiseksi. Olemme avoimia yritysostoille epäorgaanisen kasvun mahdollistamiseksi.

  1. Lisää kotimaisia kasviproteiineja

Jatkamme rypsi-ingredientti BlackGrainin kaupallistamista kohti teollista mittakaavaa. Edistämme kotimaisten palkokasvien viljelyä. Tutkimme mahdollisuuksia kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Hyödynnämme kotimaisia kasviproteiineja monipuolisesti omassa tuotannossamme.

  1. Vastuullinen arvoketju

Edistämme kestävää alkutuotantoa ja kestäviä ruokavalintoja. Pienennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme. Huolehdimme läpinäkyvistä ja kestävistä hankintaprosesseista. Varmistamme sosiaalisen vastuun toteutumisen läpi arvoketjun.

Taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025

EBIT > 9,0 milj. euroa (2021: 2,8 milj. euroa)

ROCE > 8,0 % (2021: 2,4 %)

Osinkopolitiikka

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Tavoitteena on jakaa osinkoa 40-60 prosenttia tilikauden voitosta.