Ilmastovaikutukset

Merkittävin osa Apetit-konsernin ilmastovaikutuksista syntyy arvoketjun ylävirrassa. Apetitin arvoketjussa syntyvät Scope 3-kasvihuonekaasupäästöt kattavat yli 97 prosenttia kaikista konsernin päästöistä. Suurin yksittäinen päästökategoria on ostetut tuotteet ja palvelut. Suurin osa Apetitin arvoketjun päästöistä syntyy ruokaraaka-aineiden viljelystä.

Muut Apetitin arvoketjun merkittävimmät päästökategoriat ovat myytyjen tuotteiden käytöstä syntyvät päästöt (2,5 %), mukaan lukien laskennallinen ruokahävikin vaikutus, sekä ylä- ja alavirran logistiikka (3.8 %).

Apetitin suorat ja energia-epäsuorat päästöt (Scope 1&2) kattavat 2,8 prosenttia kaikista konsernin päästöistä.

Ilmastovaikutuksien pienentäminen

Merkittävimpiä päästövähennyskeinoja ovat viljelymenetelmien ja satotasojen kehittäminen. Avomaankasvisten osalta viljelymenetelmiä kehitetään Apetitin sopimusviljelijöiden käyttämän Vastuuviljely-menetelmän kautta. Apetit on mukana myös esimerkiksi RypsiRapsi-foorumissa, jonka
tavoitteena on mm. nostaa kotimaisten öljykasvien satotasoa ja tuottaa uutta viljelytietoa koetoiminnan
kautta. Viljelymenetelmien kehittäminen, maaperän kasvukunnon parantaminen esimerkiksi hiiliviljelyn keinoin sekä satotason nosto ovat konkreettisia keinoja viljelyn hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Apetitin energiankäyttöön liittyviä päästöjä on vähennetty Säkylän uuden, lämmön talteenottoon perustuvan ja bioenergian käytön mahdollistavan energiaratkaisun käyttöönotolla. Kaikilla Apetitin tuotantolaitoksilla on käytetty tuulisähköä vuodesta 2020 alkaen.

Apetit on sitoutunut vähentämään omia (Scope 1&2) päästöjään 75 prosentilla vuodesta 2019 vuoteen 2025. Vuoden 2023 päästöt olivat vähentyneet vertailuvuodesta (2019) 68 prosenttia. Päästövähennyksen takana ovat pääasiassa investoinnit uusiutuvan energian käyttöön. Vuonna 2023 Apetitin tehtaiden käyttämästä energiasta 74 prosenttia oli tuotettu uusiutuvin luonnonvaroin. Vuonna 2019 osuus oli 10 %.

Keskeisimmät keinot Apetitin koko arvoketjun ilmastovaikutuksien pienentämiseen ovat viljelymenetelmien kehittämisessä ja satotasojen nostamisessa. Oman toiminnan päästöjen vähentämiseksi Apetit esimerkiksi parantaa energiatehokkuutta.