Ilmastovaikutukset

Apetit-konsernin suurimmat omaan toimintaan liittyvät ilmastovaikutukset syntyvät käytetyn energian valmistuksesta. Energiaa käytetään erityisesti tuotannossa, tuotteiden prosessoinnissa ja pakastuksessa. Välillisesti suurimmat vaikutukset syntyvät viljelystä. Apetitille olennaisimmat tavat vaikuttaa konsernin hiilijalanjälkeen tulevat uusiutuvien energiaratkaisujen käytöstä ja energiatehokkuuden parantamisesta.

Apetitin suorat, eli niin sanotut piipunpäästöt, muodostavat alle 5 prosenttia kaikista päästöistä. Konsernin omista suorista ja energia-epäsuorista päästöistä (Scope 1&2 -päästöt) 96 prosenttia syntyy energia-epäsuorista, eli Apetitin käyttämän energian valmistamisesta syntyvistä päästöistä. Suurimmat yksittäiset ilmastovaikutukset syntyvät tehtailla käytettävän höyryn ja sähkön valmistuksesta. Konsernin suorat päästöt koostuvat esimerkiksi polttoöljyn käytöstä polttoaineena.

Apetit on tutkinut yksittäisten tuotteidensa ympäristövaikutuksien muodostumista. Esimerkiksi Apetit Kotimainen Peruna & Keittokasvis -tuotteen hiilijalanjäljestä 15 prosenttia syntyy
viljelystä ja 60 prosenttia Apetitin tuotannosta. Pakastaminen ja erityisesti kasvisten kuorinta, pilkkominen ja ryöppäys kuluttavat energiaa ja vaikuttavat tuotteen hiilijalanjälkeen. Pakastamista kuitenkin puoltavat pitkä säilyvyys ja ruokahävikin vähentäminen.

Apetit-konserni otti huhtikuussa 2020 käyttöön kaikissa tuotantolaitoksissaan tuulivoimalla tuotetun sähköenergian. Muun muassa siirto uusiutuvista luonnonvaroista tuotetun sähkön käyttöön tiputti Apetit-konsernin energiankäytöstä laskettua hiilijalanjälkeä 37 prosenttia.

Vuonna 2021 käyttöönotettava Kantvikin biovoimalaitos tekee Kantvikin kasviöljypuristamosta lähes täysin uusiutuvilla luonnonvaroilla toimivan. Biovoimalaitoksessa tuotetaan muun muassa
puuhaketta käyttäen höyryä kasviöljypuristamon tarpeisiin.

Epäsuorat vaikutukset syntyvät viljelystä ja raakaainehankinnoista

Apetitin epäsuorat ilmastovaikutukset syntyvät pääasiassa viljelystä ja hankittavien raaka-aineiden tuotannosta. Apetitin hankkimista ruokaraaka-aineista yli 95 prosenttia on kasviksia, joiden ilmastovaikutukset ovat elintarvikekategoriassa yleisesti ottaen pieniä.

Lisää uusiutuvia energiaratkaisuja

Apetit-konsernin oman toiminnan (Scope 1&2) hiilijalanjälki laski raportointivuonna 37 prosenttia vertailuvuoteen nähden. Laskua saavutettiin erityisesti tuulivoimalla tuotetun sähköenergian käyttöönotolla. Kaikki Apetit-konsernin tuotantolaitokset ovat käyttäneet tuulisähköä huhtikuusta 2020 alkaen.

Lisää uusiutuvia energiaratkaisuja saadaan käyttöön Kantvikin kasviöljypuristamon yhteyteen rakennettavan bioenergialaitoksen valmistuessa. Bioenergialaitos pienentää Apetit-konsernin hiilijalanjälkeä merkittävästi, sillä sen käyttöönotolla korvataan fossiilisia energiaratkaisuja.  Bioenergialaitoksessa energiaa tuotetaan muun muassa metsähakkeella.

Apetit on myös mukana suomalaisen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja sitoutunut toteuttamaan elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa. Energiankäytön tehostamistavoite elintarviketeollisuuden ohjelmassa on pienentää energiankäyttöä 7,5 prosenttia vuosien 2017-2025 aikana.