Ilmastovaikutukset

Apetit-konsernin suurimmat omaan toimintaan liittyvät ilmastovaikutukset syntyvät käytetyn energian valmistuksesta. Energiaa käytetään erityisesti tuotannossa, tuotteiden prosessoinnissa ja pakastuksessa. Välillisesti suurimmat vaikutukset syntyvät hankituista raaka-aineista. Apetitin käyttämistä raaka-aineista valtaosa on kasviperäisiä, joten merkittävimmät päästöt konsernin arvoketjussa syntyvät viljelystä.

Apetitin suorat (Scope 1), eli niin sanotut piipunpäästöt, ja energian käytöstä syntyvät energia-epäsuorat päästöt (Scope 2) muodostavat yhdessä vain noin 3 prosenttia kaikista konsernin päästöistä. Merkittävä osa, noin 97 prosenttia, Apetitin päästöistä syntyy eri osissa arvoketjua (Scope 3).

Arvoketjun merkittävimmät päästökategoriat ovat ostetut tuotteet ja palvelut (67 % kaikista päästöistä) sekä ala- ja ylävirran kuljetuksiin liittyvät päästöt (22 %). Vuosina 2019-2021 päästöjä ovat aiheuttaneet myös pitkäaikaisinvestoinnit (n. 5 %), joihin luetaan esimerkiksi Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen sekä Säkylän pakastetehtaan pihvilinjaston rakennusvaiheen päästöt.

Ilmastovaikutuksien pienentäminen

Apetitille olennaisimmat tavat vaikuttaa konsernin omiin suoriin päästöihin liittyvät uusiutuvien energiaratkaisujen käyttöön ja energiatehokkuuden kehittämiseen. Epäsuorissa päästöissä Apetitin vaikutusmahdollisuudet liittyvät erityisesti viljelymenetelmien ja satotasojen kehittämiseen.

Loppuvuodesta 2021 tuotannolliseen käyttöön otettu Kantvikin biovoimalaitos vähentää merkittävästi Kantvikin kasviöljypuristamossa käytettäviä fossiilisia energialähteitä. Bioenergialaitoksessa tuotetaan muun muassa puuhaketta ja tuotannon sivuvirtoja käyttäen höyryä kasviöljypuristamon tarpeisiin.

Apetit-konsernissa on myös käytössä kaikissa tuotantolaitoksissa tuulivoimalla tuotettu sähköenergia. Uusiutuvin luonnonvaroin tuotetun energian käyttö ja energiatehokkuuden kehittäminen on tiputtanut Apetit-konsernin Scope 1&2 -päästöjen hiilijalanjälkeä 56 prosenttia vuodesta 2019.

Apetitilla tehdään jatkuvaa kehitystyötä yhteistyössä kotimaisten viljelijöiden kanssa alkutuotannon ilmastovaikutuksien pienentämiseksi. Apetit on mukana tutkimusyhteistyössä avomaankasvisten osalta Räpin koetilallaan ja öljykasvien osalta satotasojen nostamiseksi parhaita viljelykäytänteitä edistämällä.