Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuus on yksi Apetitin henkilöstöstrategian keskeisimmistä teemoista. Tavoitteena on saada työtapaturmien määrä nollaan ja vähentää sairauspoissaoloja.

Työturvallisuuden keskeisiä mittareita eli tapaturmataajuutta, työtapaturmien määrää ja työturvalli- suushavaintojen sekä sairauspoissaolojen määrää seurataan säännöllisesti. Säkylän pakastetehtaan työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä auditoitiin syksyllä 2022 ja sille myönnettiin ISO 45001-työturvallisuussertifiointi.

Apetitilla työtapaturmariskiä nostavat esimerkiksi kylmät pakastetilat, paikoin kova melutaso, koneiden ja veitsien käyttö sekä tuotantotilojen mahdollinen liukkaus. Tuotantotyössä on myös toistuvia fyysisiä liikkeitä, jotka saattavat aiheuttaa tuki- ja liikunta- elinsairauksia. Tapaturma- ja sairastumisriskiä pyritään pienentämään ennaltaehkäisevästi erityisesti oikeanlaisella työtehtäväkohtaisella ohjeistuksella sekä henkilökohtaisella suojavarustuksella. Säkylässä on myös vuonna 2022 koulutettu pilottihankkeessa tuotannon henkilöstön tueksi kaksi apetitlaista työhyvinvointilähettiläiksi.

Apetit-konsernin kaikki työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan sisäisesti. Tutkimuksen pohjalta tehdään toimenpide-ehdotukset vastaavien tilanteiden syntymisen ehkäisemiseksi. Konsernissa tehdään myös aktiivisesti työturvallisuushavaintoja ennaltaehkäisyn parantamiseksi.

Apetit-konsernilla on määritelty lakisääteisesti työturvallisuuden ja työterveyden prosessit, joiden mukaisesti kehitetään työntekijöille turvallista työympäristöä ja varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky. Myös työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet osallistuvat osaltaan työterveys ja -turvallisuusasioiden kehittämiseen. Koko konsernin henkilöstö kuuluu työterveyden ja -turvallisuuden järjestelmien piiriin. Työterveyspalvelut Apetit ostaa ulkopuoliselta toimijalta.

Apetitin Säkylän tehtaalla on ISO45001 -sertifiointi.

ISO45001