Työterveys ja -turvallisuus

Työturvallisuus on yksi Apetitin henkilöstöstrategian keskeisimmistä teemoista. Tavoitteena on saada työtapaturmien määrä nollaan ja vähentää sairauspoissaoloja.

Työturvallisuuden keskeisiä mittareita eli tapaturmataajuutta, työtapaturmien määrää ja työturvallisuushavaintojen sekä sairauspoissaolojen määrää seurataan säännöllisesti. Apetitilla työtapaturmariskiä nostavat esimerkiksi kylmät pakastetilat, paikoin kova melutaso, koneiden ja veitsien käyttö sekä tuotantotilojen mahdollinen liukkaus. Tuotantotyössä on myös toistuvia fyysisiä liikkeitä, jotka saattavat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia.

Tapaturma- ja sairastumisriskiä pyritään pienentämään ennaltaehkäisevästi erityisesti oikeanlaisella työtehtäväkohtaisella ohjeistuksella sekä henkilökohtaisella suojavarustuksella. Apetit-konsernin kaikki työtapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan sisäisesti. Tutkimuksen pohjalta tehdään toimenpide-ehdotukset vastaavien tilanteiden syntymisen ehkäisemiseksi. Raportointikaudella onkin kehitetty esimerkiksi tapahtuneiden tapaturmien jatkokäsittelyä. Konsernissa tehdään myös aktiivisesti työturvallisuushavaintoja ennaltaehkäisyn parantamiseksi.

Apetit-konsernilla on määritelty lakisääteisesti työturvallisuuden ja työterveyden prosessit, joiden mukaisesti kehitetään työntekijöille turvallista työympäristöä ja varmistetaan työntekijöiden hyvinvointi sekä työ- ja toimintakyky. Myös työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet osallistuvat osaltaan työterveys ja -turvallisuusasioiden kehittämiseen. Koko konsernin henkilöstö kuuluu työterveyden ja -turvallisuuden järjestelmien piiriin. Työterveyspalvelut Apetit ostaa ulkopuoliselta toimijalta.

Apetitin Säkylän tehtaalla on ISO45001 -sertifiointi.

ISO45001