Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan Apetit Oyj:ssä on vähintään kaksi ja enintään kolme varsinaisen yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastaja on velvollinen tarkastamaan yhtiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen oikeellisuuden sekä antamaan suorittamastaan tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle. Lisäksi Suomen lain mukaan tilintarkastaja tarkastaa myös yhtiön hallinnon lainmukaisuutta. Tilintarkastaja raportoi havainnoistaan vähintään kerran vuodessa yhtiön hallitukselle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Tilintarkastajat

PASI KARPPINEN

Tilintarkastaja

kauppatieteiden maisteri, KHT

 

TUOMO KORTE

KHT
Vastuullisena tilintarkastajana

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy