Arvot

Apetitin arvot – Toimimme vastuullisesti, Uudistumme rohkeasti ja Menestymme yhdessä – syntyivät kesällä 2017 alkaneen yhteisen prosessin tuloksena. Arvokeskusteluissa esille nousseet teemat kuvaavatkin hyvin niitä asioita, joita apetitlaiset kohtaavat päivittäin työtehtävissään: vastuullisuus asiakkaita, ympäristöä ja muita ihmisiä kohtaan, halu uudistua ja panostaa ammattitaitoon sekä yhdessä onnistuminen tasa-arvoisessa toimintakulttuurissa.

 

Toimimme vastuullisesti

– Asiakkaat, kuluttajat ja viljelijät voivat luottaa sanaamme
– Laatu ja turvallisuus ohjaavat jokaista päätöstämme: maistuvaa, puhdasta ja vastuullista ruokaa
– Kannamme vastuumme ihmisistä, tasavertaisuudesta, ympäristöstä ja omasta työstämme

Uudistumme rohkeasti

– Haluamme olla askeleen edellä
– Uudistamme rohkeasti toimintaamme ja ajatteluamme
– Panostamme ammattitaitomme jatkuvaan kehittämiseen

Menestymme yhdessä

– Olemme yhteisesti ylpeitä osaamisestamme, tuloksistamme ja kannattavuudestamme
– Nousemme yhdessä kasvisten ykköseksi
– Olemme tavoitteellisia, kannustamme toisiamme ja ruokimme yhteistä onnistumisen kulttuuria