Taloustieto

AVAINLUVUT

 

Milj. euroa

10-12/2023

10-12/2022

Muutos

1-12/2023

1-12/2022

Muutos

Jatkuvat toiminnot

           

Liikevaihto

42,6

46,6

-9 %

175,5

181,7

-3 %

Käyttökate

3,7

4,5

-18 %

13,2

9,2

43 %

Liikevoitto

2,2

3,0

-27 %

7,5

3,5

114 %

Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta

1,7

1,1

 

4,0

0,5

 

Kauden tulos

3,4

3,6

 

9,8

3,2

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,55

0,57

 

1,56

0,51

 

Investoinnit

     

7,5

5,0

 

 

Konserni
(sis. lopetetut toiminnot)

         

Liikevaihto

42,6

46,6

-9 %

175,5

231,8

-24 %

Käyttökate

3,7

4,4

-16 %

13,1

12,4

6 %

Liikevoitto

2,2

2,9

-24 %

7,5

6,2

21 %

Kauden tulos

3,4

3,5

 

9,7

5,2

 

Osakekohtainen tulos, euroa

0,55

0,57

 

1,56

0,83

 

Oma pääoma / osake, euroa

     

16,60

15,38

 

ROCE-%

     

7,3

5,7

 

Käyttöpääoma,
kauden lopussa

   

23,0

18,7

 

Liiketoiminnan rahavirta

     

9,7

28,4

 

Omavaraisuusaste, %

     

78,9

81,8

 

Nettovelkaantumisaste, %

     

-5,7

-13,2