Energiatehokas ruokaketju

Energiankäyttö on suurin Apetit-konsernin suoriin ja energia-epäsuoriin päästöihin vaikuttavista tekijöistä. Apetit on mukana suomalaisen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja sitoutunut toteuttamaan elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa pienentämällä energiankäyttöään 7,5 prosenttia 2017-2025 aikana.

Apetit käyttää tuotantolaitoksillaan sähköä, höyryä ja kaukolämpöä sekä kasviöljypuristamolla kevyttä polttoöljyä. Konsernin energiaintensiivisin prosessi on kasviöljypuristamolla, jossa siemenet lämmitetään ja puristetaan rypsiöljyksi.

Säkylän ja Pudasjärven tehtailla tapahtuva jäähdytys ja pakastus sekä pakkasvarastointi ovat myös paljon energiaa vaativia prosesseja. Erityisesti Säkylän pakastetehtaalla on parannettu energiankulutuksen seurantaa eri prosesseissa energiatehokkuuden kehittämiseksi.

Logistiikalla on tärkeä rooli kaikissa konsernin liiketoiminnoissa, mutta omaa kuljetus- ja työkonekalustoa Apetitilla on vain vähän. Apetit-konsernin eri liiketoiminnoissa voidaan vaikuttaa logistisiin ratkaisuihin erityisesti suuria ja täysiä lasteja suosimalla. Logistiikassa käytettävien polttoaineiden määrää ja sitä kautta ympäristövaikutuksia hillitään kuljetusten optimoinnilla.

Energiatehokkuuden kehittäminen

Vuoden 2022 aikana konsernin energiankulutus laski 7 prosenttia vertailuvuoteen nähden ja on laskenut energiatehokkuussopimusjärjestelmän vertailuvuoteen 2016 nähden 7 prosenttia. Energiatehokkuutta on Säkylän pakastetehtaalla parannettu esimerkiksi lämpimän veden käytön vähentämisellä.