Energiatehokas ruokaketju

Energiankäyttö on suurin Apetit-konsernin suoriin ja energia-epäsuoriin päästöihin vaikuttavista tekijöistä. 

Apetit käyttää tuotantolaitoksillaan sähköä, höyryä, kaukolämpöä sekä kevyttä polttoöljyä. Apetitin tuotantolaitoksilla eniten energiaa vieviä vaiheita ovat esimerkiksi Kantvikin kasviöljypuristamon puristusprosessi ja raffinointi, Säkylän ja Pudasjärven tehtaiden jäähdytys- ja pakastusprosessit sekä Säkylän tehtaan satokausikasvisten kuorinta ja käsittely sekä pihvien ja pyöryköiden uppopaisto.

Apetit on nostanut merkittävästi uusiutuvien energialähteiden käyttöä tuotannossaan. Kaikki Apetitin
tehtailla käytetty sähkö on huhtikuusta 2020 alkaen tuotettu tuulivoimalla. Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitos otettiin tuotannolliseen käyttöön loppuvuodesta 2021. Vuonna 2023 höyrylaitoksen uusiutuvien polttoaineiden käyttöastetta ja tehtaan sivuvirtojen hyödyntämistä on edelleen tehostettu. Säkylän lämmön talteenottoon perustuva energiaratkaisu saatiin käyttöön vuonna 2023.

Vuonna 2023 Apetitin tuotantolaitoksillaan käyttämästä energiasta 74 prosenttia oli uusiutuvista lähteistä.

Logistiikalla on tärkeä rooli molemmissa konsernin liiketoiminnoissa, mutta omaa kuljetus- ja työkonekalustoa Apetitilla on vain vähän. Logistisiin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa erityisesti suuria ja täysiä lasteja suosimalla. Logistiikassa käytettävien polttoaineiden määrää ja sitä kautta ympäristövaikutuksia hillitään kuljetusten optimoinnilla.

Energiatehokkuuden kehittäminen

Apetit on mukana suomalaisen elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmässä ja sitoutunut toteuttamaan elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa pienentämällä energiankäyttöään 7,5 prosenttia vuosien 2017-2025 aikana.

Vuoden 2023 aikana konsernin energiankulutus nousi 9 prosenttia vertailuvuoteen nähden ja on energiatehokkuussopimusjärjestelmän vertailuvuoteen 2016 nähden samalla tasolla. Energiankulutuksessa voi olla merkittäviä satokauteen liittyviä vuotuisia eroja. Säkylän pakastetehtaalla vuonna 2023 käyttöönotettu energiaratkaisu on parantanut energiatehokkuutta. Esimerkiksi kiinteistöjen lämmitykseen tarvittavaa kaukolämpöä valmistetaan lämpöpumpputeknologialla kylmälaitteiden hukkalämmöistä. Uusi energiaratkaisu vähentää Säkylän tehtaan primäärienergian tarvetta kolmanneksella.

Tuotantoprosessien energia kaukolämmöksi

Säkylän uusi energiaratkaisu hyödyntää tuotantoprosesseista talteen otettua energiaa. Energiaa pystytään lämpöpumpputeknologian avulla hyödyntämään edelleen kaukolämpönä kiinteistöjen ja käyttöveden lämmityksessä.