Kestäviä ruokavalintoja

Kulutustottumuksemme ja -valintamme ovat merkittävässä roolissa kestävän kehityksen edistämiseksi. Ruoka on välttämättömyys, joka kuuluu arkeen ja juhlaan.

Kestävillä ruokavalinnoilla voimme olla osaltamme vaikuttamassa siihen kehitykseen, jossa maapallon rajallisia luonnonvaroja käytetään kestävästi ilmaston, ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Sen vuoksi haluamme edistää kestäviä ruokavalintoja: tarjoamme kestävästi kasvatettuja ja valmistettuja elintarvikkeita ja raaka-aineita sekä kehitämme arvoketjua, jossa ihmiset ja ympäristö voivat hyvin.

...
Tavoitteellista vastuullisuustyötä

Apetit rakentaa toimintansa kotimaisuuden, kestävien ruokaratkaisujen ja raaka-aineiden sekä vastuullisten toimintatapojen ympärille.

Vastuullisuus kattaa toimintamme koko arvoketjun ympäristön hyvinvoinnista ihmisten hyvinvointiin. Sitä tarkoittaa myös missiomme: Kaikille hyvä ruoka. Läheltä.

Apetitilla vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa ja päivittäistä toimintaa: Apetitin yritysvastuussa korostuvat ilmastovastuulliset arjen teot, kun rakennamme kestävää ruokaketjua erilaisten arvoketjujen kautta. 

...
Yhdessä sidosryhmien kanssa

Olemme sitoutuneet vahvasti kotimaiseen alkutuotantoon. Kehitämme kestäviä viljelymenetelmiä yhteistyössä sopimusviljelijöidemme kanssa taataksemme laadukkaiden kotimaisten kasvisten ja muiden kasvipohjaisten raaka-aineiden saannin myös tulevaisuudessa.

Uskomme, että monimuotoinen ympäristö, hyvinvoiva maaperä ja siitä huolehtiva viljelijä ovat parhaita kumppaneitamme ruoantuotannossa.

Haluamme myös kaikella toiminnallamme varmistaa, että kestävät toimintatavat ja eettiset periaatteemme toteutuvat läpi arvoketjun. Haluamme olla vastuullinen työnantaja ja luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme. 

...
Vastuullisia tekoja

Omassa toiminnassamme keskitymme ilmastovaikutuksiemme pienentämiseen ennen kaikkea uusiutuviin energiaratkaisuihin panostamalla sekä energia- ja materiaalitehokkuutta kehittämällä. 

Tuotteissamme luotamme kotimaisiin kasvipohjaisiin ruokaratkaisuihin ja niiden kehittämiseen, lähikalaan perustuvan tuotteiston kasvattamiseen sekä kestäviin ja tarkoituksenmukaisiin pakkausratkaisuihin.

Apetitin yritysvastuuohjelma – tavoitteemme vuoteen 2025

Viljelykehitys ja sopimusviljely

Edistämme kestäviä viljelymenetelmiä valikoiduissa tutkimushankkeissa ja omassa kehitystyössä tavoitteenamme maaperän luontaisen kasvukunnon ja hiiliviljelyn edistäminen.

  • Laajennamme olemassa olevia ja otamme käyttöön uusia maaperän luontaista kasvukuntoa parantavia sekä hiiliviljelyä edistäviä viljelymenetelmiä.
  • Koulutamme sopimusviljelijämme (100 %) maaperän luontaista kasvukuntoa parantavien käytäntöjen osalta.

Toiminnan ilmastovaikutukset

Pienennämme systemaattisesti toimintamme ilmastovaikutuksia.

  • Vähennämme suoria CO2-päästöjämme 75 %* siirtymällä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuviin energiaratkaisuihin sekä energiatehokkuutta kehittämällä.
  • Vähennämme ruokapakastetehtaillamme syntyvää hävikkiä: kehitämme materiaali- ja raaka-ainetehokkuuttamme ja ohjaamme sivuvirrat hyötykäyttöön.

*Vertailuvuosi 2019: Scope1&2 -päästöt

Tuotteet ja pakkausratkaisut

Panostamme erityisesti kotimaisiin kasviksiin ja lähikalaan – kestävästi pakattuna.

  • Pidämme valmistamiemme pakastetuotteiden kotimaisuusasteen (80 %) ja kasvipohjaisten raaka-aineiden (95 %) osuuden vähintään nykyisellä tasolla.
  • Nostamme Itämerestä ja kotimaisista järvistä saatavan lähikalan osuutta 20** prosenttiin kaikesta käyttämästämme kalasta.
  • Nostamme käyttämiemme vähittäiskaupassa myytävien Apetit-tuotteiden pakkausmateriaalien kierrätettävyyden 100 prosenttiin.***

**Vuonna 2020: 11 %
*** Vuonna 2020: 60 %

Sosiaaliset vaikutukset

Olemme vastuullinen kumppani ja työnantaja.

  • Käytämme vain eettiset toimittajaperiaatteemme allekirjoittaneita toimittajia jalostavien toimintojemme suorissa raaka-ainehankinnoissa.
  • Kehitämme Apetitia työnantajana, jonka henkilöstömme kokee tasa-arvoiseksi ja yhdenvertaiseksi työpaikaksi, jossa on turvallista työskennellä sekä tilaa kehittää ja kehittyä.

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

Yritysvastuuohjelmallaan Apetit sitoutuu YK:n kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden edistämiseen.

Apetitin yritysvastuuohjelman tavoitteet edistävät seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, pääasiassa paikallisesti:

Tavoite 2: Ei nälkää

Edistämme kestäviä viljelymenetelmiä valikoiduissa tutkimushankkeissa ja omassa kehitystyössä tavoitteenamme maaperän luontaisen kasvukunnon ja hiiliviljelyn edistäminen.

Tavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointia

Tuotteissamme luotamme kasvipohjaisiin ruokaratkaisuihin ja niiden kehittämiseen sekä lähikalaan perustuvan tuotteiston kasvattamiseen.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Panostamme erityisesti kotimaisiin kasviksiin ja lähikalaan – kestävästi pakattuna.

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Pienennämme systemaattisesti toimintamme ilmastovaikutuksia.

Kehitämme myös yritysvastuuohjelmamme mukaisesti toimintojamme, joilla voimme parantaa vaikutuksiamme seuraaviin kestävän kehityksen tavoitteisiin:

Tavoite 14: Vedenalainen elämä

Tavoite 15: Maanpäällinen elämä

Liitteet:

Apetitin yritysvastuuohjelma 2021-2025