Taloudelliset tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet 2020-2022

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 0,8 milj. euroa)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2019: -4,0 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen sekä strategisten toimenpiteiden systemaattiseen toteuttamiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Meneillään olevan COVID-19 -pandemian mahdolliset vaikutukset taloudellisiin tavoitteisiin arvioidaan tarvittaessa myöhemmin.