Osinko

Osinkopolitiikka

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Tavoitteena on jakaa osinkoa 40-60 prosenttia tilikauden voitosta.

Osinkohistoria

Efektiivinen osinkotuotto