Osinko

Osinkopolitiikka

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Tavoitteena on jakaa osinkoa 40-60 prosenttia tilikauden voitosta.

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta.