Hankinnan vastuullisuuslinjaukset

Apetitin hankinnan vastuullisuuslinjauksia sovelletaan kaikkeen ruokaraaka-aineiden sekä elintarvikepakkauksiin liittyvään hankintaan. Apetit edellyttää kaikilta toimittajiltaan oman toimitusketjunsa läpinäkyvyyttä. Kaikkien suorien toimittajien allekirjoitettava Apetit-konsernin eettiset toimittajavaatimukset.

Apetit suosii kaikessa hankinnassa mahdollisuuksien mukaan kotimaisia raaka-aineita ja tuottajia sekä pitkäaikaisia kumppanuuksia hyvin tuntemiensa toimittajien kanssa. Toimittajille tehdään vuosiarvioinnit ja toimittajien tulee täyttää Apetitin tuotepolitiikan mukaiset laatuvaatimukset raaka-aineen suhteen.

Ulkomailta tehtävässä hankinnassa suositaan lähtökohtaisesti pienen riskin maita. Apetitilla on rajalliset vaikuttamismahdollisuudet toimittajiensa toiminnan ohjaamiseen ja vaikuttamiseen. Mikäli Apetit havaitsee epäkohdan toimittajan toiminnassa, pyrkii Apetit ensisijaisesti vaikuttamaan yhteistyössä toimittajan kanssa ja korjaamaan epäkohdan tai kehittämään toimittajan toimintaa. Tilanteet ja mahdolliset toimenpiteet arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

Sosiaalinen vastuu ja ihmisoikeudet

Apetit arvioi hankintaan liittyviä ihmisoikeusriskejä ja sosiaalisen vastuun toteutumista GLOBALG.A.P. -riskimaaluokituksen, kolmansien osapuolten auditointien sekä toimittajille tehtävien itsearviointilomakkeisiin perustuvien riskiarvioiden kautta.

Pääraaka-aineiden, alihankintatuotteiden ja vihannespakasteiden riskimaatoimittajilta edellytetään kolmannen osapuolen tahon suorittamaa tuotantolaitoksen auditointia (BSCI, Sedex tai muu vastaava) sekä pääsyä auditointiraporttiin. Sertifiointien voimassaoloa ja auditointituloksia seurataan systemaattisesti. Vaatimus koskee myös epäsuoria riskimaaostoja, eli hankintoja, joissa hankittavan tuotteen raaka-aikeen alkutuotanto tapahtuu riskimaassa.

Matalan riskin maiden hankinnassa Apetit suorittaa toimittajilleen itsearviointilomakkeisiin perustuvan riskiarvion.

Kaikkien Apetitin suorien toimittajien on allekirjoitettava ja sitouduttava noudattamaan Apetit-konsernin eettisiä toimittajavaatimuksia, jotka pohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä ihmisoikeuksien ja sosiaalisen vastuun että ympäristövastuun osalta.

 

Hankinta matalan riskin maista

Pääraaka-aineet, alihankintatuotteet, vihannespakasteet, mausteet ja yrtit sekä elintarvikepakkaukset

Apetitin hankkimien ruokaraaka-aineiden alkutuotanto ja valmistava tuotanto ovat noin 95-prosenttisesti matalan riskin maissa. Apetit edellyttää pääraaka-aineisiin, alihankintatuotteisiin ja vihannespakasteisiin liittyvässä hankinnassa raaka-aineen jäljitettävyyttä tehtaalle. Toimittajalla on myös oltava valmius jäljittää raaka-aine alkutuotantoon tilaajan vaatimuksesta. Kasvipohjaisten raaka-aineiden on oltava lähtökohtaisesti sopimusviljelyn piirissä.

Apetit arvioi toimittajansa toimintaa sosiaalisen ja eettisen toimintatapojen vaatimuksien sekä ympäristövastuun hallinnan toteutumisesta Apetitin tai kolmannen osapuolen suorittamien auditointien, itsearviointikyselyiden sekä toimittajan ja tilaajan yhteistyöhön perustuen.

Toimittajalta vaaditaan voimassa olevaa GFSI:n mukaista elintarviketurvallisuutta koskevaa sertifiointia tai auditointia.

 

Hankinta riskimaista

Pääraaka-aineet, alihankintatuotteet ja vihannespakasteet

Kaikesta Apetitin ruokaraaka-aineiden hankinnasta noin 5 prosenttia tapahtuu joko suoraan riskimaista tai epäsuorina riskimaaostoina.

Apetit edellyttää pääraaka-aineisiin, alihankintatuotteisiin ja vihannespakasteisiin liittyvässä riskimaahankinnassa raaka-aineen jäljitettävyyttä tehtaalle. Kasvipohjaisten raaka-aineiden on oltava lähtökohtaisesti sopimusviljelyn piirissä.

Sosiaalisten ja eettisten toimintatapojen vaatimusten sekä ympäristövastuun hallinnan toteutumisen tueksi Apetit vaatii toimittajaltaan kolmannen osapuolen suorittamaa auditointia (BSCI, Sedex tai muu vastaava) sekä pääsyä auditointiraporttiin. Epäsuorien riskimaaostojen kohdalla toimittajalla on oltava valmius jäljittää raaka-aineen alkuperä.

Toimittajalta vaaditaan voimassa olevaa GFSI:n mukaista elintarviketurvallisuutta koskevaa sertifiointia.

Mausteet

Mausteita koskevassa hankinnassa Apetit edellyttää toimittajiltaan GFSI:n mukaista elintarviketurvallisuutta koskevaa sertifiointia. Toimittajien valinnassa painotetaan kykyä hallita toimitusketjunsa vastuullisuutta.

Muut jalostetut raaka-aineet

Apetit edellyttää toimittajiltaan GFSI:n mukaista elintarviketurvallisuutta koskevaa sertifiointia. Jos raaka-aine on määränsä tai luonteensa vuoksi merkittävä, vaatii Apetit sosiaalisten ja eettisten toimintatapojen vaatimusten sekä ympäristövastuun hallinnan toteutumisen tueksi toimittajaltaan kolmannen osapuolen suorittamaa auditointia (BSCI, Sedex tai muu vastaava) sekä pääsyä auditointiraporttiin.

 

Sertifioidut raaka-aineet

Kala

Apetit seuraa WWF Suomen kalaoppaan mukaisia suosituksia kestävistä kalakannoista ja pyyntialueista. Apetit ei hanki WWF Suomen kalaoppaassa punaisella merkittyä kalaa.

Apetit hankkii pääsääntöisesti MSC-sertifioitua villikalaa. Suomen sisävesien villikalaa ostetaan myös ilman sertifikaattia. Kalantoimittajat arvioidaan ja auditoidaan aina hankinnan vastuullisuuspolitiikan mukaisesti.

Riskimaista alkuperäisin olevalta kalalta vaaditaan aina MSC-sertifiointi. Kalan on oltava jäljitettävissä sekä tehtaalle että kalastusalukselle. Tehtaalta vaaditaan myös hankinnan vastuullisuuspolitiikan mukaisesti ajantasaiset selvitykset eettisen ja sosiaalisen toiminnan sekä ympäristövastuun hallinnan kestävyydestä.

Soija

Apetit käyttää ainoastaan RTRS-sertifioitua (Credits-taso), Proterra-sertifioitua tai Tonavan soija -sertifioitua soijaa.

Palmuöljy

Apetit ei käytä omassa tuotannossaan palmuöljyä. Alihankintatuotteissa sallitaan ainoastaan RSPO-sertifioidun palmuöljyn käyttö.

Kananmunat

Apetit käyttää tuotteissaan ainoastaan vapaan kanan munia.

GMO

Apetit ei käytä tuotteissaan GMO-raaka-aineita (geenimuunneltuja). Toimittajien on pyynnöstä toimitettava todistus tai analyysi.