Tulosohjeistus

Tulosohjeistus

26.4.2024: TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024 ENNALLAAN

Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan vertailuvuoden tasolla (vuonna 2023: 7,5 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan Ruokaratkaisuissa. Öljykasvituotteissa liikevoiton odotetaan heikkenevän markkinahintojen näkymien vuoksi.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2024

Konsernin liikevoiton arvioidaan olevan vertailuvuoden tasolla (vuonna 2023: 7,5 miljoonaa euroa). Liikevoiton arvioidaan edelleen paranevan Ruokaratkaisuissa. Öljykasvituotteissa liikevoiton odotetaan heikkenevän markkinahintojen näkymien vuoksi.

 


Aiemmat ohjeistukset

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

18.10.2023: PÄIVITETTY TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023
Positiivinen tulosvaroitus: Apetit nostaa tulosohjeistustaan vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevoiton osalta

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

17.8.2023: TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 ENNALLAAN 

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa

25.4.2023: TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 ENNALLAAN 

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

16.2.2023: TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022

25.10.2022: tulosohjeistus ennallaan
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

18.8.2022: tulosohjeistus ennallaan
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

21.4.2022 päivitetty tulosohjeistus:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

17.2.2022 julkaistu aiempi tulosohjeistus:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2021: 2,8 miljoonaa euroa).

 

PÄIVITETTY OHJEISTUS VUODELLE 2021 (22.10.2021)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2020: 3,9 miljoonaa euroa).

OHJEISTUS 20.8.2021: Tulosohjeistus vuodelle 2021 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 20203,9 miljoonaa euroa)

OHJEISTUS 7.5.2021: Tulosohjeistus vuodelle 2021 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 20203,9 miljoonaa euroa)

OHJEISTUS 19.2.2021: Tulosohjeistus vuodelle 2021

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 20203,9 miljoonaa euroa)

 

OHJEISTUS 4.11.2020: Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.

OHJEISTUS 21.8.2020: Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

OHJEISTUS 8.5.2020: Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

OHJEISTUS 21.02.2020: Tulosohjeistus vuodelle 2020

Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta
(vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.