Tulosohjeistus

Tulosohjeistus

OHJEISTUS 19.2.2021: Tulosohjeistus vuodelle 2021

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 20203,9 miljoonaa euroa)


Aiemmat ohjeistukset

OHJEISTUS 4.11.2020: Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.

OHJEISTUS 21.8.2020: Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

OHJEISTUS 8.5.2020: Ohjeistus vuodelle 2020 ennallaan

Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

OHJEISTUS 21.02.2020: Tulosohjeistus vuodelle 2020

Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta
(vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.