Hankinnat

Apetit panostaa vahvasti yhteistyöhön kotimaisen alkutuotannon kanssa ja hankkii lähes 80 prosenttia kaikista kasvis- ja ruokapakasteissaan käyttämistään ruokaraaka-aineista suoraan sopimusviljelijöiltään. Lisäksi Apetit käyttää Suomesta ja ulkomailta suorahankinnalla hankittuja raaka-aineita. Kotimaassa Apetit tekee hankintaa sopimusviljelijöidensä lisäksi muun muassa kalastajilta sekä muilta tuottajilta.

Apetit on hankinnan vastuullisuuslinjauksissaan määritellyt raaka-aineen alkuperämaan ja merkittävyyden mukaan toimittajalta vaadittavat selvitykset sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun hallinnasta ja toteutumisesta. Apetit vaatii kaikilta toimittajiltaan oman arvoketjunsa ja sen eettisyyden toteutumisen tuntemusta.

Sekä kotimaisilta että ulkomaisilta suorilta toimittajilta vaaditaan Apetit-konsernin eettisten toimittajavaatimuksien noudattamista. Apetit suosii pitkäaikaisia kumppanuuksia toimittajiensa kanssa. Apetitin pakastetuotteiden hankinnasta noin 95 % tapahtuu matalan riskin maista. Öljykasvituotteiden raaka-aineita hankitaan ainoastaan matalan riskin maista.

Apetit tekee toimittaja-arvioinnin toimittajilleen hyödyntäen sekä kolmannen osapuolen auditointeja että omaan itsearviointikyselyynsä nojaten. Toimittajavaatimukset kattavat toimittajan oman toiminnan lisäksi toimittajan arvoketjun. Apetit-konserni vaatii toimittajiensa sitoutuvan toimittajavaatimuksissa kuvat- tuihin eettisiin, sosiaalisiin ja ympäristöä koskeviin vastuullisiin toimintaperiaatteisiin. Apetit-konsernin eettiset toimittajavaatimukset pohjautuvat YK:n Global Compactin linjauksiin.