Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus

Apetitin toiminnan vaikutukset ympäristöön ja luonnon moni- muotoisuuteen syntyvät pääosin välillisesti ruoan alkutuotan- nosta sekä muiden materiaalien ja energian valmistuksesta ja niihin käytettyjen luonnonvarojen hyödyntämisestä.

Apetitin käyttämiä luontopääomahyödykkeitä ovat esimerkiksi puhdas ja ravinteikas maaperä, puhdas vesi, viljelykasvit ja -siemenet, luonnonkala sekä puu ja muut puukuidut. Apetitin toiminta on riippuvaista ilman ja maaperän laadun ylläpidosta, puhtaan veden saatavuudesta sekä biodiversiteetin ylläpidosta. Apetit on myös tunnistanut ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä toiminnassaan.

Apetitin koko arvoketjussa syntyvän toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät kaikkiin luontopääoman riippuvuuksiin. Viljelyn ja muiden raaka-aineiden hankinnalla on vaikutus maaperään esimerkiksi maankäytön muutoksella. Myös toiminnan ilmastovaikutukset syntyvän pääosin viljelystä. Apetitin vaikutukset vesistöihin syntyvät esimerkiksi viljelyn ravinnepäästöistä ja tehtaiden jätevirroista ja jätevesistä.

Apetit-konsernissa ympäristöjohtaminen perustuu ympäristölainsäädäntöön, voimassa oleviin ympäristölupiin sekä tehtailla käytössä oleviin ympäristöjärjestelmiin. Osa Apetitin tuotannosta edellyttää voimassaolevia ympäristölupia.

Apetitin tuotantolaitoksilla ympäristöriskit liittyvät mahdollisiin jätevesi- ja kasviöljyvuotoihin ympäristöön sekä pakastus- koneistojen kylmäainevuotoihin. Vuoden 2021 aikana Apetitin tuotannossa ei tapahtunut yhtään ympäristövahinkoa.

Vaikutuksien pienentäminen

Apetit on tunnistanut mahdollisuuksia vaikuttaa positiivisesti ympäristövaikutuksiinsa. Apetitin Räpin koetilalla tehdään muun muassa tutkimusta kestävien viljelymenetelmien ja hiiliviljelyn edistämiseksi sekä maan kasvukunnon parantamiseksi. Myös kestävien lähikalakantojen hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa positiivisesti. Suoria ilmastovaikutuksiaan Apetit pienentää energiatehokkuutta parantamalla ja siirtymällä uusiutuvien energiavarojen käyttöön. Apetitin Säkylän tehtaalle tehdyt investoinnit harjapesureihin ja höyrykuorijoihin puolestaan vähentävät veden ja höyryn käyttöä merkittävästi.


Alla olevan lomakkeen kautta voit:
 
  • Lähettää palautetta Apetit Oyj:n ympäristöhallinnolle.
  • Ilmoittautua Apetitin ylläpitämään henkilörekisteriin saadaksesi ilmoituksen poikkeuksellisista tilanteista ja satunnaispäästöistä Eurajokeen Apetitin Säkylän jätevedenpuhdistamolta. Ilmoitathan lomakkeessa toivomasi yhteydenottotavan (sähköposti tai tekstiviesti).

 

    Lisätietoa tietojen tallennuksesta tietosuojaselosteista.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.