Päivämäärä Aihe
26.10.2023 Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023: Liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa - myyntivolyymit kasvoivat Ruokaratkaisuissa
Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.10.2023 klo 8.30
Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2023: Liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa - myyntivolyymit kasvoivat Ruokaratkaisuissa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Heinä-syyskuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 39,7 (45,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,0 (3,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 (1,7) miljoonaa euroa.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 17,6 (15,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,3 (1,7) miljoonaa euroa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 22,2 (30,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,1 (0,6) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 132,9 (135,1) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 9,5 (4,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,4 (0,5) miljoonaa euroa.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 53,9 (47,1) miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,8 (2,4) miljoonaa euroa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 79,4 (88,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,7 (-0,2) miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 39,7 (45,5) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,0 (3,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 (1,9) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui 31.5.2022.
· Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (3,2) ja liikevoitto -0,0 (0,2) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 132,9 (185,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 9,4 (8,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,3 (3,3) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (67,2) ja liikevoitto -0,1 (2,8) miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan myynti toteutui 31.5.2022.
· Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 82,9 (80,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -12,9 (-7,3) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 7,9 (21,5).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa on raportoitu lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7–9/2 7–9/2 Muutos 1–9/20 1–9/2022 Muutos 1–12/2022

023 022 23
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 39,7 45,2 -12 % 132,9 135,1 -2 % 181,7
Käyttökate 4,0 3,2 9,5 4,7 9,2
Liikevoitto 2,7 1,7 5,4 0,5 3,5
Osuus osakkuusyhtiö 1,4 -0,2 2,3 -0,6 0,5
Sucroksen tuloksesta
Kauden tulos 3,5 1,0 6,3 -0,4 3,2
Osakekohtainen tulos, 0,56 0,15 1,01 -0,07 0,51
euroa
Investoinnit 4,2 4,1 5,0

Konserni (sis.
lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 39,7 45,5 -13 % 132,9 185,2 -28 % 231,8
Käyttökate 4,0 3,4 9,4 8,0 12,4
Liikevoitto 2,7 1,9 5,3 3,3 6,2
Kauden tulos 3,5 1,1 6,3 1,7 5,2
Osakekohtainen tulos, 0,56 0,17 1,01 0,27 0,83
euroa
Oma pääoma / osake, 16,03 14,89 15,38
euroa
ROCE-% 8,3 3,2 5,7
Käyttöpääoma, kauden 22,5 21,9 18,7
lopussa
Liiketoiminnan 7,9 21,5 28,4
rahavirta
Omavaraisuusaste, % 82,9 80,6 81,8
Nettovelkaantumisaste, -12,9 -7,3 -13,2
%

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin liikevoitto parani vuoden kolmannella neljänneksellä vertailukauteen nähden. Molemmat liiketoiminnot kohensivat tulostaan. Öljykasvituotteissa tuloskehitykseen on vaikuttanut onnistunut raaka-ainehankinta. Kantvikin kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen toiminta on tehostunut. Ruokaratkaisuissa tuloskehitykseen on vaikuttanut hyvin kehittynyt myynti sekä tehdyt hinnantarkistukset, joilla on vastattu yleiseen kustannusten nousuun.

Nostimme tulosohjeistustamme vuoden 2023 jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton osalta. Apetit odottaa jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton paranevan selvästi vertailuvuodesta. Öljykasvituotteiden raaka-ainehankinta on ollut läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit ovat olleet korkealla tasolla koko kalenterivuoden eikä marginaalien tasaantumisen uskota kohdistuvan kuluvaan tilikauteen. Ruokaratkaisujen myynti on kehittynyt suotuisasti ja tuloskehitystä rajoittavaa inflaatiovaikutusta on onnistuneesti kurottu kiinni. Ruokaratkaisujen tulokseen keskeisesti vaikuttava sadonkorjuu on edennyt siten, että kuluvaan tilikauteen kohdistuva riski on rajoittumassa arvioitua vähäisemmäksi.

Tiedotimme lokakuussa Kantvikin kasviöljypuristamolle rakennettavasta uudesta pullotuslinjasta. Noin 4,5 miljoonan euron arvoisen investoinnin myötä otamme toimitusketjun vahvemmin omiin käsiimme. Investointi uuteen pullotuslinjaan on Apetitin kasvun vauhdittamisen strategian mukainen ja se antaa mahdollisuuksia korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehittämiseen kasviöljyliiketoiminnassa. Uudella linjalla voidaan pullottaa kasviöljyjä muovi- ja lasipulloihin. Sen arvioidaan olevan käytössä vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Elokuun ja syyskuun runsaat vesisateet ovat aiheuttaneet haasteita sadonkorjuulle. Syksyn kelit voivat vaikuttaa kielteisesti juuresten sadon laatuun. Niistä huolimatta juuresten satokausituotanto on kokonaisuudessaan edennyt kohtalaisesti. Juuresten satokausikäsittely jatkuu seuraavalle kalenterivuodelle. Runsaat sateet heikensivät syyspinaatin sadon määrää ja laatua.

Lanseerasimme syksyllä herkullisia uutuustuotteita. Perinteinen lohikeitto- ja Kotimainen Borschkeittoaineksilla toimme Apetit-brändin uuteen tuotekategoriaan. Keittoainekset sisältävät valmiit ainesosat vaivattomaan ja ruokaisaan keittoon. Niin ikään syksyn uutuuksiin kuuluva Peruna-porkkanamuusi on todellinen arjen helpottaja. Pakastepizzojen tuoteperhe laajeni isoihin perhepizzoihin Superior Grande -pizzoilla. Pizzauutuudet kasvattavat vuosi sitten uudistettujen ja hyvän vastaanoton saaneiden Apetitin pakastepizzojen valikoimaa. Syksyn uutuudet istuvat erinomaisesti tuotevalikoimaamme. Apetitin tuotteisto on sopinut hyvin tilanteeseen, jossa kuluttajat ovat suosineet edullisen hintatason tuotteita.

Työ rypsiproteiini-ingredientti BlackGrainin kaupallistamiseksi on ottanut tärkeitä edistysaskeleita. Kuluvan vuoden panostukset ovat liittyneet tuotantoprosessin kehittämiseen. Kesän ja syksyn aikana prosessiin liittyvissä yksityiskohdissa on saatu toivottuja tuloksia, jotka edistävät kaupallisen mittakaavan tuotannon aloittamista. Kotimaisten kasviproteiinien lisääminen on yksi Apetitin strategisista painopistealueista.

Olemme käynnistäneet hankkeen kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Strategisesti tärkeässä hankkeessa selvitämme koko arvoketjun osalta mahdollisuuksia kotimaisen herneproteiinin tuottamiseksi. Etunamme on vahva arvoketjun tuntemus, osaaminen kasvipohjaisten raaka-aineiden parissa ja pitkäjänteinen yhteistyö kotimaisen alkutuotannon kanssa. Herne on maailmanlaajuisesti yksi käytetyimmistä kasviproteiineista, mutta toistaiseksi olemme olleet tuontiraaka-aineen varassa.

Apetit teki katsauskaudella päätöksen oman myyntiorganisaation perustamisesta Ruotsiin. Päätös vahvistaa asemaamme ja edistää vientiä. Apetitin tuotevalikoima on saanut hyvän aseman Ruotsin vähittäiskaupassa, ja jalansija on vahvistunut jakelukanavien laajentamisen myötä. Herneen kysyntä viennissä jatkuu vahvana.

Apetitin tuotantolaitoksilla on tehty energiamurros, jonka myötä uusiutuvan energian osuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta on noin kahdeksankertaistunut. Tuulisähkö on otettu käyttöön kaikilla tuotantolaitoksilla. Kantvikin bioenergialaitos sekä Säkylän tehtaan uusi energiaratkaisu ovat lisänneet kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä. Apetitin päästötavoitteet toteutuvat etuajassa. Apetit oli asettanut tavoitteeksi vähentää energiaan liittyviä päästöjä 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.”

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 17,6 15,2 16 % 53,9 47,1 14 % 64,2
Käyttökate 3,2 2,6 6,4 4,9 7,6
Liikevoitto 2,3 1,7 3,8 2,4 4,2

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 22,2 30,3 -27 % 79,4 88,5 -10 % 118,2
Käyttökate 1,4 1,0 4,9 1,0 3,2
Liikevoitto 1,1 0,6 3,7 -0,2 1,5

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - - - - -
Käyttökate -0,6 -0,4 -1,9 -1,2 -1,6
Liikevoitto -0,7 -0,6 -2,2 -1,7 -2,2

Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 7–9/2023 7–9/2022 Muutos 1–9/2023 1–9/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - 3,2 -100 % - 67,2 -100 % 67,2
Käyttökate -0,0 0,2 -0,1 3,3 3,2
Liikevoitto -0,0 0,2 -0,1 2,8 2,7

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto laski 12 prosenttia ja oli 39,7 (45,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski pääosin Öljykasvituotteiden vertailukauden korkeiden markkinahintojen takia sekä osin kausien välisestä normaalista volyymivaihtelusta johtuen.

Ruokaratkaisuissa liikevaihto ja myyntivolyymit nousivat vertailukaudesta. Liikevaihto nousi kaikissa myyntikanavissa. Myyntivolyymit nousivat vähittäiskaupassa, Food service -sektorissa ja viennissä. Ruokaratkaisuissa tehtiin hinnantarkistuksia vastaamaan yleistä kustannusten nousua.

Liikevoitto oli 2,7 (1,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani molemmissa liiketoiminnoissa. Öljykasvituotteissa tulosparannukseen on vaikuttanut onnistunut raaka-ainehankinta sekä bioenergialaitoksen tehostunut toiminta. Ruokaratkaisuissa tulosta ovat parantaneet hyvin kehittynyt myynti sekä hinnantarkistukset, joita on tehty vastaamaan kustannusten nousua.

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, KONSERNI

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 82,9 (80,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -12,9 (-7,3) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 7,9 (21,5). Viljakauppa-liiketoiminnan myynti vertailuvuonna vaikutti konsernin tunnuslukuihin positiivisesti.

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 0,0 (3,2) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli -0,0 (0,2) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

YHTEENVETO TAMMI-SYYSKUUSSA, KONSERNI SIS. LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto oli 132,9 (185,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,3 (3,3) miljoonaa euroa. Lopetettujen toimintojen vertailukauden liikevoitto vuodelta 2022 luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNAN MYYNTI

Viljakauppa on raportoitu lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Lopetettujen toimintojen liikevoitto vuodelta 2022 sisältää luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sisäpiiritieto
Apetit tiedotti 11.10.2023 investoivansa 4,5 miljoonaa euroa uuteen pullotuslinjaan Kantvikin kasviöljypuristamolle. Kantvikin kasviöljypuristamon pakkaamon tiloihin rakennettavalla uudella linjalla voidaan pullottaa kasviöljyjä muovi- ja lasipulloihin. Uuden linjan arvioidaan olevan käytössä vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla.

Positiivinen tulosvaroitus
Apetit tiedotti 18.10.2023 nostavansa tulosohjeistustaan vuoden 2023 jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton osalta. Päivitetty ohjeistus vuodelle 2023: Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa). Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2023: Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Satokauden päättymisajankohta voi vaikuttaa tilikausien väliseen vertailtavuuteen. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisutsegmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. 

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-segmentissä sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 (julkaistu 18.10.2023)
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
18.10.2023 Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Apetit nostaa tulosohjeistustaan vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevoiton osalta
Apetit Oyj, sisäpiiritieto 18.10.2023, klo 9.30
Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Apetit nostaa tulosohjeistustaan vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevoiton osalta

Apetit nostaa tulosohjeistustaan vuoden 2023 jatkuvien toimintojen liikevoiton osalta. Apetit odottaa jatkuvien liiketoimintojen liikevoiton paranevan selvästi vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Öljykasvituotteiden raaka-ainehankinta on ollut läpi vuoden onnistunutta. Kansainväliset puristusmarginaalit ovat olleet korkealla tasolla koko kalenterivuoden eikä marginaalien tasaantumisen uskota kohdistuvan kuluvaan tilikauteen.

Ruokaratkaisujen myynti on kehittynyt suotuisasti ja tuloskehitystä rajoittavaa inflaatiovaikutusta on onnistuneesti kurottu kiinni. Ruokaratkaisujen tulokseen keskeisesti vaikuttava sadonkorjuu on edennyt siten, että kuluvaan tilikauteen kohdistuva riski on rajoittumassa arvioitua vähäisemmäksi.

Päivitetty ohjeistus vuodelle 2023:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 16.2.2023 ja toistettu 17.8.2023):

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj julkaisee liiketoimintakatsauksen ajalta 1.1.-30.9.2023 torstaina 26.10.2023. Hiljaisen jakson vuoksi Apetit ei kommentoi tulostaan enempää ennen liiketoimintakatsauksen julkistamista.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
11.10.2023 Apetit investoi 4,5 miljoonaa euroa uuteen pullotuslinjaan Kantvikin kasviöljypuristamolle
Apetit Oyj, pörssitiedote, 11.10.2023, klo 9.30 
Apetit investoi 4,5 miljoonaa euroa uuteen pullotuslinjaan Kantvikin kasviöljypuristamolle

Apetit rakentaa Kantvikin kasviöljypuristamon pakkaamon tiloihin uuden pullotuslinjan kasviöljytuotteille. Investoinnin arvo on noin 4,5 miljoonaa euroa. Uudella linjalla voidaan pullottaa kasviöljyjä muovi- ja lasipulloihin. Uuden linjan arvioidaan olevan käytössä vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. 

”Investointi uuteen pullotuslinjaan on vahvasti Apetitin orgaanisen kasvun vauhdittamisen strategian mukainen. Kasviöljyt ovat oleellinen osa tasapainoista ja terveellistä ruokavaliota. Kuluttajien edelleen kasvava kiinnostus hyvinvointiin ja terveellisten elämäntapojen tavoitteluun pitävät kasviöljyjen kysyntää korkealla. Uusi pullotuslinja antaa mahdollisuuksia korkeamman jalostusasteen tuotteiden kehitykseen kasviöljyissä”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo. 

Apetitin Kantvikin kasviöljypuristamolla on tähän asti pakattu teollisuuteen ja Food service -sektorille myytäviä kasviöljyjä. 

”Uuden pullotuslinjan myötä otamme toimitusketjun vahvemmin omiin käsiimme ja pystymme jatkossa kehittämään tuotevalikoimaamme monipuolisesti sekä hyödyntämään kotimaisuutta vahvemmin osana tuotteistoa. Haluamme kasvattaa kotimaisten Apetit ja Neito kasviöljyjen myyntiä vähittäiskaupassa”, Apetitin Öljykasvituotteet-liiketoiminnan johtaja Timo Huttunen sanoo. 

Investointiin liittyvät työt käynnistyvät vuoden 2023 aikana. Uuden pullotuslinjan päätoimittajat ovat Krones ja Stora Enso. 

Apetit Oyj 

 
Lisätietoja: Timo Huttunen, liiketoimintajohtaja, Öljykasvituotteet, etunimi.sukunimi (a) apetit.fi 

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
25.09.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Lasse Aho
Apetit Oyj, pörssitiedote 25.9.2023 klo 14.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Lasse Aho

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 39121/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-09-21

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 690 Yksikköhinta: 12.2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 690 Keskihinta: 12.2 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-09-22

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 583 Yksikköhinta: 12.2 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 583 Keskihinta: 12.2 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
13.09.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä
Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tero Hemmilä

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 37647/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-09-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 12,108 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 500 Keskihinta: 12,108 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
23.08.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä
Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Tero Hemmilä

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 36927/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-08-21

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 12,32840 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1000 Keskihinta: 12,32840 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
17.08.2023 Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Apetitin liikevoitto parani vertailukaudesta - myyntivolyymit nousivat molemmissa liiketoiminnoissa
Apetit Oyj, puolivuosikatsaus 17.8.2023 klo 8.30
Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Apetitin liikevoitto parani vertailukaudesta - myyntivolyymit nousivat molemmissa liiketoiminnoissa

Huhti-kesäkuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 45,0 (47,3) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 2,0 (0,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,7 (-1,0) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui Öljykasvituotteista, joiden markkinahinnat olivat vertailukaudella poikkeuksellisen korkeat.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 16,7 (14,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,1 (-0,4) miljoonaa euroa. Myyntivolyymit ovat kasvaneet kaikissa kanavissa. Liikevaihdon kehitykseen ovat vaikuttaneet yleistä kustannusten nousua vastaan tehdyt hinnankorotukset.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 28,5 (32,8) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,4 (-0,2) miljoonaa euroa. Myönteiseen tuloskehitykseen on vaikuttanut onnistunut raaka-ainehankinta ja aktiivinen hinnoittelu.

Tammi-kesäkuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 4 prosenttia ja oli 93,2 (89,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 5,5 (1,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,7 (-1,2) miljoonaa euroa.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 36,3 (31,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,5 (0,7) miljoonaa euroa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 57,2 (58,2) miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,7 (-0,8) miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Liikevaihto laski 31 prosenttia ja oli 45,0 (64,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 2,0 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,6 (1,2) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (21,9) ja liikevoitto -0,1 (2,2) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Liikevaihto laski 33 prosenttia ja oli 93,2 (139,7) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 5,4 (4,6) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,6 (1,4) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (64,0) ja liikevoitto -0,1 (2,6) miljoonaa euroa.

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 ENNALLAAN

(Julkaistu 16.2.2023)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4–6/2 4–6/2 Muutos 1–6/20 1–6/20 Muutos  1–12/2022
023 022 23 22
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 45,0 47,3 -5 % 93,2 89,9 4 % 181,7
Käyttökate 2,0 0,4 5,5 1,5 9,2
Liikevoitto 0,7 -1,0 2,7 -1,2 3,5
Osuus osakkuusyhtiö 0,5 -0,1 0,9 -0,4 0,5
Sucroksen tuloksesta
Kauden tulos 0,8 -0,9 2,8 -1,4 3,2
Osakekohtainen tulos, 0,14 -0,14 0,45 -0,22 0,51
euroa
Investoinnit 2,5 3,0 5,0
Konserni (sis.
lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 45,0 64,9 -31 % 93,2 139,7 -33 % 231,8
Käyttökate 2,0 2,8 5,4 4,6 12,4
Liikevoitto 0,6 1,2 2,6 1,4 6,2
Kauden tulos 0,8 0,9 2,8 0,6 5,2
Osakekohtainen tulos, 0,14 0,14 0,45 0,09 0,83
euroa
Oma pääoma / osake, 15,48 14,68 15,38
euroa
ROCE-% 7,7 3,8 5,7
Käyttöpääoma, kauden 17,5 22,1 18,7
lopussa
Liiketoiminnan 7,7 17,8 28,4
rahavirta
Omavaraisuusaste, % 85,8 82,7 81,8
Nettovelkaantumisaste, -15,2 -4,8 -13,2
%

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin tulos kehittyi edelleen hyvään suuntaan. Konsernin liikevoitto parani vuoden toisella neljänneksellä vertailukauteen nähden. Molemmat liiketoiminnot paransivat tulostaan. Öljykasvituotteissa tulosta on parantanut onnistunut raaka-ainehankinta. Ruokaratkaisuissa tulosparannukseen ovat vaikuttaneet onnistuneet tuotelanseeraukset ja tehdyt hinnankorotukset, joiden avulla on vastattu yleiseen kustannusten nousuun. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulos parantuikin selvästi vertailukaudesta.

Apetit-konsernin liikevaihto laski hieman toisella neljänneksellä vertailukaudesta. Öljykasvituotteiden hintataso oli vertailukaudella poikkeuksellisen korkea, ja markkinahintojen tasaantuminen näkyi liikevaihdon laskuna. Myyntivolyymit kuitenkin nousivat vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi ja liikevaihto ovat kasvaneet kaikissa kanavissa.

Kustannusinflaation vaikutukset näkyvät kuluttajan ostokäyttäytymisessä. Ruokaostoksissa suositaan hinnaltaan edullisempia tuotteita. Samalla perinteikkäät ja arkeen helpot ruoat, kuten kiusaukset, ovat jälleen nostaneet suosiotaan. Tämä näkyy myös Apetitin tuotteiden kysynnän muutoksina eri tuoteryhmien välillä. Tuotevalikoimamme vastaa hyvin kuluttajan tarpeisiin. Pakastekasvikset tarjoavat vaivattoman tavan syödä terveellisesti ja samalla vähentää ruokahävikkiä.

Satokausi on edennyt kohtalaisen hyvin. Alkukesän kuumuus ja kuivuus verottivat pakasteherneen ensimmäisinä kylvettyjä satoja. Myöhemmin korjuussa olleet hernepellot ovat tarjonneet sekä laadullisesti että määrällisesti odotuksien mukaista satoa. Juureksien osalta kasvukausi on vielä kesken. Näkymät ovat hyvät heinäkuussa oikeaan aikaan tulleiden sateiden ansiosta.

Kotimaisten kevätöljykasvien kasvukautta ovat haitanneet alkukesän kuumuus ja kuivuus. Rypsin ja rapsin viljelyalat ovat laskeneet viime vuodesta, mikä ei ole tavoitteidemme mukaista. Suomi ei kokonaisuudessaan ole öljykasvien suhteen omavarainen, joten viljelyalojen nostolle on todellista tarvetta.

Tiedotimme kesäkuussa tärkeästä askeleesta kotimaisten öljykasvien viljelyn edistämiseksi. Apetit oli liikkeellepaneva voima uuden öljykasvituotannon kehittämisryhmän, RypsiRapsi-foorumin, perustamisessa. RypsiRapsi-foorumi kokoaa yhteen öljykasvialan eri sidosryhmät. Foorumi kerää yhteen aiemman kehittämistoiminnan tulokset sekä tuottaa uutta viljelytietoa. Haluamme foorumin avulla tuottaa viljelijöille käytännönläheistä tietoa ja tehokkaita menetelmiä öljykasvien viljelyyn. Tavoitteena on edistää rypsin ja rapsin viljelyä ja viljelyn kannattavuutta Suomessa.

Työ rypsi-ingredientti BlackGrainin kaupallistamiseksi jatkuu. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme keskittyneet tuotantoprosessin kehittämiseen. Toimenpiteet kaupallisen mittakaavan tuotannon käynnistämiseksi ovat käynnissä. BlackGrain tarjoaa elintarvikealalle uuden kotimaisen kasviproteiinivaihtoehdon, joka tukee kiertotalouden toteutumista sekä kestävien ja korkealaatuisten ruokaratkaisujen kehittämistä.

Säkylän pakastetehtaan satokausituotannossa otettiin käyttöön biokaasulla tuotettu höyry osana tehtaan uutta energiaratkaisua. Uusiutuviin energialähteisiin ja lämmön talteenottoon perustuvan uuden energiaratkaisun myötä tehtaan CO2-päästöt laskevat noin 80 prosentilla. Jatkossa Säkylän pakastetehtaalla käytetty höyry tuotetaan pääasiassa bioenergialla. Samalla tarvittavan primäärienergian määrä laskee noin kolmanneksella. Uuden energiaratkaisun käyttöönoton myötä konsernissa käytetään pääosin uusiutuvia energialähteitä. Jo vuonna 2022 Apetitin käyttämästä energiasta 76 prosenttia oli uusiutuvista lähteistä.

Yritysvastuuohjelmamme tavoite pakkausten kierrätettävyyden lisäämisestä on edennyt katsauskaudella. Alkuvuodesta volyymiltaan suuren Apetit Peruna-sipuli -tuoteperheen pakkaukset vaihdettiin kierrätettävään muoviin. Syksyllä kauppoihin tulevat ensimmäiset pakastekeitot, jotka on pakattu PECF-sertifioituun kartonkiin. Kaikki pakastekeitot siirtyvät PECF-sertifioituun kartonkiin vuoden 2024 loppuun mennessä.”

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 17.8.2023 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
26.06.2023 Apetit Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2024
Apetit Oyj, pörssitiedote 26.6.2023 klo 12.00
Apetit Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2024
Apetit Oyj julkaisee vuonna 2024 tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavasti:

15. helmikuuta 2024 klo 8.30 - Tilinpäätöstiedote 2023

26. huhtikuuta 2024 klo 8.30 - Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2024

15. elokuuta 2024 klo 8.30 - Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2024

25. lokakuuta 2024 klo 8.30 - Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2024
Vuoden 2023 vuosikertomus sisältäen yhtiön yritysvastuuraportin julkaistaan viikolla 10, 2024.
Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 11. huhtikuuta 2024. Apetitin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi.
 

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Miika Kemilä, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, puh. 010 402 4044

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
12.06.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Juha Junnila
Apetit Oyj, pörssitiedote 12.6.2023 klo 11.35
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Juha Junnila

Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 33169/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-06-06

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 11.65 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 150 Keskihinta: 11.65 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
12.06.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Niemi-säätiö sr
Apetit Oyj, pörssitiedote 12.6.2023 klo 11.30
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Niemi-säätiö sr

Niemi-säätiö sr, joka kuuluu Apetit Oyj:n hallintoneuvoston jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 5.6.2023 yhteensä 30 901 Apetit Oyj:n osaketta.

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Niemi-säätiö sr

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Juha Junnila

Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: MUUTOS

Viitenumero: 33089/5/5

Muutoksen selostus:

Väärä rooli, ilmoituksessa ”hallituksen jäsen/varajäsen”, po ”Lähipiiriin kuuluva henkilö”.

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-06-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 30901 Yksikköhinta: 12.05 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 30901 Keskihinta: 12.05 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
03.05.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala
Apetit Oyj, pörssitiedote 3.5.2023 klo 13.00
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ari Juhani Kulmala

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 30637/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2400 Yksikköhinta: 12.4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2400 Keskihinta: 12.4 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
25.04.2023 Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta
Apetit Oyj, pörssitiedote, 25.4.2023 klo 16.15
Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 25.4.2023 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Aho, Niko Simula, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin sekä uutena Tero Hemmilä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 23 400 euron, puheenjohtajalle 45 000 euron ja varapuheenjohtajalle 27 600 euron vuosipalkkio. Palkkio maksetaan kuukausittain rahana. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 600 euron ja hallituksen jäsenille 400 euron kokouspalkkio.

Apetit Oyj                                                                                                                                                                                   

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
25.04.2023 Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Apetitin tulos parani selvästi – liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa
Apetit Oyj, pörssitiedote 25.4.2023 klo 8.30
Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Apetitin tulos parani selvästi – liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (42,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,4 (1,2) miljoonaa euroa.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 19,6 (17,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,6 (1,1) miljoonaa euroa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 28,7 (25,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,3 (-0,7) miljoonaa euroa

Tammi-maaliskuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (74,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (0,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,4 (1,8) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (42,1) ja liikevoitto -0,0 (0,4) miljoonaa euroa.
· Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (62,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,6 (23,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 1,5 (2,9).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1–3 1–3 1–12
2023 2022 2022
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 48,2 42,5 13 % 181,7
Käyttökate 3,4 1,2 9,2
Liikevoitto 2,0 -0,2 3,5
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,4 -0,3 0,5
Kauden tulos 2,0 -0,5 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 -0,08 0,51
Investoinnit 1,0 0,9 5,0
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 48,2 74,8 -36 % 231,8
Käyttökate 3,4 1,8 12,4
Liikevoitto 2,0 0,2 6,2
Kauden tulos 2,0 -0,3 5,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 -0,05 0,83
Oma pääoma / osake, euroa 15,57 15,39 15,38
ROCE-% 7,7 1,7 5,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa 19,7 36,4 18,7
Liiketoiminnan rahavirta 1,5 2,9 28,4
Omavaraisuusaste, % 81,8 62,7 81,8
Nettovelkaantumisaste, % -13,6 23,6 -13,2

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa tulos nousi voitolliseksi. Ruokaratkaisujenkin tulos parani vertailukaudesta.

Molemmissa liiketoiminnoissa liikevaihto ja myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi lisääntyi erityisesti Food service -kanavassa ja viennissä. Vähittäiskaupassa volyymit jäivät hieman vertailukauden korkeasta tasosta. Öljykasvituotteissa markkinahinnat ovat tasaantuneet edellisvuoden korkeasta hintatasosta.

Tuotekehityspanostukset varmistavat Apetitin valikoiman pysyvän kuluttajien tarpeiden mukaisena. Lanseerasimme maaliskuussa vähittäiskauppaan uudenlaisia napostelutuotteita, joissa kasvikset ja juusto yhdistyvät maukkaaksi kokonaisuudeksi. Samalla laajensimme uuni- ja grillikasvisten tuoteperhettä uudella makuvariantilla. Maku ja kilpailukykyinen hinta ovat edelleen kuluttajalle tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Näihin pystymme tuotekategorioissamme vastaamaan. Vahvistamme Apetit-brändiä ja olemme lisänneet kotimaisen Apetit-rypsiöljyn Food service -kanavan valikoimiin.

Myyntivolyymit ovat nousseet vertailukaudesta. Food service -kanava on jatkanut kasvuaan koronapandemian aiheuttaman myynnin laskun jälkeen. Viennissä myyntivolyymit ovat nousseet vahvasti hernetoimitusten myötä. Asemamme kotimaisen kuluttajan ruokavalinnoissa on pysynyt vakaana. Kustannusinflaatio ja voimakas ruoan hinnan nousu näkyvät kuluttajan käyttäytymisessä. Kuluttaja on pyrkinyt vähentämään ruokahävikkiä ja suosinut edullisemman hintaluokan tuotteita.

Kasvatamme avomaankasvisten viljelyalaa alkavalla viljelykaudella. Lisäämme avomaankasvisten viljelyhehtaareja sopimusviljelijöidemme pelloilla erityisesti herneelle, perunalle ja porkkanalle. Viljelytämme alkavalla satokaudella reilusti yli 30 miljoonaa kiloa kotimaisia avomaan kasviksia Apetitin omalla Vastuuviljely-menetelmällä.

Räpin koetilalla jatketaan työtä viljelymenetelmien kehittämiseksi. Tulevalla satokaudella keskitytään strategiamme mukaisesti kotimaisten palkokasvien viljelyn edistämiseen. Herneen lisäksi Räpillä viljellään muun muassa kikhernettä, jonka viljelyala kasvaa jälleen reilusti edellisvuodesta. Olimme mukana huhtikuussa julkaistussa Carbon Action -yhteistyöverkoston kannanotossa, jonka tavoitteena on tukea kestäviä viljelymenetelmiä ja edistää uudistavaa viljelyä. Uudistavan viljelyn edistämisellä voidaan saavuttaa hyötyjä vesistöille, ympäristölle sekä viljelijälle. Räpin koetilalla viljellään tulevana satokautena rypsiä.

Olemme edistäneet kuluvan kevään aikana näkyvästi kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä. Kaikki kotiinpäin -teemalla käydyssä kampanjassa olemme halunneet muistuttaa rypsin ja rapsin merkityksestä omavaraisuudelle sekä niiden hyvistä ominaisuuksista osana viljelykiertoa. Huoli kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyalojen laskusta on todellinen; VYR:n kylvöalaennusteen* 2023 mukaan Suomessa öljykasveista suosituimman, eli kevätrypsin viljelyala tulisi tänä satokautena laskemaan selvästi. Toivomme, että viljelijät ottavat rypsin ja rapsin viljelysuunnitelmiinsa. Apetit on kotimaisille öljykasveille vakaa ostaja ja haluamme lisätä merkittävästi kotimaisten öljykasvituotteiden määrää.

Säkylän pakastetehtaan uusi energiaratkaisu saadaan käyttöön kesän aikana. Pääosin uusiutuviin energialähteisiin ja lämmön talteenottoon pohjautuva energiaratkaisu on tärkeä askel energiankäyttöömme liittyvien ilmastovaikutuksien pienentämiseksi.

Tutkimme** alkuvuodesta suomalaisten kuluttajien käyttötottumuksia ja käsityksiä pakastekasviksiin liittyen. Voimme tulosten perusteella todeta olevamme monella tapaa hyvällä tiellä. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että pakasteet helpottavat kasvisten käyttöä ruokavaliossa. Pakastekasvikset nähdään tutkimuksen mukaan vahvasti vastuullisena valintana. Pakastekasvisten avulla jokainen voi vähentää ruokahävikkiä ja lisätä kotimaisten kasvisten osuutta lautasella ympäri vuoden.”

* VYR: https://www.vyr.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/2023/03/kylvoalaennuste-2023
** Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–75 -vuotiaat, pakastekasviksia vähintään muutaman kerran vuodessa ostavat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Lisätietoja ja tarkemmat tulokset esitettyihin kohtiin Apetitin verkkosivuilta (https://apetit.fi/uutinen/?id=E5F514C79F3F5D90&category=d24de9f9).

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 19,6 17,3 14 % 64,2
Käyttökate 2,5 1,9 7,6
Liikevoitto 1,6 1,1 4,2

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 28,7 25,4 13 % 118,2
Käyttökate 1,7 -0,3 3,2
Liikevoitto 1,3 -0,7 1,5

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - - -
Käyttökate -0,8 -0,5 -1,6
Liikevoitto -0,9 -0,6 -2,2

Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - 42,1 -100 % 67,2
Käyttökate -0,0 0,6 3,2
Liikevoitto -0,0 0,4 2,7

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (42,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi selvästi molemmissa liiketoiminnoissa. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymit olivat vertailukautta korkeammalla. Myyntivolyymien kasvua oli erityisesti viennissä ja Food service -kanavassa. Vähittäiskaupan myyntivolyymit laskivat hieman vertailukauden korkealta tasolta. Kaikissa myyntikanavissa on alkuvuoden aikana jatkettu myyntihintojen portaittain tehtyjä korotuksia vastaamaan kohonneita kustannuksia. Öljykasvituotteissa myyntivolyymit olivat vertailukautta korkeammalla. Öljykasvituotteissa raaka-aineen hinnat ovat tasaantuneet edellisvuoden korkeasta hintatasosta.

Liikevoitto oli 2,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos parani molemmissa liiketoiminnoissa. Ruokaratkaisussa tulosta on vahvistanut vertailukauden jälkeen portaittain tehdyt hinnankorotukset, kasvaneet myyntivolyymit sekä tuotannon tehostuminen. Öljykasvituotteissa tulosta ovat parantaneet raaka-ainehankinnan ja myynnin onnistumiset. Kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen toiminta on tehostunut.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, KONSERNI

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (62,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,6 (23,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 1,5 (2,9). Viljakauppa-liiketoiminnan myynti vaikutti konsernin tunnuslukuihin positiivisesti.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,0 (42,1) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli -0,0 (0,4) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNAN MYYNTI

Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lopetettujen toimintojen liikevoitto vuodelta 2022 sisältää luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä kauden jälkeisiä tapahtumia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Satokauden päättymisajankohta voi vaikuttaa tilikausien väliseen vertailtavuuteen. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-segmentissä sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 ENNALLAAN
(julkaistu 16.2.2023)
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
13.04.2023 Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Apetit Oyj, pörssitiedote 13.4.2023 klo 17.15
Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 13.4.2023. Kokouksen alussa oli edustettuna 2 719 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 4 269 804 osaketta.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2022. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä äänestettiin. Lukumääräksi päätettiin 16 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelleen 5 henkilöä ja uutena 2 henkilöä. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Juha Junnila ja Samu Pere.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Henrika Vikman ja uutena jäsenenä Nicolas Berner.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan.

TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiölle valittiin kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2022 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 27.4.2023 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetit.fi.

Apetit Oyj                                                                                                                                                                                   

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30
Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa

Apetit Oyj:n hallitus on 15.2.2023 päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista avainhenkilöiden pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2023–2025 mukaisten omasijoitusten tekemistä varten. Ohjelman perustamisesta ja keskeisistä ehdoista on julkaistu pörssitiedote 22.2.2023.

Lisäosakeohjelmaan liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin perusteella merkittiin yhteensä 10 000 kappaletta yhtiön (APETIT) osakkeita. Osakkeiden luovutusarvo määräytyi Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 13.3.2023 painotetun keskikurssin perusteella. Osakkeet luovutettiin merkitsijöille 15.3.2023. Annissa merkityt osakkeet olivat Apetit Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Annin jälkeen Apetit Oyj:n hallussa on 63 268 omaa osaketta.

Osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja
etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
Sivu 1 / 38 (Tuloksia: 570)