Päivämäärä Aihe
03.05.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala
Apetit Oyj, pörssitiedote 3.5.2023 klo 13.00
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ari Juhani Kulmala

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 30637/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-03

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2400 Yksikköhinta: 12.4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2400 Keskihinta: 12.4 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
25.04.2023 Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta
Apetit Oyj, pörssitiedote, 25.4.2023 klo 16.15
Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 25.4.2023 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Lasse Aho, Niko Simula, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi ja Kati Sulin sekä uutena Tero Hemmilä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 23 400 euron, puheenjohtajalle 45 000 euron ja varapuheenjohtajalle 27 600 euron vuosipalkkio. Palkkio maksetaan kuukausittain rahana. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 600 euron ja hallituksen jäsenille 400 euron kokouspalkkio.

Apetit Oyj                                                                                                                                                                                   

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
25.04.2023 Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Apetitin tulos parani selvästi – liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa
Apetit Oyj, pörssitiedote 25.4.2023 klo 8.30
Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2023: Apetitin tulos parani selvästi – liikevaihto kasvoi molemmissa liiketoiminnoissa

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2023, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (42,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,4 (1,2) miljoonaa euroa.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 19,6 (17,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,6 (1,1) miljoonaa euroa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 28,7 (25,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,3 (-0,7) miljoonaa euroa

Tammi-maaliskuu 2023, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (74,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 2,0 (0,2) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 3,4 (1,8) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 0,0 (42,1) ja liikevoitto -0,0 (0,4) miljoonaa euroa.
· Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (62,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,6 (23,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 1,5 (2,9).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1–3 1–3 1–12
2023 2022 2022
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 48,2 42,5 13 % 181,7
Käyttökate 3,4 1,2 9,2
Liikevoitto 2,0 -0,2 3,5
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,4 -0,3 0,5
Kauden tulos 2,0 -0,5 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 -0,08 0,51
Investoinnit 1,0 0,9 5,0
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 48,2 74,8 -36 % 231,8
Käyttökate 3,4 1,8 12,4
Liikevoitto 2,0 0,2 6,2
Kauden tulos 2,0 -0,3 5,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,32 -0,05 0,83
Oma pääoma / osake, euroa 15,57 15,39 15,38
ROCE-% 7,7 1,7 5,7
Käyttöpääoma, kauden lopussa 19,7 36,4 18,7
Liiketoiminnan rahavirta 1,5 2,9 28,4
Omavaraisuusaste, % 81,8 62,7 81,8
Nettovelkaantumisaste, % -13,6 23,6 -13,2

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien toimintojen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Öljykasvituotteissa tulos nousi voitolliseksi. Ruokaratkaisujenkin tulos parani vertailukaudesta.

Molemmissa liiketoiminnoissa liikevaihto ja myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymi lisääntyi erityisesti Food service -kanavassa ja viennissä. Vähittäiskaupassa volyymit jäivät hieman vertailukauden korkeasta tasosta. Öljykasvituotteissa markkinahinnat ovat tasaantuneet edellisvuoden korkeasta hintatasosta.

Tuotekehityspanostukset varmistavat Apetitin valikoiman pysyvän kuluttajien tarpeiden mukaisena. Lanseerasimme maaliskuussa vähittäiskauppaan uudenlaisia napostelutuotteita, joissa kasvikset ja juusto yhdistyvät maukkaaksi kokonaisuudeksi. Samalla laajensimme uuni- ja grillikasvisten tuoteperhettä uudella makuvariantilla. Maku ja kilpailukykyinen hinta ovat edelleen kuluttajalle tärkeitä ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Näihin pystymme tuotekategorioissamme vastaamaan. Vahvistamme Apetit-brändiä ja olemme lisänneet kotimaisen Apetit-rypsiöljyn Food service -kanavan valikoimiin.

Myyntivolyymit ovat nousseet vertailukaudesta. Food service -kanava on jatkanut kasvuaan koronapandemian aiheuttaman myynnin laskun jälkeen. Viennissä myyntivolyymit ovat nousseet vahvasti hernetoimitusten myötä. Asemamme kotimaisen kuluttajan ruokavalinnoissa on pysynyt vakaana. Kustannusinflaatio ja voimakas ruoan hinnan nousu näkyvät kuluttajan käyttäytymisessä. Kuluttaja on pyrkinyt vähentämään ruokahävikkiä ja suosinut edullisemman hintaluokan tuotteita.

Kasvatamme avomaankasvisten viljelyalaa alkavalla viljelykaudella. Lisäämme avomaankasvisten viljelyhehtaareja sopimusviljelijöidemme pelloilla erityisesti herneelle, perunalle ja porkkanalle. Viljelytämme alkavalla satokaudella reilusti yli 30 miljoonaa kiloa kotimaisia avomaan kasviksia Apetitin omalla Vastuuviljely-menetelmällä.

Räpin koetilalla jatketaan työtä viljelymenetelmien kehittämiseksi. Tulevalla satokaudella keskitytään strategiamme mukaisesti kotimaisten palkokasvien viljelyn edistämiseen. Herneen lisäksi Räpillä viljellään muun muassa kikhernettä, jonka viljelyala kasvaa jälleen reilusti edellisvuodesta. Olimme mukana huhtikuussa julkaistussa Carbon Action -yhteistyöverkoston kannanotossa, jonka tavoitteena on tukea kestäviä viljelymenetelmiä ja edistää uudistavaa viljelyä. Uudistavan viljelyn edistämisellä voidaan saavuttaa hyötyjä vesistöille, ympäristölle sekä viljelijälle. Räpin koetilalla viljellään tulevana satokautena rypsiä.

Olemme edistäneet kuluvan kevään aikana näkyvästi kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä. Kaikki kotiinpäin -teemalla käydyssä kampanjassa olemme halunneet muistuttaa rypsin ja rapsin merkityksestä omavaraisuudelle sekä niiden hyvistä ominaisuuksista osana viljelykiertoa. Huoli kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyalojen laskusta on todellinen; VYR:n kylvöalaennusteen* 2023 mukaan Suomessa öljykasveista suosituimman, eli kevätrypsin viljelyala tulisi tänä satokautena laskemaan selvästi. Toivomme, että viljelijät ottavat rypsin ja rapsin viljelysuunnitelmiinsa. Apetit on kotimaisille öljykasveille vakaa ostaja ja haluamme lisätä merkittävästi kotimaisten öljykasvituotteiden määrää.

Säkylän pakastetehtaan uusi energiaratkaisu saadaan käyttöön kesän aikana. Pääosin uusiutuviin energialähteisiin ja lämmön talteenottoon pohjautuva energiaratkaisu on tärkeä askel energiankäyttöömme liittyvien ilmastovaikutuksien pienentämiseksi.

Tutkimme** alkuvuodesta suomalaisten kuluttajien käyttötottumuksia ja käsityksiä pakastekasviksiin liittyen. Voimme tulosten perusteella todeta olevamme monella tapaa hyvällä tiellä. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että pakasteet helpottavat kasvisten käyttöä ruokavaliossa. Pakastekasvikset nähdään tutkimuksen mukaan vahvasti vastuullisena valintana. Pakastekasvisten avulla jokainen voi vähentää ruokahävikkiä ja lisätä kotimaisten kasvisten osuutta lautasella ympäri vuoden.”

* VYR: https://www.vyr.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/2023/03/kylvoalaennuste-2023
** Tutkimuksen kohderyhmä oli 18–75 -vuotiaat, pakastekasviksia vähintään muutaman kerran vuodessa ostavat ja kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Lisätietoja ja tarkemmat tulokset esitettyihin kohtiin Apetitin verkkosivuilta (https://apetit.fi/uutinen/?id=E5F514C79F3F5D90&category=d24de9f9).

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 19,6 17,3 14 % 64,2
Käyttökate 2,5 1,9 7,6
Liikevoitto 1,6 1,1 4,2

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto 28,7 25,4 13 % 118,2
Käyttökate 1,7 -0,3 3,2
Liikevoitto 1,3 -0,7 1,5

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - - -
Käyttökate -0,8 -0,5 -1,6
Liikevoitto -0,9 -0,6 -2,2

Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 1-3/2023 1-3/2022 Muutos 2022
Liikevaihto - 42,1 -100 % 67,2
Käyttökate -0,0 0,6 3,2
Liikevoitto -0,0 0,4 2,7

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 48,2 (42,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi selvästi molemmissa liiketoiminnoissa. Ruokaratkaisuissa myyntivolyymit olivat vertailukautta korkeammalla. Myyntivolyymien kasvua oli erityisesti viennissä ja Food service -kanavassa. Vähittäiskaupan myyntivolyymit laskivat hieman vertailukauden korkealta tasolta. Kaikissa myyntikanavissa on alkuvuoden aikana jatkettu myyntihintojen portaittain tehtyjä korotuksia vastaamaan kohonneita kustannuksia. Öljykasvituotteissa myyntivolyymit olivat vertailukautta korkeammalla. Öljykasvituotteissa raaka-aineen hinnat ovat tasaantuneet edellisvuoden korkeasta hintatasosta.

Liikevoitto oli 2,0 (-0,2) miljoonaa euroa. Tulos parani molemmissa liiketoiminnoissa. Ruokaratkaisussa tulosta on vahvistanut vertailukauden jälkeen portaittain tehdyt hinnankorotukset, kasvaneet myyntivolyymit sekä tuotannon tehostuminen. Öljykasvituotteissa tulosta ovat parantaneet raaka-ainehankinnan ja myynnin onnistumiset. Kasviöljypuristamon bioenergialaitoksen toiminta on tehostunut.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, KONSERNI

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 81,8 (62,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli -13,6 (23,6) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 1,5 (2,9). Viljakauppa-liiketoiminnan myynti vaikutti konsernin tunnuslukuihin positiivisesti.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 0,0 (42,1) miljoonaan euroa. Liikevoitto oli -0,0 (0,4) miljoonaa euroa. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNAN MYYNTI

Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viljakauppaliiketoiminnan myynti toteutui vaiheittain vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Lopetettujen toimintojen liikevoitto vuodelta 2022 sisältää luovutusvoittoa Baltian liiketoimintojen ja Suomen liiketoimintojen myynnistä 2,3 miljoonaa euroa.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä kauden jälkeisiä tapahtumia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Satokauden päättymisajankohta voi vaikuttaa tilikausien väliseen vertailtavuuteen. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Öljykasvituotteet-segmentissä sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2023 ENNALLAAN
(julkaistu 16.2.2023)
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2022: 3,5 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
13.04.2023 Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Apetit Oyj, pörssitiedote 13.4.2023 klo 17.15
Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Säkylässä 13.4.2023. Kokouksen alussa oli edustettuna 2 719 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 4 269 804 osaketta.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2022. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2022 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2023 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.4.2023. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ, HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä äänestettiin. Lukumääräksi päätettiin 16 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin uudelleen 5 henkilöä ja uutena 2 henkilöä. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Jaakko Halkilahti, Maisa Mikola, Petri Rakkolainen, Olli Saaristo ja Mauno Ylinen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Juha Junnila ja Samu Pere.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Henrika Vikman ja uutena jäsenenä Nicolas Berner.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan.

TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiölle valittiin kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2022 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 27.4.2023 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetit.fi.

Apetit Oyj                                                                                                                                                                                   

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30
Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa

Apetit Oyj:n hallitus on 15.2.2023 päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista avainhenkilöiden pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2023–2025 mukaisten omasijoitusten tekemistä varten. Ohjelman perustamisesta ja keskeisistä ehdoista on julkaistu pörssitiedote 22.2.2023.

Lisäosakeohjelmaan liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin perusteella merkittiin yhteensä 10 000 kappaletta yhtiön (APETIT) osakkeita. Osakkeiden luovutusarvo määräytyi Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 13.3.2023 painotetun keskikurssin perusteella. Osakkeet luovutettiin merkitsijöille 15.3.2023. Annissa merkityt osakkeet olivat Apetit Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Annin jälkeen Apetit Oyj:n hallussa on 63 268 omaa osaketta.

Osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja
etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Esa Jussi Mäki

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 27143/6/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 12.24 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 3000 Keskihinta: 12.24 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Timo Huttunen

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 27320/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-15

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 12.24 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2000 Keskihinta: 12.24 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Susanna Tevä
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Susanna Tevä

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Susanna Tevä

Asema: Talousjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 27040/7/8

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 12.24 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2000 Keskihinta: 12.24 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Partola
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Partola

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Timo Olli Partola

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 27322/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 12.24 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2000 Keskihinta: 12.24 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.00
Apetit Oyj: Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta

Apetit Oyj:n hallitus on 15.2.2023 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2021–2023 palkkioiden maksamista varten.

Apetit Oyj on luovuttanut 15.3.2023 (muu luovutus) palkkiona yhtiön omia osakkeitaan (APETIT) yhteensä 4 400 kappaletta pitkän aikavälin lisäosakeohjelman piirissä oleville avainhenkilöille. Ohjelman perustamisesta ja keskeisistä ehdoista on julkaistu pörssitiedote 23.4.2021.

Osakkeiden luovutusarvo oli yhteensä 55 836 euroa. Osakkeiden luovutusarvo määräytyi Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 15.3.2023 painotetun keskikurssin perusteella. Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 73 268 osaketta.

Osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja 
etunimi.sukunimi (a) apetit.fi 

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.00
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Esa Mäki

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 27308/9/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 12.69 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 2000 Keskihinta: 12.69 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Partola
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.00
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Partola

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Timo Partola

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 27311/9/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 12.69 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1200 Keskihinta: 12.69 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
16.03.2023 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala
Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.00
Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala

Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ari Kulmala

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 27317/7/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-03-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 12.69 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1200 Keskihinta: 12.69 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja

etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
10.03.2023 Apetit Oyj:n vuosikertomus 2022 on julkaistu
Apetit Oyj, pörssitiedote 10.3.2023 klo 14.00
Apetit Oyj:n vuosikertomus 2022 on julkaistu

Apetit Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2022 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, vuoden 2022 tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä vastuullisuusraportin.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Taloudellinen katsaus on saatavilla erillisenä XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. XHTML-tiedosto ja sen XBRL-merkinnät on varmennettu tilintarkastusyhteisön toimesta. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin Apetitin ESEF-tilinpäätökseen liittyen kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Vuosikertomus, palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja tilinpäätös sekä toimintakertomus XHTML-tiedostona. Materiaalit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Miika Kemilä, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, puh. 010 402 4044

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
22.02.2023 Apetitin pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät avainhenkilöille
Apetit Oyj, pörssitiedote 22.2.2023 klo 16.30
Apetitin pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät avainhenkilöille

Apetit Oyj:n ("Apetit") hallitus on päättänyt pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2023–2025 sekä suoriteperusteisen osakekannustinjärjestelmän 2023–2025 perustamisesta, jossa mahdollinen palkkio maksetaan Apetit Oyj:n osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on edelleen sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Ohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Lisäosakeohjelmaan ovat ohjelman käynnistyessä oikeutettuja osallistumaan konsernin johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöjohtaja ja viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, tällä hetkellä seitsemän henkilöä. Suoriteperusteiseen kannustinjärjestelmään ovat ohjelman käynnistyessä oikeutettuja osallistumaan konsernin johtoryhmän jäsenet, tällä hetkellä viisi henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta kannustinjärjestelmien piiriin.

Lisäosakeohjelma 2023–2025

Lisäosakeohjelma koostuu avainhenkilön omasijoituksesta yhtiön osakkeisiin ja oikeudesta saada 15.6.2025 päättyvän ansaintajakson jälkeen vastikkeetta yksi lisäosake kutakin alla tarkemmin kuvatulla tavalla avainhenkilön itse hankkimaa ja omistuksessa pitämää yhtiön osaketta kohti sekä annettavaa osakemäärää vastaava rahapalkkio. Rahana maksettavan osuuden tarkoituksena on kattaa osakkeina annettavasta osuudesta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisäosakkeet ja niihin liittyvä rahana maksettava osuus suoritetaan osallistujille maksuedellytysten toteutuessa arviolta 15.6.2025 Apetitin hallituksen päättämällä tavalla.

Lisäosakeohjelmassa voidaan antaa lisäosakkeina yhteensä enintään 14 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta ja samaa osakemäärää vastaavaa rahakorvaus. Ohjelman enimmäisarvo sisältäen sekä osakkeina että rahana maksettavan osuuden on tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaisesti noin 0,3 miljoonaa euroa.

Omien osakkeiden luovutus lisäosakeohjelman omasijoitusta varten

Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiökokouksen 5.5.2022 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa avainhenkilöille hankittaviksi Apetit Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita rahavastiketta vastaan osakkeiden luovutushetken käypään arvoon.

Valtuutuksen mukaisesti omien osakkeiden luovutushinta on sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Käyvän arvon laskennassa käytetään luovutuspäivää edeltävän kaupankäyntipäivän painotettua keskikurssia. Osakkeiden hankintahinta kirjataan sijoitetun oman vapaan pääoman rahastoon. Yhtiö vastaa järjestelystä aiheutuvista varainsiirtoveroista sekä transaktiokustannuksista.

Osakeannissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutetaan seitsemälle lisäosakeohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle yhteensä 14 000 kappaletta.

Edellä kuvattuun lisäosakeohjelmaan liittyen avainhenkilöt hankkivat omasijoituksella hankittavat osakkeensa arviolta 15.3.2023.

Osakkeiden luovuttamisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 63 668 omaa osaketta.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2023–2025

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkion mahdollinen saaminen ja määrä perustuu Apetit-konsernin liikevoittoon, sijoitetun pääoman tuottoon, CO2-päästöjen vähennykseen, työturvallisuuden kehitykseen ja toiminnanohjausjärjestelmäuudistuksen onnistumiseen ajalla 1.1.2023–31.12.2025 ja henkilön jatkuvaan työ- tai toimisuhteeseen.

Mikäli asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, järjestelmän perusteella luovutettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 34 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ja osakemäärää vastaava rahapalkkio hallituksen päättämin tavoin. Rahana maksettavan osuuden tarkoituksena on kattaa osakkeina annettavasta osuudesta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Mahdollinen osakepalkkio ja siihen liittyvä rahana maksettava osuus suoritetaan osallistujille maksuedellytysten toteutuessa arviolta 28.2.2026 Apetitin hallituksen päättämällä tavalla.

Ohjelman enimmäisarvo sisältäen sekä osakkeina, että rahana maksettavan osuuden on tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaisesti noin 0,7 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Apetitiin päättyy ennen palkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella. Apetit Oyj:n hallituksella on painavasta syystä oikeus muuttaa järjestelmien ehtoja tai maksuperusteita joko kokonaan tai henkilötasolla.

Apetit Oyj:n hallitus suosittelee, että avainhenkilöiden itse ostamia ja palkkioina saatuja osakkeita on pidettävä omistuksessa työ- tai toimisuhteen kestäessä vähintään niin kauan, että omistuksessa olevien osakkeiden arvo vastaa vähintään 50 % kiinteästä bruttovuosipalkasta.

Apetit Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Lasse Aho, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 203 600

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.
Sivu 1 / 38 (Tuloksia: 560)