Päivämäärä Aihe
26.08.2021 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.8.2021 klo 14.15
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Satakunnan Maatalouden Edistämissäätiö
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Hämäläinen, Juha
Asema: Hallintoneuvoston jäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20210826104505_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 13,4 EUR
(2): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 13,4 EUR
(3): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 13,4 EUR
(4): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 13,4 EUR
(5): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 13,4 EUR
(6): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 13,4 EUR
(7): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 13,4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(7): Volyymi: 1 000 Keskihinta: 13,4 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
20.08.2021 Apetitin kannattavuus jäi viime vuodesta - Viljakauppa edelleen tappiollinen, Ruokaratkaisujen ja Öljykasvituotteiden liikevoitot paranivat
Apetit Oyj, Puolivuosikatsaus 20.8.2021 klo 8.30
Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021
Apetitin kannattavuus jäi viime vuodesta - Viljakauppa edelleen tappiollinen, Ruokaratkaisujen ja Öljykasvituotteiden liikevoitot paranivat
Huhti-kesäkuu 2021, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 68,7 (73,7) miljoonaa euroa
· Käyttökate oli 0,3 (1,6) miljoonaa euroa
· Liikevoitto oli -1,2 (0,1) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2021, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 136,4 (138,8) miljoonaa euroa
· Käyttökate oli 2,8 (3,3) miljoonaa euroa
· Liikevoitto oli -0,3 (0,3) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2020: 3,9 miljoonaa euroa).

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden Viljakaupan edelleen heikentyneen tuloksen seurauksena. Öljykasvituotteissa vahva tuloskehitys jatkui vuoden toisella neljänneksellä. Ruokaratkaisujen tulos parani vertailukauteen nähden, jääden kuitenkin kausiluontoisesti lievästi miinukselle. Myönteistä on, että jalostavien liiketoimintojen tuloskehitys näyttää koko alkuvuoden osalta hyvältä.

Ruokaratkaisuissa vähittäiskauppakysyntä jatkui vahvana toisella neljänneksellä; myyntiä piristivät erityisesti keväällä lanseeratut grillikauteen suunnatut kasvissekoitukset. Food service -kanavassa on myös nähty selkeää palautumista koronapandemian vaikutuksista. Erityisen ilahduttavaa on se, että kannattavuus parani selvästi kaikissa myyntikanavissa.

Ilmoitimme toukokuussa investoivamme noin 2 miljoonaa euroa uuteen pakastepizzalinjastoon Pudasjärven tehtaalla. Investointi kattaa koko tuotantolaitteiston uudistamisen nykyisessä tehdasrakennuksessa. Investoinnin myötä Apetitin pakastepizzaperhe kokee merkittäviä uudistuksia ennen kaikkea maun ja rakenteen osalta: haluamme tarjota suomalaisille entistä herkullisempaa pakastepizzaa, mahdollisimman kotimaisista raaka-aineista. Uudistunut pizzavalikoima tuodaan markkinoille ensi vuoden aikana.

Ruotsin vähittäiskauppamyynti on jatkanut kasvuaan tavoitteidemme mukaisesti koko alkuvuoden, ja viime aikoina olemme nähneet pientä piristymistä myös Ruotsin ammattikeittiöpuolella. Ruoan viennin arvo kasvoi kolmanneksella tammi-kesäkuussa ja oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Öljykasvituotteiden kysyntä oli vahvaa kaikissa tuoteryhmissä myös toisella vuosineljänneksellä, ja lopputuotteiden hinnat nousivat selvästi kohonneen raaka-ainekustannuksen myötä. Myös Food service -kanavan kysyntä palautui kauden lopulla koronapandemiaa edeltävälle tasolle. Erinomaiseen tulokseen vaikutti kysynnän lisäksi hyvä jalostusmarginaali.

Rypsi-ingredientin osalta olemme keskittyneet tuotekehityshankkeen kaupallistamiseen. Elo-syyskuussa käynnistämme ingredientin koetuotannon alihankkijan tiloissa. Tuotanto toimitetaan loppuvuodesta sekä asiakkaiden tuotantotestaukseen että myyntiin. Alkuvaiheessa ingredientin lopputuotekäyttö keskittyy kasviproteiinituotteisiin sekä gluteenittomaan leivontaan. Tavoitteenamme on käynnistää kaupallisen mittakaavan tuotanto vuoden 2022 aikana.

Kantvikin bioenergialaitos otettiin käyttöön elokuun alussa: se pienentää merkittävästi sekä konsernin hiilidioksidipäästöjä että energiakustannuksia. Rypsinsiemenen puristaminen kasviöljyksi on konsernin energiaintensiivisin tuotantoprosessi.

Viljakaupan tulosta heikensi kansainväliseen vehnäkauppaan liittynyt vaikea markkinatilanne sekä epäonnistunut reagointi vaikeasti ennakoitaviin markkinamuutoksiin. Venäjän asettamien vientimaksujen aiheuttaman tarjontapiikin jälkeen vehnän kansainvälinen kysyntä oli erittäin heikkoa maalis-huhtikuussa. Tämän johdosta Baltian maissa olleet suuret vehnävarastot toimitettiin kokonaisuudessaan asiakkaille merkittävällä tappiolla touko-kesäkuussa. Lisäksi viljan vienti kotimaasta on alkuvuonna jäänyt normaalia vähäisemmäksi edellisvuoden pienen sadon johdosta.

Covid-19-pandemiaan liittyneet poikkeusjärjestelyt jatkuvat konsernissa; seuraamme tilannetta aktiivisesti ja reagoimme mahdollisiin muutoksiin. Olemme läpi pandemian onnistuneet tavoitteessamme turvata henkilöstömme terveys ja turvallisuus sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys koko ruokaketjussa.

Meneillään olevaa viljelykautta on ensisijaisesti leimannut kuumuus ja kuivuus. Siitä huolimatta syysöljykasvit ovat menestyneet erinomaisesti. Kokonaisuudessaan kotimaisten öljykasvien viljelyala kasvoi tänä vuonna lähes kolmanneksella viime vuodesta ja satonäkymät ovat myönteiset. Apetitin systemaattinen työ öljykasvien viljelypinta-alan ja -innokkuuden lisäämiseksi jatkuu: öljykasvien sopimusviljely on lähes kaksinkertaistunut edellisvuodesta. Kotimaisen viljasadon puolestaan odotetaan jäävän keskimääräistä heikommaksi. Baltiassa sadosta odotetaan kohtuullista, mutta edellisvuoden ennätyssatoa selkeästi pienempää. Avomaan kasvisten sadosta odotetaan hernettä lukuun ottamatta kohtalaista.

Yritysvastuu on keskeinen osa Apetitin liiketoimintaa kaikkialla arvoketjussa, pellolta pöytään saakka. Esimerkkinä tästä kehitämme jatkuvasti olemassa olevia sekä uusia tuotteita, jotka vastaavat kasvavaan kuluttajakysyntään kestävien ruokavalintojen osalta. Syksyn aikana vahvistamme lähikalastrategiaamme laajentamalla tuoteperhettä Itämeren kalapuikolla, joka valmistetaan herkullisesta Itämeren silakasta. Kotimaisen kalan käytön kasvattamisella on merkittävä vaikutus sekä sisävesiemme että Itämeren hyvinvointiin: esimerkiksi vuonna 2020 käyttämällämme särjellä poistimme järvistä fosforia määrän, joka olisi kasvattanut 60 000 ämpärillisen verran sinilevää. Kestävillä ruokavalinnoillamme on merkitystä.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6 4-6 Muutos 1-6 1-6 2020 Muutos 1-12 2020
2021 2020 2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 68,7 73,7 -7 % 136,4 138,8 -2 % 292,9
Käyttökate 0,3 1,6 2,8 3,3 10,1
Liikevoitto -1,2 0,1 -0,3 0,3 3,9
Osuus osakkuusyhtiö -0,2 -0,3 -0,6 -0,7 0,3
Sucroksen tuloksesta
Kauden tulos -1,2 -0,3 -1,1 -0,8 3,1
Osakekohtainen tulos, -0,19 -0,05 -0,17 -0,13 0,49
euroa
Käyttöpääoma, kauden 25,5 22,1 48,4
lopussa
Investoinnit 3,4 3,3 7,8
Konserni (sis.
lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 68,7 73,7 -7 % 136,4 138,9 -2 % 293,0
Käyttökate 0,3 1,7 2,8 3,4 10,2
Liikevoitto -1,2 0,2 -0,3 0,4 4,1
Kauden tulos -1,2 -0,2 -1,1 -0,7 3,2
Osakekohtainen tulos, -0,19 -0,04 -0,17 -0,12 0,52
euroa
Oma pääoma / osake, 14,48 14,65 15,26
euroa
ROCE-% 2,9 1,6 3,3
Liiketoiminnan 24,4 45,9 26,8
rahavirta
Omavaraisuusaste, % 76,3 68,8 66,5
Nettovelkaantumisaste, 3,1 -4,7 21,7
%

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 20.8.2021 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
17.08.2021 Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta
Apetit Oyj, pörssitiedote, 17.8.2021 klo 15.00
Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 17.8.2021 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Kati Sulin, Antti Korpiniemi ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 19 560 euron, puheenjohtajalle 39 060 euron ja varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkio suoritetaan neljässä erässä. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio.
Apetit Oyj
Lisätietoja:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
28.05.2021 Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Apetit Oyj, pörssitiedote 28.5.2021 klo 14.00
Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n 28.5.2021 pidetty yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2021 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.6.2021. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2020. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seitsemän henkilöä. Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Nicolas Berner ja Kirsi Ahlgren.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Pekka Perälä ja Henrika Vikman.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2022 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA JA YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemman 27.3.2018 annetun osakeantivaltuutuksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 11.6.2021 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi.

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
24.05.2021 Muutos Apetit Oyj:n hallituksessa
Apetit Oyj, pörssitiedote 24.5.2021 klo 11.30
Muutos Apetit Oyj:n hallituksessa

Apetit Oyj:n hallituksen jäsen Kati Rajala jää pois Apetit Oyj:n hallituksesta 31.5.2021. Rajala siirtyy Fazer-konsernin palvelukseen 1.8.2021 alkaen.Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
18.05.2021 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Mäki)
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Mäki, Esa
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20210517094228_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 13,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2 000 Keskihinta: 13,91 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
18.05.2021 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Luovila)
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Luovila, Teemu
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20210517094648_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 13,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Keskihinta: 13,91 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.

 
18.05.2021 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Heikkinen)
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Heikkinen, Tero
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20210517101936_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 13,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Keskihinta: 13,91 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
18.05.2021 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Kulmala)
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kulmala, Ari
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20210517102806_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 13,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Keskihinta: 13,91 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.

 
18.05.2021 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Partola)
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Partola, Timo
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20210517104632_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 13,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Keskihinta: 13,91 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
 
18.05.2021 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Väisänen)
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Väisänen, Sanna
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20210517103212_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-05-14
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: MERKINTÄ

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 13,91 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1 200 Keskihinta: 13,91 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.

 
18.05.2021 Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa
Apetit Oyj, pörssitiedote 18.5.2021 klo 15.00
Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa

Apetit Oyj:n 23.4.2021 tiedottamaan avainhenkilöiden lisäosakeohjelmaan liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin perusteella merkittiin yhteensä 8 000 kappaletta yhtiön (APETIT) osakkeita. Osakkeiden merkintähinta määräytyi Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 12.5.2021 painotetun kaupankäyntikurssin perusteella. Osakkeet luovutettiin merkitsijöille 14.5.2021. Annissa merkityt osakkeet olivat Apetit Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Annin jälkeen Apetit Oyj:n hallussa on 81 230 omaa osaketta.

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
07.05.2021 Apetit-konsernin liikevoitto parani - Ruokaratkaisuissa ja Öljykasvituotteissa ennätyskvartaali, Viljakaupan kannattavuus heikko
Apetit Oyj, Pörssitiedote 7.5.2021 klo 8.30
Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2021
Apetit-konsernin liikevoitto parani - Ruokaratkaisuissa ja Öljykasvituotteissa ennätyskvartaali, Viljakaupan kannattavuus heikko

Tammi-maaliskuu 2021, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 67,8 (65,2) miljoonaa euroa
· Käyttökate oli 2,5 (1,7) miljoonaa euroa
· Liikevoitto oli 0,9 (0,2) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin ensimmäinen vuosineljännes oli kahtiajakoinen: ennätyksellinen tuloskehitys Ruokaratkaisuissa ja Öljykasvituotteissa on erittäin ilahduttavaa, mutta Viljakaupan tulos on iso pettymys.

Ruokaratkaisujen myynnin kasvu on koko alkuvuoden ollut voimakkainta vähittäiskaupassa ja viennissä. Vähittäiskaupan vahvaa myyntiä ovat tukeneet kotona lisääntynyt syöminen koronapandemiasta aiheutuen, kiinnostavat tuoteuutuudet sekä kaupalliset onnistumiset. Lisäksi strategisesti tärkeä vienti Ruotsiin on kasvanut hyvin tavoitteemme mukaisesti: kasvua vertailukauteen nähden oli 31 prosenttia. Food service -kanava kärsii edelleen koronaan liittyvistä rajoitustoimista, esimerkiksi kouluruokailun ja lounasravintoloiden supistuneesta toiminnasta. Toimitusvarmuutemme on ollut erittäin korkealla tasolla. Myös henkilökuntamme on pysynyt suurelta osin terveenä vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta.

Viljakaupan markkinatilanne on jatkunut erittäin haastavana koko alkuvuoden. Viljakaupan tulosta heikensivät kansainväliseen vehnäkauppaan liittyneet ennakoimattomat markkinamuutokset. Venäjän asettamat, helmi-maaliskuussa asteittain voimaan tulleet vientimaksut nostivat etenkin vehnän tarjontaa helmikuussa johtaen hintojen nopeaan laskuun. Tarjontapiikin jälkeen keväällä kansainvälinen kysyntä on heikentynyt ja vehnävarastojen arvoon tehtiin ensimmäisellä neljänneksellä merkittävä arvonalennus. Lisäksi viljan vienti kotimaasta on jäänyt normaalia vähäisemmäksi pienen sadon johdosta. Viljakaupan tilanteen ei odoteta paranevan ennen uutta satoa.

Rypsiöljyn kokonaismyynti kasvoi merkittävästi. Myynnin hyvä kasvu vähittäiskaupassa tukee strategiaamme jalostusasteen nostamiseksi. Myös rypsipuristeen kysyntä on ollut hyvällä tasolla. Tuotteiden markkinahintojen nousu paransi jalostusmarginaalia ensimmäisellä neljänneksellä. Selvitystyö liittyen rypsi-ingredientin kaupallistamiseen jatkuu. Ensimmäiset asiakastoimitukset sekä tuotesovellustestaukseen että koemyyntiin alkavat loppukesästä.

Apetit on jatkanut Kantvikin bioenergialaitoksen rakentamista uuden urakoitsijan kanssa maaliskuun alusta alkaen. Päivitetyn arvion mukaisesti bioenergialaitos otetaan kokonaisuudessaan käyttöön kesällä 2021. Toimittajavaihdos ja viivästyminen alkuperäisestä aikataulusta eivät olennaisesti vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Valmistuessaan bioenergialaitos laskee konsernin energiakustannuksia sekä pienentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Apetit on jatkanut määrätietoista työtä kotimaisten öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamiseksi. Ensi syksyn sadolle on tehty aktiivisesti viljelysopimuksia ja olemmekin hyvässä vauhdissa saavuttaaksemme koko viljelykaudelle asetetun 50 prosentin kasvutavoitteen kotimaisten sopimusalojen osalta. Öljykasvien hintataso on nyt korkea, mikä onkin lisännyt viljelijöiden kiinnostusta öljykasvien viljelyyn.

Avomaan kasvisten osalta lähdemme viljelyttämään vakiintunutta määrää eli reilua 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia. Vanhojen tuttujen lajikkeiden rinnalla olemme mukana hankkeessa, jossa tutkimme kukkakaalin ja erilaisten palkokasvien, kuten kikherneen, viljelyn kehittämistä elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Kotimaisten raaka-aineiden käyttöasteemme on jo nyt erittäin korkea. Kehittämällä kukkakaalin ja palkokasvien tuotantoa saamme käyttöömme entistä enemmän kotimaisia kasviksia. Palkokasveilla on erityinen potentiaali myös maatilojen viljelykierroissa typpeä maahan lisäävinä kasveina.

Apetit julkaisi maaliskuussa päivitetyn yritysvastuuohjelman tavoitteineen. Yksi merkittävimmistä ja vaikuttavimmista tavoitteistamme on 75 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähennys vuoteen 2025 mennessä. Se tullaan saavuttamaan siirtymällä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön sekä parantamalla energiatehokkuuttamme. Ruokaan liittyvät kulutustottumukset ja -valinnat ovat merkittävässä roolissa kestävän kehityksen edistämiseksi ja sitä kautta ilmastovaikutuksiemme pienentämiseksi. Elintarviketeollisuuden yrityksenä meillä onkin hieno mahdollisuus, mutta samalla myös velvollisuus vaikuttaa. Vastuullisuustavoitteemme ovatkin sidottu kattavasti arvoketjumme eri vaiheisiin, pellolta pöytään saakka.

Apetit jatkaa strategiansa systemaattista toteuttamista ensisijaisena tavoitteena kannattavuuden parantaminen.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3 1-3 Muutos 2020
2021 2020
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 67,8 65,2 4 % 292,9
Käyttökate 2,5 1,7 10,1
Liikevoitto 0,9 0,2 3,9
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,5 -0,4 0,3
Kauden tulos 0,1 -0,5 3,1
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 -0,08 0,49
Käyttöpääoma, kauden lopussa 47,3 42,9 48,4
Investoinnit 0,4 0,9 7,8
Konserni
(sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 67,8 65,2 293,0
Käyttökate 2,5 1,7 10,2
Liikevoitto 0,9 0,2 4,1
Kauden tulos 0,1 -0,5 3,2
Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 -0,08 0,52
Oma pääoma / osake, euroa 15,32 15,02 15,26
ROCE-% (rullaava 12kk 4,0 -2,1 3,3
Liiketoiminnan rahavirta 3,7 22,4 26,8
Omavaraisuusaste 69,6 % 64,7 % 66,5 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 18,2 % 13,4 % 21,7 %

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 1-3 1-3 Muutos 2020
2021 2020
Liikevaihto 16,7 16,7 0 % 60,1
Käyttökate 2,4 2,0 8,4
Liikevoitto 1,6 1,1 5,0

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 1-3 1-3 Muutos 2020
2021 2020
Liikevaihto 20,5 17,1 20 % 65,8
Käyttökate 1,6 0,6 3,0
Liikevoitto 1,3 0,4 2,0

Viljakauppa

Milj. euroa 1-3 1-3 Muutos 2020
2021 2020
Liikevaihto 35,9 36,2 -1 % 194,3
Käyttökate -1,2 -0,0 1,0
Liikevoitto -1,4 -0,3 0,1

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 1-3 1-3 Muutos 2020
2021 2020
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0
Käyttökate -0,3 -0,9 -2,3
Liikevoitto -0,5 -1,1 -3,2

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia ja oli 67,8 (65,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla: pakasteiden myynti kasvoi vähittäiskaupassa ja viennissä. Ruoan viennin arvo ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,3 miljoonaa euroa. Food Service -kanava kärsii edelleen julkisten palveluiden, kuten koulujen ja lounasravintoloiden supistuneesta toiminnasta. Vertailukaudella Food service -kanavan myynti oli selkeästi korkeammalla tasolla ennen koronapandemian vaikutuksia. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisvuodesta sekä öljyn että puristeen hyvästä kysynnästä ja hintakehityksestä johtuen. Viljakaupan liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla.

Konsernin liikevoitto parani ja oli 0,9 (0,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta paransivat myynnin kasvu vähittäiskaupassa ja toiminnan tehokkuuden parantuminen. Öljykasvituotteiden kysyntä yhdessä korkean jalostusmarginaalin kanssa vaikutti kannattavuuteen positiivisesti. Viljakaupan tulosta heikensi merkittävästi kansainvälisen vehnäkysynnän heikkenemiseen liittynyt vehnävaraston arvonalennus sekä Suomen normaalia pienemmät vientivolyymit. Konsernitoimintojen liikevoitto sisältää 0,2 miljoonaa euroa luovutusvoittoja.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 69,6 (64,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 18,2 (13,4) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tammi-maaliskuussa 3,7 (22,4).
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisestikohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.
OHJEISTUS VUODELLE 2021 ENNALLAAN
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2020: 3,9 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
23.04.2021 Apetitin pitkän aikavälin sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät avainhenkilöille
Apetit Oyj, pörssitiedote 23.4.2021 klo 14.15
Apetit Oyj:n ("Apetit") hallitus on päättänyt pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2021-2023 sekä suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 perustamisesta, jossa mahdollinen palkkio maksetaan Apetit Oyj:n osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Mainittujen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien tarkoituksena on edelleen kannustaa ja sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja siten vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden, yhtiön ja sen osakkeenomistajien tavoitteita. Ohjelmiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Kannustinjärjestelmiin ovat ohjelmien käynnistyessä oikeutettuja osallistumaan konsernin johtoryhmän jäsenet, tällä hetkellä kuusi henkilöä. Hallitus voi päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta kannustinjärjestelmien piiriin.

Apetit Oyj:n hallitus on tehnyt periaatepäätöksen mahdollisen uuden pitkäaikaisen sitouttamis- ja kannustinjakson aloittamisesta vuosittain. Apetit Oyj:n hallitus päättää kuitenkin uusien jaksojen aloittamisesta, järjestelmien muodoista, ehdoista ja järjestelmiin kuuluvista henkilöistä vuosittain erikseen.

Lisäosakeohjelma 2021-2023 (Matching share plan)

Lisäosakeohjelma koostuu avainhenkilön omasijoituksesta yhtiön osakkeisiin ja oikeudesta saada 15.3.2023 päättyvän ansaintajakson jälkeen vastikkeetta yksi lisäosake kutakin alla tarkemmin kuvatulla tavalla avainhenkilön itse hankkimaa ja omistuksessa pitämäänsä yhtiön osaketta kohti sekä annettavaa osakemäärää vastaava rahapalkkio. Rahana maksettavan osuuden tarkoituksena on kattaa osakkeina annettavasta osuudesta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisäosakkeet ja niihin liittyvä rahana maksettava osuus suoritetaan osallistujille maksuedellytysten toteutuessa arviolta 15.3.2023 Apetitin hallituksen päättämällä tavalla.

Lisäosakeohjelmassa voidaan antaa lisäosakkeina yhteensä enintään 8 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta ja samaa osakemäärää vastaavaa rahakorvaus. Ohjelman enimmäisarvo sisältäen sekä osakkeina että rahana maksettavan osuuden on tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaisesti noin 0,2 miljoonaa euroa.

Omien osakkeiden luovutus lisäosakeohjelman omasijoitusta varten

Yhtiön hallitus on päättänyt yhtiökokouksen 27.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa avainhenkilöille hankittaviksi Apetit Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita rahavastiketta vastaan osakkeiden luovutushetken käypään arvoon.

Valtuutuksen mukaisesti omien osakkeiden luovutushinta on sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Käyvän arvon laskennassa käytetään luovutuspäivää edeltävän kaupankäyntipäivän painotettua keskikurssia. Osakkeiden hankintahinta kirjataan sijoitetun oman vapaan pääoman rahastoon. Yhtiö vastaa järjestelystä aiheutuvista varainsiirtoveroista sekä transaktiokustannuksista.

Osakeannissa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovutetaan kuudelle lisäosakeohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle yhteensä 8 000 kappaletta.

Edellä kuvattuun lisäosakeohjelmaan liittyen avainhenkilöt hankkivat omasijoituksella hankittavat osakkeensa arviolta 12.5.2021 sen jälkeen, kun Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus ajalta 1.-31.3.2021 on julkistettu.

Osakkeiden luovuttamisen jälkeen yhtiöllä on hallussaan 81 230 omaa osaketta.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021-2023

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkion mahdollinen saaminen ja määrä perustuu Apetit-konsernin liikevoittoon ajalla 1.4.2021 - 31.3.2023 ja henkilön jatkuvaan työ- tai toimisuhteeseen.

Mikäli asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, järjestelmän perusteella luovutettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 10 478 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ja osakemäärää vastaava rahapalkkio hallituksen päättämin tavoin. Rahana maksettavan osuuden tarkoituksena on kattaa osakkeina annettavasta osuudesta avainhenkilölle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Mahdollinen osakepalkkio ja siihen liittyvä rahana maksettava osuus suoritetaan osallistujille maksuedellytysten toteutuessa arviolta 15.6.2023 Apetitin hallituksen päättämällä tavalla.

Ohjelman enimmäisarvo sisältäen sekä osakkeina, että rahana maksettavan osuuden on tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin mukaisesti noin 0,2 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Kannustinjärjestelmiin sovelletaan työsuhteen jatkumisehtoa. Sen mukaisesti, mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde Apetitiin päättyy ennen palkkion maksamisajankohtaa, osallistuja ei pääsääntöisesti ole oikeutettu palkkioon ohjelman perusteella. Apetit Oyj:n hallituksella on painavasta syystä oikeus muuttaa järjestelmien ehtoja tai maksuperusteita joko kokonaan tai henkilötasolla.

Apetit Oyj:n hallitus suosittelee, että avainhenkilöiden itse ostamia ja palkkioina saatuja osakkeita on pidettävä omistuksessa työ- tai toimisuhteen kestäessä vähintään niin kauan, että omistuksessa olevien osakkeiden arvo vastaa vähintään 50 % kiinteästä bruttovuosipalkasta.

Apetit Oyj

Hallitus

Lisätiedot:

Lasse Aho, hallituksen varapuheenjohtaja, puh. 0290 00 1050

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
15.04.2021 Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Apetit Oyj, pörssitiedote 15.4.2021 klo 16.00
Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina 28.5.2021 kello 13. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Apetitin pääkonttorilla osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.10.2020 voimaan tulleen niin kutsutun väliaikaisen lain 677/2020 nojalla. Apetitin hallitus on päättänyt väliaikaisen lain mahdollistamista toimista, jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.

Apetitin osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”C. Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli Johanna Hölli-Koskipirtillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii hallituksen nimeämänä Harri Eela. Mikäli Harri Eelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.6.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.6.2021 alkaen.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

    Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 11.3.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2020 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Lisäksi henkilöstö voi nimetä hallintoneuvostoon enintään neljä henkilöstön edustajaa.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvostoon valittaisiin 18 jäsentä, eli jäsenmäärän ehdotetaan säilyvän ennallaan.

13. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Eräät osakkeenomistajat ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyisivät ennallaan.

14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa seitsemän jäsentä, eli Harri Eela, Juha Hämäläinen, Laura Hämäläinen, Aki Kaivola, Jari Nevavuori, Markku Pärssinen ja Johanna Takanen.

Yhtiö on vastaanottanut eräiltä osakkeenomistajilta ilmoitukset, joiden perusteella seuraavat henkilöt ehdotetaan valittavaksi uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi:

- Harri Eela

- Juha Hämäläinen

- Laura Hämäläinen

- Jari Nevavuori

- Markku Pärssinen; sekä uusina jäseninä

- Nicolas Berner; ja

- Kirsi Ahlgren

Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat tehtävässään.

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

15. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Suosituksen hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioiksi tekee hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat kaksi osakkeenomistajien edustajaa. 

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi uudestaan Pekka Perälä sekä uutena jäsenenä Henrika Vikman. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

Henrika Vikmanin esittely on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

16. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella seuraavaa:

Ensisijaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Toissijaisesti hallitus ehdottaa valittavaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:tä, päävastuullisena tilintarkastajana Niklas Oikia, KHT, ja Jukka Rajala, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotukset perustuvat yhtiön tarkastusvaliokunnan suositukseen, joka pohjautuu tarkastusvaliokunnan syksyn 2020 aikana toteuttamaan tilintarkastuksen kilpailutusprosessiin. Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintatavasta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin.

Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2022 asti.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään muilta osin osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemman 27.3.2018 annetun osakeantivaltuutuksen.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

 Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat   saatavilla Apetitin internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/. Apetitin   tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä,   palkitsemisraportti sekä vastuullisuusraportti ovat olleet saatavilla mainituilla internetsivuilla 11.3.2021 alkaen.  Asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.   Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internetsivuilla viimeistään perjantaina 11.6.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Apetitin yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 20.4.2021 klo 12, kun jäljempänä kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Apetit on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 21.5.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 20.4.2021 klo 12 – 21.5.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Apetitin internetsivujen kautta osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajat tarvitsevat lisäksi kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnuksen. Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta.

Vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

b. kirjeitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla 20.4.2021 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Apetit Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen . Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2021 alkaen.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Apetitin internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Apetitlle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen, yhtiökokoukseen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. COVID-19-pandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon henkilökohtaisesti, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla Fondia Oyj:n lakimiehen Jaakko Heliön tai tämän määräämän henkilön edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön tarjoaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa lakimies Jaakko Heliölle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot ovat: Fondia Oyj, Jaakko Heliö/Apetit Oyj, PL 4, 00101 Helsinki; .

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 20.4.2021 klo 12, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen tai kirjeitse Apetit Oyj, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 21.5.2021 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestysohjeet sisältävän, yhtiön tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi että äänestämiseksi ennakkoon edellyttäen, että valtakirjasta ilmenevät tässä kutsussa mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita kuten alla kohdassa 4. on esitetty. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.5.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistus yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 25.5.2021 klo 10.00 mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Apetitille sähköpostilla osoitteeseen viimeistään 19.4.2021 kello 16:00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Apetit julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 20.4.2021 klo 10:00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 14.5.2021 asti sähköpostitse osoitteeseen . Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Apetitin johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Apetitin internetsivuilla apetit.fi/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2021/ viimeistään 19.5.2021.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 15.4.2021 yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kutsun päivänä 89 230 yhtiön omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Mahdolliset lisätiedustelut yhtiökokousjärjestelyjen osalta pyydetään osoittamaan Apetit Oyj:n johdon assistentille Tuija Österbergille, , +358 50 464 4509.

Säkylä, 15.4.2021

Apetit Oyj

Hallitus

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.
Sivu 1 / 34 (Tuloksia: 501)