Päivämäärä Aihe
21.02.2020 Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019
Apetit Oyj, Tilinpäätöstiedote 21.2.2020 klo 8.30
Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019
Merkittävä rakennemuutos läpikäyty, kannattavaa kasvua haetaan ydintoiminnoista - Apetit-konsernin tulos ei tyydyttävä

Loka-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot

· Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 105,4 (68,7) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,8 (1,6) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -0,4 (0,6) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot

· Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 296,9 (259,9) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,5 (5,6) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -3,0 (1,6) miljoonaa euroa

Loka-joulukuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

· Konsernin liikevaihto oli 105,4 (74,0) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,7 (1,3) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

· Konsernin liikevaihto oli 312,6 (283,1) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,5 (4,8) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -3,8 (-1,0) miljoonaa euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj sopi 10.7.2019 tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Greenfood AB:lle. Siirtyvä liiketoiminta raportoidaan tässä tilinpäätöstiedotteessa lopetettuna toimintona. Kauppa toteutui 30.9.2019.

Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,45 euroa osakkeelta.

Vuosien 2019 ja 2018 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020
Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.
Toimitusjohtaja Esa Mäki:
”Vuonna 2019 Apetit toteutti suunnitellut rakennemuutokset onnistuneesti tavoitteenaan kannattavuuden parantaminen. Vuoteen mahtui kuitenkin haasteita erityisesti Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-liiketoiminnoissa.

Satotasot viljassa normalisoituivat uuden satokauden aikana. Aktiivisen hankintatoimen ansiosta ostomme olivat kaikkien aikojen suurimmat, ja kansainvälinen kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden lopussa. Näiden ansiosta liikevaihtomme kasvoi selvästi vertailukauteen nähden.

Viljakaupan tulos on puolestaan iso pettymys: vaikeudet kansainvälisten tavarantoimittajien kanssa, epäonnistumiset satokauden ostojen ja myyntien suunnittelussa sekä ennakoitua selvästi heikompi kannattavuus Liettuassa ja Latviassa painavat tulostasomme erittäin huonoksi. Keskeisenä tavoitteena viljakaupassa on palauttaa kyvykkyytemme onnistua kaupankäynnissä satotasoista huolimatta.

Öljykasvituotteissa haasteemme liittyivät rypsipuristeen heikkoon markkinahintatasoon sekä raaka-ainehankintaan: öljykasvien viljelyala pieneni Suomessa merkittävästi ollen matalin vuosikymmeniin; kotimainen sato jäi kokonaisuudessaan vain noin 40 000 tonniin. Jouduimmekin turvautumaan enenevässä määrin ulkomaiseen raaka-aineeseen, mikä puolestaan näkyi jalostusmarginaalimme pienenemisenä. Kuluvana vuonna edistämämme kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä entistä tiiviimmässä yhteistyössä viljelijöiden kanssa sekä jatkamme jalostusarvon nostamiseen tähtääviä hankkeitamme.

Ruokaratkaisut-liiketoiminnan kehitys ja näkymät ovat pakasteiden tasaisesti kasvavan trendin ansiosta positiivisia. Uudelleenjärjestelykulut, noin 1,5 miljoonaa euroa, kuitenkin heikensivät Ruokaratkaisujen operatiivista liiketulosta merkittävästi. Elokuussa asteittain käynnistynyt uusi tuotantolinja on loppuvuoden aikana saatu toiminnalliseksi osaksi normaalia prosessia, mikä luonnollisesti parantaa ruoan tuotantomme tehokkuutta Säkylässä. Tulemme jatkamaan operatiivisen toiminnan tehokkuuden kehittämistä koko ruokaliiketoiminnan arvoketjussa.

Ruokaratkaisuissa olemme nyt vahvasti pakasteisiin keskittynyt ruokatalo; tuoretuoteliiketoiminta myytiin syksyllä ja palvelutoreista luovuttiin jo aikaisemmin keväällä. Pakastekategoria kasvaa maailmalla, ja tätä kasvua olemme osaltamme tukemassa myös kotimaassa. Ruokatrendit ovat edelleen puolellamme: kasvava kiinnostus ruoan alkuperään, ruoan ilmastovaikutukset sekä arjen helpottaminen erilaisilla valmiilla, mutta samalla maukkailla ruokaratkaisuilla antavat meille parhaan mahdollisen tuen liiketoimintamme edelleen kehittämiselle ja kasvattamiselle.

Apetitin jatkuvia liiketoimintoja yhdistää vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä luo meille erinomaiset edellytykset vastata kuluttajien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Olemme parhaillaan päivittämässä yhtiön strategiaa, joka julkaistaan kevään aikana. Olen vakuuttunut, että käännämme toimintamme kannattavaksi vuonna 2020.”
AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12 10 Muutos 1-12 1-12 Muutos
2019 -12 2019 2018
2018
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto 105,4 68,7 +53 % 296,9 259,9 +14 %
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,8 1,6   2,5 5,6  
Operatiivinen liiketulos -0,4 0,6   -3,0 1,6  
Liiketulos -1,1 1,2   -4,8 0,5  
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen 0,6 0,3   -0,9 -0,7  
tuloksesta
Kauden tulos -0,3 1,4   -5,4 -0,4  
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,23   -0,87 -0,07  
Käyttöpääoma, kauden lopussa       64,0 57,2  
Investoinnit       11,5 6,1  
Konserni            
(sis. vertailukaudella lopetetut
toiminnot, Tuoretuotteet,
Kalajalosteet)
Liikevaihto 105,4 74,0   312,6 283,1  
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,7 1,3   2,5 4,8  
Operatiivinen liiketulos -0,3 -0,2   -3,8 -1,0  
Liiketulos -1,3 -4,3   -3,4 -6,9  
Kauden tulos -0,5 -4,1   -4,4 -7,5  
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,66   -0,71 -1,21  

Oma pääoma / osake, euroa       15,09 16,29  
Operatiivinen sidotun pääoman       -4,0 -1,7  
tuottoprosentti (ROCE-%) % %
Liiketoiminnan rahavirta       -5,9 -23,5  
Omavaraisuusaste       55,0 61,4  
Nettovelkaantumisaste (gearing)       35,9 21,5  

Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Siirtymiseen on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Tämä vaikuttaa etenkin operatiivisen käyttökatteen, omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen vertailukelpoisuuteen. Vaikutukset on kuvattu tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään 21.2.2020 klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.12.2019 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Aho, Lasse

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20191204095447_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 238 Yksikköhinta: 7,7887 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 238 Keskihinta: 7,7887 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.12.2019 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Laine, Seppo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20191204094935_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Yksikköhinta: 7,7887 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Keskihinta: 7,7887 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.12.2019 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Palokangas, Simo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20191204093432_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 005 Yksikköhinta: 7,7887 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 2 005 Keskihinta: 7,7887 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.12.2019 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Simula, Niko

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20191204095809_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Yksikköhinta: 7,7887 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Keskihinta: 7,7887 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.12.2019 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Hurme, Annikka

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20191204094340_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Yksikköhinta: 7,7887 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Keskihinta: 7,7887 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
03.12.2019 Apetit Oyj: Ilmoitus omien osakkeiden luovutuksesta
Apetit Oyj, pörssitiedote 3.12.2019 klo 10:00
Apetit Oyj on luovuttanut 3.12.2019 (muu luovutus) palkkiona yhtiön hallituksen jäsenille omia osakkeitaan (APETIT) yhteensä 6 255 kappaletta. Osakkeiden luovutusarvo on yhteensä 48 718,32 euroa eli noin 7,79 euroa kappaleelta. Nyt ilmoitetun luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 94 700 osaketta. 

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto päätti 8.4.2019, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 39 060 euron, varapuheenjohtajalle 24 120 euron ja jäsenille 19 560 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Osake- ja rahapalkkiot päätettiin suorittaa kerran vuodessa joulukuussa.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
07.11.2019 Teemu Luovila nimitetty Apetit Oyj:n talous- ja hallintojohtajaksi
Apetit Oyj, Pörssitiedote 7.11.2019 klo 10:00
Teemu Luovila (KTM) on nimitetty Apetit Oyj:n talous- ja hallintojohtajaksi. Hänen vastuullaan ovat konsernin talous ja rahoitus, HR, lakiasiat ja IT. Luovila aloittaa tehtävässään viimeistään 1.2.2020. Hän raportoi toimitusjohtaja Esa Mäelle ja on konsernin johtoryhmän jäsen.

Luovila on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Sataservice-Yhtymä Oy:n / Satu Invest Oy:n talousjohtajana, Kaiku HR Oy:n toimitusjohtajana sekä KHT-tilintarkastajana ja partnerina Ernst & Young Oy:ssä.

”Toivotan Teemu Luovilan lämpimästi tervetulleeksi Apetitille vahvistamaan joukkuetta ja rakentamaan yhtiötä eteenpäin uudessa muodossaan”, sanoo toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit Oyj:n johtoryhmä 1.2.2020 alkaen

Esa Mäki, toimitusjohtaja ja liiketoimintajohtaja, Ruokaratkaisut

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja

Tero Heikkinen, liiketoimintajohtaja, Öljykasvituotteet ja Viljakauppa

Ari Kulmala, tuotantojohtaja

Timo Partola, kaupallinen johtaja

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Lakimies Asmo Ritala jää pois konsernin johtoryhmästä 1.2.2020 alkaen, mutta jatkaa edelleen konsernin palveluksessa.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
06.11.2019 Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2019: Apetitin kolmannen neljänneksen tulos epätyydyttävä, toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi käynnissä kaikilla liiketoiminta-alueilla
Apetit Oyj, Pörssitiedote 6.11.2019 klo 8:30
Heinä-syyskuu 2019, jatkuvat toiminnot

·  Liikevaihto oli 56,0 (70,7) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 0,9 (2,0) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen liiketulos oli -0,9 (1,1) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2019, jatkuvat toiminnot

·  Liikevaihto oli 191,5 (191,2) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 1,8 (4,0) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen liiketulos oli -2,6 (1,1) miljoonaa euroa

Heinä-syyskuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot **

·  Konsernin liikevaihto oli 61,2 (76,6) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 1,2 (2,0) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen liiketulos oli -0,7 (0,6) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot **

·  Konsernin liikevaihto oli 207,2 (209,1) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen käyttökate* (EBITDA) oli 1,7 (3,5) miljoonaa euroa
·  Operatiivinen liiketulos oli -3,5 (-0,9) miljoonaa euroa

*) Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Siirtymiseen on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Standardin vaikutuksesta konsernin tammi-syyskuun 2019 operatiivinen käyttökate parani 1,6 miljoonaa euroa. Muutoksella ei ole oleellista vaikutusta liiketulokseen.

**) Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj:n tuoretuoteliiketoiminnan myynti ruotsalaiselle Greenfoodille on toteutunut 30.9.2019. Myyty liiketoiminta sisältyy tässä liiketoimintakatsauksessa lopetettuihin toimintoihin. Vuonna 2017 myyty Kalajaloste-liiketoiminta sisältyy lopetettuihin toimintoihin vertailuvuoden osalta ja sillä on vaikutusta pelkästään rahoituseriin.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavan ajanjakson jatkuviin toimintoihin ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin nykyistä tulostasoa ei voi millään muotoa pitää tyydyttävänä. Olemmekin toteuttamassa syksyn aikana uudistetun johdon kanssa selvää tulosparannusta kaikissa liiketoiminnoissa.

Viljakaupan tulos jäi heikoksi matalien myyntivolyymien ja heikkojen marginaalien takia. Viljakaupan ostomäärät ovat kuluneella satokaudella olleet kaikkien aikojen suurimmat, mikä on seurausta aktiivisesta hankintatoiminnasta kaikilla hankinta-alueilla. Viljan kansainvälinen kysyntä on piristynyt syksyn edetessä, mikä puolestaan tukee viljakaupan tuloksentekomahdollisuuksia jatkossa.

Öljykasvituotteet-liiketoimintaa varjosti kotimaan heikko sato, joka oli seurausta merkittävästi pienentyneistä viljelyaloista sekä poikkeuksellisen suuresta tuholaismäärästä. Kotimainen öljykasvisato jäikin kokonaisuudessaan ennätyshuonoksi, mikä nostaa raaka-ainekustannuksia. Apetitin yksi keskeisistä tavoitteista onkin öljykasvien viljelyn edistäminen Suomessa kotimaisen raaka-aineen turvaamiseksi. Myös heikentynyt rypsipuristeen maailmanmarkkinahinta pienensi jalostusmarginaalia.

Ruokaratkaisussa jatkoimme keskittymistä ydinliiketoimintaan, kun Helsingin Kivikossa toimiva tuoretuoteliiketoiminta myytiin ruotsalaiselle Greenfood-konsernille. Tuoretuoteliiketoiminnan liiketoimintakauppa julkistettiin heinäkuussa ja se toteutui kilpailuviranomaisen hyväksynnän jälkeen syyskuun lopussa. Tappiollisen tuoretuoteliiketoiminnan myynti parantaa Ruokaratkaisujen kannattavuutta tulevaisuudessa.

Elokuussa asteittain käynnistynyt uusi kasvispohjaisten pihvien ja pyöryköiden tuotantolinja Säkylän tuotantolaitoksella vastaa pihvien ja pyöryköiden kysyntään niin kotimaassa kuin Suomen rajojen ulkopuolella sekä mahdollistaa uudet tuoteratkaisut. Syksyn lanseeraukset, erityisesti Järvikalapuikko sekä Kukkakaali- ja Parsakaaliwingsit, ovat nopeasti nousemassa merkittäviksi tuotteiksi pakastekategoriassa vähittäiskaupassa.

Apetitin yksi strategisista painopistealueista on ollut ruoan kansainvälisen kaupan kasvattaminen. Hernettä on viety maailmalle jo vuosikymmeniä, mutta nyt tavoitteena on myös erilaisten lisäarvotuotteiden, erityisesti pihvien ja pyöryköiden, osuuden kasvattaminen. Lisäarvotuotteiden kansainvälisen kaupan osalta otimme merkittäviä askeleita vuoden kolmannella neljänneksellä, sillä saimme uusia merkittäviä päänavauksista sekä pohjoismaissa toimiville asiakkaille että englantilaiselle maahantuojalle.

Rypsiproteiini-ingredienttihanke etenee suunnitellusti: tuotteen kaupallistaminen on aloitettu ja kiinnostus tuotetta kohtaan on herännyt Euroopan markkinoilla. Euroopan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen käsittelee parhaillaan uuselintarvikehakemusta, ja asiantuntijalausunnon odotetaan valmistuvan keväällä 2020.

Apetitin nykyisiä liiketoimintoja yhdistää vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä on meille selkeä kilpailuetu ja erottava tekijä myös jatkossa.”

AVAINLUVUT

+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Milj. euroa |7-9 |7-9 |Muutos|1-9 |1-9 |Muutos|2018 |
| |2019 |2018| |2019 |2018 | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Jatkuvat toiminnot | | | | | | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Liikevaihto |56,0 |70,7|-21 % |191,5 |191,2 |0 % |259,9 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Operatiivinen käyttökate |0,9 |2,0 | |1,8 |4,0 | |5,6 |
|(EBITDA) | | | | | | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Operatiivinen liiketulos |-0,9 |1,1 | |-2,6 |1,1 | |1,6 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Liiketulos |0,2 |2,0 | |-3,7 |-0,7 | |0,5 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Osuus osakkuusyhtiö |-1,2 |-0,1| |-1,5 |-1,0 | |-0,7 |
|Sucroksen tuloksesta | | | | | | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Kauden tulos |-1,2 |1,5 | |-5,1 |-1,8 | |-0,4 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Osakekohtainen tulos, euroa |-0,19|0,24| |-0,82 |-0,30 | |-0,07 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Käyttöpääoma, kauden lopussa| | | |67,8 |49,1 | |57,2 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Investoinnit | | | |9,8 |2,4 | |6,1 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Konserni | | | | | | | |
|(sis. lopetetut toiminnot, | | | | | | | |
|Tuoretuotteet, | | | | | | | |
|Kalajalosteet) | | | | | | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Liikevaihto |61,2 |76,6| |207,2 |209,1 | |283,1 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Operatiivinen käyttökate |1,2 |2,0 | |1,7 |3,5 | |4,8 |
|(EBITDA) | | | | | | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Operatiivinen liiketulos |-0,7 |0,6 | |-3,5 |-0,9 | |-1,0 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Liiketulos |2,8 |1,5 | |-2,1 |-2,6 | |-6,9 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Kauden tulos |0,9 |1,1 | |-3,9 |-3,4 | |-7,5 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Osakekohtainen tulos, euroa |0,14 |0,17| |-0,63 |-0,55 | |-1,21 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Oma pääoma / osake, euroa | | | |15,36 |16,73 | |16,29 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Operatiivinen sidotun | | | |-4,2 %|0,0 % | |-1,7 %|
|pääoman tuottoprosentti | | | | | | | |
|(ROCE-%) | | | | | | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Liiketoiminnan rahavirta | | | |-10,8 |-18,7 | |-23,5 |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Omavaraisuusaste | | | |49,9 %|63,6 %| |61,4 %|
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+
|Nettovelkaantumisaste | | | |49,7 %|12,3 %| |21,5 %|
|(gearing) | | | | | | | |
+----------------------------+-----+----+------+------+------+------+------+

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 21 prosenttia ja oli 56,0 (70,7) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa kokonaisliikevaihto laski palvelumyynnin poistumisen seurauksena. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuodesta. Viljakaupan liikevaihto laski selvästi vertailukaudesta.

Operatiivinen liiketulos oli -0,9 (1,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta heikensi myynnin erilainen painottuminen vertailukauteen verrattuna sekä uuden pihvilinjan kertaluontoiset ylösajoon liittyvät kustannukset. Öljykasvituotteissa kannattavuutta heikensi kallistunut raaka-aine sekä rypsipuristeen heikko maailmanmarkkinahinta. Viljakaupassa tulos jäi edellisvuodesta liikevaihdon laskun ja heikkojen marginaalien seurauksena.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA
Vertailukelpoinen liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla ja oli 191,5 (191,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto laski vertailukaudesta johtuen palveluliiketoiminnan poistumisesta. Öljykasvituotteissa liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Viljakaupan liikevaihto kasvoi vertailukaudesta lisääntyneistä volyymeista johtuen.

Operatiivinen liiketulos oli -2,6 (1,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisujen tulos oli vertailukauden tasolla. Öljykasvituotteissa kannattavuutta heikensi kallistunut raaka-aine sekä rypsipuristeen heikko maailmanmarkkinahinta. Viljakaupassa kannattavuus laski merkittävästi pääosin heikon 2018 sadon seurauksena liittyen kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaan sekä viljojen markkinahintojen laskuun.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 49,9 (63,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 49,7 (12,3) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli voimakkaasti negatiivinen kolmannella neljänneksellä johtuen runsaista viljan hankintamääristä sekä rypsi- ja rapsiraaka-aineen hankinnan painottumisesta satokauden alkuun. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa -10,8 (-18,7).

TUORETUOTELIIKETOIMINNAN MYYNTI GREENFOOD-KONSERNILLE
Apetit Oyj tiedotti 10.7.2019 sopineensa tuoretuoteliiketoimintansa myymisestä Greenfood-konsernille. Kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan 27.9.2019 ja kauppa on toteutunut 30.9.2019.

Järjestely on toteutettu liiketoimintakauppana sisältäen Apetitin Helsingin Kivikon tehdaskiinteistön koneineen ja laitteineen. Tuoretuoteliiketoiminnan henkilökunta siirtyi Greenfood-konsernin suomalaisen tytäryhtiön Salico Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Liiketoimintakaupan kauppahinta on 13,8 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta 3,8 miljoonaa euroa on maksettu käteisenä 30.9.2019 ja loput lokakuussa 2019. Apetit kirjasi yrityskaupasta kertaluontoisen 1,9 miljoonan euron myyntivoiton verojen jälkeen kohdistuen vuoden kolmannelle vuosineljännekselle.
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tästä kirjauskäytännöstä johtuen tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa. Yhtiön operatiivisia tunnuslukuja on päivitetty vuonna 2019 siten, että ne eivät enää sisällä IAS 2 -standardin mukaista kiinteiden kulujen aktivointia vaihto-omaisuuden arvoon. Muutoksen myötä operatiivisten tunnuslukujen vuoden sisäinen kausivaihtelu pienenee.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

OHJEISTUS VUODELLE 2019 ENNALLAAN (julkaistu 16.9.2019)
Konsernin koko vuoden operatiivisen liiketuloksen arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2018: -1,0 miljoonaa euroa). Toiminnan kausiluontoisuuden johdosta tuloskertymä painottuu vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.
Apetit Oyj
Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
21.10.2019 Muutoksia Apetit Oyj:n johtoryhmässä
Apetit Oyj, pörssitiedote 21.10.2019 klo 14:15
Apetit Oyj jatkaa johtamisjärjestelmänsä ja johtoryhmänsä rakenteen uudistamista osana liiketoiminnan uudelleenjärjestelyä. Seuraavat muutokset johtoryhmässä astuvat voimaan alla kuvatun mukaisesti:

Öljykasvituotteet- ja Viljakauppa-liiketoimintojen johtajaksi on nimitetty Tero Heikkinen 1.12.2019 alkaen. Heikkinen toimii tällä hetkellä Apetit-konsernin talousjohtajana sekä Viljakauppa-liiketoiminnon väliaikaisena johtajana. Uuden talous- ja hallintojohtajan haku on parhaillaan käynnissä.

Konsernin vt. talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Max Portnoj 1.12.2019 alkaen. Portnoj toimii tällä hetkellä Apetitilla Group Controllerin tehtävässä.

Viljakauppa-liiketoiminnasta vastaava johtaja Antti Snellman jää pois Apetitin palveluksesta lokakuun loppuun mennessä.

Apetit-konsernin henkilöstöjohtaja Johanna Heikkilä jatkaa Apetitin palveluksessa ja johtoryhmän jäsenenä helmikuun 2020 loppuun saakka. Henkilöstötoiminto siirtyy jatkossa uuden talous- ja hallintojohtajan vastuulle.

”Kiitän Antti Snellmania ja Johanna Heikkilää heidän työstään Apetitilla ja toivotan heille mitä parhainta menestystä jatkossa. Johanna on pitkällä Apetit-urallaan menestyksekkäästi rakentanut ja edelleen kehittänyt Apetit-konsernin henkilöstötoimintoa sekä ollut vahva kumppani liiketoiminnoille konsernin eri vaiheissa. Antti on puolestaan ansiokkaasti edistänyt erityisesti Öljykasvituotteet-liiketoiminnan kehitysprojekteja ja tuotannon tehostamista sekä Viljakaupan rakenteellista uudistamista”, sanoo toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
15.10.2019 Muutos Apetit Oyj:n johtoryhmässä
Apetit Oyj, pörssitiedote 15.10.2019 klo 11:00
Apetit Oyj:n Öljykasvituotteet-liiketoiminnasta vastaava johtaja Anu Ora jättää tehtävänsä Apetitin palveluksessa ja siirtyy Örum Oy Ab:n toimitusjohtajan tehtävään. Ora jatkaa työtään Apetitin palveluksessa ja konsernin johtoryhmän jäsenenä marraskuun 2019 loppuun saakka.

”Kiitän Anua hyvästä yhteistyöstä ja toivotan hänelle mitä parhainta menestystä uuteen tehtävään”, toteaa toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
30.09.2019 Muutos Apetit Oyj:n johtoryhmässä
Apetit Oyj, pörssitiedote 30.9.2019 klo 15:35
Apetit Oyj on 30.9.2019 tiedottanut, että tuoretuoteliiketoiminnan myynti ruotsalaiselle Greenfoodille on toteutunut. Sen seurauksena tuoretuoteliiketoiminnan johtaja Leena Helminen siirtyy uuden omistajan palvelukseen ja jää näin ollen pois Apetit Oyj:n johtoryhmästä 1.10.2019 alkaen.

”Kiitän Leena Helmistä hänen työstään Apetitilla ja johtoryhmän jäsenenä. Toivon Leenalle kaikkea hyvää jatkoon”, sanoo toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
30.09.2019 Apetitin tuoretuoteliiketoiminnan myynti Greenfoodille on toteutunut
Apetit Oyj, Pörssitiedote 30.9.2019 klo 15:30
Apetit Oyj tiedotti 10.7.2019 sopineensa tuoretuoteliiketoimintansa myymisestä Greenfood-konsernille. Kilpailuviranomainen on hyväksynyt kaupan 27.9.2019 ja kauppa on toteutunut 30.9.2019.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
27.09.2019 Kilpailuviranomainen on hyväksynyt Apetitin tuoretuoteliiketoiminnan kaupan Greenfoodille
Apetit Oyj, pörssitiedote 27.9.2019 klo 15:30
Kilpailuviranomainen on hyväksynyt yritysjärjestelyn, jossa Apetit Oyj myy Helsingin Kivikossa sijaitsevan tuoretuoteliiketoimintansa Greenfood-konsernille. Osapuolet ovat sopineet tavoittelevansa kaupan toteutusta 30.9.2019.

Apetit Oyj tiedotti 10.7.2019 sopineensa tuoretuoteliiketoimintansa myymisestä ruotsalaiselle Greenfoodille, joka on Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan johtava toimija terveellisen ruoan sektorilla. Suomessa Greenfood omistaa Salico Oy:n, Satotukku Oy:n, Picadeli Oy:n ja Snackpoint Oy:n. Salico on yksi Suomen johtavista tuoreiden hedelmä- ja vihannesjalosteiden toimittajista ammattikeittiöille, vähittäiskaupalle ja fastfood-ketjuille.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
27.09.2019 Apetit Oyj:n taloudellinen tiedottaminen 2020
Apetit Oyj, pörssitiedote 27.9.2019 klo 11:45
Apetit Oyj julkaisee vuonna 2020 tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavasti:

21. helmikuuta 2020 - Tilinpäätöstiedote 2019

8. toukokuuta 2020 - Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2020

21. elokuuta 2020 - Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2020

4. marraskuuta 2020 - Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2020
Vuoden 2019 vuosikertomus julkaistaan viikolla 10, 2020.
Apetitin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 26. maaliskuuta 2020. Apetitin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi.
Apetit Oyj
Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041
Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
Sivu 2 / 32 (Tuloksia: 468)