Päivämäärä Aihe
12.08.2020 Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta
Apetit Oyj, pörssitiedote, 12.8.2020 klo 16.00
Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 12.8.2020 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi, Simo Palokangas, Kati Rajala ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Palokangas ja varapuheenjohtajaksi Lasse Aho.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 19 560 euron, puheenjohtajalle 39 060 euron ja varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkio suoritetaan kerran vuodessa joulukuussa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio.

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 00

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
12.06.2020 Apetitin segmenttijako ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä luopuminen
Apetit Oyj, pörssitiedote 12.6.2020 klo 17.25
Apetit Oyj laajentaa raportointiaan ja siirtyy julkaisemaan myös ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen raportoinnissaan segmenttikohtaiset kannattavuusluvut. Samalla yhtiö luopuu vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä. Uudet raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin puolivuosikatsaus julkaistaan 21.8.2020.

Nykyisten kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. Apetitin osakkuusyhtiön Sucroksen tulos raportoidaan jatkossakin liikevoiton alapuolella.

Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä esitetään tässä pörssitiedotteessa. Muutos vaikuttaa ainoastaan segmenttijakoon ja muihin toimintoihin, eikä se muuta Apetit-konsernin vuoden 2019 raportoitua tulosta.

2019 2020
LIIKEVAIHTO, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 16,7 13,3 13,3 15,7 58,9 16,7
Öljykasvituotteet 16,1 16,4 17,0 15,6 65,0 17,1
Viljakauppa 38,4 34,9 44,2 77,4 194,9 36,2
Konsernitoiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -18,5 -3,3 -21,9 -4,9
JATKUVAT TOIMINNOT 71,0 64,5 56,0 105,4 296,9 65,2

LOPETETUT TOIMINNOT 5,4 5,1 5,2 0,0 15,7 0,0

KONSERNI, yhteensä 76,4 69,6 61,2 105,4 312,6 65,2
 
2019 2020
EBITDA, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 1,4 -0,2 2,1 2,6 5,9 2,0
Öljykasvituotteet 0,7 0,6 0,6 0,5 2,3 0,6
Viljakauppa -0,2 -2,4 0,0 -2,2 -4,8 0,0
Konsernitoiminnot -0,7 -0,5 -0,6 -0,9 -2,6 -0,9
JATKUVAT TOIMINNOT 1,2 -2,5 2,1 0,1 0,8 1,7

LOPETETUT TOIMINNOT -0,2 -0,1 2,7 -0,3 2,1 0,0

KONSERNI, yhteensä 1,0 -2,6 4,7 -0,2 2,9 1,7
 
2019 2020
LIIKETULOS, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 0,9 -0,8 1,2 1,3 2,5 1,1
Öljykasvituotteet 0,5 0,4 0,4 0,3 1,5 0,4
Viljakauppa -0,5 -2,8 -0,6 -1,7 -5,6 -0,3
Konsernitoiminnot -0,8 -0,6 -0,7 -1,0 -3,1 -1,1
JATKUVAT TOIMINNOT 0,0 -3,9 0,2 -1,1 -4,8 0,2

LOPETETUT TOIMINNOT -0,5 -0,5 2,6 -0,2 1,4 0,0

KONSERNI, yhteensä -0,6 -4,4 2,8 -1,3 -3,4 0,2

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
26.05.2020 Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.5.2020 klo 14.00
Apetit Oyj:n tänään 26.5.2020 pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.6.2020. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin viisi henkilöä. Jaakko Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Olli Saaristo.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Heikki Laurinen ja Pekka Perälä.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi Karppinen, KHT ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tuomo Korte, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 9.6.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi.
Apetit Oyj

Lisätietoja:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 4005

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
13.05.2020 Apetit Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus
Apetit Oyj, pörssitiedote 13.5.2020 klo 11.40
Apetit Oyj on 13.5.2020 vastaanottanut Berner Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Berner Oy:n omistus- ja ääniosuus Apetit Oyj:ssä on 12.5.2020 ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Berner Oy:n omistusosuus Apetit Oyj:n osakkeista ja äänistä on 7,06 prosenttia.

Berner Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
a äänistä % -osuus osakkeiden
ja äänistä rahoitusvälineiden ja äänten
kautta kokonaismäärä
Osuus 7,06 % -  7,06 % 6 317 576
liputusrajan
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä -  - -  -
liputuksessa
ilmoitettu
osuus (jos
liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
osakelaji %-osuus
ISIN-koodi
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003503 445 867 0 7,06 % 0 %
A YHTEENSÄ 445 867 7,06 %
 

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
13.05.2020 Apetit Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus
Apetit Oyj, pörssitiedote 13.5.2020 klo 11.40
Apetit Oyj on 13.5.2020 vastaanottanut Jussi Capital Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jussi Capitalin omistus- ja ääniosuus Apetit Oyj:ssä on 12.5.2020 alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Jussi Capitalin omistusosuus Apetit Oyj:n osakkeista ja äänistä on 0,0 prosenttia.

Jussi Capital Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
a äänistä % -osuus osakkeiden
ja äänistä rahoitusvälineiden ja äänten
kautta kokonaismäärä
Osuus 0,0 % -  0,0 % 6 317 576
liputusrajan
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä  - 9,99 %
liputuksessa 9,99 %
ilmoitettu
osuus (jos
liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
osakelaji %-osuus
ISIN-koodi
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003503 0 0 0 % 0 %
A YHTEENSÄ 0 0 %
 

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
12.05.2020 Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022: Ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen uudistetun strategian keskiössä
Apetit Oyj, pörssitiedote 12.5.2020 klo 9.00
Apetit Oyj julkistaa strategiansa kaudelle 2020-2022. Keskeistä uudistetussa strategiassa on vahvistaa olemassa olevaa ainutlaatuista arvoketjua, jonka vahva perusta on kotimaisessa alkutuotannossa. Strategiakauden toimenpiteet tähtäävät tavoitteeseen rakentaa Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.

”Strategiassa keskitymme olemassa olevien vahvuuksiemme hyödyntämiseen ja edelleen vahvistamiseen kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Keskeistä kaikelle tekemiselle on tulevaisuuden menestyksen varmistaminen”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.

Apetit on tunnistanut ne toimintaympäristön ilmiöt, jotka sekä ohjaavat että tukevat yhtiön strategiaa ja sen toteuttamista.

”Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa. Syömisen trendeinä arjen helpottaminen, hyvinvointi ja ruoan alkuperä korostuvat edelleen. Myös pakastemarkkina kasvaa. Isossa kuvassa ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sitä kautta myös satokausivaihteluja. Ilmastovastuulliset arjen teot korostuvat, kun rakennamme kestävää ruokaketjua erilaisten arvoketjujen kautta”, Mäki kuvaa.

Apetit-konsernin viisi strategista painopistealuetta

1. Ydintoiminnot kuntoon

Parannamme prosessitehokkuutta kaikissa toiminnoissamme. Skaalaamme toimintomme suhteutettuna yhtiön olemassa olevaan kokoon. Parannamme resurssitehokkuutta kumppanuuksien kautta. Kehitämme kaupankäynnin kyvykkyyttämme viljakaupassa.

2. Vahva jalansija Ruotsiin

Vahvistamme Ruotsin markkinaa viennin kärkenä. Varmistamme ja syvennämme olemassa olevia asiakkuuksia sekä rakennamme myös uusia asiakkuuksia. Kehitämme ja laajennamme markkinakohtaista tuotteistoa. Rakennamme tarkoituksenmukaiset kumppanuudet muille valikoiduille markkinoille.

3. Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista

Kasvatamme olemassa olevan tuotteiston myyntiä ja laajennamme asiakaspohjaa. Laajennumme uusiin tuotesegmentteihin. Vahvistamme kaupallista asemaamme Foodservice-kanavassa. Luomme mallin rypsiproteiini-ingredientin kaupallistamiseen.

4. Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen

Ruokaratkaisut: Laajennamme sopimusviljelyä herneessä ja mahdollisissa uusissa kasveissa. Parannamme viljelyn edellytyksiä esimerkiksi viljelytoimenpiteitä, maaperän kasvukuntoa ja kasvinsuojelumenetelmiä kehittämällä. Hyödynnämme uusia mahdollisuuksia kuten hiiliviljely.

Öljykasvituotteet: Syvennämme sopimusviljelymallia kotimaisen raaka-aineen varmistamiseksi.

Viljakauppa: Tulemme viljelijän ensisijaiseksi kumppaniksi kehittämällä logistisia ratkaisuja ja hyödyntämällä valikoituja kumppanuuksia.

5. Vastuullisia tekoja

Edistämme viljelykehitystä ja jalkautamme uusia kestäviä viljelymenetelmiä. Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja kasvipohjaisen ja vastuullisen syömisen lisäämiseksi. Tuomme vastuullisuuden entistä kiinteämmäksi osaksi kaikkia toimintojamme. Pienennämme konsernin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

”Strategiassa asetetut painopistealueet kiteytyvät hyvin Apetitin uudistetussa missiossa Kaikille hyvä ruoka. Läheltä. Ruoka suoraan tai välillisesti sekä integraatio kotimaiseen alkutuotantoon yhdistävät liiketoimintojamme. Haluamme, että tuotteillamme ja toiminnallamme on myönteinen vaikutus kaikille: niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Tuotantomme on kotimaassa ja sen perusta on suurelta osin kotimaisissa raaka-aineissa”, painottaa Mäki.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 2,5 milj. euroa)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2019: -4,0 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen sekä strategisten toimenpiteiden systemaattiseen toteuttamiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Meneillään olevan COVID-19 -pandemian mahdolliset vaikutukset taloudellisiin tavoitteisiin arvioidaan tarvittaessa myöhemmin.

Osinkopolitiikka ennallaan

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
08.05.2020 Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020: Apetitin tulos parani ruokavetoisesti
Apetit Oyj, Pörssitiedote 8.5.2020 klo 8:30
Tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 65,2 (71,0) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,4 (2,0) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli 0,9 (0,8) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja poislukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain liikkeenluovutuksella huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien toimintojen tulos parani ruokavetoisesti tavoitteidemme mukaisesti. Konsernitasolla tulosparannus oli merkittävämpi, osoittaen aiemmin toteutetut rakennemuutokseen liittyvät toimenpiteet oikeiksi.

Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne heijastui voimakkaasti ruoan kysyntään vähittäiskaupassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ravintoloiden sulkeutuessa ja muiden julkisten palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien, toiminnan supistuessa syöminen siirtyi merkittävässä määrin koteihin. Maaliskuussa kuluttajatuotteidemme myynti olikin poikkeuksellisen suurta hetkellisesti. HoReCa-puolella kysyntä luonnollisesti väheni merkittävästi. Pandemian kokonaisvaikutukset liiketoimintaan täsmentyvät luonnollisesti myöhemmin, mutta tällä hetkellä kaupallinen tilanne liiketoiminnoissa on varsin kohtuullinen.

Vuoden alussa elämme satokauden loppua ja tästä syystä raaka-ainevarastomme ovat hyvällä tasolla. Saamme raaka-ainetta tarvittaessa nopeasti tuotantoketjuun ja näin lisääntyneeseen kysyntään on kyetty vastaamaan joustavasti. Tuontiraaka-aineiden osalta saatavuus on toistaiseksi ollut lähes normaali. Poikkeustilanteesta huolimatta tilaus-toimitusketjumme onnistui muuttuneissa olosuhteissa hyvin yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Uuden satokauden osalta julkisuudessa esillä olleet ongelmat työvoiman saatavuudesta kotimaisilla maatiloilla eivät niinkään kohdistu Apetitille raaka-aineita toimittaviin viljelijöihin: avomaan kasvisten viljely ei ole esimerkiksi marjoihin ja vihanneksiin verrattuna niin työvoimavaltaista ja se tapahtuu suurelta osalta koneellisesti.

Apetitin yksi strategisista tavoitteista on ruoan kansainvälisen kaupan kasvattaminen. Maaliskuussa vahvistimme Ruotsin markkinaosuuttamme merkittävästi, kun käynnistimme toimitukset Ruotsin suurimpaan kauppaketjuun ICA:aan. Kahdeksan Apetit-brändillä lanseerattua tuotetta löytyvät jatkossa kattavasti ICA:n valtakunnallisista valikoimista.

Viennin systemaattinen kasvattaminen Ruotsiin on meille erittäin tärkeää myös jatkossa. Suomessa asemamme pakastealtaissa on vakiintunut, mutta uskomme tuotteidemme ottavan paikkansa myös Ruotsin markkinoilla. Ruotsissa on lähes kaksinkertainen määrä asukkaita Suomeen verrattuna ja siellä käytetään perinteisesti enemmän pakasteita kuin Suomessa.

Öljykasvituotteet-liiketoiminnassa uudistimme alkuvuodesta sopimusviljelymallimme tavoitteenamme kasvattaa kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyinnokkuutta ja sitä kautta varmistaa kotimaisen raaka-aineen saatavuus. Viime vuoden aktiivisen hankinnan ansiosta öljykasvien raaka-ainevarastot ovat korkealla tasolla. Poikkeustilanne ei vaikuttanut kasviöljyn kokonaiskysyntään merkittävästi. Samoin kuin Ruokaratkaisut-liiketoiminnassa, kysyntä kasvoi erityisesti vähittäiskaupassa, ja HoReCa-myynnin osuus vastaavasti tippui. Kehitystyö rypsiproteiini-ingredienttiin liittyen on edennyt miltei suunnitellusti: Euroopan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen käsittelee parhaillaan uuselintarvikehakemusta, ja asiantuntijalausunnon odotetaan valmistuvan kesällä 2020.

Viljakauppaan poikkeustilanne on vaikuttanut vaihtelevasti: poikkeustilanteen ensivaiheessa viljan hinta lähti laskuun, mutta nousi nopeasti, sillä viljaperäisten tuotteiden kova kysyntä on saanut viljaa käyttävän teollisuuden varautumaan ja ostamaan aktiivisesti.   

Erityisesti nyt, meneillään olevassa poikkeustilanteessa, saamme olla kiitollisia ja ylpeitä kotimaisesta alkutuotannosta ja erittäin omavaraisesta elintarviketeollisuudesta. Ruuantuotantomme omavaraisuusaste on Suomessa korkealla tasolla ja tämän vuoksi suomalainen ruokajärjestelmä toimii myös poikkeusoloissa. Apetitilla on erityisen vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä on meille selkeä kilpailuetu ja erottava tekijä myös jatkossa.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3 1-3 Muutos 2019
2020 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 65,2 71,0 -8,3 % 296,9
Operatiivinen käyttökate 2,4 2,0 2,5
(EBITDA)
Operatiivinen liiketulos 0,9 0,8 -3,0
Liiketulos 0,2 0,0 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen -0,4 -0,5 -0,9
tuloksesta
Kauden tulos -0,5 -0,6 -5,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,10 -0,87
Käyttöpääoma, kauden lopussa 42,9 45,1 64,0
Investoinnit 0,9 2,4 11,5
Konserni
(vertailuluvut sis. lopetetut
toiminnot)
Liikevaihto 65,2 76,4 -14,7 % 312,6
Operatiivinen käyttökate 2,4 1,8 2,5
(EBITDA)
Operatiivinen liiketulos 0,9 0,3 -3,8
Liiketulos 0,2 -0,6 -3,4
Kauden tulos -0,5 -1,1 -4,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,17 -0,71
Oma pääoma / osake, euroa 15,02 15,72 15,09
Sijoitetun pääoman -2,1 % -5,1 % -4,0 %
tuottoprosentti (ROCE-%
rullaava 12 kk)
Liiketoiminnan rahavirta 22,4 10,9 -5,9
Omavaraisuusaste 64,7 % 63,7 % 55,0 %
Nettovelkaantumisaste 13,4 % 20,5 % 35,9 %
(gearing)

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 8,3 prosenttia ja oli 65,2 (71,0) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla: pakasteiden kysyntä nousi selvästi vertailukaudesta poikkeustilanteen sekä selvästi kasvaneen ruoan viennin seurauksena, palveluliiketoiminnan poistuminen puolestaan pienensi segmentin liikevaihtoa. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta lisääntyneen puristemyynnin ansiosta. Viljakaupan liikevaihto laski vertailukaudesta.

Operatiivinen liiketulos parani ja oli 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulos parani hieman lisääntyneen kysynnän ansiosta. Katsauskaudella mediapanostukset Apetit-brändin vahvistamiseksi olivat merkittävästi vertailukautta suuremmat. Öljykasvituotteissa kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla. Viljakaupassa tulos jäi edellisvuoden tasolle toiselle neljännekselle siirtyneiden toimitusten ja heikkojen marginaalien seurauksena.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 64,7 (63,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 13,4 (20,5) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-maaliskuussa 22,4 (10,9).
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.
Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on tyypillisesti korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.
Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.
OHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN (julkaistu 21.2.2020)
Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.
Apetit Oyj
Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.05.2020 Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Apetit Oyj, pörssitiedote 4.5.2020 klo 9.00
Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina toukokuun 26. päivänä 2020 kello 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä.

Koronavirukseen liittyvät toimenpiteet

Apetit suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun järjestämällä varsinaisen yhtiökokouksen 26.5.2020. Tämä mahdollistaa myös päätöksen hallituksen ehdottamasta osingon maksamisesta.

Yhtiö ryhtyy lukuisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla. Kokous pidetään mahdollisimman lyhyenä ja kokouksen keston lyhentämiseksi myös kokouksessa esitettävien valmisteltujen puheenvuorojen pituutta lyhennetään merkittävästi.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa. Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä noudatetaan. Tämän vuoksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttamaan Fondia Oyj:n lakimiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.

Ennakkoon äänestäneiden ja valtakirjan esittäneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 20.5.2020 klo 16 saakka. Yhtiö voi huomioida esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

Tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä, ennakkoon äänestämisestä, kokouksen seuraamisesta verkossa sekä kysymyksien esittämisestä ennakkoon löytyvät jäljempänä tältä sivulta kohdasta ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Näissä olosuhteissa päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi yhtiö on saanut suurimmilta osakkeenomistajilta, jotka edustavat 30,53 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä jaeta yhtiökokousmateriaaleja. Apetit noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista muista lisäohjeista tiedotetaan tarvittaessa erikseen yhtiön verkkosivuilla www.apetit.fi/yhtiokokous2020.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 
3. Kokouksen sihteerin valinta
 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 
6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
 
7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
 
8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen
 
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 
10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
 
11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 
12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 55 145 677,80 euroa sisältäen tilikauden tappion 1 564 184,61 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja hallituksen osingonjakoehdotus ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta ja jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.6.2020.
 
13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille
 
14. Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikka
Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen sekä yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä.
 
15. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 22 jäsentä.
Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten voimassa olevat kokouspalkkio on 300 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen.
Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
16. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen. Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta ehdotuksen, jonka mukaan Jaakko Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valitaan Olli Saaristo.
 
17. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Pekka Perälä. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.
 
18. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
19. Tilintarkastajien valitseminen
Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
20. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset, kokouskutsu sekä palkitsemispolitiikka ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi/yhtiokokous2020. Myös yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 9.6.2020 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistu­misoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.5.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.5.2020 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 4.5.2020 klo 15.00 alkaen:

1. Internetpalvelussa osoitteessa www.apetit.fi/yhtiokokous2020.
2. puhelimitse numeroon 010 402 2110 (arkipäivisin klo 9.00 - 16.00); tai
3. postitse osoitteeseen Apetit Oyj, Yhtiökokous, PL 100, 02780 Säkylä.

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan internetsivujen kautta tai puhelimitse, sillä postin ajantasainen seuraaminen on vallitsevassa tilanteessa muun muassa etätyösuositusten takia yhtiölle vaikeaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mikäli ilmoittautuminen tehdään internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Peruutettuun 26.3.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen toimitetut ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten myös aiemmin ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.5.2020 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat äänestävät ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttavat maksutta Fondia Oyj:n lakimiehen Jaakko Heliön asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tai asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen. Antamalla valtakirjan Fondia Oyj:n lakimiehelle Jaakko Heliölle osakkeenomistaja käyttää yhtiökokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohja Fondia Oyj:n lakimiehen valtuuttamiseksi löytyy Apetitin yhtiökokoussivuilta www.apetit.fi/yhtiokokous2020 ja siinä voidaan määritellä asiakohdittain, miten asiamiehen halutaan toimivan ja äänestävän osakkeenomistajan puolesta mahdollisessa äänestystilanteessa.

Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen  tai postitse Fondia Oyj, Jaakko Heliö, Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestämisestä kerrotaan lisää jäljempänä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen , tai postitse osoitteeseen Apetit Oyj, Yhtiökokous, PL 100, 02780 Säkylä, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta ajalla 4.5.2020 klo 15.00 – 20.5.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehensä välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan tunnistautuminen henkilötunnuksen tai y-tunnuksen sekä arvo-osuustilin numeron avulla. Arvo-osuustilinumero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta.

Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon ilman, että hän on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli yhtiökokouspaikalla järjestetään äänestys ja mikäli omistus on kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.5.2020.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

Kokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä ja kysymysten esittä­minen etukäteen

Yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta videoyhteyden välityksellä. Linkki videointiin on henkilökohtainen, ja se on tilattava 20.5.2020 klo 16 mennessä osoitteesta .

Videoyhteyden välityksellä kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu yhtiökokoukseen. Hän ei myöskään voi osallistua videoyhteyden kautta mahdollisiin äänestyksiin, vaikka olisi ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Kyse ei siis ole osakeyhtiölain mukaisesta etäosallistumisesta vaan mahdollisuudesta seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 20.5.2020 klo 16 mennessä osoitteessa . Yhtiö voi huomioida esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

Lisätietoja kokoukseen osallistujille

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.apetit.fi/yhtiokokous2020.  

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 94 700 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Säkylä, 4.5.2020

Apetit Oyj

Hallitus
02.04.2020 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote 2.4.2020 klo 15.15
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Palokangas, Simo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20200402135356_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-31

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA
 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 995 Yksikköhinta: 7,33244 EUR

(2): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 7,51286 EUR

(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 7,515 EUR

(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7,55 EUR

(5): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 7,5548 EUR

(6): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 7,5548 EUR
 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(6): Volyymi: 1 608 Keskihinta: 7,4064 EUR

 

Apetit Oyj
Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
18.03.2020 Apetitin varsinainen yhtiökokous 2020 siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan
Apetit Oyj, pörssitiedote 18.3.2020 klo 16.20
Suomen hallituksen koronavirukseen liittyvien linjausten seurauksena Apetit Oyj on päättänyt perua 26.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen. Apetit kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen myöhemmin.

Apetit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
05.03.2020 Apetit Oyj:n vuosikertomus 2019 sekä palkitsemispolitiikka on julkaistu
Apetit Oyj, Pörssitiedote 5.3.2020 klo 15.00
Apetit Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin.

Lisäksi Apetit on julkaissut palkitsemispolitiikan sekä palkka- ja palkkioselvityksen vuodelta 2019.

Vuosikertomus, palkitsemispolitiikka sekä palkka- ja palkkioselvitys ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
21.02.2020 Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Apetit Oyj, pörssitiedote 21.2.2020 klo 9.00
Varsinainen yhtiökokous 26.3.2020 kello 13.00
Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26. päivänä maaliskuuta 2020 alkaen klo 13.00 Säkylän Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 11.00.
A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 7.4.2020.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

14. Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikka

15. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen 

16. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen. Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta ehdotuksen, jonka mukaan Jaakko Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valitaan Olli Saaristo. 

17. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Pekka Perälä. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.

18. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

19. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat 
Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa apetit.fi/yhtiokokous2020. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2020. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 9.4.2020 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 16.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 20.3.2020 klo 16.00 mennessä joko verkkosivuillamme apetit.fi/yhtiokokous2020, kirjallisesti osoitteella: Apetit Oyj, Tuija Österberg, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 402 2110/Tuija Österberg tai sähköpostilla osoitteeseen . Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.3.2020 klo 16.00. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 23.3.2020 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 94 700 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englanniksi Apetit Oyj:n internet-sivuilla.

Säkylässä, helmikuun 21. päivänä 2020.

APETIT OYJ
Hallitus
 
21.02.2020 Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019
Apetit Oyj, Tilinpäätöstiedote 21.2.2020 klo 8.30
Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019
Merkittävä rakennemuutos läpikäyty, kannattavaa kasvua haetaan ydintoiminnoista - Apetit-konsernin tulos ei tyydyttävä

Loka-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot

· Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 105,4 (68,7) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,8 (1,6) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -0,4 (0,6) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2019, jatkuvat toiminnot

· Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 296,9 (259,9) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,5 (5,6) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -3,0 (1,6) miljoonaa euroa

Loka-joulukuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

· Konsernin liikevaihto oli 105,4 (74,0) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 0,7 (1,3) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2019, konserni, sisältäen lopetetut toiminnot *)

· Konsernin liikevaihto oli 312,6 (283,1) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,5 (4,8) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli -3,8 (-1,0) miljoonaa euroa

* Lopetetut toiminnot: Apetit Oyj sopi 10.7.2019 tuoretuoteliiketoiminnan myymisestä ruotsalaiselle Greenfood AB:lle. Siirtyvä liiketoiminta raportoidaan tässä tilinpäätöstiedotteessa lopetettuna toimintona. Kauppa toteutui 30.9.2019.

Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,45 euroa osakkeelta.

Vuosien 2019 ja 2018 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020
Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.
Toimitusjohtaja Esa Mäki:
”Vuonna 2019 Apetit toteutti suunnitellut rakennemuutokset onnistuneesti tavoitteenaan kannattavuuden parantaminen. Vuoteen mahtui kuitenkin haasteita erityisesti Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-liiketoiminnoissa.

Satotasot viljassa normalisoituivat uuden satokauden aikana. Aktiivisen hankintatoimen ansiosta ostomme olivat kaikkien aikojen suurimmat, ja kansainvälinen kysyntä oli hyvällä tasolla vuoden lopussa. Näiden ansiosta liikevaihtomme kasvoi selvästi vertailukauteen nähden.

Viljakaupan tulos on puolestaan iso pettymys: vaikeudet kansainvälisten tavarantoimittajien kanssa, epäonnistumiset satokauden ostojen ja myyntien suunnittelussa sekä ennakoitua selvästi heikompi kannattavuus Liettuassa ja Latviassa painavat tulostasomme erittäin huonoksi. Keskeisenä tavoitteena viljakaupassa on palauttaa kyvykkyytemme onnistua kaupankäynnissä satotasoista huolimatta.

Öljykasvituotteissa haasteemme liittyivät rypsipuristeen heikkoon markkinahintatasoon sekä raaka-ainehankintaan: öljykasvien viljelyala pieneni Suomessa merkittävästi ollen matalin vuosikymmeniin; kotimainen sato jäi kokonaisuudessaan vain noin 40 000 tonniin. Jouduimmekin turvautumaan enenevässä määrin ulkomaiseen raaka-aineeseen, mikä puolestaan näkyi jalostusmarginaalimme pienenemisenä. Kuluvana vuonna edistämämme kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä entistä tiiviimmässä yhteistyössä viljelijöiden kanssa sekä jatkamme jalostusarvon nostamiseen tähtääviä hankkeitamme.

Ruokaratkaisut-liiketoiminnan kehitys ja näkymät ovat pakasteiden tasaisesti kasvavan trendin ansiosta positiivisia. Uudelleenjärjestelykulut, noin 1,5 miljoonaa euroa, kuitenkin heikensivät Ruokaratkaisujen operatiivista liiketulosta merkittävästi. Elokuussa asteittain käynnistynyt uusi tuotantolinja on loppuvuoden aikana saatu toiminnalliseksi osaksi normaalia prosessia, mikä luonnollisesti parantaa ruoan tuotantomme tehokkuutta Säkylässä. Tulemme jatkamaan operatiivisen toiminnan tehokkuuden kehittämistä koko ruokaliiketoiminnan arvoketjussa.

Ruokaratkaisuissa olemme nyt vahvasti pakasteisiin keskittynyt ruokatalo; tuoretuoteliiketoiminta myytiin syksyllä ja palvelutoreista luovuttiin jo aikaisemmin keväällä. Pakastekategoria kasvaa maailmalla, ja tätä kasvua olemme osaltamme tukemassa myös kotimaassa. Ruokatrendit ovat edelleen puolellamme: kasvava kiinnostus ruoan alkuperään, ruoan ilmastovaikutukset sekä arjen helpottaminen erilaisilla valmiilla, mutta samalla maukkailla ruokaratkaisuilla antavat meille parhaan mahdollisen tuen liiketoimintamme edelleen kehittämiselle ja kasvattamiselle.

Apetitin jatkuvia liiketoimintoja yhdistää vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä luo meille erinomaiset edellytykset vastata kuluttajien tarpeisiin ja vaatimuksiin. Olemme parhaillaan päivittämässä yhtiön strategiaa, joka julkaistaan kevään aikana. Olen vakuuttunut, että käännämme toimintamme kannattavaksi vuonna 2020.”
AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12 10 Muutos 1-12 1-12 Muutos
2019 -12 2019 2018
2018
Jatkuvat toiminnot            
Liikevaihto 105,4 68,7 +53 % 296,9 259,9 +14 %
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,8 1,6   2,5 5,6  
Operatiivinen liiketulos -0,4 0,6   -3,0 1,6  
Liiketulos -1,1 1,2   -4,8 0,5  
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen 0,6 0,3   -0,9 -0,7  
tuloksesta
Kauden tulos -0,3 1,4   -5,4 -0,4  
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,23   -0,87 -0,07  
Käyttöpääoma, kauden lopussa       64,0 57,2  
Investoinnit       11,5 6,1  
Konserni            
(sis. vertailukaudella lopetetut
toiminnot, Tuoretuotteet,
Kalajalosteet)
Liikevaihto 105,4 74,0   312,6 283,1  
Operatiivinen käyttökate (EBITDA) 0,7 1,3   2,5 4,8  
Operatiivinen liiketulos -0,3 -0,2   -3,8 -1,0  
Liiketulos -1,3 -4,3   -3,4 -6,9  
Kauden tulos -0,5 -4,1   -4,4 -7,5  
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,66   -0,71 -1,21  

Oma pääoma / osake, euroa       15,09 16,29  
Operatiivinen sidotun pääoman       -4,0 -1,7  
tuottoprosentti (ROCE-%) % %
Liiketoiminnan rahavirta       -5,9 -23,5  
Omavaraisuusaste       55,0 61,4  
Nettovelkaantumisaste (gearing)       35,9 21,5  

Apetit soveltaa IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia 1.1.2019 alkaen. Siirtymiseen on sovellettu yksinkertaistettua menettelytapaa, eikä käyttöönottoa edeltävän vuoden vertailulukuja ole oikaistu. Tämä vaikuttaa etenkin operatiivisen käyttökatteen, omavaraisuusasteen ja nettovelkaantumisasteen vertailukelpoisuuteen. Vaikutukset on kuvattu tarkemmin tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa.

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään 21.2.2020 klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.12.2019 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Aho, Lasse

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20191204095447_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 238 Yksikköhinta: 7,7887 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 238 Keskihinta: 7,7887 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.12.2019 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote, 4.12.2019 klo 13:00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Laine, Seppo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20191204094935_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-03

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Yksikköhinta: 7,7887 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 1 004 Keskihinta: 7,7887 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
Sivu 2 / 32 (Tuloksia: 480)