Päivämäärä Aihe
03.12.2020 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote 3.12.2020 klo 8.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Korpiniemi, Antti
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20201202140839_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-12-02
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 264 Yksikköhinta:  EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 264 Keskihinta:  EUR

 

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
03.12.2020 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote 3.12.2020 klo 8.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Simula, Niko
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20201202140551_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-12-02
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 793 Yksikköhinta:  EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 793 Keskihinta:  EUR

 

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
03.12.2020 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote 3.12.2020 klo 8.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Hurme, Annikka
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20201202140306_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-12-02
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 793 Yksikköhinta:  EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 793 Keskihinta:  EUR

 

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.11.2020 Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020: Apetit-konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui katsauskaudella
Apetit Oyj, Pörssitiedote 4.11.2020 klo 8.30
Heinä-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 72,1 (56,0) miljoonaa euroa
· Käyttökate (EBITDA) oli 4,0 (2,1) miljoonaa euroa
· Liiketulos oli 2,5 (0,2) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 211,0 (191,5) miljoonaa euroa
· Käyttökate (EBITDA) oli 7,3 (0,8) miljoonaa euroa
· Liiketulos oli 2,8 (-3,7) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Yllä mainitut raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on julkaistu 12.6.2020. Samalla Apetit on luopunut operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja pois lukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 vuosipuoliskon vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui kolmannella neljänneksellä: kaikki liiketoiminnot paransivat kannattavuuttaan vertailukauteen nähden. Tähänastiseen tuloskehitykseen voi olla tyytyväinen. Loppuvuoteen sisältyy epävarmuustekijöitä muun muassa Covid-19-pandemiaan liittyen. Pidämme tulosohjeistuksemme vuodelle 2020 ennallaan: arvioimme edelleen tekevämme voitollisen ja edellisvuotta paremman liiketuloksen.

Covid-19-pandemian vaikutukset vuoden kolmannella neljänneksellä näkyivät ennen kaikkea Ruokaratkaisujen Food Service -kanavassa, jonka liikevaihto myynnin osittaisesta palautumisesta huolimatta jäi edellisvuodesta. Ruokaratkaisujen muissa kanavissa myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Öljykasvituotteissa ja Viljakaupassa Covid-19-pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi. Haastavassa toimintaympäristössä on ollut ensiarvoisen tärkeää, että henkilökuntamme on pysynyt terveenä ja olemme onnistuneet pitämään operatiivisen toiminnan normaalina. Haluankin tässä yhteydessä esittää lämpimät kiitokseni koko Apetitin henkilökunnalle.

Päättyvällä satokaudella avomaan kasvisten sadosta on tulossa tavanomainen. Alkukesän vaihtelevat säät olivat haasteelliset; kevään viileys, alkukesän sateettomuus ja kesäkuun hellejakso vaikeuttivat etenkin herneen kasvukautta. Vaikean kasvukauden takia jäimmekin herneelle asetetusta tavoitteesta 1,3 miljoonaa kiloa. Herne muodostaa ruoan viennistä merkittävän osan, ja sen vientitoimitukset edellisestä vuodesta poiketen toteutuivat tänä vuonna kokonaisuudessaan jo kolmannella neljänneksellä.

Apetit on strategiassaan ottanut tavoitteekseen vahvistaa ruoan vientiä erityisesti Ruotsiin. Syyskuun loppuun mennessä ruoan kokonaisvienti on kaksinkertaistunut vertailukauteen nähden. Keväällä saimme kahdeksan Apetit-brändillä myytävää tuotetta Ruotsin suurimman vähittäiskauppaketjun ICA:n valikoimiin. Nyt syksyllä ICA:n valikoima laajentui kuudella uudella Apetit-tuotteella. Selkeänä tavoitteenamme onkin jatkaa asemamme vahvistamista Ruotsissa edelleen: vähittäiskaupan lisäksi haemme nyt kasvua Food service -kanavassa paikallisen yhteistyön kautta.

Suomen viljasato on LUKE:n satoarvion mukaan 3,4 milj. tonnia, mikä jää edellisestä vuodesta noin 15 prosenttia. Pienehkö viljasato vähentää vientiylijäämää Suomesta edelliseen vuoteen verrattuna. Öljykasvisato on jäämässä poikkeuksellisen pieneksi laskeneen viljelyalan ja matalien hehtaarisato-odotusten johdosta. Baltiassa sekä vilja- että öljykasvisadot ovat puolestaan erinomaiset, mikä kompensoi erityisesti kotimaan ennätysheikkoa öljykasvisatoa. Apetit jatkaa systemaattista työtä öljykasvien viljelyinnokkuuden kasvattamista kotimaassa viljelypinta-alan ja satotason nostamiseksi.

Kantvikin öljynpuristamon yhteyteen rakenteilla olevan bioenergialaitoksen käyttöönotto viivästyy tammi-helmikuulle 2021 laitetoimittajaan liittyen. Alkuperäisenä tavoitteena oli ottaa bioenergialaitos käyttöön loppuvuoden 2020 aikana. Valmistuessaan bioenergialaitos pienentää Kantvikin öljynpuristamon energiakustannuksia sekä koko konsernin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Päätöstä rypsi-ingredientin uuselintarvikeluvasta odotetaan tämänhetkiseen tietoon perustuen vielä tämän vuoden puolella. Olemme syksyn aikana päättäneet investoida pientuotantolaitteistoon alihankkijan toimitiloissa. Pientuotannon käynnistyttyä pääsemme testaamaan rypsi-ingredienttiä aiempaa laajemmin potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Työ uusien ingredienttien kehittämiseksi on edennyt suunnitellusti. Jatkamme myös mahdollisten vaihtoehtojen arviointia rypsi-ingredientin kaupallistamiseen liittyen.     

Toteutamme strategiaamme systemaattisesti tavoitteenamme luoda Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 2019
2020 2019 2020 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 72,1 56,0 29 % 211,0 191,5 10 % 296,9
Käyttökate (EBITDA) 4,0 2,1   7,3 0,8   0,8
Liiketulos 2,5 0,2   2,8 -3,7 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö 0,5 -1,2   -0,2 -1,5   -0,9
Sucroksen tuloksesta
Kauden tulos 2,4 -1,2   1,6 -5,1 -5,4
Osakekohtainen tulos, 0,39 -0,19   0,25 -0,82   -0,87
euroa
Käyttöpääoma, kauden 58,2 67,8 64,0
lopussa
Investoinnit 5,4 9,8   11,5
Konserni
(vertailuluvut sis.
lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 72,1 61,2   211,0 207,2   312,6
Käyttökate (EBITDA) 4,0 2,3   7,5 0,7 2,9
Liiketulos 2,5 2,8   2,9 -2,1   -3,4
Kauden tulos 2,4 0,9   1,7 -3,9 -4,4
Osakekohtainen tulos, 0,39 0,14   0,27 -0,63   -0,71
euroa
Oma pääoma / osake, 14,79 15,36 15,09
euroa
ROCE-% 1,2 % -5,1 %   -4,0 %
(ROCE-% rullaava 12
kk)
Liiketoiminnan  11,7 -10,8 -5,9
rahavirta
Omavaraisuusaste 55,5 % 49,9 %   55,0 %
Nettovelkaantumisaste 35,0 % 49,7 % 35,9 %
(gearing)

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 2019
2020 2019 2020 2019
Liikevaihto 14,6 13,3 10 % 44,1 43,2 2 % 58,9
Käyttökate 2,7 2,1   5,0 3,3   5,9
Liiketulos 1,8 1,2   2,5 1,2   2,5

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 2019
2020 2019 2020 2019
Liikevaihto 16,4 17,0 -4 % 49,4 49,4 0 % 65,0
Käyttökate 0,9 0,6   2,5 1,9   2,3
Liiketulos 0,6 0,4   1,8 1,2   1,5

Viljakauppa

Milj. euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 2019
2020 2019 2020 2019
Liikevaihto 54,4 44,2 23 % 141,2 117,5 20 % 194,9
Käyttökate 0,9 0,0   1,6 -2,7   -4,8
Liiketulos 0,6 -0,6   0,9 -3,9   -5,6

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 2019
2020 2019 2020 2019
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Käyttökate -0,4 -0,6   -1,7 -1,8   -2,6
Liiketulos -0,6 -0,7   -2,3 -2,2   -3,1

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja oli 72,1 (56,0) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi 10 prosenttia: pakasteiden myynti kasvoi lukuun ottamatta Food Service -kanavaa, jonka liikevaihto myynnin osittaisesta palautumisesta huolimatta jäi edellisvuodesta. Kovinta kasvu oli viennissä, jossa herneen vientitoimitukset osuivat kokonaisuudessaan kolmannelle neljännekselle. Öljykasvituotteissa liikevaihto säilyi miltei edellisvuoden tasolla. Viljakaupan liikevaihto puolestaan kasvoi lähes neljänneksellä etenkin Baltian alueen hyvän sadon mahdollistamien lisääntyneiden vientitoimituksien seurauksena.

Liiketulos parani selvästi ja oli 2,5 (0,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta paransivat hieman myynnin kasvu ja kulujen onnistunut hallinta. Jalostusmarginaalin parantuminen vaikutti Öljykasvituotteiden kannattavuuteen positiivisesti. Viljakaupassa tulos parani toimitusmäärien kasvettua.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 211,0 (191,5). Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi hieman: Covid-19-pandemian seurauksena liikevaihto vähittäiskaupassa kasvoi, mutta tippui merkittävästi Food Service -kanavassa ravintoloiden sulkeutuessa ja muiden julkisten palveluiden toiminnan supistuessa keväällä. Vertailukauteen sisältyy Palveluliiketoiminta huhtikuun 2019 loppuun saakka. Öljykasvituotteissa liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla. Viljakaupassa liikevaihto kasvoi lisääntyneiden toimitusten seurauksena.

Liiketulos parani selvästi ja oli 2,8 (-3,7) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosparannusta tukivat onnistumiset tilaus-toimitusketjussa sekä kulujen hallinnan optimointi. Jalostusmarginaalin parantuminen vaikutti Öljykasvituotteiden kannattavuuteen positiivisesti. Viljakaupassa tulosta paransivat nousseet volyymit sekä onnistumiset satokauden ostojen ja myyntien suunnittelussa.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 55,5 (49,9) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 35,0 (49,7) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa 11,7 (-10,8).
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.
OHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
25.09.2020 Apetit Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2021
Apetit Oyj, pörssitiedote 25.9.2020 klo 9.00
Apetit Oyj julkaisee vuonna 2021 tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavasti:

19. helmikuuta 2021 klo 8.30 - Tilinpäätöstiedote 2020

7. toukokuuta 2021 klo 8.30 - Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2021

20. elokuuta 2021 klo 8.30 - Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2021

29. lokakuuta 2021 klo 8.30 - Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2021
Vuoden 2020 vuosikertomus sisältäen yhtiön yritysvastuuraportin julkaistaan viikolla 10, 2021.
Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 14. huhtikuuta 2021. Apetitin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi.
Apetit Oyj
Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
21.08.2020 Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Apetitilla positiivinen tuloskäänne kaikkien liiketoimintojen parantaessa kannattavuuttaan
Apetit Oyj, puolivuosikatsaus 21.8.2020 klo 8.30
Huhti-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 73,7 (64,5) miljoonaa euroa
· Käyttökate (EBITDA) oli 1,6 (-2,5) miljoonaa euroa
· Liiketulos oli 0,1 (-3,9) miljoonaa euroa

Tammi-kesäkuu 2020, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 138,8 (135,5) miljoonaa euroa
· Käyttökate (EBITDA) oli 3,3 (-1,3) miljoonaa euroa
· Liiketulos oli 0,3 (-3,9) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Yllä mainitut raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on julkaistu 12.6.2020. Samalla Apetit on luopunut operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja pois lukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 vuosipuoliskon vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

KAUDEN KESKEISIÄ TAPAHTUMIA

· Apetit julkisti strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa kaudelle 2020–2022 toukokuussa: Uudistetun strategian keskiössä ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Onnistuimme positiivisessa tuloskäänteessä kaikkien liiketoimintojen parantaessa kannattavuuttaan vuoden toisella neljänneksellä: edelliseen vuoteen verrattuna jatkuvien liiketoimintojen liiketulos parani 4 miljoonaa euroa. Viljakaupassa voitollinen neljännes on viimeksi saavutettu vuonna 2017. Konsernin positiivinen tuloskehitys perustui ennen kaikkea kaupallisiin onnistumisiin niin kotimaassa kuin viennissäkin, tuotannon joustavaan sopeuttamiseen poikkeusoloissa, kaupankäynnin kyvykkyyden palautumiseen viljakaupassa sekä toiminnan tehostamiseen kaikessa tekemisessä.

Covid-19-pandemian vaikutukset eri liiketoiminnoille ovat vaihtelevia. Ruokaratkaisuissa myynti vähittäiskaupassa säilyi korkealla tasolla myös toisella neljänneksellä, vaikka kysyntäpiikki tasaantuikin poikkeusolojen alkutasosta. Food service -myynti palautui osittain alkukesän aikana, jääden kuitenkin merkittävästi vertailukaudesta. Myynnin rakenteen äkillinen muutos aiheutti ylimääräisiä kustannuksia tuotannossa. Öljykasvituotteissa kasviöljyjen kysyntä kasvoi erityisesti vähittäiskaupassa. Viljakaupassa pandemian vaikutukset ovat olleet vähäisiä lukuun ottamatta normaalia hieman voimakkaampaa markkinavaihtelua.

Covid-19-pandemia on edellyttänyt ylimääräisiä ponnisteluja ruokaketjun jokaisessa vaiheessa, mutta suomalainen ruoantuotanto on osoittanut toimivuutensa myös poikkeusoloissa. Tämän seurauksena kotimaisen ruoan näkyvyys ja arvostus on lisääntynyt silminnähtävästi. Tässä yhteydessä kiitos joustavuudesta ja kyvykkyydestä toimia myös haastavissa olosuhteissa kuuluu sekä sidosryhmillemme että Apetitin henkilöstölle.

Viljelykausi käynnistyi hitaasti kevään kylmän sään pitkittäessä kylvöjä ja kasvukauden alkua. Kesäkuun helteet ja kuivuus toivat mukanaan omat haasteensa erityisesti herneelle. Herneen aikaisimmat lajikkeet kärsivätkin kuumasta ja kuivasta säästä, ja herneen kokonaissato tuleekin jäämään tavoitteista. Yleisesti avomaan kasvisten sadosta odotetaan kohtalaista. Öljykasvien viljelyala jäi ennätysalhaiseksi ja kotimaisesta öljykasvisadosta odotetaan huonointa vuosikymmeniin. Kotimaan viljasato on kokonaisuudessaan jäämässä selvästi edellisvuotta heikommaksi. Baltian satonäkymät sekä viljoissa että öljykasveissa ovat hyvät.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut uuselintarvikeluvan myöntämistä puoltavan lausunnon rypsi-ingredientille heinäkuun lopussa. Tätä voidaan pitää erävoittona tässä pitkässä prosessissa, jota täysin uuden elintarvikekelpoisen tuotteen kehittäminen edellyttää. Lopullinen ratkaisu uuselintarvikeluvan saamisesta on odotettavissa viimeistään vuoden 2021 alussa.

Apetit julkaisi toukokuussa uuden strategian kaudelle 2020–2022. Sen viisi painopistealuetta ovat Ydintoiminnot kuntoon, Vahva jalansija Ruotsiin, Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista, Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen ja Vastuullisia tekoja.

Painopistealueidensa mukaisesti Apetit keskittyy parantamaan suorituskykyään kaikissa toiminnoissaan, vahvistamaan markkina-asemaansa Ruotsissa erityisesti ruoassa, kasvamaan uusien kasvipohjaisten lisäarvotuotteiden kautta, kehittämään ja syventämään viljelijäkumppanuuksia kaikissa liiketoiminnoissa sekä jatkuvasti parantamaan toimintansa vastuullisuutta käytännön tekojen kautta.

Saavutettu kannattavuuskäänne antaa hyvät lähtökohdat uuden strategian toteuttamiselle ja siinä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiselle. Visiomme mukaisesti tavoitteena on luoda Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6 4-6 Muutos 1-6 1-6 Muutos 2019
2020 2019 2020 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 73,7 64,5 14 % 138,8 135,5 2 % 296,9
Käyttökate 1,6 -2,5 3,3 -1,3 0,8
Liiketulos 0,1 -3,9 0,3 -3,9 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö -0,3 0,1 -0,7 -0,3 -0,9
Sucroksen tuloksesta
Kauden tulos -0,3 -3,3 -0,8 -3,9 -5,4
Osakekohtainen tulos, -0,05 -0,54 -0,13 -0,63 -0,87
euroa
Käyttöpääoma, kauden 22,1 27,2 64,0
lopussa
Investoinnit 3,3 7,3 11,5
Konserni
(sis.
vertailukaudella
lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 73,7 69,6 138,9 146,0 312,6
Käyttökate 1,7 -2,6 3,4 -1,6 2,9
Liiketulos 0,2 -4,4 0,4 -4,9 -3,4
Kauden tulos -0,2 -3,7 -0,7 -4,8 -4,4
Osakekohtainen tulos, -0,04 -0,60 -0,12 -0,77 -0,71
euroa
Oma pääoma / osake, 14,65 15,25 15,09
euroa
ROCE-% 1,5 % -6,6 % -4,0 %
Liiketoiminnan 45,9 29,8 -5,9
rahavirta
Omavaraisuusaste 68,8 % 71,6 % 55,0 %
Nettovelkaantumisaste -4,7 % 8,9 % 35,9 %
(gearing)

TIEDOTUSTILAISUUS JA WEBCAST

Tiedotustilaisuus pidetään tänään 21.8.2020 klo 10.00 Apetitin toimitiloissa osoitteessa Sörnäistenkatu 1 A, Helsinki. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä Apetitin verkkosivuilla apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
12.08.2020 Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta
Apetit Oyj, pörssitiedote, 12.8.2020 klo 16.00
Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 12.8.2020 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Marja-Liisa Mikola-Luodon.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 6 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Antti Korpiniemi, Simo Palokangas, Kati Rajala ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Palokangas ja varapuheenjohtajaksi Lasse Aho.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 19 560 euron, puheenjohtajalle 39 060 euron ja varapuheenjohtajalle 24 120 euron vuosipalkkio. Vuosipalkkiosta 60 % maksetaan rahana ja 40 % luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita niiden luovutushetken käypään markkina-arvoon. Palkkio suoritetaan kerran vuodessa joulukuussa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 510 euron ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio.

Apetit Oyj

Lisätietoja:
Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 00

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
12.06.2020 Apetitin segmenttijako ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä luopuminen
Apetit Oyj, pörssitiedote 12.6.2020 klo 17.25
Apetit Oyj laajentaa raportointiaan ja siirtyy julkaisemaan myös ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen raportoinnissaan segmenttikohtaiset kannattavuusluvut. Samalla yhtiö luopuu vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä. Uudet raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin puolivuosikatsaus julkaistaan 21.8.2020.

Nykyisten kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut. Apetitin osakkuusyhtiön Sucroksen tulos raportoidaan jatkossakin liikevoiton alapuolella.

Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä esitetään tässä pörssitiedotteessa. Muutos vaikuttaa ainoastaan segmenttijakoon ja muihin toimintoihin, eikä se muuta Apetit-konsernin vuoden 2019 raportoitua tulosta.

2019 2020
LIIKEVAIHTO, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 16,7 13,3 13,3 15,7 58,9 16,7
Öljykasvituotteet 16,1 16,4 17,0 15,6 65,0 17,1
Viljakauppa 38,4 34,9 44,2 77,4 194,9 36,2
Konsernitoiminnot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -18,5 -3,3 -21,9 -4,9
JATKUVAT TOIMINNOT 71,0 64,5 56,0 105,4 296,9 65,2

LOPETETUT TOIMINNOT 5,4 5,1 5,2 0,0 15,7 0,0

KONSERNI, yhteensä 76,4 69,6 61,2 105,4 312,6 65,2
 
2019 2020
EBITDA, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 1,4 -0,2 2,1 2,6 5,9 2,0
Öljykasvituotteet 0,7 0,6 0,6 0,5 2,3 0,6
Viljakauppa -0,2 -2,4 0,0 -2,2 -4,8 0,0
Konsernitoiminnot -0,7 -0,5 -0,6 -0,9 -2,6 -0,9
JATKUVAT TOIMINNOT 1,2 -2,5 2,1 0,1 0,8 1,7

LOPETETUT TOIMINNOT -0,2 -0,1 2,7 -0,3 2,1 0,0

KONSERNI, yhteensä 1,0 -2,6 4,7 -0,2 2,9 1,7
 
2019 2020
LIIKETULOS, milj. euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1
Ruokaratkaisut 0,9 -0,8 1,2 1,3 2,5 1,1
Öljykasvituotteet 0,5 0,4 0,4 0,3 1,5 0,4
Viljakauppa -0,5 -2,8 -0,6 -1,7 -5,6 -0,3
Konsernitoiminnot -0,8 -0,6 -0,7 -1,0 -3,1 -1,1
JATKUVAT TOIMINNOT 0,0 -3,9 0,2 -1,1 -4,8 0,2

LOPETETUT TOIMINNOT -0,5 -0,5 2,6 -0,2 1,4 0,0

KONSERNI, yhteensä -0,6 -4,4 2,8 -1,3 -3,4 0,2

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
26.05.2020 Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.5.2020 klo 14.00
Apetit Oyj:n tänään 26.5.2020 pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.6.2020. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin viisi henkilöä. Jaakko Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Olli Saaristo.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi valittiin Heikki Laurinen ja Pekka Perälä.

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka valittiin Pasi Karppinen, KHT ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tuomo Korte, KHT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 9.6.2020 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi.
Apetit Oyj

Lisätietoja:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 4005

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
13.05.2020 Apetit Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus
Apetit Oyj, pörssitiedote 13.5.2020 klo 11.40
Apetit Oyj on 13.5.2020 vastaanottanut Berner Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Berner Oy:n omistus- ja ääniosuus Apetit Oyj:ssä on 12.5.2020 ylittänyt 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Berner Oy:n omistusosuus Apetit Oyj:n osakkeista ja äänistä on 7,06 prosenttia.

Berner Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
a äänistä % -osuus osakkeiden
ja äänistä rahoitusvälineiden ja äänten
kautta kokonaismäärä
Osuus 7,06 % -  7,06 % 6 317 576
liputusrajan
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä -  - -  -
liputuksessa
ilmoitettu
osuus (jos
liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
osakelaji %-osuus
ISIN-koodi
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003503 445 867 0 7,06 % 0 %
A YHTEENSÄ 445 867 7,06 %
 

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
13.05.2020 Apetit Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus
Apetit Oyj, pörssitiedote 13.5.2020 klo 11.40
Apetit Oyj on 13.5.2020 vastaanottanut Jussi Capital Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Jussi Capitalin omistus- ja ääniosuus Apetit Oyj:ssä on 12.5.2020 alittanut 5 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Jussi Capitalin omistusosuus Apetit Oyj:n osakkeista ja äänistä on 0,0 prosenttia.

Jussi Capital Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeist % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
a äänistä % -osuus osakkeiden
ja äänistä rahoitusvälineiden ja äänten
kautta kokonaismäärä
Osuus 0,0 % -  0,0 % 6 317 576
liputusrajan
saavuttamisen
tai
rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä  - 9,99 %
liputuksessa 9,99 %
ilmoitettu
osuus (jos
liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten
osakelaji %-osuus
ISIN-koodi
Suora Välillinen Suora Välillinen
(AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7) (AML 9:5) (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003503 0 0 0 % 0 %
A YHTEENSÄ 0 0 %
 

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
12.05.2020 Apetitin strategia ja taloudelliset tavoitteet 2020–2022: Ainutlaatuisen arvoketjun edelleen vahvistaminen uudistetun strategian keskiössä
Apetit Oyj, pörssitiedote 12.5.2020 klo 9.00
Apetit Oyj julkistaa strategiansa kaudelle 2020-2022. Keskeistä uudistetussa strategiassa on vahvistaa olemassa olevaa ainutlaatuista arvoketjua, jonka vahva perusta on kotimaisessa alkutuotannossa. Strategiakauden toimenpiteet tähtäävät tavoitteeseen rakentaa Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.

”Strategiassa keskitymme olemassa olevien vahvuuksiemme hyödyntämiseen ja edelleen vahvistamiseen kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Keskeistä kaikelle tekemiselle on tulevaisuuden menestyksen varmistaminen”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.

Apetit on tunnistanut ne toimintaympäristön ilmiöt, jotka sekä ohjaavat että tukevat yhtiön strategiaa ja sen toteuttamista.

”Kasvipohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa. Syömisen trendeinä arjen helpottaminen, hyvinvointi ja ruoan alkuperä korostuvat edelleen. Myös pakastemarkkina kasvaa. Isossa kuvassa ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä ja sitä kautta myös satokausivaihteluja. Ilmastovastuulliset arjen teot korostuvat, kun rakennamme kestävää ruokaketjua erilaisten arvoketjujen kautta”, Mäki kuvaa.

Apetit-konsernin viisi strategista painopistealuetta

1. Ydintoiminnot kuntoon

Parannamme prosessitehokkuutta kaikissa toiminnoissamme. Skaalaamme toimintomme suhteutettuna yhtiön olemassa olevaan kokoon. Parannamme resurssitehokkuutta kumppanuuksien kautta. Kehitämme kaupankäynnin kyvykkyyttämme viljakaupassa.

2. Vahva jalansija Ruotsiin

Vahvistamme Ruotsin markkinaa viennin kärkenä. Varmistamme ja syvennämme olemassa olevia asiakkuuksia sekä rakennamme myös uusia asiakkuuksia. Kehitämme ja laajennamme markkinakohtaista tuotteistoa. Rakennamme tarkoituksenmukaiset kumppanuudet muille valikoiduille markkinoille.

3. Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista

Kasvatamme olemassa olevan tuotteiston myyntiä ja laajennamme asiakaspohjaa. Laajennumme uusiin tuotesegmentteihin. Vahvistamme kaupallista asemaamme Foodservice-kanavassa. Luomme mallin rypsiproteiini-ingredientin kaupallistamiseen.

4. Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen

Ruokaratkaisut: Laajennamme sopimusviljelyä herneessä ja mahdollisissa uusissa kasveissa. Parannamme viljelyn edellytyksiä esimerkiksi viljelytoimenpiteitä, maaperän kasvukuntoa ja kasvinsuojelumenetelmiä kehittämällä. Hyödynnämme uusia mahdollisuuksia kuten hiiliviljely.

Öljykasvituotteet: Syvennämme sopimusviljelymallia kotimaisen raaka-aineen varmistamiseksi.

Viljakauppa: Tulemme viljelijän ensisijaiseksi kumppaniksi kehittämällä logistisia ratkaisuja ja hyödyntämällä valikoituja kumppanuuksia.

5. Vastuullisia tekoja

Edistämme viljelykehitystä ja jalkautamme uusia kestäviä viljelymenetelmiä. Tarjoamme monipuolisia vaihtoehtoja kasvipohjaisen ja vastuullisen syömisen lisäämiseksi. Tuomme vastuullisuuden entistä kiinteämmäksi osaksi kaikkia toimintojamme. Pienennämme konsernin ympäristö- ja ilmastovaikutuksia asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

”Strategiassa asetetut painopistealueet kiteytyvät hyvin Apetitin uudistetussa missiossa Kaikille hyvä ruoka. Läheltä. Ruoka suoraan tai välillisesti sekä integraatio kotimaiseen alkutuotantoon yhdistävät liiketoimintojamme. Haluamme, että tuotteillamme ja toiminnallamme on myönteinen vaikutus kaikille: niin ympäristölle kuin ihmisillekin. Tuotantomme on kotimaassa ja sen perusta on suurelta osin kotimaisissa raaka-aineissa”, painottaa Mäki.

Taloudelliset tavoitteet

Käyttökate (EBITDA) 14 milj. euroa vuonna 2022 (vuonna 2019: jatkuvat toiminnot 2,5 milj. euroa)

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE %) > 8 % (2019: -4,0 %)

Asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen perustuu tavanomaiseen satokehitykseen sekä strategisten toimenpiteiden systemaattiseen toteuttamiseen. Yhtiö on avoin strategiaan sopiville toimialaratkaisuille. Meneillään olevan COVID-19 -pandemian mahdolliset vaikutukset taloudellisiin tavoitteisiin arvioidaan tarvittaessa myöhemmin.

Osinkopolitiikka ennallaan

Apetit Oyj:n hallituksen tavoitteena on, että yhtiön osake on omistajilleen hyvätuottoinen ja arvonsa säilyttävä sijoitus. Osinkona yhtiö jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden voitosta.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
08.05.2020 Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2020: Apetitin tulos parani ruokavetoisesti
Apetit Oyj, Pörssitiedote 8.5.2020 klo 8:30
Tammi-maaliskuu 2020, jatkuvat toiminnot*

· Liikevaihto oli 65,2 (71,0) miljoonaa euroa
· Operatiivinen käyttökate (EBITDA) oli 2,4 (2,0) miljoonaa euroa
· Operatiivinen liiketulos oli 0,9 (0,8) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja poislukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain liikkeenluovutuksella huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin jatkuvien toimintojen tulos parani ruokavetoisesti tavoitteidemme mukaisesti. Konsernitasolla tulosparannus oli merkittävämpi, osoittaen aiemmin toteutetut rakennemuutokseen liittyvät toimenpiteet oikeiksi.

Koronavirukseen liittyvä poikkeustilanne heijastui voimakkaasti ruoan kysyntään vähittäiskaupassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Ravintoloiden sulkeutuessa ja muiden julkisten palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien, toiminnan supistuessa syöminen siirtyi merkittävässä määrin koteihin. Maaliskuussa kuluttajatuotteidemme myynti olikin poikkeuksellisen suurta hetkellisesti. HoReCa-puolella kysyntä luonnollisesti väheni merkittävästi. Pandemian kokonaisvaikutukset liiketoimintaan täsmentyvät luonnollisesti myöhemmin, mutta tällä hetkellä kaupallinen tilanne liiketoiminnoissa on varsin kohtuullinen.

Vuoden alussa elämme satokauden loppua ja tästä syystä raaka-ainevarastomme ovat hyvällä tasolla. Saamme raaka-ainetta tarvittaessa nopeasti tuotantoketjuun ja näin lisääntyneeseen kysyntään on kyetty vastaamaan joustavasti. Tuontiraaka-aineiden osalta saatavuus on toistaiseksi ollut lähes normaali. Poikkeustilanteesta huolimatta tilaus-toimitusketjumme onnistui muuttuneissa olosuhteissa hyvin yhdessä kaikkien sidosryhmien kanssa. Uuden satokauden osalta julkisuudessa esillä olleet ongelmat työvoiman saatavuudesta kotimaisilla maatiloilla eivät niinkään kohdistu Apetitille raaka-aineita toimittaviin viljelijöihin: avomaan kasvisten viljely ei ole esimerkiksi marjoihin ja vihanneksiin verrattuna niin työvoimavaltaista ja se tapahtuu suurelta osalta koneellisesti.

Apetitin yksi strategisista tavoitteista on ruoan kansainvälisen kaupan kasvattaminen. Maaliskuussa vahvistimme Ruotsin markkinaosuuttamme merkittävästi, kun käynnistimme toimitukset Ruotsin suurimpaan kauppaketjuun ICA:aan. Kahdeksan Apetit-brändillä lanseerattua tuotetta löytyvät jatkossa kattavasti ICA:n valtakunnallisista valikoimista.

Viennin systemaattinen kasvattaminen Ruotsiin on meille erittäin tärkeää myös jatkossa. Suomessa asemamme pakastealtaissa on vakiintunut, mutta uskomme tuotteidemme ottavan paikkansa myös Ruotsin markkinoilla. Ruotsissa on lähes kaksinkertainen määrä asukkaita Suomeen verrattuna ja siellä käytetään perinteisesti enemmän pakasteita kuin Suomessa.

Öljykasvituotteet-liiketoiminnassa uudistimme alkuvuodesta sopimusviljelymallimme tavoitteenamme kasvattaa kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyinnokkuutta ja sitä kautta varmistaa kotimaisen raaka-aineen saatavuus. Viime vuoden aktiivisen hankinnan ansiosta öljykasvien raaka-ainevarastot ovat korkealla tasolla. Poikkeustilanne ei vaikuttanut kasviöljyn kokonaiskysyntään merkittävästi. Samoin kuin Ruokaratkaisut-liiketoiminnassa, kysyntä kasvoi erityisesti vähittäiskaupassa, ja HoReCa-myynnin osuus vastaavasti tippui. Kehitystyö rypsiproteiini-ingredienttiin liittyen on edennyt miltei suunnitellusti: Euroopan elintarviketurvallisuudesta vastaava viranomainen käsittelee parhaillaan uuselintarvikehakemusta, ja asiantuntijalausunnon odotetaan valmistuvan kesällä 2020.

Viljakauppaan poikkeustilanne on vaikuttanut vaihtelevasti: poikkeustilanteen ensivaiheessa viljan hinta lähti laskuun, mutta nousi nopeasti, sillä viljaperäisten tuotteiden kova kysyntä on saanut viljaa käyttävän teollisuuden varautumaan ja ostamaan aktiivisesti.   

Erityisesti nyt, meneillään olevassa poikkeustilanteessa, saamme olla kiitollisia ja ylpeitä kotimaisesta alkutuotannosta ja erittäin omavaraisesta elintarviketeollisuudesta. Ruuantuotantomme omavaraisuusaste on Suomessa korkealla tasolla ja tämän vuoksi suomalainen ruokajärjestelmä toimii myös poikkeusoloissa. Apetitilla on erityisen vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon sekä siitä rakentuva ainutlaatuinen arvoketju. Tämä on meille selkeä kilpailuetu ja erottava tekijä myös jatkossa.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3 1-3 Muutos 2019
2020 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 65,2 71,0 -8,3 % 296,9
Operatiivinen käyttökate 2,4 2,0 2,5
(EBITDA)
Operatiivinen liiketulos 0,9 0,8 -3,0
Liiketulos 0,2 0,0 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen -0,4 -0,5 -0,9
tuloksesta
Kauden tulos -0,5 -0,6 -5,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,10 -0,87
Käyttöpääoma, kauden lopussa 42,9 45,1 64,0
Investoinnit 0,9 2,4 11,5
Konserni
(vertailuluvut sis. lopetetut
toiminnot)
Liikevaihto 65,2 76,4 -14,7 % 312,6
Operatiivinen käyttökate 2,4 1,8 2,5
(EBITDA)
Operatiivinen liiketulos 0,9 0,3 -3,8
Liiketulos 0,2 -0,6 -3,4
Kauden tulos -0,5 -1,1 -4,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 -0,17 -0,71
Oma pääoma / osake, euroa 15,02 15,72 15,09
Sijoitetun pääoman -2,1 % -5,1 % -4,0 %
tuottoprosentti (ROCE-%
rullaava 12 kk)
Liiketoiminnan rahavirta 22,4 10,9 -5,9
Omavaraisuusaste 64,7 % 63,7 % 55,0 %
Nettovelkaantumisaste 13,4 % 20,5 % 35,9 %
(gearing)

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA
Vertailukelpoinen liikevaihto laski 8,3 prosenttia ja oli 65,2 (71,0) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla: pakasteiden kysyntä nousi selvästi vertailukaudesta poikkeustilanteen sekä selvästi kasvaneen ruoan viennin seurauksena, palveluliiketoiminnan poistuminen puolestaan pienensi segmentin liikevaihtoa. Öljykasvituotteissa liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta lisääntyneen puristemyynnin ansiosta. Viljakaupan liikevaihto laski vertailukaudesta.

Operatiivinen liiketulos parani ja oli 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulos parani hieman lisääntyneen kysynnän ansiosta. Katsauskaudella mediapanostukset Apetit-brändin vahvistamiseksi olivat merkittävästi vertailukautta suuremmat. Öljykasvituotteissa kannattavuus säilyi vertailukauden tasolla. Viljakaupassa tulos jäi edellisvuoden tasolle toiselle neljännekselle siirtyneiden toimitusten ja heikkojen marginaalien seurauksena.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 64,7 (63,7) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 13,4 (20,5) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-maaliskuussa 22,4 (10,9).
TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannosta johtuen voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.
Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on tyypillisesti korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.
Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.
OHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN (julkaistu 21.2.2020)
Koko vuoden jatkuvien toimintojen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -3,0 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.
Apetit Oyj
Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
04.05.2020 Apetit Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Apetit Oyj, pörssitiedote 4.5.2020 klo 9.00
Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina toukokuun 26. päivänä 2020 kello 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä.

Koronavirukseen liittyvät toimenpiteet

Apetit suhtautuu koronavirustilanteeseen erittäin vakavasti ja pyrkii varmistamaan yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun järjestämällä varsinaisen yhtiökokouksen 26.5.2020. Tämä mahdollistaa myös päätöksen hallituksen ehdottamasta osingon maksamisesta.

Yhtiö ryhtyy lukuisiin ennaltaehkäiseviin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksen sekä varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätöntä olla yhtiökokouspaikalla. Kokous pidetään mahdollisimman lyhyenä ja kokouksen keston lyhentämiseksi myös kokouksessa esitettävien valmisteltujen puheenvuorojen pituutta lyhennetään merkittävästi.

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa. Koronavirusepidemian vuoksi yhtiökokous voidaan järjestää vain, jos kokouksen osallistujamäärä paikan päällä on niin vähäinen, että viranomaismääräyksiä noudatetaan. Tämän vuoksi yhtiö kehottaa osakkeenomistajia äänestämään ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttamaan Fondia Oyj:n lakimiehen edustamaan itseään yhtiökokouksessa (maksutonta). Kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.

Ennakkoon äänestäneiden ja valtakirjan esittäneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 20.5.2020 klo 16 saakka. Yhtiö voi huomioida esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

Tarkemmat ohjeet valtuutuksen tekemisestä, ennakkoon äänestämisestä, kokouksen seuraamisesta verkossa sekä kysymyksien esittämisestä ennakkoon löytyvät jäljempänä tältä sivulta kohdasta ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Näissä olosuhteissa päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi yhtiö on saanut suurimmilta osakkeenomistajilta, jotka edustavat 30,53 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia.

Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä jaeta yhtiökokousmateriaaleja. Apetit noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista muista lisäohjeista tiedotetaan tarvittaessa erikseen yhtiön verkkosivuilla www.apetit.fi/yhtiokokous2020.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
 
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 
3. Kokouksen sihteerin valinta
 
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 
6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
 
7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
 
8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittäminen
 
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 
10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
 
11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 
12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 55 145 677,80 euroa sisältäen tilikauden tappion 1 564 184,61 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja hallituksen osingonjakoehdotus ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta ja jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.5.2020 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 4.6.2020.
 
13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille
 
14. Apetit Oyj:n palkitsemispolitiikka
Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen sekä yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä.
 
15. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä ja 4 henkilöstön edustajaa eli yhteensä 22 jäsentä.
Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten voimassa olevat kokouspalkkio on 300 euroa. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota.
Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen.
Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
 
16. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen
Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen. Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta ehdotuksen, jonka mukaan Jaakko Halkilahti, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Petri Rakkolainen ja Mauno Ylinen valitaan uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valitaan Olli Saaristo.
 
17. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan
Yhtiö on vastaanottanut kahdelta osakkeenomistajalta ehdotukset yhtiökokouksessa hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan valittavista kahdesta jäsenestä. Nimitysvaliokuntaan ehdotetaan valittavaksi Heikki Laurinen ja Pekka Perälä. Kumpikin osakkeenomistaja on ehdottanut yhtä jäsentä.
 
18. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
19. Tilintarkastajien valitseminen
Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomo Korte valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
20. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset, kokouskutsu sekä palkitsemispolitiikka ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi/yhtiokokous2020. Myös yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 9.6.2020 alkaen.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistu­misoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.5.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 20.5.2020 kello 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 4.5.2020 klo 15.00 alkaen:

1. Internetpalvelussa osoitteessa www.apetit.fi/yhtiokokous2020.
2. puhelimitse numeroon 010 402 2110 (arkipäivisin klo 9.00 - 16.00); tai
3. postitse osoitteeseen Apetit Oyj, Yhtiökokous, PL 100, 02780 Säkylä.

Osakkeenomistajia pyydetään ensisijaisesti ilmoittautumaan internetsivujen kautta tai puhelimitse, sillä postin ajantasainen seuraaminen on vallitsevassa tilanteessa muun muassa etätyösuositusten takia yhtiölle vaikeaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mikäli ilmoittautuminen tehdään internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Peruutettuun 26.3.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen toimitetut ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten myös aiemmin ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.5.2020 kello 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Yhtiö kehottaa osakkeenomistajia välttämään kokouspaikalle tuloa ja suosittelee sen sijaan, että osakkeenomistajat äänestävät ennakkoon tai vaihtoehtoisesti valtuuttavat maksutta Fondia Oyj:n lakimiehen Jaakko Heliön asiamiehekseen yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kuitenkin myös ennakkoäänestyksen toimittamiseksi tai asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoittauduttava yhtiökokoukseen edellä kuvatulla tavalla, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen. Antamalla valtakirjan Fondia Oyj:n lakimiehelle Jaakko Heliölle osakkeenomistaja käyttää yhtiökokouksessa oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohja Fondia Oyj:n lakimiehen valtuuttamiseksi löytyy Apetitin yhtiökokoussivuilta www.apetit.fi/yhtiokokous2020 ja siinä voidaan määritellä asiakohdittain, miten asiamiehen halutaan toimivan ja äänestävän osakkeenomistajan puolesta mahdollisessa äänestystilanteessa.

Valtakirja pyydetään toimittamaan pdf-muodossa sähköpostitse osoitteeseen  tai postitse Fondia Oyj, Jaakko Heliö, Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestämisestä kerrotaan lisää jäljempänä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Muun asiamiehen valtuuttamista koskevat valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen , tai postitse osoitteeseen Apetit Oyj, Yhtiökokous, PL 100, 02780 Säkylä, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta yhtiön internetsivujen kautta ajalla 4.5.2020 klo 15.00 – 20.5.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeuttaan tai oikeuttaan vaatia äänestystä yhtiökokouksessa ja hänen mahdollisuuttaan äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän saavu itse tai asiamiehensä välityksellä paikalle yhtiökokoukseen. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan tunnistautuminen henkilötunnuksen tai y-tunnuksen sekä arvo-osuustilin numeron avulla. Arvo-osuustilinumero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta.

Ennakkoäänestyspalvelun kautta osakkeenomistaja voi äänestää ennakkoon ilman, että hän on läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Ennakkoäänet huomioidaan, mikäli yhtiökokouspaikalla järjestetään äänestys ja mikäli omistus on kirjattuna Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.5.2020.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

Kokouksen seuraaminen videoyhteyden välityksellä ja kysymysten esittä­minen etukäteen

Yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta videoyhteyden välityksellä. Linkki videointiin on henkilökohtainen, ja se on tilattava 20.5.2020 klo 16 mennessä osoitteesta .

Videoyhteyden välityksellä kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu yhtiökokoukseen. Hän ei myöskään voi osallistua videoyhteyden kautta mahdollisiin äänestyksiin, vaikka olisi ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Kyse ei siis ole osakeyhtiölain mukaisesta etäosallistumisesta vaan mahdollisuudesta seurata yhtiökokousta videoyhteyden välityksellä.

Yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 20.5.2020 klo 16 mennessä osoitteessa . Yhtiö voi huomioida esitetyt kysymykset valmistellessaan esityksiä yhtiökokoukseen ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan vastaamaan kysymyksiin.

Lisätietoja kokoukseen osallistujille

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.apetit.fi/yhtiokokous2020.  

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on omia osakkeita 94 700 osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Säkylä, 4.5.2020

Apetit Oyj

Hallitus
02.04.2020 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, pörssitiedote 2.4.2020 klo 15.15
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Palokangas, Simo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj

LEI: 743700RSFZUIQYABYT14

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RSFZUIQYABYT14_20200402135356_2
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2020-03-31

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009003503

Liiketoimen luonne: HANKINTA
 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 995 Yksikköhinta: 7,33244 EUR

(2): Volyymi: 213 Yksikköhinta: 7,51286 EUR

(3): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 7,515 EUR

(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7,55 EUR

(5): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 7,5548 EUR

(6): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 7,5548 EUR
 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(6): Volyymi: 1 608 Keskihinta: 7,4064 EUR

 

Apetit Oyj
Lisätietoja:

Asmo Ritala, lakimies, puh. 010 402 4005

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.
Sivu 2 / 33 (Tuloksia: 486)