Päivämäärä Aihe
19.10.2022 Apetit Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2023
Apetit Oyj, pörssitiedote 19.10.2022 klo 8.30
Apetit Oyj:n taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2023

Apetit Oyj julkaisee vuonna 2023 tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja kaksi liiketoimintakatsausta seuraavasti:

16. helmikuuta 2023 klo 8.30 - Tilinpäätöstiedote 2022

25. huhtikuuta 2023 klo 8.30 - Liiketoimintakatsaus, tammi-maaliskuu 2023

17. elokuuta 2023 klo 8.30 - Puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2023

26. lokakuuta 2023 klo 8.30 - Liiketoimintakatsaus, tammi-syyskuu 2023
Vuoden 2022 vuosikertomus sisältäen yhtiön yritysvastuuraportin julkaistaan viikolla 10, 2023.
Apetit Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 13. huhtikuuta 2023. Apetitin hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi.
 

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Miika Kemilä, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, puh. 010 402 4044

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa.
18.08.2022 Apetitin vertailukelpoinen kannattavuus jäi viime vuodesta - liikevaihto kasvoi, kustannusten nopea nousu haaste
Apetit Oyj, puolivuosikatsaus 18.8.2022 klo 8.30
Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Apetitin vertailukelpoinen kannattavuus jäi viime vuodesta - liikevaihto kasvoi, kustannusten nopea nousu haaste

Huhti-kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 40 prosenttia ja oli 47,3 (33,8) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,4 (1,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,0 (0,4) miljoonaa euroa. Tuotantopanosten nopeaa hinnannousua ei ole täysimääräisesti kyetty viemään myyntihintoihin.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 14,7 (14,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Food service -kanavassa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 32,8 (19,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 (0,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti merkittävästi kallistuneen öljykasviraaka-aineen myötä nousseet myyntihinnat.

Tammi-kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 27 prosenttia ja oli 89,9 (70,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,5 (5,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,2 (2,8) miljoonaa euroa.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 31,9 (30,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 (1,5) miljoonaa euroa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 58,2 (40,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,8 (2,2) miljoonaa euroa. Myyntivolyymit säilyivät vertailukauden tasolla.

Huhti-kesäkuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Liikevaihto laski -5 prosenttia ja oli 64,9 (68,7) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 2,8 (0,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,2 (-1,2) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 21,9 (40,3) ja liikevoitto 2,2 (-1,6) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 139,7 (136,4) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,6 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,4 (-0,3) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 64,0 (76,2) ja liikevoitto 2,6 (-3,1) miljoonaa euroa.

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viron viljakauppaliiketoiminnan myynti Scandagralle toteutui 10.3.2022 ja Liettuan liiketoiminnan myynti 31.3.2022. Suomen Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
2022 2021 2022 2021 2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 47,3 33,8 40 % 89,9 70,9 27 % 149,1
Käyttökate 0,4 1,7 1,5 5,4 11,1
Liikevoitto -1,0 0,4 -1,2 2,8 5,8
Osuus osakkuusyhtiö -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 0,4
Sucroksen tuloksesta
Kauden tulos -0,9 0,2 -1,4 1,8 5,3
Osakekohtainen tulos, -0,14 0,04 -0,22 0,28 0,85
euroa
Investoinnit 3,0 3,3 6,6
Konserni (sis.
lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 64,9 68,7 -5 % 139,7 136,4 2 % 283,9
Käyttökate 2,8 0,3 4,6 2,8 9,2
Liikevoitto 1,2 -1,2 1,4 -0,3 2,8
Kauden tulos 0,9 -1,2 0,6 -1,1 2,4
Osakekohtainen tulos, 0,14 -0,19 0,09 -0,17 0,38
euroa
Oma pääoma / osake, 14,68 14,48 14,95
euroa
ROCE-% 3,8 2,9 2,4
Käyttöpääoma, kauden 22,1 25,5 50,5
lopussa
Liiketoiminnan 17,8 24,4 5,0
rahavirta
Omavaraisuusaste, % 82,7 76,3 59,4
Nettovelkaantumisaste, -4,8 3,1 26,6
%

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi merkittävästi, mutta kannattavuus jäi vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa kannattavuutta haastoi pääosin tuotantopanoksiin kohdistunut inflaatio. Öljykasvituotteissa kannattavuutta laskivat puolestaan merkittävästi kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset. Tuotteiden kysyntä molemmissa liiketoiminnossa säilyi kuitenkin korkealla tasolla.

Kustannusten nousu jatkui toisella neljänneksellä ja toteutettavilla hinnankorotuksilla vastataan jo realisoituneeseen kustannusinflaatioon. Ruokaratkaisuissa hinnankorotukset asiakkaille astuvat voimaan asteittain loppukesän ja syksyn aikana.

Öljykasvituotteissa korkeampien myyntihintojen toteuttaminen on hitaampaa sopimusten rakenteista ja laajemmasta asiakaspohjasta johtuen. Kotimaiselle rypsiöljylle on erittäin hyvä kysyntä kaikissa myyntikanavissa. Meneillään olevan viljelykauden onnistuminen öljykasviraaka-aineen saatavuuden ja hinnan osalta on kannattavuutemme kannalta merkittävä asia.

Viime aikoina toteutettujen kyselyjen mukaan yhä useampi kuluttaja on muuttanut ostokäyttäytymistään ruoan hinnan noustessa. Apetitin tuotteilla on vahva asema vähittäiskaupassa vihannespakasteiden ainoana kotimaisena vaihtoehtona ja markkinajohtajana, mikä osaltaan turvaa tuotteidemme kysyntää myös muuttuneessa tilanteessa. Apetitin tuotteet ovat laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Ne vastaavat myös vallitseviin ruokatrendeihin arjen helpottamisen, kotimaisuuden, hyvinvoinnin, kasvipohjaisuuden sekä vastuullisuuden osalta.

Toukokuun alussa käynnistyneet Pudasjärven pizzalinjaston rakennustyöt etenivät kesän aikana suunnitelmien mukaan. Noin 2 miljoonan euron investointi valmistui heinäkuussa ja kaupallinen tuotanto uudella linjastolla käynnistyi elokuun alussa. Kauppojen pakastealtaisiin uudet pizzat saadaan lokakuun aikana. Tavoitteenamme on haastaa ulkomaiset kilpailijamme juureen leivotulla taikinalla, mahdollisuuksien mukaan hyödynnetyillä kotimaisilla raaka-aineilla ja kiviarinalla paistetulla herkullisella pohjalla.

Säkylässä olemme jatkaneet tuotannon tehokkuutta parantavia investointeja. Kesän aikana käyttöön otettu herneen vastaanotto tuotantolinjan alkupäässä avaa osaltaan tuotannon pullonkauloja ja parantaa mahdollisuuksiamme lisätä herneen tuotannon kapasiteettia tulevaisuudessa.

Avomaankasvisten osalta sato-odotukset ovat positiivisen toiveikkaat. Alkukesään ajoittuneet helteet eivät jatkuneet kasvien kannalta liian pitkään ja sateita on saatu viljelyalueellamme pääosin tasaisesti pitkin kasvukautta. Parin heikomman vuoden jälkeen myös hernesadosta odotetaan hyvää. Viileämpi sää on auttanut myös herneiden tasaisempaan kehitykseen, mikä on ollut hyvä asia herneen laadun ja tuotannon sujuvuuden kannalta.

Öljykasvien osalta kesän kasvukauden olosuhteet ovat olleet toistaiseksi pääasiassa suotuisat. Baltiassa sadonkorjuu alkoi ajallaan ja kotimaassa pääsatoa päästäneen puimaan syyskuussa hieman normaalia myöhemmin. Rypsin ja rapsin kokonaisviljelypinta-ala kasvoi Suomessa edellisvuoteen verrattuna noin 12 000 hehtaaria, mikä parantaa osaltaan sadon määräennustetta. 

Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Bernerille toteutui toukokuun lopussa, ja se mahdollistaa keskittymisen jalostavien liiketoimintojen eli Ruokaratkaisuiden ja Öljykasvituotteiden kasvattamiseen ja kehittämiseen. Apetit jatkaa Bernerin kanssa vahvaa yhteistyötä öljykasviraaka-aineen hankinnassa sekä öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamisessa yhdessä viljelijöiden kanssa.

Apetitin tuotteet edistävät monella tapaa kestävää syömistä. Elokuussa ammattikeittiöille lanseerattavat Itämeren silakkapihvit vahvistavat lähikalatuotteiden sarjaa. Tuote valmistetaan Itämeren kalapuikon tapaan kotimaisesta nahattomasta silakkafileestä. Silakanpyynnin myötä vesistöstä poistuu rehevöitymistä lisääviä ravinteita ja levää. Kestävillä ruokavalinnoilla on merkitystä.”

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 18.8.2022 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa.
04.07.2022 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, Pörssitiedote 4.7.2022 klo 8.30
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Susanna Tevä
Asema: Talousjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 16521/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-06-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1016 Yksikköhinta: 9.84 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 1016 Keskihinta: 9.84 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja, puh. 040 719 4845

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
22.06.2022 Muutos Apetit Oyj:n johtoryhmässä
Apetit Oyj, pörssitiedote 22.6.2022 klo 9.30
Muutos Apetit Oyj:n johtoryhmässä

Apetit Oyj:n viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen on irtisanoutunut tehtävästään ja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Väisänen jatkaa Apetitin palveluksessa 31.8.2022 saakka.

”Haluan omasta ja yhtiön puolesta lämpimästi kiittää Sannaa hänen erinomaisesta panoksestaan Apetitin viestinnän ja vastuullisuuden kehittämiseksi. Toivotan Sannalle menestystä jatkoon”, sanoo toimitusjohtaja Esa Mäki.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
10.05.2022 Kilpailuviranomainen on hyväksynyt Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynnin Bernerille
Apetit Oyj, sisäpiiritieto 10.5.2022 klo 11.20
Kilpailuviranomainen on hyväksynyt Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynnin Bernerille

Kilpailuviranomainen on hyväksynyt yritysjärjestelyn, jossa Apetit myy Viljakauppa-liiketoiminnan Berner Oy:lle. Osapuolet tavoittelevat kaupan toteutumista 31.5.2022 mennessä.

Apetit tiedotti 23.3.2022 sopineensa Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Liiketoimintakauppa sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
06.05.2022 Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta
Apetit Oyj, pörssitiedote, 6.5.2022 klo 08.30
Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj:n hallintoneuvosto on 5.5.2022 pitämässään kokouksessa valinnut yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Harri Eelan ja varapuheenjohtajaksi Maisa Mikolan.

Hallintoneuvosto päätti valita Apetit Oyj:n hallitukseen 5 jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Aho, Annikka Hurme, Kati Sulin, Antti Korpiniemi ja Niko Simula. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse Aho ja varapuheenjohtajaksi Niko Simula.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 22 800 euron, puheenjohtajalle 45 000 euron ja varapuheenjohtajalle 27 600 euron vuosipalkkio. Palkkio maksetaan kuukausittain rahana. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 600 euron ja hallituksen jäsenille 400 euron kokouspalkkio.

Apetit Oyj
Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
05.05.2022 Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Apetit Oyj, pörssitiedote 5.5.2022 klo 13.45
Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n 5.5.2022 pidetty yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2021. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.5.2022 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.5.2022 alkaen. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti 14 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin kaksi henkilöä. Pekka Perälä valittiin uudelleen. Uutena jäsenenä hallintoneuvostoon valittiin Tommi Mäkelä.

Osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Pekka Perälä ja Henrika Vikman.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT. Toimikausi kestää vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotusten mukaisesti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN UUSIEN OSAKKEIDEN ANTAMISESTA JA YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA (OSAKEANTI)

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Valtuutuksen on voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakeantivaltuutuksen.

OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Yhtiökokous hylkäsi osakkeenomistajan ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 19.5.2022 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.apetit.fi.

Apetit Oyj                                                                                                                                                                                   

Lisätietoa:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
26.04.2022 Apetitin jatkuvien toimintojen kannattavuus jäi vertailukaudesta - Ruokaratkaisujen tulos voitollinen
Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.4.2022 klo 8.30
Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022

Apetitin jatkuvien toimintojen kannattavuus jäi vertailukaudesta - Ruokaratkaisujen tulos voitollinen

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

· Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 15 prosenttia ja oli 42,5 (37,1) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,2 (3,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,2 (2,4) miljoonaa euroa.
· Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 17,3 (16,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,1 (1,6) miljoonaa euroa.
· Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 25,4 (20,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,7 (1,3) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

· Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 74,8 (67,8) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,8 (2,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,2 (0,9) miljoonaa euroa.
· Viljakaupan liikevaihto oli 42,1 (35,9) ja liikevoitto 0,4 (-1,4) miljoonaa euroa.
· Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 62,7 (69,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 23,6 (18,2) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 2,9 (3,7).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Apetit on 23.3.2022 sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Kaupan odotetaan toteutuvan Q2/2022 aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 42,5 37,1 15 % 149,1
Käyttökate 1,2 3,7 11,1
Liikevoitto -0,2 2,4 5,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,3 -0,5 0,4
Kauden tulos -0,5 1,5 5,3
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 0,25 0,85
Investoinnit 0,9 0,4 6,6
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 74,8 67,8 10 % 283,9
Käyttökate 1,8 2,5 9,2
Liikevoitto 0,2 0,9 2,8
Kauden tulos -0,3 0,1 2,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,02 0,38
Oma pääoma / osake, euroa 15,39 15,32 14,95
ROCE-% 1,7 4,0 2,4
Käyttöpääoma, kauden lopussa 36,4 47,3 50,5
Liiketoiminnan rahavirta 2,9 3,7 5,0
Omavaraisuusaste, % 62,7 69,6 59,4
Nettovelkaantumisaste, % 23,6 18,2 26,6

TOIMITUSJOHTAJA ESA MÄKI

”Voimakas tuotantopanosten hintojen nousu painoi jatkuvien toimintojen ensimmäisen neljänneksen tulosta. Ruokaratkaisuissa kannattavuutta heikensivät erityisesti kohonneet energiakustannukset. Öljykasvituotteiden kannattavuutta rasittivat puolestaan korkeat raaka-aine- ja rahtikustannukset. Kohonneiden kustannusten vieminen myyntihintoihin tulee jatkumaan molemmissa liiketoiminnoissa.  

Ilmoitimme joulukuun lopussa, että Apetit sopi Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille. Liiketoimintakauppa sisälsi Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan. Molempien yhtiöiden liiketoimintakaupat toteutuivat suunnitellusti maaliskuun aikana. Samassa yhteydessä päätimme sulkea Latvian yhtiön ja ajaa alas sen liiketoiminnan. Latvian yhtiö on pääasiassa toiminut Liettuassa hankitun vehnän ja öljykasvien logistisena tukena.

Maaliskuussa ilmoitimme Viljakauppa-liiketoiminnan Suomen toimintojen myymisestä Berner Oy:lle. Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana sisältäen Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa. Kaupan odotetaan toteutuvan toisen vuosineljänneksen aikana. Toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Toteutuessaan Viljakauppa-liiketoiminnasta luopuminen parantaa Apetitin kannattavuutta ja mahdollistaa keskittymisen jalostavien liiketoimintojen eli Ruokaratkaisuiden ja Öljykasvituotteiden kasvattamiseen ja kehittämiseen. Viljakaupan toimintaympäristö ja kilpailutilanne on muuttunut rajusti viime vuosina. Toimintaedellytykset ovat tulleet jatkuvasti haastavammaksi puhtaasti viljakauppiaana toimivalle yritykselle.

Tulevalla viljelykaudella lähdemme viljelyttämään vakiintunutta määrää eli reilua 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia. Sopimusviljelytyksen ohessa jatkamme koetilallamme useita hankkeita, joissa muun muassa etsimme keinoja maaperän kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseen sekä kehitämme eri palkokasvien, kuten kikherneen viljelyä, vastaamaan teollisuuden tarpeita. Näin meillä on mahdollisuus edelleen kasvattaa kotimaisuusastettamme ja omavaraisuuttamme erikoiskasvien osalta.

Jatkamme työtämme öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamiseksi kotimaassa. Öljykasvien voimakkaan hinnannousun myötä viljelyn kannattavuus on myös viljelijän näkökulmasta houkuttelevalla tasolla ja raaka-aineella on varma kysyntä kotimaisessa elintarviketeollisuudessa. Korkealaatuista rypsiöljyä arvostetaan ja kysytään kaikissa myyntikanavissa: teollisuudessa, ammattikeittiöissä ja vähittäiskaupassa. Myös pientuotannossa oleva rypsi-ingredientti BlackGrain vastaa tarpeeseen lisätä kasvipohjaisia proteiineja. Olemme kehitystyössämme edistäneet valmistuksen siirtämistä teolliseen mittakaavaan.

Apetit on yritysvastuuohjelmassaan ottanut tavoitteekseen oman toiminnan CO2-päästöjen vähentämisen 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Merkittävimmät päästövähennykset syntyvät viime vuonna käyttöön otetusta Kantvikin kasviöljynpuristamon yhteyteen valmistuneesta bioenergialaitoksesta sekä Säkylään toteutettavasta uudesta energiaratkaisusta.

Säkylän pakastetehtaalle toteutettavan lämmön talteenottoon ja uusiutuvan energian käyttöön perustuva energiaratkaisu pienentää tehtaan CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia. Uusi energiaratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Tähän mennessä olemme vähentäneet konsernin päästöjä yli 50 prosentilla yritysvastuuohjelmamme vertailuvuodesta. Fossiilisista energialähteistä luopuminen ja kiinteä sähkön hinta tasaavat myös konsernin energiakustannuksia merkittävästi lähivuosina.

Apetit on kokonaisuutena onnistunut tavoitteessaan turvata henkilöstön terveys ja turvallisuus sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys koko ruokaketjussa koronapandemian aikana. Pandemiasta aiheutuneet sairaspoissaolot ovat kuitenkin merkittävästi lisääntyneet alkuvuoden aikana.

Apetit jatkaa työtä kestävän ruokaketjun edistämiseksi kannattavasti.”

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 17,3 16,7 4 % 61,5
Käyttökate 1,9 2,4 9,2
Liikevoitto 1,1 1,6 5,9

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 25,4 20,5 24 % 88,1
Käyttökate -0,3 1,6 3,4
Liikevoitto -0,7 1,3 2,0

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Toiminnon liikevaihto - - -
Käyttökate -0,5 -0,3 -1,5
Liikevoitto -0,6 -0,5 -2,2

Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 42,1 35,9 17 % 164,5
Käyttökate 0,6 -1,2 -2,0
Liikevoitto 0,4 -1,4 -3,0

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 15 prosenttia ja oli 42,5 (37,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi 4 prosenttia: pakasteiden myynti lisääntyi Food service -kanavassa ja viennissä. Food service -kanava on jatkanut palautumistaan koronan vaikutuksista jääden vielä pandemiaa edeltävästä tasosta. Öljykasvituotteissa raaka-aineen ja lopputuotteiden myyntihinnat ovat nousseet edelleen ja liikevaihto kasvoikin selvästi.

Liikevoitto oli -0,2 (2,4) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta painoivat muun muassa korkeat energiakustannukset ja koronapandemiaan liittyneet uudelleenjärjestelyt tuotannossa. Merkittävästi kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset pienensivät jalostusmarginaalia Öljykasvituotteissa ja laskivat kannattavuutta. Nopeaa kustannusnousua ei ole vielä kyetty viemään täysimääräisesti lopputuotteiden myyntihintoihin.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 42,1 (35,9) miljoonaa euroa. Viljakaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti nousseiden hintojen seurauksena.

Liikevoitto oli 0,4 (-1,4) miljoonaa euroa. Viljakaupan liiketulosta paransivat vallitsevan markkinatilanteen hyödyntämiseen liittyneet kaupalliset onnistumiset.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 62,7 (69,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 23,6 (18,2) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 2,9 (3,7).

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNNAN MYYNTI

Apetit tiedotti 28.12.2021, että sen tytäryhtiö Avena Nordic Grain on sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille sisältäen Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan.

Viron yhtiötä koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 10.3.2022. Liettuan yhtiötä koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 31.3.2022. Myös Latvian yhtiö päätettiin sulkea ja sen liiketoiminta on ajettu alas. Latvian yhtiö toimi pääasiassa Liettuassa hankitun vehnän ja öljykasvien logistisena tukena.

Apetit tiedotti 23.3.2022, että se on sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana sisältäen Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa. Liiketoimintakaupan odotetaan toteutuvan toisen neljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET LIIKETOIMINNALLE

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa Apetitin liiketoimintaan välillisesti energian, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kallistumisen myötä. Apetitilla ei ole toimintaa Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Apetit ei myöskään vie elintarvikkeita tai raaka-aineita näihin maihin. Joitain yksittäisiä ruoantuotannossa käytettäviä raaka-aineita, kuten mausteita, on aiemmin tullut Venäjältä, mutta kyseisille raaka-aineille on löydetty vaihtoehtoinen toimittaja. Ukrainan tapahtumat luovat epävarmuutta öljykasviraaka-aineiden ja lopputuotteiden hintoihin, joiden volatiliteetti on poikkeuksellisen suurta. Myös logistiset ketjut raaka-aineiden ja materiaalien osalta saattavat häiriintyä sodan vaikutuksesta. Pakotteiden mahdollisia liiketoimintavaikutuksia seurataan aktiivisesti.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä kauden jälkeisiä tapahtumia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS
IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 PÄIVITETTY VASTAAMAAN NYKYISIÄ JATKUVIA TOIMINTOJA (julkaistu 21.4.2022)
Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj
Lisätietoja:
Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
21.04.2022 Apetit päivittää tulosohjeistuksensa vastaamaan nykyisiä jatkuvia toimintoja
Apetit Oyj, sisäpiiritieto 21.4.2022 klo 8.15
Apetit päivittää tulosohjeistuksensa vastaamaan nykyisiä jatkuvia toimintoja

Apetit Oyj päivittää tulosohjeistuksensa vuodelle 2022 vastaamaan nykyisiä jatkuvia toimintoja.

Päivitetty tulosohjeistus:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

17.2.2022 julkaistu aiempi tulosohjeistus:

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2021: 2,8 miljoonaa euroa).

Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Yhtiön 17.2.2022 antamassa aiemmassa tulosohjeistuksessa Viljakauppa sisältyi jatkuviin toimintoihin, mutta Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona.

Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myyminen Scandagra-konsernille Viron yhtiön osalta on toteutunut 10.3.2022 ja Liettuan yhtiön osalta 31.3.2022. Myös Latvian yhtiö päätettiin sulkea ja sen liiketoiminta on ajettu alas.

Apetit on 23.3.2022 sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa, sisältäen Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa, myymisestä Berner Oy:lle. Kaupan odotetaan toteutuvan Q2/2022 aikana.

Apetit julkaisee vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksensa tiistaina 26.4.2022 klo 8.30.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
25.03.2022 Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Apetit Oyj, pörssitiedote 25.3.2022 klo 10.00
Kutsu Apetit Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Apetit Oyj:n (”Apetit” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous järjestetään torstaina 5.5.2022 kello 13.00. Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Apetitin pääkonttorilla osoitteessa Maakunnantie 4, Säkylä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään niin kutsutun väliaikaisen lain 375/2021 (”Väliaikaislaki”) nojalla. Apetitin hallitus on päättänyt Väliaikaislain mahdollistamista toimista, jotta kokous voidaan järjestää ennakoitavalla tavalla ja yhtiön osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus huomioiden.

Apetitin osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”C. Ohjeita kokoukseen osallistujille”.

Yhtiökokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä yhtiökokouksen aikana.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii hallituksen nimeämänä OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli Johanna Hölli-Koskipirtillä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä kokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii hallituksen nimeämänä hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Eela. Mikäli Harri Eelalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen   esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 julkaisema vuosikertomus, joka sisältää hallintoneuvoston lausunnon, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivulla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun  täsmäytyspäivänä 9.5.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.5.2022 alkaen.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

11. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 10.3.2022 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Apetitin toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://apetit.fi/hallinnointi/palkitseminen/.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 14 ja enintään 18 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Lisäksi henkilöstö voi nimetä hallintoneuvostoon enintään neljä henkilöstön edustajaa.

Hallitus on vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi:

· Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan neljätoista (14) jäsentä; ja

· Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemäntoista (17) jäsentä.

Osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää kannattamansa vaihtoehdon puolesta. Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Osakkeenomistajien ehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022.

13. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten voimassa oleva kokouspalkkio on 300 euroa/kokous/henkilö. Lisäksi puheenjohtajalle on maksettu 1 000 euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkiota. Kokouspalkkio maksetaan myös nimitysvaliokunnan jäsenille osallistumisesta nimitysvaliokunnan kokouksiin sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle heidän osallistuessaan hallituksen kokoukseen. Päiväraha ja matkakorvaukset kokoukseen osallistumisesta maksetaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan. Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022.

14. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston jäsenistä erovuorossa ovat vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa kuusi (6) jäsentä, eli Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback, Pekka Perälä, Timo Ruippo ja Veli-Pekka Suni.

Yhtiö on vastaanottanut osakkeenomistajilta kaksi erillistä ehdotusta hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi:

· Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Pekka Perälä (uudelleen) sekä Tommi Mäkelä (uutena jäsenenä).

· Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan Pekka Perälä (uudelleen), Jonas Laxåback (uudelleen), Timo Ruippo (uudelleen), Veli-Pekka Suni (uudelleen), sekä Ari Perälä (uutena jäsenenä).

Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten määrä riippuu siitä, mikä vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenmääräksi edellä kohdassa 12. Siten hallintoneuvoston jäseniä valitaan tässä asiakohdassa joko kaksi (2) tai viisi (5).  Hallintoneuvoston muut jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa, jatkavat tehtävässään.

Hallitus selvitettyään edellä mainittujen osakkeenomistajien kannan on päättänyt, että hallintoneuvoston jäsenet valitaan vaalilla siten, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa kunkin hallintoneuvoston jäsenehdokkaan osalta erikseen. Valittavaksi tulee joko kaksi tai viisi eniten ääniä saanutta ehdokasta riippuen siitä, mikä on hallintoneuvoston vahvistettu jäsenmäärä kohdassa 12. Osakkeenomistajat äänestävät kustakin täytettävästä paikasta erikseen, ja valituksi tulee kaksi tai viisi eniten ääniä saanutta henkilöä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, jonka suorittaa kokouksen puheenjohtaja ääntenlaskun valvojan läsnä ollessa. Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Hallintoneuvoston jäseniksi ovat edellä todetun mukaisesti ehdolla seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä):

a. Jonas Laxåback (uudelleen);
b. Tommi Mäkelä (uutena jäsenenä);
c. Ari Perälä (uutena jäsenenä);
d. Pekka Perälä (uudelleen);
e. Timo Ruippo (uudelleen);
f. Veli-Pekka Suni (uudelleen).

Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi ehdotettavien henkilöiden esittelyt ja osakkeenomistajien ehdotukset ovat nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022. Hallintoneuvoston jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Suosituksen hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioiksi tekee hallintoneuvoston nimitysvaliokunta, johon kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varsinaisen yhtiökokouksen valitsemat kaksi osakkeenomistajien edustajaa. 

Eräät osakkeenomistajat ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valitaan uudelleen Pekka Perälä sekä Henrika Vikman. Osakkeenomistajien ehdotus on nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022.

16. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erika Grönlund, KHT, ja Osmo Valovirta, KHT, samasta tilintarkastusyhteisöstä.

Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 80 000 (kahdeksankymmenentuhannen) yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, joka edustaa noin 1,27 prosenttia yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden hyväksyä yhtiön omat osakkeet pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, mistä syystä osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolelta hintaan, joka vastaa enintään julkisen kaupankäynnin markkinahintaa hankintahetkellä. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintatavasta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai osakkeiden hyväksymisestä pantiksi, mikäli yhtiölle on siihen painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen määrittelemiin tarkoituksiin.

Päätöstä yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta tai niiden pantiksi ottamisesta ei tehdä siten, että yhtiön ja sen tytäryhtiöiden hallussa olevat tai panttina pitämät yhtiön osakkeet ylittäisivät 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä asioista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakkeiden hankintavaltuutuksen.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 (kuusisataatuhatta) osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Hallitus valtuutetaan lisäksi päättämään muilta osin osakkeiden merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2021 annetun osakeantivaltuutuksen.

20.  Osakkeenomistajan ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Osakkeenomistaja Eira Capital Oy ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa Apetit Oyj:n yhtiöjärjestystä. Muutosesitys koskee yhtiöjärjestyksen yhtiökokousta käsittelevää kohtaa 10, josta kohdasta osakkeenomistaja ehdottaa poistettavaksi lauseen ”Yhtiökokouksessa kukaan osakkeenomistaja ei ole oikeutettu äänestämään enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä.” Osakkeenomistaja perustelee muutosehdotusta osakkeen likviditeetin parantamisella.

Osakkeenomistajan ehdotus kokonaisuudessaan sekä yhtiön tämänhetkinen yhtiöjärjestys ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022.

21. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Apetitin internetsivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022. Apetitin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti sekä vastuullisuusraportti ovat olleet saatavilla mainituilla internetsivuilla https://apetit.fi/sijoittajille/taloudelliset-raportit-ja-vuosikatsaukset/. Asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla internetsivuilla viimeistään torstaina 19.5.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän asiamies voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Apetitin yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen,  on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 29.3.2022 klo 12, kun jäljempänä kohdassa 5. esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Apetit on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 28.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 29.3.2022 klo 12 – 28.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a. Apetitin internetsivujen kautta osoitteessa https://apetit.fi/agm2022.

Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa henkilötunnus tai yritystunnus, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero.

Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yhteisö-/yksilöintitunnusten lisäksi. Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b. kirjeitse tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla 29.3.2022 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Apetit Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen . Äänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.3.2022 alkaen.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla Apetitin internetsivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien Apetitille tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokoukseen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksessa asiamiehen välityksellä. COVID-19-pandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon henkilökohtaisesti, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla Fondia Oyj:n lakimiehen Jaakko Heliön tai tämän määräämän henkilön edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään osakkeenomistajan äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Yhtiön tarjoaman asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa lakimies Jaakko Heliölle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä.

Yhtiön nimeämän asiamiehen yhteystiedot ovat: Fondia Oyj, Jaakko Heliö/Apetit Oyj, PL 4, 00101 Helsinki; .

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös muun asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://apetit.fi/agm2022 viimeistään 29.3.2022 klo 12, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen tai kirjeitse Apetit Oyj, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 28.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Äänestysohjeet sisältävän, yhtiön tarjoamalle asiamiehelle annetun valtakirjan toimittaminen yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan sekä ilmoittautumiseksi että äänestämiseksi ennakkoon edellyttäen, että valtakirjasta ilmenevät tässä kutsussa mainitut ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa suomi.fi/valtuudet sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://apetit.fi/agm2022.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita kuten alla kohdassa 4. on esitetty. Jos osakkeenomistaja haluaa valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen   niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 25.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 2.5.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistus yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 2.5.2022 klo 10.00 mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on Väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Apetitille sähköpostilla osoitteeseen  viimeistään 28.3.2022 kello 10.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Apetit julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Apetitin internetsivuilla https://apetit.fi/agm2022 viimeistään 29.3.2022 klo 10.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 21.4.2022 asti sähköpostitse osoitteeseen . Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Apetitin johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Apetitin internetsivuilla https://apetit.fi/agm2022 viimeistään 26.4.2022.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

6. Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 25.3.2022 yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on kutsun päivänä 77 668 yhtiön omaa osaketta, joilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Mahdolliset lisätiedustelut yhtiökokousjärjestelyjen osalta pyydetään osoittamaan Apetit Oyj:n johdon assistentille Tuija Österbergille, , +358 50 464 4509.

Säkylä, 25.3.2022

Apetit Oyj

Hallitus

Lisätietoa:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, p. 010 402 4041

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
23.03.2022 Apetit on sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan myymisestä
Apetit Oyj, sisäpiiritieto, 23.3.2022 klo 15.00
Apetit on sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan myymisestä

Apetit Oyj on sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Berner Oy on suomalainen perheyritys, jolla on vahva asema suomalaisessa maatalouskaupassa. Apetit-konsernin tytäryhtiö Avena Nordic Grain Oy ja Berner Oy aloittivat tiiviin Viljelijän Avena Berner -yhteistyön vuonna 2018. Toimintamalli on perustunut kumppanuuteen ja yhteiseen kenttäorganisaatioon tuotantopanos- ja viljakaupassa.

Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana sisältäen Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa. Avenan viljakauppaan liittyvä henkilökunta siirtyy Bernerin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Liiketoimintakaupan sovittu kauppahinta on noin 4 miljoonaa euroa lisättynä siirtyvällä vaihto-omaisuudella. Kauppahinta maksetaan käteisenä kaupan toteutumisen hetkellä, jonka odotetaan tapahtuvan toisen vuosineljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Apetit tekee yrityskaupasta kertaluontoisen, noin 2 miljoonan euron myyntivoiton verojen jälkeen, mikä tulee kohdistumaan toiselle vuosineljännekselle. Lopullinen tulosvaikutus täsmentyy, kun järjestely on saatu päätökseen.

Vuonna 2021 Apetitin koko Viljakauppa-liiketoiminnan liikevaihto oli 164,5 miljoonaa euroa, josta Suomen liiketoiminnan osuus oli 73 miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan henkilöstömäärä vuonna 2021 oli 51.

Apetit tulee raportoimaan koko Viljakauppa-liiketoiminnan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien.

Apetit sopi joulukuussa Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille. Viron yhtiötä koskeneen kaupan ehdot ovat täyttyneet ja kauppa on toteutunut 10.3.2022. Liettuan yhtiön liiketoimintakaupan toteutuminen odottaa paikallisen kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Aiemmin arvioidun mukaisesti kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yritysjärjestelyillä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Apetit-konsernin vuoden 2022 liikevoittoon.

Apetit Oyj:n toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetitin strategisena tavoitteena on ollut kehittää kaupankäynnin kyvykkyyttä viljakaupassa. Toimintaympäristössä ja markkinatilanteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena tavoitteen saavuttaminen on ollut haastavaa, mikä on valitettavasti heijastunut negatiivisesti Viljakauppa-liiketoiminnan tuloskuntoon. Uskon, että Bernerillä on hyvät lähtökohdat ja synergiat liiketoiminnan edelleen kehittämiseksi. Toteutuessaan Viljakauppa-liiketoiminnasta luopuminen parantaa Apetitin kannattavuutta ja mahdollistaa keskittymisen jalostavien liiketoimintojen eli Ruokaratkaisuiden ja Öljykasvituotteiden kasvattamiseen ja kehittämiseen.”

Berner Oy:n toimitusjohtaja Antti Korpiniemi:

“Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan hankinta antaa meille mahdollisuuden kasvattaa maatalouskaupan arvoketjuamme Suomessa. Uskommekin, että nyt toteutettu järjestely yhdessä olemassa olevan osaamisemme kanssa tuo merkittää lisäarvoa koko tuotannonpanos- ja viljakaupan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn vahvistamiseen.”
Apetit Oyj
Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Antti Korpiniemi, toimitusjohtaja, Berner Oy, puh. 020 791 4200
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
18.03.2022 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.3.2022 klo 11.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Annikka Hurme
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 11550/6/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-03-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 158 Keskihinta: 0 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
18.03.2022 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.3.2022 klo 11.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Antti Korpiniemi
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 11554/8/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-03-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 158 Keskihinta: 0 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
18.03.2022 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.3.2022 klo 11.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Kati Sulin
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 11559/6/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-03-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 158 Keskihinta: 0 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
18.03.2022 Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet
Apetit Oyj, Pörssitiedote 18.3.2022 klo 11.00
Apetit Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Niko Simula
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Apetit Oyj
LEI: 743700RSFZUIQYABYT14
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 11553/6/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-03-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009003503
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 195 Keskihinta: 0 EUR

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Teemu Luovila, talous- ja hallintojohtaja, puh. 010 402 2114

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi
Sivu 3 / 38 (Tuloksia: 570)