Päivämäärä Aihe
22.02.2005 HENKILÖMUUUTOS LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N HALLINTONEUVOSTOSSA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 22.2.2005 KLO 13.00

HENKILÖMUUUTOS LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N HALLINTONEUVOSTOSSA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvoston jäsen Paavo Mäkinen, joka on nimitetty
Euroopan komission Suomen edustuston apulaispäälliköksi, on pyytänyt eroa Lännen
Tehtaiden hallintoneuvoston jäsenyydestä 1.3.2005 alkaen. Mäkisen paikka tulee
täytettäväksi Lännen Tehtaat Oyj:n kevään yhtiökokouksessa.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. 010 402 4001


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

18.02.2005 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 18.2.2005 klo 15.30
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (kaupparekisterinumero 37.024,
kotipaikka Espoo) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
(kaupparekisterinumero 47.478, kotipaikka Espoo),joiden omistusosuudet
äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan liputussäännöksiä
sovellettaessa yhteen, ovat 18.2.2005 ilmoittaneet
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että yhtiöiden osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakepääomasta on muuttunut 17.2.2005.
Osuus on 4,37 %.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 166.650 kappaletta,
osuus Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 2,64 %. Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 109.600 kappaletta, osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 1,73 %.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. 010 402 4020

Jakelu:
Helsingin Pörssi28.12.2004 LÄNNEN TEHTAAT OSTAA SUOMEN REHU OY:N VÄHEMMISTÖOSAKKEET KEMIRA GROWHOW'LTA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.12.2004 KLO 14.00

LÄNNEN TEHTAAT OSTAA SUOMEN REHU OY:N VÄHEMMISTÖOSAKKEET KEMIRA GROWHOW'LTA

Lännen Tehtaat Oyj ja Kemira GrowHow Oyj ovat tänään allekirjoittaneet
kauppakirjan, jolla Kemira GrowHow Oyj myy omistamansa Suomen Rehu Oy:n osakkeet
Lännen Tehtaat Oyj:lle. Osakkeet edustavat 12,14 prosenttia Suomen Rehu Oy:n
osakepääomasta ja ne siirtyvät Lännen Tehtaat Oyj:lle 31.12.2004. Kaupan jälkeen
Lännen Tehtaat Oyj omistaa Suomen Rehu Oy:n koko osakekannan.

Osakekauppa selkeyttää Lännen Tehtaiden konsernirakennetta ja mahdollistaa
yhteisiin toimintatapoihin ja käytäntöihin siirtymisen konsernin sisällä. Lännen
Tehtaat -konserni muodostuu Elintarvikeryhmästä ja Maatalousryhmästä. Konsernin
liikevaihto on vuonna 2004 noin 470 miljoonaa euroa. Maatalousryhmään kuuluva
Suomen Rehu Oy on eläinruokintaratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Suomen Rehu
-konsernin liikevaihto on noin noin 190 milj. euroa ja henkilöstön määrä 325
henkilöä. Konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Baltian maissa, Ruotsissa ja
Venäjällä.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi
[pic]
21.12.2004 LÄNNEN TEHTAIDEN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2005
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 21.12.2004

LÄNNEN TEHTAIDEN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2005

Lännen Tehtaat Oyj:n taloudellinen tiedottaminen tapahtuu vuonna 2005
seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2004 24.2.2005
Vuosikertomus 2004 viikolla 12, 2005
Osavuosikatsaus 1.1.-31.3. 3.5.2005
Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. 11.8.2005
Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 1.11.2005

Kaikki taloudelliset katsaukset julkaistaan myös englanniksi.

Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi
torstaina 31.3.2005. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallintoneuvosto
erikseen myöhemmin.

Yhtiön taloustiedotteet ovat luettavissa myös yhtiön kotisivuilla www.lannen.fi.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ


Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. (02) 8397 4920


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


05.11.2004 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 5.11.2004 klo 11.30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN
MUUTTUMISESTA

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (kaupparekisterinumero 37.024,
kotipaikka Espoo) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
(kaupparekisterinumero 47.478, kotipaikka Espoo),joiden omistusosuudet
äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan liputussäännöksiä
sovellettaessa yhteen, ovat 5.11.2004 ilmoittaneet
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että yhtiöiden osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakepääomasta on muuttunut
4.11.6.2004. Osuus on 7 %.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 273.650 kappaletta,
osuus Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 4,3 %. Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 169.600 kappaletta, osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 2,7 %.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. (02) 83971

Jakelu:
Helsingin Pörssi
02.11.2004 HALLITUKSEN VALINTA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.11.2004 KLO 15.10


HALLITUKSEN VALINTA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto on valinnut yhtiön
hallituksen uudeksi jäseneksi Empower Oy:n toimitusjohtajan,
diplomi-insinööri Aappo Kontun.

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitukseen kuuluvat valinnan jälkeen
puheenjohtaja Tom v. Weymarn, varapuheenjohtaja Hannu Simula sekä
jäsenet Harri Eela, Aappo Kontu, Matti Lappalainen, Erkki Lepistö
ja Soili Suonoja.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi02.11.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.11.2004 klo 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2004

Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 361,4 miljoonaa euroa
(2003: 362,8 milj. euroa). Konsernin liikevoitto oli 3,5 miljoonaa
euroa (8,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 2,4 miljoonaa
euroa (6,0 milj. euroa). Ilman Machinium-ryhmää ja siihen liittyneitä
irtautumiskuluja liikevoitto olisi ollut 8,2 miljoonaa euroa ja tulos
ennen satunnaisia eriä 7,1 miljoonaa euroa. Tulos verojen ja
vähemmistöosuuksien jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa).
Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,78 euroa).

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-syyskuun liikevaihto oli 361,4 miljoonaa euroa
(2003: 362,8 milj. euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 92,8
miljoonaa euroa (87,6 milj. euroa) ja Maatalousryhmän 219,7 miljoonaa
euroa (209,2 milj. euroa). Machinium-ryhmästä liikevaihtoa kertyi 48,9
miljoonaa euroa (66,0 milj. euroa) konsernista irtautumiseen mennessä.
Machinium-alakonserni irtautui Lännen Tehtaat -konsernista
heinäkuussa.

Tulos
Konsernin päätoimialojen kannattavuus jäi viime vuoden tasosta:
Elintarvikeryhmän katsauskauden liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa
(4,7 milj. euroa) ja Maatalousryhmän liikevoitto 4,9 miljoonaa euroa
(5,6 milj. euroa). Koko konsernin liikevoitto oli 3,5 miljoonaa euroa
(8,4 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 2,4 miljoonaa euroa
(6,0 milj. euroa). Ilman Machinium-ryhmää ja siihen liittyneitä
irtautumiskuluja liikevoitto olisi ollut 8,2 miljoonaa euroa ja tulos
ennen satunnaisia eriä 7,1 miljoonaa euroa.

Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 1,1 miljoonaa euroa
(4,7 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,78 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,9
milj. euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos
Heinä-syyskuun liikevaihto oli 107,1 miljoonaa euroa (113,5 milj.
euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 38,3 miljoonaa euroa (31,2
milj. euroa) ja Maatalousryhmän 68,8 miljoonaa euroa (62,8 milj.
euroa).

Lännen Tehtaiden liikevoitto oli 4,1 miljoonaa euroa (3,8 milj. euroa)
ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,6 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa).
Machinium-ryhmästä irtautuminen paransi tulosta 1,2 miljoonaa euroa.
Elintarvikeryhmän kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 1,1 miljoonaa
euroa (1,7 M euroa) ja Maatalousryhmän 1,8 miljoonaa euroa (2,6 milj.
euroa).

Rahoitus
Machinium-alakonsernin irtautumisen seurauksena konsernin
rahoitusasema muuttui merkittävästi. Korolliset velat olivat
katsauskauden lopussa 42,6 miljoonaa euroa (72,1 milj. euroa) ja
kassavarat 8,7 miljoonaa euroa (9,3 milj. euroa). Machiniumin
korolliset velat 30.6.2004 olivat 17,0 miljoonaa euroa ja kassavarat
3,8 miljoonaa euroa. Konsernin taseen loppusumma 30.9.oli
201,1miljoonaa euroa (246,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 48 % (39
%). Lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia.
Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin.
Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne
oli Machinium-ryhmää lukuunottamatta koko katsauskauden ajan hyvä.

Investoinnit
Katsauskauden investoinnit olivat 6,3 miljoonaa euroa (7,4 milj.
euroa). Merkittävin investointi oli Apetit Kala Oy:n (aik. Kuopion
Kalatukku Oy) enemmistöosakkuuden hankinta osakevaihdolla kesäkuussa.
Osakkeiden hankintahinta oli 2,6 miljoonaa euroa. Muut konsernin
investoinnit olivat tuottavuus- ja korvausinvestointeja.

Omat osakkeet
Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,0 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 1 390 750
kappaletta (138 927), mikä oli 22,5 % koko osakemäärästä (2,3 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 14,50 euroa (9,90 euroa) ja alin 11,00 euroa
(8,20 euroa).

Optioiden merkintäajan päättyminen
Toukokuussa 1997 konsernin ja sen yksiköiden johtohenkilöille
suunnattu optiolaina maksettiin takaisin 30.4.2002. Optiolainaan
liittyneiden osakeoptioiden voimassaolo päättyi 31.10.2004. Optioita
ei ole käytetty osakkeiden merkintään.

IFRS-raportointiin siirtyminen
Lännen Tehtaat-konserni siirtyy IAS-IFRS-standardien mukaiseen
tilinpäätösraportointiin vuonna 2005. Vuoden 2005 osavuosikatsaukset
laaditaan IFRS:n mukaan.

IFRS-raportoinnin lähtökohta on konsernin tase 1.1.2004, johon on
tehty IFRS-standardien edellyttämät oikaisut. Merkittävin vaikutus
konsernitaseeseen on rahoitusleasing-sopimusten kirjaamisella ja
tavaroiden hankinnan ja valmistuksen kiinteiden kulujen
aktivoinnilla vaihto-omaisuuden arvoon. Oikaisut nostavat taseen
loppusummaa yhteensä vajaat 10 %. Oma pääoma ei muutu merkittävästi.

IFRS-laskentaan siirtymisen olennaisin tulokseen vaikuttava muutos
koskee Lännen Tehtaat -konsernissa liikearvojen poistoja. IFRS-
standardien mukaisesti eri yksiköissä suoritettujen
arvonalentumistestausten mukaan tulevien rahavirtojen nykyarvo
ylittää testauksen piiriin kuuluvien omaisuuserien, mm. liikearvojen
kirjanpitoarvon. Siitä seuraa, että nykyisten laskentasääntöjen
mukaan vuonna 2004 tehdyt liikearvopoistot peruuntuvat IFRS-
laskennassa ja tulos paranee. Liikearvopoistot olivat tammi-
syyskuussa 2,1 milj. euroa. Muiden IFRS-muutosten vaikutus tulokseen
on tämän hetken tiedon mukaan liikearvopoistojen peruuntumista
pienempi.


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän tammi-syyskuun liikevaihto oli 92,8 miljoonaa euroa
(87,6 milj. euroa). Kasvu tuli lähes kokonaan kesäkuussa ryhmään
liitetystä Apetit Kalasta. Suurkeittiö- ja teollisuusmyynti jäivät
vertailukauden tasosta. Kotimaassa valmistetun sokerin myynti on
jäänyt viime vuodesta merkittävästi kesäkuusta alkaen, kun Baltian
maista alettiin EU-jäsenyyden myötä tuoda sokeria Suomen
vähittäiskauppaan.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (4,7 milj.
euroa). Eniten liikevoittoa heikensi osakkuusyhtiö Sucroksen
tulososuuden 1,0 miljoonan euron lasku. Apetitin kannattavuus oli
alentuneiden myyntihintojen ja kohonneiden raaka-ainekustannusten
vuoksi vertailukautta heikompi.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän tammi-syyskuun liikevaihto oli 219,7 miljoonaa euroa
(209,2 milj. euroa). Rehuryhmän liikevaihto jäi hieman suunniteltua ja
vertailukautta pienemmäksi. Avena Nordic Grainin harjoittaman
viljakaupan liikevaihto oli tavoitetasolla ja ylitti vertailukauden
tason. Ryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (5,6 milj. euroa).
Rehutoimialan kannattavuus jäi tavoitetasosta ja vertailukaudesta.
Kannattavuutta heikensi korkeista raaka-ainehinnoista johtuva
asiakasmarginaalien lasku toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.
Viljakaupan kannattavuus oli vertailukauden tasolla.

Machinium-ryhmä
Machinium-ryhmästä liikevaihtoa kertyi 48,9 miljoonaa euroa (1-9/2003:
66,0 milj. euroa) konsernista irtautumiseen mennessä.

EU:n sokerijärjestelmän uudistaminen siirtymässä
EU:n komissio julkisti heinäkuussa suunnitelman EU:n
sokerijärjestelmän muuttamisesta. Ehdotettu muutos johtaisi
sokerikiintiöiden leikkaamiseen, sokerin ja sokerijuurikkaan hinnan
alentamiseen ja maakohtaisista kiintiöistä luopumiseen. Uudistuksen
tavoite on leikata sokerin ylituotantoa ja alentaa sokerin hintaa EU:n
alueella. Esitetyssä muodossa suunnitelma on uhka EU:n reuna-alueiden,
kuten Suomen juurikkaanviljelylle ja juurikassokeriteollisuudelle.

Sokerin hinnan laskulla sokerijärjestelmän uudistamisen seurauksena
olisi negatiivinen vaikutus sokeritoimialan ja Lännen Tehtaiden
tulevien vuosien tulokseen.

EU:n ulkopuoliset suuret sokerintuottajamaat ovat tehneet EU:n
nykyisiin sokerin vientitukiin ja vientikiintiön ylityksiin
kohdistuvan valituksen. Maailman kauppajärjestön, WTO:n
riitojenratkaisulautakunta antoi valituksesta päätöksen lokakuun
puolivälissä. Ratkaisu oli EU:n kannalta kielteinen ja EU aikoo
valittaa siitä. EU ei antane esitystä uudeksi sokerisäännöstöksi ensi
vuoden puolelle jatkuvan valitusprosessin aikana. Nykyinen EU:n
sokerijärjestelmä on voimassa vuoden 2006 puoliväliin saakka.


Loppuvuoden näkymät

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa Kuopion Kalatukku -yritysoston
ansiosta. Pakasteiden myynnin arvioidaan noudattavan markkinoiden
yleistä kehitystä. Sokerin kokonaiskulutus ei kasva. Lännen Sokerin
kuluttajatuotteiden myynnin arvioidaan sokerin tuonnin vuoksi jäävän
selvästi vuoden 2003 tasosta.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan nousevan
lähes vuoden 2003 tasolle. Viljakaupan liikevaihdon arvioidaan
ylittävän viime vuoden tason.

Konserni
Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto pienenee Machinium-
ryhmän poisjäännin vuoksi. Liikevaihtoa kasvattaa Apetit Kalan
(Kuopion Kalatukku) konserniin liittäminen ja liikevaihdon arvioidaan
olevan noin 470 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Lähinnä Machinium-alakonsernin irtautumisesta johtuvien kertakulujen
vuoksi Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden tulos jää pienemmäksi
kuin vuonna 2003. Viimeisen vuosineljänneksen tulos on
kausivaihteluista johtuen ja Machiniumin tappioiden pois jäännin
vuoksi tilikauden paras ja parempi kuin viime vuonna.

Lännen Tehtaat on irtaantunut ydinliiketoimintan kuulumattomasta
Machinium-ryhmästä. Saavutettu konsernirakenne mahdollistaa konsernin
resurssien käyttämisen täysipainoisesti ydinliiketoimintojen
kehittämiseen.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
7-9/ 7-9 1-9/ 1-9/ 1-12/
2004 2003 2004 2003 2003

Liikevaihto 107,1 113,5 361,4 362,8 492,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 0,3 0,5 2,9 1,3 2,1
Liiketoiminnan kulut -101,1 -108,7 -353,8 -350,0 -473,8
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,9 -2,8 -8,7 -8,3 -11,8
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,7 1,3 1,7 2,6 3,2

Liikevoitto 4,1 3,8 3,5 8,4 11,7
Rahoitustuotot ja -kulut -0,5 -0,9 -1,1 -2,4 -3,3

Voitto ennen satun-
naisia eriä ja veroja 3,6 2,9 2,4 6,0 8,4
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot 0,3 -0,8 -0,9 -1,9 -2,6
Vähemmistöosuudet -0,9 0,1 -0,4 0,6 0,9

Kauden voitto 3,0 2,2 1,1 4,7 6,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TASE
milj.euroa 30.9. 30.9. 31.12.
2004 2003 2003
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 17,7 17,8 21,6
Aineelliset hyödykkeet 70,0 71,1 65,6
Sijoitukset 22,0 21,2 21,9
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 43,5 71,6 80,2
Saamiset 38,5 54,9 46,5
Rahoitusarvopaperit 0,5 1,5 1,5
Rahat ja pankkisaamiset 8,1 7,8 11,6

Yhteensä 201,1 246,7 249,7

Vastattavaa
Osakepääoma 12,6 12,2 12,2
Muu oma pääoma 80,4 80,8 82,8
Vähemmistöosuudet 4,6 5,3 4,9
Pakolliset varaukset 2,3 0,1 2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 35,0 65,0 48,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 66,2 83,3 99,4

Yhteensä 201,1 246,7 249,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa 1-9/ 1-9/ 1-12/
2004 2003 2003

Liiketoiminta
Tulorahoitus 9,8 12,0 18,8
Käyttöpääoman muutos 27,5 -5,0 -7,6

Liiketoiminnan kassavirta (A) 37,3 7,0 11,2

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -11,5 -7,6 -9,5
Pysyvien vastaavien luovutustulot 2,3 1,3 1,5

Investointien kassavirta (B) -9,2 -6,3 -8,0

Rahoitus
Lainojen muutos -30,8 -4,7 -3,0
Osakeanti 2,3
Maksetut osingot -3,9 -1,8 -1,8
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset -0,1 -1,9 -2,4

Rahoituksen kassavirta (C) -32,5 -8,4 -7,2

Rahavarojen muutos (A+B+C) -4,4 -7,7 -4,0

Rahavarat kauden alussa 13,0 17,0 17,0
Rahavarat kauden lopussa 8,6 9,3 13,0


TUNNUSLUVUT
30.9. 30.9. 31.12.
2004 2003 2003

Tulos/osake, euroa 0,17 0,78 1,11
Oma pääoma/osake, euroa 14,76 14,95 15,29
Omavaraisuusaste, % 48,4 39,0 39,5
Investoinnit, milj.euroa 6,3 7,4 9,5
% liikevaihdosta 1,7 2,0 1,9


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
2004 2003 2004 2003 2003

Elintarvikeryhmä 38,3 31,2 92,8 87,6 114,9
Maatalousryhmä 68,8 62,8 219,7 209,2 282,6
Machinium-ryhmä 19,5 48,9 66,0 94,5

Yhteensä 107,1 113,5 361,4 362,8 492,0

LIIKEVOITTO
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 1,1 1,7 3,3 4,7 6,5
Maatalousryhmä 1,8 2,6 4,9 5,6 8,3
Machinium-ryhmä 1,2 -0,5 -4,7 -1,9 -3,1

Yhteensä 4,1 3,8 3,5 8,4 11,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-9/ 1-9/ 1-12/
2004 2003 2003

Elintarvikeryhmä 403 325 331
Maatalousryhmä 444 440 442
Machinium-ryhmä 244 386 388

Yhteensä 1091 1151 1161


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa 30.9. 30.9. 31.12.
2004 2003 2003

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 35,1 37,6 32,6
Yrityskiinnitykset 68,4 54,9 76,0
Osakkeet 3,6 43,4 3,6

Muut annetut vakuudet
Pantit 0,0 0,0 0,0
Yrityskiinnitykset 0,2 8,3 6,9

Leasing-vastuut 0,8 2,0 2,1

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0
Takaisinostositoumukset 0,2 17,6 19,0
Muut vastuusitoumukset 0,5 1,1 2,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
Puolesta
Takaukset 0,1 0,4

Vastuusitoumukset muiden puolesta
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,5 2,6 2,6
Takaukset 1,0

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo 0,0 0,3 -0,3
Kohde-etuuden arvo 2,6 6,3 9,5
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo 25,0 25,0 25,0

Hyödykejohdannaissopimukset
Käypä arvo 0,0 0,0 -0,5
Kohde-etuuden arvo 4,0 9,5 10,6


Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


10.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2004 klo 9.00

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2004

Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 254,3 miljoonaa euroa
(2003: 249,3 milj. euroa). Liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (4,6
milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -1,2 miljoonaa euroa (3,1
milj. euroa). Tuloksen tappiollisuus johtui Lännen Tehtaiden vastuiden
ennakoidusta realisoitumisesta Machinium Oy:n ja sen Ruotsin
tytäryhtiöiden konkurssissa. Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien
jälkeen oli -1,9 miljoonaa euroa (2,5 milj.euroa). Osakekohtainen
tulos oli -0,31 euroa (0,42 euroa).

Konsernin rakennemuutokset
Elintarvikeryhmään liitettiin Kuopion Kalatukku Oy kesäkuussa, kun
Lännen Tehtaat Oyj hankki enemmistöosakkuuden yhtiöstä. Yhtiön nimi
muutettiin Apetit Kala Oy:ksi. Ravintoraisio Oy:n kanssa perustettu
yhteisyritys Ateriamestarit Oy aloitti toimintansa toukokuussa.
Machinium-ryhmään kuuluvan Lännen Engineering Oy:n liiketoiminta
myytiin toukokuussa. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa Machinium Oy ja
sen ruotsalaiset tytäryhtiöt hakeutuivat konkurssiin.
Konkurssimenettelyn alkamisen vuoksi Machinium-alakonserni samalla
irtautui Lännen Tehtaat -konsernista.

Liikevaihto
Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 254,3 miljoonaa euroa
(2003: 249,3 milj. euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 54,5
miljoonaa euroa (56,4 milj. euroa), Maatalousryhmän 150,9 miljoonaa
euroa (146,4 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto 48,9
miljoonaa euroa (46,5 milj. euroa).

Tulos
Katsauskauden liiketulos oli -0,6 miljoonaa euroa (4,6 milj. euroa) ja
tulos ennen satunnaisia eriä -1,2 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa).
Lännen Tehtaiden katsauskauden tulos oli sekä vertailukautta että
tavoitetta heikompi. Tulosta heikensi liiketoiminnan muihin kuluihin
kirjattu 4,0 miljoonan euron suuruinen varaus Machinium Oy:n
konkurssin vuoksi realisoituvista vastuista ja muista menetyksistä.
Ilman niitä liiketulos olisi ollut 3,4 miljoonaa euroa ja tulos ennen
satunnaisia eriä 2,8 miljoonaa euroa.

Tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli -1,9 miljoonaa euroa
(2,5 milj.euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,31 euroa (0,42 euroa).

Katsauskauden tulosta vastaavat verot olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,1
milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto ja tulos
Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 130,4 miljoonaa euroa (135,8 milj.
euroa). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (31,7
milj. euroa), Maatalousryhmän 72,8 miljoonaa euroa (79,6 milj. euroa)
ja Machinium-ryhmän liikevaihto 28,2 miljoonaa euroa (24,5 milj.
euroa).

Toisen neljänneksen tulos oli vertailuneljännestä heikompi. Liiketulos
oli -1,1 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia
eriä -0,9 miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa). Ilman Machiniumin
konkurssista aiheutuvia kertakuluja liikevoitto olisi ollut 2,9
miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,1
miljoonaa euroa (4,2 milj. euroa).

Elintarvikeryhmän toisen neljänneksen liikevoitto oli 1,4 miljoonaa
euroa (2,2 Meuroa) ja Maatalousryhmän 1,7 miljoonaa euroa (2,8 milj.
euroa). Machinium-ryhmän liiketulos oli -4,2 miljoonaa euroa (-0,5
milj. euroa). Ilman Machiniumin konkurssista Lännen Tehtaille
aiheutuvia tappioita ja muita kertaluontoisia eriä Machinium-ryhmän
liiketulos olisi ollut -1,3 miljoonaa euroa (-0,5 milj. euroa).

Rahoitus
Konsernin korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 66,0 miljoonaa
euroa (80,8 milj. euroa) ja kassavarat 13,0 miljoonaa euroa (18,7
milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 234,8
miljoonaa euroa (242,5 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 41 % (40 %).
Lyhytaikaiseen rahoitukseen on käytetty yritystodistuksia.
Maksuvalmius on turvattu pitkäaikaisin, sitovin limiittisopimuksin.
Limiittejä ei ole käytetty katsauskaudella. Konsernin rahoitustilanne
oli koko katsauskauden ajan hyvä Machinium Oy:tä ja sen Ruotsin
tytäryhtiöitä lukuun ottamatta.

Investoinnit ja yrityskaupat
Katsauskauden investoinnit olivat 5,5 miljoonaa euroa (5,4
milj.euroa). Merkittävin investointi oli toukokuussa tehdyn
apporttisopimuksen mukainen Kuopion Kalatukku Oy:n enemmistöosakkuuden
hankinta. Sopimuksen mukainen osakevaihto toteutettiin kesäkuussa
kilpailuviraston hyväksymisen jälkeen. Lännen Tehtaat Oyj laski
liikkeeseen 195 000 uutta osaketta ja vastaanotti apporttina noin 51 %
Kuopion Kalatukku Oy:n osakkeista. Osakkeiden hankintamenoksi Lännen
Tehtaat Oyj:n taseeseen merkittiin 2,6 miljoonaa euroa. Osana
järjestelyä Lännen Tehtaat Oyj myi tytäryhtiönsä Tresko Fish Oy:n
osakekannan Kuopion Kalatukku Oy:lle.

Muut konsernin investoinnit olivat lähinnä korvaus- ja
ylläpitoinvestointeja.

Toukokuussa Machinium-ryhmään kuuluva Lännen Engineering Oy myi
liiketoimintansa konsernin ulkopuoliselle yhtiölle, Lännen Tractors
Oy:lle.

Osakepääoman korotus
Hallitus käytti kesäkuussa yhtiökokouksen antamaa osakepääoman
korotusvaltuutusta. Korotus toteutettiin suunnattuna osakeantina,
jossa Antti Räsänen merkitsi 195 000 Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta
apporttiomaisuutta vastaan. Osakepääoman korotus merkittiin
kaupparekisteriin 22.6.2004. Osakkeiden uusi kokonaismäärä on
6 317 576 ja osakepääoman uusi kokonaismäärä 12 635 152 euroa. Uudet
osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä
23.6.2004.

Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen antamaa omien
osakkeiden luovutusvaltuutusta. Yhtiön omistuksessa on 65 000 omaa
osaketta edustaen 1,1 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Osakevaihto
Katsauskaudella yhtiön osakkeita vaihdettiin pörssissä 1 317 200
kappaletta (59 200), mikä oli 21,5 % koko osakemäärästä (1,0 %).
Osakkeen ylin kurssi oli 14,50 euroa (9,90 euroa) ja alin 11,00 euroa
(8,20 euroa).

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo ilmoitti 28.5.2004 osakeomistuksensa
laskeneen 4,4 %:iin (13.2.2004: 8,0 %) Lännen Tehtaat Oyj:n
osakepääomasta ja äänimäärästä. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola ja
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ilmoittivat 24.6.2004
yhteenlasketun osakeomistuksensa alentuneen 8,6 %:iin (13.2.2004: 13,2
%).


LIIKETOIMINTARYHMÄT

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 54,5 miljoonaa euroa
(56,4 milj. euroa). Apetit-ryhmän myynti oli lähes viime vuoden tasoa.
Kalajalosteiden ja ruokapakasteiden myynti kasvoi. Vihannespakasteiden
ja hillojen ja marmeladien myynti jäi viime vuoden tasosta. Sokerin
myynti jäi viime vuodesta merkittävästi kesäkuussa, kun
marjasatokauden alku myöhästyi kylmän ja sateisen sään takia.
Kotimaassa valmistetun sokerin myynnin laskuun vaikutti myös
vähittäiskauppaan Virosta EU-jäsenyyden myötä tuotu sokeri.

Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (3,0 milj.
euroa). Apetitin kannattavuus oli alentuneiden myyntihintojen ja
kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi vertailukautta heikompi.
Myös osakkuusyhtiö Sucroksen tulososuuden lasku pienensi liikevoittoa.

Kuopion Kalatukku Oy liitettiin konserniin ja Elintarvikeryhmään
30.6.2004. Yhtiön uusi nimi Apetit Kala Oy merkittiin kaupparekisteriin
21.7.2004. Yhtiö harjoittaa kalan tukku- ja vähittäiskauppaa sekä
kalanjalostusta. Yhtiön päätoimipaikat ovat Kuopiossa ja Keravalla.
Kalan vähittäiskauppaa yhtiö harjoittaa rekisteröidyllä Kalatori-
tavaramerkillä. Omia Kalatori-myymälöitä ja franchising-Kalatoreja on
yhteensä yli 50 ja ne toimivat shop in shop-periaatteella suurissa
päivittäistavaramyymälöissä pääosin Etelä-Suomessa.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmän tammi-kesäkuun liikevaihto oli 150,9 miljoonaa euroa
(146,4 milj. euroa). Rehuryhmän liikevaihto jäi hieman suunniteltua ja
vertailukautta pienemmäksi. Avena Nordic Grainin harjoittaman
viljakaupan liikevaihto jäi tavoitetasosta, mutta oli vertailukauden
liikevaihtoa suurempi. Ryhmän muu liikevaihto oli vähäistä.

Maatalousryhmän liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (3,0 milj. euroa).
Rehutoimialan kannattavuus jäi tavoitetasosta, mutta oli lähes
vertailukauden tasolla. Viljakaupan kannattavuus oli tavoitetasoa
parempi, mutta jäi hieman vertailukaudesta.

Machinium-ryhmä
Katsauskaudella Machinium-ryhmän liikevaihto oli 48,9 miljoonaa euroa
(46,5 milj. euroa). Liikevaihto jäi tavoitteesta, mutta oli
edellisvuotta suurempi. Maarakennuskoneiden myynti kasvoi kotimaassa,
mutta jäi Ruotsissa vertailukautta pienemmäksi. Baltiassa myynti oli
vertailukauden tasoa. Materiaalinkäsittelyliiketoiminnan myynti jäi
tavoitteesta ja hieman myös edellisvuodesta.

Machinium-ryhmän liiketappio oli -5,9 miljoonaa euroa (-1,4 milj.
euroa), mikä sisältää arvioidut 4,0 miljoonan euron kertakulut.
Maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuus oli huomattavasti viime
vuotta heikompi Ruotsissa. Baltian toiminta oli voitollista ja lähes
viime vuoden tasolla. Myös kotimaan perusliiketoiminnan tulos oli
voitollinen, mutta vertailukautta pienempi.
Materiaalinkäsittelykoneiden kannattavuus oli hieman vertailukautta
parempi, mutta tavoitteita ei saavutettu.

Machinium Oy ja sen Ruotsin tytäryhtiöt jättivät konkurssihakemuksensa
28.7.2004. Konkurssiin hakemisen syynä oli lähinnä Ruotsin yhtiöiden
pitkään jatkunut tappiollisuus ja se, että Machinium Oy ei enää voinut
vastata Ruotsin yhtiöitä koskevista sitoumuksistaan. Voitolliset Suomen
Rakennuskone Oy ja sen Baltian tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa.


Suunnitelma EU:n sokerijärjestelmän muuttamisesta

EU:n nykyistä sokerijärjestelmää kohtaan on tullut kritiikkiä maailman
kauppajärjestön WTO:n taholta. Järjestelmää on myös avattu sallimalla
kiintiöity sokerin tuonti EU:n markkinoille vähiten kehittyneistä
maista EU:n ja näiden maiden välisen asteittaista kaupan vapauttamista
koskevan EBA-sopimuksen perusteella. Myös Balkanin maiden tuonnille EU
on antanut merkittäviä myönnytyksiä.

EU:n komissio julkisti heinäkuussa suunnitelman sokerijärjestelmän
muuttamisesta. Ehdotettu muutos johtaisi sokerikiintiöiden
leikkaamiseen, sokerijuurikkaan hinnan alentamiseen ja maakohtaisista
kiintiöistä luopumiseen. Suunnitelman tavoite on leikata sokerin
ylituotantoa ja alentaa sokerin hintaa EU:n alueella.

Esitetyssä muodossa suunnitelma on uhka EU:n reuna-alueiden, kuten
Suomen juurikkaanviljelylle ja juurikassokeriteollisuudelle. Nykyinen
sokerijärjestelmä on voimassa kesäkuun 2006 loppuun. Uusi järjestelmä
tulisi ehdotuksen mukaan voimaan kuitenkin jo vuoden 2005 aikana.

Mikäli sokerijärjestelmän uudistamisen seurauksena juurikassokerin
valmistus Suomessa merkittävästi vähenee, sillä on negatiivisia
vaikutuksia Lännen Tehtaiden tulevien vuosien tulokseen.


Loppuvuoden näkymät

Elintarvikeryhmä
Elintarvikeryhmän liikevaihto kasvaa Apetit Kala Oy:n ryhmään
liittämisen ansiosta. Pakasteiden myynnin arvioidaan noudattavan
markkinoiden yleistä kehitystä. Sokerin kokonaiskulutus ei kasva.
Lännen Sokerin kuluttajatuotteiden myynnin arvioidaan jäävän hieman
vuoden 2003 tasosta.

Maatalousryhmä
Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän
vuoden 2003 tasolla. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden
sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla. Liikevaihdon
arvioidaan kuitenkin ylittävän viime vuoden tason.

Konserni
Machinium-ryhmän poistumisen myötä konserni voi keskittyä
päätoimialojensa liiketoiminnan kehittämiseen.

Lännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto pienenee Machinium-
ryhmän poisjäännin vuoksi. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin nousevan
lähes 500 miljoonaan euroon vuonna 2004 Apetit Kalan tuoman
liikevaihdon lisäyksen ansiosta.

Konsernin päätoimialojen tuloksen arvioidaan olevan viime vuoden tasoa.
Machinium-konsernin tappio vuoden 2003 jälkipuoliskolla oli 1,8
miljoonaa euroa. Vuonna 2004 ei ole odotettavissa lisätappioita
konkurssista aiheutuvien kertakulujen lisäksi. Lännen Tehtaat -
konsernin tulos jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2003.

Seuraava osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2004 julkaistaan 2.11.2004.KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj.euroa
4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2004 2003 2004 2003 2003

Liikevaihto 130,4 135,8 254,3 249,3 492,0
Liiketoiminnan muut
tuotot 1,9 0,3 2,6 0,8 2,1
Liiketoiminnan kulut -131,0 -130,0 -252,7 -241,3 -473,8
Suunnitelman mukaiset
poistot -2,9 -2,7 -5,8 -5,5 -11,8
Osuus osakkuusyritysten
tuloksesta 0,5 1,1 1,0 1,3 3,2

Liiketulos -1,1 4,5 -0,6 4,6 11,7
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 -0,3 -0,6 -1,5 -3,3

Tulos ennen satun-
naisia eriä ja veroja -0,9 4,2 -1,2 3,1 8,4
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
Tuloverot -0,9 -1,2 -1,2 -1,1 -2,6
Vähemmistöosuudet -0,1 0,0 0,5 0,5 0,9

Kauden tulos -1,9 3,0 -1,9 2,5 6,7

Tuloslaskelman veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta
vastaavat verot.


KONSERNIN TASE
milj.euroa 30.6. 30.6. 31.12.
2004 2003 2003
Vastaavaa
Aineettomat hyödykkeet 19,6 18,7 21,6
Aineelliset hyödykkeet 71,4 70,9 65,6
Sijoitukset 22,8 21,8 21,9
Omat osakkeet 0,8 0,8 0,8
Vaihto-omaisuus 57,8 61,7 80,2
Saamiset 49,5 49,9 46,5
Rahoitusarvopaperit 0,5 9,6 1,5
Rahat ja pankkisaamiset 12,4 9,1 11,6

Yhteensä 234,8 242,5 249,7

Vastattavaa
Osakepääoma 12,6 12,2 12,2
Muu oma pääoma 79,3 78,7 82,8
Vähemmistöosuudet 5,4 5,5 4,9
Pakolliset varaukset 5,9 0,1 2,1
Pitkäaikainen vieras pääoma 46,0 64,7 48,3
Lyhytaikainen vieras pääoma 85,6 81,3 99,4

Yhteensä 234,8 242,5 249,7


KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
milj.euroa 1-6/ 1-6/ 1-12/
2004 2003 2003

Liiketoiminta
Tulorahoitus 6,9 6,5 18,8
Käyttöpääoman muutos 5,0 7,9 7,4

Liiketoiminnan kassavirta (A) 11,9 14,4 26,2

Investoinnit
Investoinnit pysyviin vastaaviin -10,3 -5,5 -9,5
Pysyvien vastaavien luovutustulot 0,6 1,3 1,5

Investointien kassavirta (B) -9,7 -4,2 -8,0

Rahoitus
Lainojen muutos -1,5 -5,0 -18,0
Osakeanti 2,3
Maksetut osingot -3,9 -1,8 -1,8
Muut oman pääoman ja vähemmistö-
osuuden muutokset 0,8 -1,7 -2,4

Rahoituksen kassavirta (C) -2,3 -8,5 -22,2

Rahavarojen muutos (A+B+C) -0,1 1,7 -4,0

Rahavarat kauden alussa 13,1 17,0 17,0
Rahavarat kauden lopussa 13,0 18,7 13,0


TUNNUSLUVUT
30.6. 30.6. 31.12.
2004 2003 2003

Tulos/osake, euroa -0,31 0,42 1,11
Oma pääoma/osake, euroa 14,30 14,60 15,29
Omavaraisuusaste, % 40,6 39,6 39,5
Investoinnit, milj.euroa 5,5 5,4 9,5
% liikevaihdosta 2,1 2,2 1,9


TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT

LIIKEVAIHTO
milj.euroa 4-6/ 4-6/ 1-6/ 1-6/ 1-12/
2004 2003 2004 2003 2003

Elintarvikeryhmä 29,4 31,7 54,5 56,4 114,9
Maatalousryhmä 72,8 79,6 150,9 146,4 282,6
Machinium-ryhmä 28,2 24,5 48,9 46,5 94,5

Yhteensä 130,4 135,8 254,3 249,3 492,0

LIIKETULOS
milj.euroa

Elintarvikeryhmä 1,4 2,2 2,2 3,0 6,5
Maatalousryhmä 1,7 2,8 3,1 3,0 8,3
Machinium-ryhmä -4,2 -0,5 -5,9 -1,4 -3,1

Yhteensä -1,1 4,5 -0,6 4,6 11,7


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
1-6/ 1-6/ 1-12/
2004 2003 2003

Elintarvikeryhmä 307 310 331
Maatalousryhmä 436 436 442
Machinium-ryhmä 365 380 388

Yhteensä 1111 1126 1161


KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj.euroa 30.6. 30.6. 31.12.
2004 2003 2003

Velkojen vakuudeksi annetut
Kiinteistökiinnitykset 35,1 37,6 32,6
Yrityskiinnitykset 77,3 54,7 76,0
Osakkeet 3,6 43,4 3,6

Muut annetut vakuudet
Pantit 0,3 0,0 0,0
Yrityskiinnitykset 5,2 8,2 6,9

Leasing-vastuut 1,8 2,1 2,1

Vastuut omista sitoumuksista
Takaukset 0,0
Takaisinostositoumukset 18,0 17,9 19,0
Muut vastuusitoumukset 2,8 1,0 2,4

Vastuusitoumukset osakkuusyritysten
Puolesta
Takaukset 0,1 0,4

Muut vastuut
Leasing-rakennusten lunastamis-
vastuu 2,5 2,7 2,6

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinisopimukset
Käypä arvo -0,1 -0,3 -0,3
Kohde-etuuden arvo 2,2 5,0 9,5
Koronvaihtosopimukset
Kohde-etuuden arvo 25,0 25,0 25,0

Hyödykejohdannaissopimukset
Käypä arvo 0,0 -0,1 -0,5
Kohde-etuuden arvo 0,2 6,6 10,6

Tietoja ei ole tilintarkastettu.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

28.07.2004 MACHINIUM OY JA SEN RUOTSALAISET TYTÄRYH
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.7.2004 klo 10.10


MACHINIUM OY JA SEN RUOTSALAISET TYTÄRYHTIÖT HAKEUTUVAT KONKURSSIIN,
LÄNNEN TEHTAIDEN 2. NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN 4 MILJOONAN EURON HEIKENNYS

Maarakennus- ja materiaalinkäsittelykoneyryhmän emoyhtiö Machinium Oy
sekä sen ruotsalaiset tytäryhtiöt SMA Construction AB, SMA Maskin AB
ja sen tytäryhtiö SMA Maskinuthyrning AB on tänään päätetty hakea
konkurssiin. Machinium Oy:n omistama Suomen Rakennuskone Oy ja sen
Baltian tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa, ja yhtiöille pyritään
löytämään uusi omistaja mahdollisimman pian.

Machinium Oy:n omistus on jakaantunut Lännen Tehtaat Oyj:n (noin 60
%), Forenvia Venture I Ky:n ja SFK 99-Fund Ky:n (yhteensä 30 %)sekä
muiden vähemmistöomistajien(yhteensä 10 %) kesken. Konkurssihakemuksen
jättäneiden yhtiöiden liikevaihto oli 31.12.2003 päättyneellä
tilikaudella 48 milj. euroa. Yhtiöiden velat olivat 30.6.2004 yhteensä
39 milj. euroa, joista yhtiöiden välisiä pääomalainoja oli 6 milj.
euroa. Yhtiöiden palveluksessa oli 30.6.2004 197 henkilöä, joista 195
Ruotsissa ja 2 Suomessa.

Lännen Tehtaat on viimeisen kahden vuoden aikana etsinyt aktiivisesti
Machiniumille omistuspohjaa, joka olisi mahdollistanut konsernin
toiminnan jatkamisen. Useista yrityksistä huolimatta
toteuttamiskelpoista ratkaisua ei ole löytynyt.

Machinium-ryhmän kotimaiset yhtiöt ja Baltian yhtiöt ovat tehneet
positiivista tulosta. Voitollisen Suomen Rakennuskoneen ja sen kolmen
Baltian tytäryhtiön liiketoimintojen myynti on käynnistetty ennen
konkurssia ja tavoitteena on, että emoyhtiön konkurssista huolimatta
myyntiprosessi voidaan viedä päätökseen mahdollisimman nopeasti.
Toukokuussa 2004 Machinium-konserniin kuuluneen Loimaalla toimivan
Lännen Engineering Oy:n liiketoiminnat myytiin Lännen Tractors Oy:lle.

Machinium-ryhmä perustettiin vuonna 1999 liittämällä Lännen Tehtaiden
maarakennuskoneryhmä ja Ruotsista ostettu SMA Maskin samaan
konserniin. Ruotsin yhtiöiden toiminta on ollut koko ajan heikosti
kannattavaa tai tappiollista. Useista uudelleenjärjestely- ja
saneerauskierroksista huolimatta yhtiöiden toimintaa ei ole pystytty
kääntämään voitolliseksi ja erityisesti SMA Construction AB:n tappio
on entisestään syventynyt tämän vuoden aikana. Ruotsin yhtiöiden
yhteenlaskettu tappio 1.1.-30.6. 2004 oli 2,5 milj. euroa (1,8)

Vastuiden realisoitumisesta johtuen Machiniumin konkurssista
arvioidaan aiheutuvan Lännen Tehtaille 4,0 miljoonan euron tappio,
joka on kirjattu 2. vuosineljänneksen tulokseen. Konkurssin
seurauksena Lännen Tehtaat -konsernin tase pienenee noin 30 miljoonaa
euroa. Machiniumista irtaantumisen arvioidaan nostavan
omavaraisuusastetta noin 4 prosenttiyksiköllä. Lännen Tehtaiden
konserniliikevaihdosta poistuu vuositasolla noin 90 miljoonaa euroa.

Vuosina 1999-2004 Machinium-konsernin tappiot ovat olleet yhteensä
noin 13 milj. euroa, josta vähemmistölle kuuluvan osuuden vähentämisen
jälkeen Lännen Tehtaiden osuus on noin 7 milj. euroa.

Lännen Tehtaiden päätoimiala on elintarviketeollisuus ja konsernin
liikevaihto vuonna 2003 oli 492 milj. euroa sekä tilikauden voitto 6,7
milj. euroa. Lännen Tehtaiden omat pääomat viime vuoden vaihteessa
olivat 95 milj. euroa.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


24.06.2004 ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N M
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 24.6.2004 klo 9.45

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola (kaupparekisterinumero 37.024,
kotipaikka Espoo) ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola
(kaupparekisterinumero 47.478, kotipaikka Espoo),joiden omistusosuudet
äänimääristä ja osakepääomasta lasketaan liputussäännöksiä
sovellettaessa yhteen, ovat 24.6.2004 ilmoittaneet
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti, että yhtiöiden osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakepääomasta on muuttunut 23.6.2004.
Osuus on 8,6 %.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 373.650 kappaletta,
osuus Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 5,91 %. Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Tapiolan omistus on 169.600 kappaletta, osuus
Lännen Tehtaat Oyj:n äänistä ja osakkeista 2,69 %.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Riitta Jaakkola
talousjohtaja


Lisätietoja: talousjohtaja Riitta Jaakkola, puh. (02) 83971

Jakelu:
Helsingin Pörssi
22.06.2004 *LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N SUUNNATTU ANTI
HEX HELSINKI CASH MARKET TIEDOTE 251/2004 OSAKKEET 22.6.2004
LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N SUUNNATTU ANTI

Lännen Tehtaat Oyj:n suunnatussa annissa merkityt
yhteensä 195.000 osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 23.6.2004 alkaen.

Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeen perustiedot:

Kaupankäyntitunnus: LTE1S
ISIN-koodi: FI0009003503
Osakemäärä: 6.317.576

HELSINGIN PÖRSSI
Mikko Timonen


* * * * * * * * * * * *


HEX HELSINKI CASH MARKET RELEASE 251/2004
SHARES 22 June 2004

DIRECTED ISSUE OF LÄNNEN TEHTAAT OYJ

In the directed issue subscribed a total of 195 000
shares of Lännen Tehtaat Oyj will be traded on the
Helsinki Exchanges as old shares as of 23 June 2004.

Identifiers of Lännen Tehtaat Oyj’s share:

Trading code: LTE1S
ISIN-code: FI0009003503
Number of shares: 6 317 576

HELSINKI EXCHANGES
Mikko Timonen22.06.2004 LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTU
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 22.6.2004 KLO 10.30

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS JA UUSIEN OSAKKEIDEN
OTTAMINEN PÖRSSILISTALLE

Kaupparekisteriin on tänään 22.6.2004 merkitty Lännen Tehtaat Oyj:n
osakepääoman korotus, jossa osakepääomaa korotettiin 390.000 eurolla
ja 195.000 uudella osakkeella. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty
osakepääoma on korotuksen jälkeen yhteensä 12.635.152 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 6.317.576 kappaletta.

Osakepääoman korotus liittyy yrityskauppaan, jossa yhtiö hankki
omistukseensa noin 51 % Kuopion Kalatukku Oy:n osakekannasta. Yhtiö
on tiedottanut järjestelystä pörssitiedotteilla 13.5.2004 ja
10.6.2004.

Nyt rekisteröidyt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi
yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Helsingin Pörssissä 23.6.2004.
Uudet osakkeet oikeuttavat tilikaudelta 2004 maksettavaan osinkoon.
Muut osakasoikeudet alkavat rekisteröintipäivästä 22.6.2004 lukien.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


17.06.2004 HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HA
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2004 KLO 8.45

HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA HALLITUKSEN VALINTA

Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvosto valitsi eilen pitämässään kokouksessa
yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajaksi edelleen Tom Liljeströmin ja
varapuheenjohtajaksi Juha Nevavuoren.

Matti Lappalainen, Erkki Lepistö, Hannu Simula, Soili Suonoja ja Tom v.
Weymarn valittiin uudelleen hallitukseen. Uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin vientipäällikkö Harri Eela, joka samalla erosi hallintoneuvoston
jäsenyydestä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Tom v. Weymarn ja
varapuheenjohtajana Hannu Simula.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi10.06.2004 LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2004 klo 17.00


LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA KUOPION KALATUKKU OY:N
OSAKKEIDEN KAUPPA

Lännen Tehtaat Oyj ja Antti Räsänen solmivat toukokuussa sopimuksen
Räsäsen omistaman Kuopion Kalatukku Oy:n osake-enemmistön
hankkimisesta Lännen Tehtaat Oyj:lle. Kauppa sovittiin toteutettavaksi
osakevaihtona siten, että Antti Räsäselle suunnattiin merkittäväksi
kauppahintana 195.000 kappaletta Lännen Tehtaat Oyj:n uusia osakkeita.
Osana järjestelyä sovittiin, että Lännen Tehtaat Oyj:n tytäryhtiö
Tresko Fish Oy:n osakekanta luovutetaan Kuopion Kalatukku Oy:lle ja
Tresko Fish Oy myöhemmin sulautetaan Kuopion Kalatukku Oy:hyn.
Sopimuksissa järjestelyn toteuttamisen edellytykseksi asetettiin
kilpailuviranomaisten hyväksyntä. Järjestelyn yksityiskohdista
tiedotettiin pörssitiedotteella 13.5.2004.

Kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet järjestelyn. Järjestely toteutui
tänään, kun Antti Räsänen merkitsi edellä tarkoitetut 195.000 Lännen
Tehtaat Oyj:n osaketta ja 50,9 % Kuopion Kalatukku Oy:n osakkeista
siirtyi Lännen Tehtaiden omistukseen sekä Tresko Fish Oy:n osakekanta
siirtyi Kuopion Kalatukku Oy:lle. Järjestelyn seurauksena Antti
Räsäsen omistus Lännen Tehtaat Oyj:stä vastaa 3,09 % yhtiön kaikista
osakkeista ja äänistä.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi03.06.2004 SUOMEN RAKENNUSKONE OY:N OSAKKEITA KOSKE
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.6.2004 klo 17.00

SUOMEN RAKENNUSKONE OY:N OSAKKEITA KOSKEVA KAUPPA PURKAANTUNUT

Lännen Tehtaat Oyj:n ja Machinium Oy:n välinen Suomen Rakennuskone
Oy:n osakkeita koskeva kauppa on purkaantunut Machinium Oy:n
vähemmistöosakkaan vastustettua kaupan toimeenpanoa.

Suomen Rakennuskone Oy:n julkinen myyntiprosessi jatkuu suunnitellussa
aikataulussa osakekaupan peruuntumisesta huolimatta.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja


Lisätiedot: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001.


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi


Sivu 36 / 38 (Tuloksia: 570)