ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 15.9.2010 KLO 11.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Valion eläkekassa (y-tunnus 0200012-7) on ilmoittanut arvopaperimarkkinalain 2 
luvun 9 §:n mukaisesti, että Valion eläkekassan omistusosuus Lännen Tehtaat   
Oyj:n (ISIN koodi FI0009003503) osakkeiden kokonaismäärästä ja äänioikeuksien  
määrästä on 14.9.2010 ylittänyt 5 prosenttia.                  

Ennen 14.9.2010 toteutettuja osakekauppoja Valion eläkekassa omisti 86.478   
Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta ja ääntä. 14.9.2010 tehtyjen osakekauppojen    
jälkeen Valion eläkekassa omistaa 414.390 kpl Lännen Tehtaat Oyj:n osaketta,  
mikä on 6,5 % Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärästä.  


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                               
Riitta Jaakkola                                 
Talouspäällikkö                                 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00          

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lannen.fi

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00