HALLITUS KÄSITELLYT UUDELLEEN EHDOTUKSIA

HALLITUS KÄSITELLYT UUDELLEEN EHDOTUKSIA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2003 klo 16.15


HALLITUS KÄSITELLYT UUDELLEEN EHDOTUKSIA LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N
YHTIÖKOKOUKSELLE

Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus on tänään pitämässään kokouksessa
käsitellyt uudelleen varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä
asioita ja päättänyt ehdottaa 3.4.2003 kokoontuvalle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta. Hallitus on päättänyt luopua osakepääoman
korottamisvaltuuksien hankkimisesta.


I OSINKO

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2002 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osaketta kohden.


II OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISVALTUUDET

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen seuraavin ehdoin:

1.Valtuutuksen kohteena on yhtiölle 13.4.2000 pidetyn
 yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen perusteella hankitut 65,000 omaa
 osaketta.

2.Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä
 järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeiden luovutus voidaan
 tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää omien
 osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
 osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

3.Osakkeet voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä
 hallituksen päättämällä tavalla yrityskauppojen tai muiden
 yritysjärjestelyiden yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen,
 jonka hallitus katsoo tarkoituksenmukaiseksi. Osakkeiden luovuttaminen
 voidaan toteuttaa myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
 kaupankäynnissä.

4.Osakkeiden luovutushinta on niiden luovutushetken käypä arvo,
 joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
 kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin
 rahavastiketta vastaan.

5.Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä 
 lukien.

Syyt osakkeiden luovuttamiseksi muussa kuin osakkeenomistajien
omistussuhteessa:

Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisen yhteydessä
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamisesta osakeyhtiölain
sallimissa rajoissa, mikäli poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakkeet voidaan lisäksi luovuttaa julkisen
kaupankäynnin välityksellä, jolloin kaikilla on yhtäläinen oikeus
hankkia yhtiön osakkeita.


LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Erkki Lepistö
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) 8397 4001

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fiLiittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Pörssitiedote 1.10.2021 klo 14.35

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Pörssitiedote 1.10.2021 klo 14.00