Apetitin yritysvastuun teemat ja tavoitteet koottu vastuuohjelmaksi - Apetit puolittaa hiilidioksidipäästönsä

Apetitin yritysvastuun teemat ja tavoitteet koottu vastuuohjelmaksi - Apetit puolittaa hiilidioksidipäästönsä

Apetit Oyj, Lehdistötiedote 31.10.2019 klo 10:30

Apetit-konserni julkaisee yritysvastuuohjelman, joka kokoaa yhtiön yritysvastuun teemat ja tavoitteet sekä yritysvastuun johtamisjärjestelmän. Yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on puolittaa konsernin CO2-päästöt tuotantotonnia kohden vuoden 2022 loppuun mennessä.

Apetitin vastuuohjelma perustuu yhdessä sidosryhmien kanssa määriteltyihin olennaisiin teemoihin toiminnan ympäristövaikutusten (Planet), tuotteiden ja niiden valmistuksen (Product), ihmisten kohtelun (People) ja taloudellisen vastuullisuuden (Profit) osalta. Apetitin vastuullisuustyö perustuu yhtiön arvoihin, missioon ja visioon, ja sitä ohjaavat konsernin eettiset periaatteet ja toimintapolitiikka.

- Vastuuohjelmamme kokoaa konsernissa jo pitkään esimerkiksi tehokkuuden ja kestävän tuotannon eteen tehtyä työtä. Se ei ole uusi tai erillinen osa toimintaamme, vaan suoraan kiinni arvoissamme, strategiassamme ja kaikessa päivittäisessä tekemisessämme sekä sen jatkuvassa parantamisessa, Apetitin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Sanna Väisänen sanoo.

Ympäristövaikutuksia pienennetään bioenergialaitoksen myötä

Yksi Apetitin yritysvastuuohjelman tavoitteista on pienentää konsernin hiilidioksidipäästöt* tuotantotonnia kohden puoleen nykyisestä vuoden 2022 loppuun mennessä. Tavoitteeseen päästään Kantvikin kasviöljypuristamon yhteyteen rakennettavan bioenergialaitoksen myötä.

- Öljynpuristus on konsernin energiaintensiivisin prosessi. Bioenergialaitos korvaa nykyisen uusiutumattomiin polttoaineisiin perustuvan energiaratkaisun, joten vaikutus CO2-päästöihimme on luonnollisesti merkittävä, Väisänen kertoo.

CO2-päästöjen pienentymisen lisäksi bioenergialaitos luo mahdollisuuden käyttää tuotannon sivuvirtoja nykyistä tehokkaammin energiantuotannossa.

Keskeisintä on ravitsemukselliset ja turvalliset tuotteet

Apetitin yritysvastuu perustuu vahvasti yhtiön arvoketjun eri osiin. Keskeisiä Apetitin yritysvastuun aihealueita ovat viljelykehitys, toiminnan ilmasto- ja ympäristövaikutukset, materiaali- ja raaka-ainetehokkuus, kestävät pakkausratkaisut, vastuullisesti tuotetut kasvipohjaiset tuotteet sekä ruokahävikin minimointi. Tärkeää on myös Apetitin eettisten periaatteiden ja tasa-arvon toteutuminen sekä omassa että sidosryhmien toiminnassa.

- Meille keskeistä on turvata ravitsemukselliset ja turvalliset tuotteet, jotka on valmistettu vastuullisesti ja kestävällä tavalla kasvatetuista ja hankituista raaka-aineista.

Apetit panostaa muun muassa myös uusiin pakkausratkaisuihin meneillään olevassa pakkausuudistuksessa.

- Uudistuksen myötä ohennamme kuluttajapakkausmuoveja 15 prosentilla. Olemme myös ottaneet käyttöön täysin uusiutuvista materiaaleista valmistettuja Green PE -pakkauksia jo tänä syksynä. Pakkausmateriaalien tärkein tehtävä on suojata tuotetta ja taata sen säilyvyys; näin vähennetään myös ruokahävikkiä, Väisänen sanoo.

Koko Apetitin yritysvastuuohjelma on luettavissa yhtiön verkkosivuilta: apetit.fi/yritysvastuuohjelma

*Apetitin ilmastovaikutusten laskenta perustuu yhtiön tuotantolaitosten energiankulutukseen sekä energian tuotantotapoihin.

Lisätietoja:

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041

Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2018 oli 283 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.


Liittyvät artikkelit