Apetitin jatkuvien toimintojen kannattavuus jäi vertailukaudesta - Ruokaratkaisujen tulos voitollinen

Apetitin jatkuvien toimintojen kannattavuus jäi vertailukaudesta - Ruokaratkaisujen tulos voitollinen

Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.4.2022 klo 8.30

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2022

Apetitin jatkuvien toimintojen kannattavuus jäi vertailukaudesta - Ruokaratkaisujen tulos voitollinen

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI

Tammi-maaliskuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

  • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 15 prosenttia ja oli 42,5 (37,1) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,2 (3,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,2 (2,4) miljoonaa euroa. 
  • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 17,3 (16,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,1 (1,6) miljoonaa euroa.
  • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 25,4 (20,5) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,7 (1,3) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

  • Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 74,8 (67,8) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,8 (2,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 0,2 (0,9) miljoonaa euroa. 
  • Viljakaupan liikevaihto oli 42,1 (35,9) ja liikevoitto 0,4 (-1,4) miljoonaa euroa.
  • Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 62,7 (69,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 23,6 (18,2) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 2,9 (3,7).

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Apetit on 23.3.2022 sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Kaupan odotetaan toteutuvan Q2/2022 aikana.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 1-12/2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 42,5 37,1 15 % 149,1
Käyttökate 1,2 3,7 11,1
Liikevoitto -0,2 2,4 5,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,3 -0,5 0,4
Kauden tulos -0,5 1,5 5,3
Osakekohtainen tulos, euroa -0,08 0,25 0,85
Investoinnit 0,9 0,4 6,6
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 74,8 67,8 10 % 283,9
Käyttökate 1,8 2,5 9,2
Liikevoitto 0,2 0,9 2,8
Kauden tulos -0,3 0,1 2,4
Osakekohtainen tulos, euroa -0,05 0,02 0,38
Oma pääoma / osake, euroa 15,39 15,32 14,95
ROCE-% 1,7 4,0 2,4
Käyttöpääoma, kauden lopussa 36,4 47,3 50,5
Liiketoiminnan rahavirta 2,9 3,7 5,0
Omavaraisuusaste, % 62,7 69,6 59,4
Nettovelkaantumisaste, % 23,6 18,2 26,6

TOIMITUSJOHTAJA ESA MÄKI

”Voimakas tuotantopanosten hintojen nousu painoi jatkuvien toimintojen ensimmäisen neljänneksen tulosta. Ruokaratkaisuissa kannattavuutta heikensivät erityisesti kohonneet energiakustannukset. Öljykasvituotteiden kannattavuutta rasittivat puolestaan korkeat raaka-aine- ja rahtikustannukset. Kohonneiden kustannusten vieminen myyntihintoihin tulee jatkumaan molemmissa liiketoiminnoissa.  

Ilmoitimme joulukuun lopussa, että Apetit sopi Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille. Liiketoimintakauppa sisälsi Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan. Molempien yhtiöiden liiketoimintakaupat toteutuivat suunnitellusti maaliskuun aikana. Samassa yhteydessä päätimme sulkea Latvian yhtiön ja ajaa alas sen liiketoiminnan. Latvian yhtiö on pääasiassa toiminut Liettuassa hankitun vehnän ja öljykasvien logistisena tukena.

Maaliskuussa ilmoitimme Viljakauppa-liiketoiminnan Suomen toimintojen myymisestä Berner Oy:lle. Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana sisältäen Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa. Kaupan odotetaan toteutuvan toisen vuosineljänneksen aikana. Toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Toteutuessaan Viljakauppa-liiketoiminnasta luopuminen parantaa Apetitin kannattavuutta ja mahdollistaa keskittymisen jalostavien liiketoimintojen eli Ruokaratkaisuiden ja Öljykasvituotteiden kasvattamiseen ja kehittämiseen. Viljakaupan toimintaympäristö ja kilpailutilanne on muuttunut rajusti viime vuosina. Toimintaedellytykset ovat tulleet jatkuvasti haastavammaksi puhtaasti viljakauppiaana toimivalle yritykselle.

Tulevalla viljelykaudella lähdemme viljelyttämään vakiintunutta määrää eli reilua 30 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia. Sopimusviljelytyksen ohessa jatkamme koetilallamme useita hankkeita, joissa muun muassa etsimme keinoja maaperän kasvukunnon ja vesitalouden parantamiseen sekä kehitämme eri palkokasvien, kuten kikherneen viljelyä, vastaamaan teollisuuden tarpeita. Näin meillä on mahdollisuus edelleen kasvattaa kotimaisuusastettamme ja omavaraisuuttamme erikoiskasvien osalta.

Jatkamme työtämme öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamiseksi kotimaassa. Öljykasvien voimakkaan hinnannousun myötä viljelyn kannattavuus on myös viljelijän näkökulmasta houkuttelevalla tasolla ja raaka-aineella on varma kysyntä kotimaisessa elintarviketeollisuudessa. Korkealaatuista rypsiöljyä arvostetaan ja kysytään kaikissa myyntikanavissa: teollisuudessa, ammattikeittiöissä ja vähittäiskaupassa. Myös pientuotannossa oleva rypsi-ingredientti BlackGrain vastaa tarpeeseen lisätä kasvipohjaisia proteiineja. Olemme kehitystyössämme edistäneet valmistuksen siirtämistä teolliseen mittakaavaan.

Apetit on yritysvastuuohjelmassaan ottanut tavoitteekseen oman toiminnan CO2-päästöjen vähentämisen 75 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Merkittävimmät päästövähennykset syntyvät viime vuonna käyttöön otetusta Kantvikin kasviöljynpuristamon yhteyteen valmistuneesta bioenergialaitoksesta sekä Säkylään toteutettavasta uudesta energiaratkaisusta.

Säkylän pakastetehtaalle toteutettavan lämmön talteenottoon ja uusiutuvan energian käyttöön perustuva energiaratkaisu pienentää tehtaan CO2-päästöjä jopa 80 prosenttia. Uusi energiaratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Tähän mennessä olemme vähentäneet konsernin päästöjä yli 50 prosentilla yritysvastuuohjelmamme vertailuvuodesta. Fossiilisista energialähteistä luopuminen ja kiinteä sähkön hinta tasaavat myös konsernin energiakustannuksia merkittävästi lähivuosina.

Apetit on kokonaisuutena onnistunut tavoitteessaan turvata henkilöstön terveys ja turvallisuus sekä varmistaa toiminnan häiriöttömyys koko ruokaketjussa koronapandemian aikana. Pandemiasta aiheutuneet sairaspoissaolot ovat kuitenkin merkittävästi lisääntyneet alkuvuoden aikana.

Apetit jatkaa työtä kestävän ruokaketjun edistämiseksi kannattavasti.”

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, JATKUVAT TOIMINNOT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 17,3 16,7 4 % 61,5
Käyttökate 1,9 2,4 9,2
Liikevoitto 1,1 1,6 5,9

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 25,4 20,5 24 % 88,1
Käyttökate -0,3 1,6 3,4
Liikevoitto -0,7 1,3 2,0

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Toiminnon liikevaihto - - -
Käyttökate -0,5 -0,3 -1,5
Liikevoitto -0,6 -0,5 -2,2

Raportoitavien segmenttien lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT, LOPETETUT TOIMINNOT

Viljakauppa

Milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 Muutos 2021
Segmentin liikevaihto 42,1 35,9 17 % 164,5
Käyttökate 0,6 -1,2 -2,0
Liikevoitto 0,4 -1,4 -3,0

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, JATKUVAT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto nousi 15 prosenttia ja oli 42,5 (37,1) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi 4 prosenttia: pakasteiden myynti lisääntyi Food service -kanavassa ja viennissä. Food service -kanava on jatkanut palautumistaan koronan vaikutuksista jääden vielä pandemiaa edeltävästä tasosta. Öljykasvituotteissa raaka-aineen ja lopputuotteiden myyntihinnat ovat nousseet edelleen ja liikevaihto kasvoikin selvästi.

Liikevoitto oli -0,2 (2,4) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta painoivat muun muassa korkeat energiakustannukset ja koronapandemiaan liittyneet uudelleenjärjestelyt tuotannossa. Merkittävästi kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset pienensivät jalostusmarginaalia Öljykasvituotteissa ja laskivat kannattavuutta. Nopeaa kustannusnousua ei ole vielä kyetty viemään täysimääräisesti lopputuotteiden myyntihintoihin.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA, LOPETETUT TOIMINNOT

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 17 prosenttia ja oli 42,1 (35,9) miljoonaa euroa. Viljakaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti nousseiden hintojen seurauksena.

Liikevoitto oli 0,4 (-1,4) miljoonaa euroa. Viljakaupan liiketulosta paransivat vallitsevan markkinatilanteen hyödyntämiseen liittyneet kaupalliset onnistumiset.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 62,7 (69,6) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 23,6 (18,2) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen 2,9 (3,7).

VILJAKAUPPA-LIIKETOIMINNNAN MYYNTI

Apetit tiedotti 28.12.2021, että sen tytäryhtiö Avena Nordic Grain on sopinut Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille sisältäen Avenan Viron ja Liettuan yhtiöiden liiketoiminnan.

Viron yhtiötä koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 10.3.2022. Liettuan yhtiötä koskeneen kaupan ehdot täyttyivät ja kauppa toteutui 31.3.2022. Myös Latvian yhtiö päätettiin sulkea ja sen liiketoiminta on ajettu alas. Latvian yhtiö toimi pääasiassa Liettuassa hankitun vehnän ja öljykasvien logistisena tukena.

Apetit tiedotti 23.3.2022, että se on sopinut Viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana sisältäen Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa. Liiketoimintakaupan odotetaan toteutuvan toisen neljänneksen aikana. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET LIIKETOIMINNALLE

Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa Apetitin liiketoimintaan välillisesti energian, raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kallistumisen myötä. Apetitilla ei ole toimintaa Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Apetit ei myöskään vie elintarvikkeita tai raaka-aineita näihin maihin. Joitain yksittäisiä ruoantuotannossa käytettäviä raaka-aineita, kuten mausteita, on aiemmin tullut Venäjältä, mutta kyseisille raaka-aineille on löydetty vaihtoehtoinen toimittaja. Ukrainan tapahtumat luovat epävarmuutta öljykasviraaka-aineiden ja lopputuotteiden hintoihin, joiden volatiliteetti on poikkeuksellisen suurta. Myös logistiset ketjut raaka-aineiden ja materiaalien osalta saattavat häiriintyä sodan vaikutuksesta. Pakotteiden mahdollisia liiketoimintavaikutuksia seurataan aktiivisesti.

KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole merkittäviä kauden jälkeisiä tapahtumia.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 PÄIVITETTY VASTAAMAAN NYKYISIÄ JATKUVIA TOIMINTOJA (julkaistu 21.4.2022)

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi


Liittyvät artikkelit