Apetitin vertailukelpoinen kannattavuus jäi viime vuodesta - liikevaihto kasvoi, kustannusten nopea nousu haaste

Apetitin vertailukelpoinen kannattavuus jäi viime vuodesta - liikevaihto kasvoi, kustannusten nopea nousu haaste

Apetit Oyj, puolivuosikatsaus 18.8.2022 klo 8.30

Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Apetitin vertailukelpoinen kannattavuus jäi viime vuodesta - liikevaihto kasvoi, kustannusten nopea nousu haaste

Huhti-kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

  • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 40 prosenttia ja oli 47,3 (33,8) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 0,4 (1,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,0 (0,4) miljoonaa euroa. Tuotantopanosten nopeaa hinnannousua ei ole täysimääräisesti kyetty viemään myyntihintoihin.
  • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 14,7 (14,0) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,4 (-0,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Food service -kanavassa.
  • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 32,8 (19,9) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,2 (0,9) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti merkittävästi kallistuneen öljykasviraaka-aineen myötä nousseet myyntihinnat.

Tammi-kesäkuu 2022, jatkuvat toiminnot*)

  • Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevaihto nousi 27 prosenttia ja oli 89,9 (70,9) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 1,5 (5,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -1,2 (2,8) miljoonaa euroa.
  • Ruokaratkaisujen liikevaihto oli 31,9 (30,7) miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,7 (1,5) miljoonaa euroa.
  • Öljykasvituotteiden liikevaihto oli 58,2 (40,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,8 (2,2) miljoonaa euroa. Myyntivolyymit säilyivät vertailukauden tasolla.

Huhti-kesäkuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

  • Liikevaihto laski -5 prosenttia ja oli 64,9 (68,7) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 2,8 (0,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,2 (-1,2) miljoonaa euroa.
  • Viljakaupan liikevaihto oli 21,9 (40,3) ja liikevoitto 2,2 (-1,6) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuu 2022, konserni, sis. lopetetut toiminnot**)

  • Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 139,7 (136,4) miljoonaa euroa. Käyttökate oli 4,6 (2,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,4 (-0,3) miljoonaa euroa.
  • Viljakaupan liikevaihto oli 64,0 (76,2) ja liikevoitto 2,6 (-3,1) miljoonaa euroa.

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut ja Öljykasvituotteet. Lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

**) Viljakauppa raportoidaan lopetettuna toimintona Q1/2022-liiketoimintakatsauksesta lukien. Viron viljakauppaliiketoiminnan myynti Scandagralle toteutui 10.3.2022 ja Liettuan liiketoiminnan myynti 31.3.2022. Suomen Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Berner Oy:lle toteutui 31.5.2022.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2022 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan jäävän vertailuvuodesta (vuonna 2021: 5,8 miljoonaa euroa).

AVAINLUVUT

Milj. euroa 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
2022 2021 2022 2021 2021
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 47,3 33,8 40 % 89,9 70,9 27 % 149,1
Käyttökate 0,4 1,7 1,5 5,4 11,1
Liikevoitto -1,0 0,4 -1,2 2,8 5,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta -0,1 -0,2 -0,4 -0,6 0,4
Kauden tulos -0,9 0,2 -1,4 1,8 5,3
Osakekohtainen tulos, euroa -0,14 0,04 -0,22 0,28 0,85
Investoinnit 3,0 3,3 6,6
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 64,9 68,7 -5 % 139,7 136,4 2 % 283,9
Käyttökate 2,8 0,3 4,6 2,8 9,2
Liikevoitto 1,2 -1,2 1,4 -0,3 2,8
Kauden tulos 0,9 -1,2 0,6 -1,1 2,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,14 -0,19 0,09 -0,17 0,38
Oma pääoma / osake, euroa 14,68 14,48 14,95
ROCE-% 3,8 2,9 2,4
Käyttöpääoma, kauden lopussa 22,1 25,5 50,5
Liiketoiminnan rahavirta 17,8 24,4 5,0
Omavaraisuusaste, % 82,7 76,3 59,4
Nettovelkaantumisaste, % -4,8 3,1 26,6

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi merkittävästi, mutta kannattavuus jäi vertailukaudesta. Ruokaratkaisuissa kannattavuutta haastoi pääosin tuotantopanoksiin kohdistunut inflaatio. Öljykasvituotteissa kannattavuutta laskivat puolestaan merkittävästi kohonneet raaka-aine- ja rahtikustannukset. Tuotteiden kysyntä molemmissa liiketoiminnossa säilyi kuitenkin korkealla tasolla.

Kustannusten nousu jatkui toisella neljänneksellä ja toteutettavilla hinnankorotuksilla vastataan jo realisoituneeseen kustannusinflaatioon. Ruokaratkaisuissa hinnankorotukset asiakkaille astuvat voimaan asteittain loppukesän ja syksyn aikana.

Öljykasvituotteissa korkeampien myyntihintojen toteuttaminen on hitaampaa sopimusten rakenteista ja laajemmasta asiakaspohjasta johtuen. Kotimaiselle rypsiöljylle on erittäin hyvä kysyntä kaikissa myyntikanavissa. Meneillään olevan viljelykauden onnistuminen öljykasviraaka-aineen saatavuuden ja hinnan osalta on kannattavuutemme kannalta merkittävä asia.

Viime aikoina toteutettujen kyselyjen mukaan yhä useampi kuluttaja on muuttanut ostokäyttäytymistään ruoan hinnan noustessa. Apetitin tuotteilla on vahva asema vähittäiskaupassa vihannespakasteiden ainoana kotimaisena vaihtoehtona ja markkinajohtajana, mikä osaltaan turvaa tuotteidemme kysyntää myös muuttuneessa tilanteessa. Apetitin tuotteet ovat laadukkaita ja hinnaltaan kilpailukykyisiä. Ne vastaavat myös vallitseviin ruokatrendeihin arjen helpottamisen, kotimaisuuden, hyvinvoinnin, kasvipohjaisuuden sekä vastuullisuuden osalta.

Toukokuun alussa käynnistyneet Pudasjärven pizzalinjaston rakennustyöt etenivät kesän aikana suunnitelmien mukaan. Noin 2 miljoonan euron investointi valmistui heinäkuussa ja kaupallinen tuotanto uudella linjastolla käynnistyi elokuun alussa. Kauppojen pakastealtaisiin uudet pizzat saadaan lokakuun aikana. Tavoitteenamme on haastaa ulkomaiset kilpailijamme juureen leivotulla taikinalla, mahdollisuuksien mukaan hyödynnetyillä kotimaisilla raaka-aineilla ja kiviarinalla paistetulla herkullisella pohjalla.

Säkylässä olemme jatkaneet tuotannon tehokkuutta parantavia investointeja. Kesän aikana käyttöön otettu herneen vastaanotto tuotantolinjan alkupäässä avaa osaltaan tuotannon pullonkauloja ja parantaa mahdollisuuksiamme lisätä herneen tuotannon kapasiteettia tulevaisuudessa.

Avomaankasvisten osalta sato-odotukset ovat positiivisen toiveikkaat. Alkukesään ajoittuneet helteet eivät jatkuneet kasvien kannalta liian pitkään ja sateita on saatu viljelyalueellamme pääosin tasaisesti pitkin kasvukautta. Parin heikomman vuoden jälkeen myös hernesadosta odotetaan hyvää. Viileämpi sää on auttanut myös herneiden tasaisempaan kehitykseen, mikä on ollut hyvä asia herneen laadun ja tuotannon sujuvuuden kannalta.

Öljykasvien osalta kesän kasvukauden olosuhteet ovat olleet toistaiseksi pääasiassa suotuisat. Baltiassa sadonkorjuu alkoi ajallaan ja kotimaassa pääsatoa päästäneen puimaan syyskuussa hieman normaalia myöhemmin. Rypsin ja rapsin kokonaisviljelypinta-ala kasvoi Suomessa edellisvuoteen verrattuna noin 12 000 hehtaaria, mikä parantaa osaltaan sadon määräennustetta. 

Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan myynti Bernerille toteutui toukokuun lopussa, ja se mahdollistaa keskittymisen jalostavien liiketoimintojen eli Ruokaratkaisuiden ja Öljykasvituotteiden kasvattamiseen ja kehittämiseen. Apetit jatkaa Bernerin kanssa vahvaa yhteistyötä öljykasviraaka-aineen hankinnassa sekä öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamisessa yhdessä viljelijöiden kanssa.

Apetitin tuotteet edistävät monella tapaa kestävää syömistä. Elokuussa ammattikeittiöille lanseerattavat Itämeren silakkapihvit vahvistavat lähikalatuotteiden sarjaa. Tuote valmistetaan Itämeren kalapuikon tapaan kotimaisesta nahattomasta silakkafileestä. Silakanpyynnin myötä vesistöstä poistuu rehevöitymistä lisääviä ravinteita ja levää. Kestävillä ruokavalinnoilla on merkitystä.”

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 18.8.2022 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit