Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa

Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30

Apetit Oyj: Osakkeiden merkintä suunnatussa maksullisessa osakeannissa

Apetit Oyj:n hallitus on 15.2.2023 päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista avainhenkilöiden pitkän aikavälin lisäosakeohjelman 2023–2025 mukaisten omasijoitusten tekemistä varten. Ohjelman perustamisesta ja keskeisistä ehdoista on julkaistu pörssitiedote 22.2.2023.

Lisäosakeohjelmaan liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin perusteella merkittiin yhteensä 10 000 kappaletta yhtiön (APETIT) osakkeita. Osakkeiden luovutusarvo määräytyi Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä 13.3.2023 painotetun keskikurssin perusteella. Osakkeet luovutettiin merkitsijöille 15.3.2023. Annissa merkityt osakkeet olivat Apetit Oyj:n hallussa olevia omia osakkeita. Annin jälkeen Apetit Oyj:n hallussa on 63 268 omaa osaketta.

Osakkeiden luovutus perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 600 000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Apetit Oyj

Lisätietoa:

Susanna Tevä, talous- ja hallintojohtaja
etunimi.sukunimi (a) apetit.fi

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 182 miljoonaa euroa.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 13.9.2023 klo 9.00

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Tero Hemmilä

Apetit Oyj, pörssitiedote 23.8.2023 klo 15.00