Räpin pellonpiennarpäivässä esillä kestävä kasvituotanto

Räpin pellonpiennarpäivässä esillä kestävä kasvituotanto

Apetit Oyj, lehdistötiedote, 16.8.2022 klo 9.00 

Räpin koetilalla järjestettävä pellonpiennarpäivä kokoaa yhteen useita asiantuntijoita kertomaan Räpin koetilalla käynnissä olevista kokeista ja tutkimuksista. Koetilan toiminnan painopisteet ovat kestävien viljelymenetelmien kehittämisessä sekä lajikekokeissa laadukkaiden kasviksien viljelyn turvaamiseksi. Pellonpiennarpäivä käsitteleekin kestävän kasvituotannon eri osa-alueita.  

Pellonpiennarpäivän teemoja ovat mm. kasvipeitteisyyden maksimointi vihannestuotannossa, maan kasvukunnon parantaminen, maanparannusaineet, uudet palkokasvit, perunaruton hallinta sekä kukkakaalin viljelyn kehittäminen. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Apetit, Pyhäjärvi-instituutti, Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Räpin koetilalla toimiva Perunantutkimuslaitos. 

Apetitin palkokasvikokeilla haetaan kotimaisia kasviproteiineja 

Tulevaisuutta silmällä pitäen Apetitilla nähdään tärkeäksi tutkia eri olosuhteisiin sopeutuvia kasvilajeja. Apetitin pitkän tähtäimen tavoitteena on kasvattaa tuotteiden kotimaisuusastetta entisestään myös kasviproteiinien osalta. Viljelykokeita tehdään mm. osana Green Future of Satakunta -hanketta, joka tähtää kotimaisten palkokasvien sekä kukkakaalin viljelyn kehittämiseen. 
 
Kikherne on yksi kotimaisista palkokasveista, joita Räpillä koemielessä viljellään. Sen viljelyala nostettiin tänä vuonna peräti kolmeen hehtaariin ja syksymmällä päästään testaamaan tarkemmin sen puintitekniikkaa. Linssikokeet ovat puolestaan yllättäneet Apetitin tutkimusagronomi Tuukka Huhdanmäen positiivisesti nopealla kasvullaan ja varhaisella kukinnalla.
 
Muiden palkokasvien ohella viljelykokeita on tehty paljon myös tutun herneen osalta. Apetit haluaa kasvattaa herneen sopimusviljelyn pinta-alaa tulevaisuudessa. Herneen lajikokeissa painottuvat kestävä viljely ja varautuminen muuttuviin kasvuolosuhteisiin. 
 
“Herneen lajikekokeilla haetaan lehdettömiä lajikkeita, joiden kasvustot tuulettuvat ja läpäisevät valoa paremmin ja näin tuottavat laadukkaampia herneitä. Toisaalta tutkitaan lehdellisiä lajikkeita, jotka pärjäävät paremmin kuivemmassa ilmastossa maanpinnan varjostuksen ansiosta”, kertoo Huhdanmäki. 
  

Räpin koetilan tutkimus- ja koetoiminta keskittyy kestävään viljelyyn 

  • Räpin koetila aloitti toimintansa vuonna 1954 ja se on jatkunut keskeytyksettä aina tähän päivään saakka.  

  • Koetilan tutkimustoiminta ennakoi avomaankasvisten viljelyn tulevaisuutta. Esimerkiksi kaikki Apetitin sopimusviljelytykseen valitsemat lajikkeet ja viljelymenetelmät kokeillaan ennen käyttöönottoa Räpillä. 

  • Viimeisen vuosikymmenen aikana Räpin tutkimus- ja koetoiminta on keskittynyt erityisesti kestävää ja ympäristöystävällistä viljelyekosysteemiä tukevan viljelymenetelmän kehittämiseen yhteistyössä eri toimijoiden ja hankkeiden kanssa. 

  • Räpin peltopäivä järjestetään yhteistyössä seuraavien hankkeiden kanssa: Koulutuksella osaamista luomukasvistuotantoon, BioEväät – maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen, Green Future of Satakunta, Kestävät kasvinsuojeluratkaisut ja monimuotoisuuden edistäminen kasvistuotannossa (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma), PeltoAI – innovatiiviset seurantamenetelmät ja tekoäly ruoka- ja vesitaloudessa (Euroopan aluekehitysrahasto), Viljava vihannesmaa − kestävä tuotanto (Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera), ECOSOL (SusCrop ERA-NET), SUSPO (MMM-makera). 

Lisätietoja:  

Sanna Väisänen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 010 402 4041 

Apetiton suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 284 miljoonaa euroa. Lue lisää: apetit.fi 

KuvaliitteetLiittyvät artikkelit