Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Apetit-konsernin systemaattinen kehitys johti selvään tulosparannukseen - Vuoden 2020 tulos selvästi voitollinen

Apetit Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2020: Apetit-konsernin systemaattinen kehitys johti selvään tulosparannukseen - Vuoden 2020 tulos selvästi voitollinen

Apetit Oyj, Tilinpäätöstiedote 19.2.2021 klo 8.30

Loka-joulukuu 2020, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 82,0 (105,4) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 2,7 (0,1) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 1,1 (-1,1) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu 2020, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 292,9 (296,9) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 10,1 (0,8) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 3,9 (-4,8) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Yllä mainitut raportointiperiaatteet ovat olleet voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Vertailuluvut vuodelta 2019 on julkaistu 12.6.2020. Samalla Apetit on luopunut operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä.

Vuosien 2020 ja 2019 luvut on tilintarkastettu. Vuosineljännesten ja -puolikkaiden lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja pois lukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 vuosipuoliskon vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2021

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liikevoiton arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2020: 3,9 miljoonaa euroa).

HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Jatkoimme määrätietoisesti kannattavuutemme parantamista vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuositasolla kannattavuus parani lähes 9 miljoonaa euroa. Kannattavuuden parantumista ovat pääosin tukeneet Apetit-brändituotteiden vahva kysyntä vähittäiskaupassa, tehokkuuden parantaminen omassa toiminnassamme sekä kaupalliset onnistumiset niin kotimaassa kuin viennissä. Viljakaupassa olemme strategiamme mukaisesti keskittyneet kaupankäynnin kyvykkyyden kehittämiseen: olemme pääosin onnistuneet tavoitteessamme, vaikka loppuvuonna näkemyksemme viljan hinnan kehityksestä vaikuttikin negatiivisesti kannattavuuteen.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Covid-19-pandemian vaikutukset näkyivät edelleen voimakkaimmin Ruokaratkaisujen Food service -kanavassa, jonka liikevaihto huolimatta myynnin osittaisesta palautumisesta loppuvuoden aikana jäi edellisvuodesta. Muissa kanavissa, erityisesti vähittäiskaupassa ja viennissä, pakasteiden myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Öljykasvituotteissa ja Viljakaupassa Covid-19-pandemian vaikutukset jäivät edelleen vähäisiksi.

Apetitin yksi strategisista painopistealueista on Ruotsin markkinan vahvistaminen ruoan viennin kärkenä. Olemme edenneet tavoitteessamme Ruotsin vähittäiskaupassa ja marraskuussa teimme sopimuksen tuotteidemme myynnistä ammattikeittiöihin paikallisen kumppanin kanssa Ruotsissa. Yhteistyö käynnistyi helmikuun alussa. Jatkamme systemaattisesti viennin kasvattamista valikoiduilla markkinoilla. Vuonna 2020 ruoan viennin arvo oli 5,3 miljoonaa euroa.

Euroopan komissio myönsi joulukuussa uuselintarvikeluvan rypsi-ingredientille eli BlackGrain from Yellow Fields -rypsinsiemenjauheelle. Uuselintarvikelupa on sinetti sille tuotekehitystyölle, jota olemme tehneet BlackGrainin parissa jo vuosia. Sen myötä jatkamme myös uusien rypsipohjaisten ingredienttien kehitystyötä. Lisäksi edistämme ingredientin kaupallistamiseen liittyvien vaihtoehtojen arviointia.

Kantvikin kasviöljynpuristamon yhteyteen rakenteilla olevan bioenergialaitoksen käyttöönotto viivästyy edelleen laitetoimittajaan liittyen. Arvioimme parhaillaan eri toteutusvaihtoehtoja rakennustöiden loppuun saattamiseksi. Laitoksen rakennusvaihe on jo pitkällä ja tavoittelemme bioenergialaitoksen käyttöönottoa kesän 2021 aikana.

Kotimaisen rypsi- ja rapsiraaka-aineen saatavuuden varmistamiseksi jatkamme edelleen määrätietoista työtä öljykasvien viljelypinta-alan ja satotason kasvattamiseksi. Tukes myönsi joulukuussa 2020 öljykasvien siementen peittaukseen käytettävälle aineelle poikkeusluvan keväälle 2021. Peittausmahdollisuus tukee osaltaan kotimaisen rypsin ja rapsin viljelyä sekä sitä kautta kasvattaa satomääriä nykyisestä aallonpohjastaan. Hyvän ja varman kysynnän lisäksi öljykasvit ovat kannattava mahdollisuus monipuolistaa maatilojen viljelykiertoja. Uudistettu öljykasvikampanja vuodelle 2021 käynnistyi helmikuun alussa: tarjoamme sopimusviljelijöille uusia etuja ja työkaluja öljykasvien viljelyyn.

Tulevan viljelykauden suunnittelu on myös avomaan kasvisten osalta parhaillaan täydessä vauhdissa. Lähdemme tulevalla kasvukaudella tavoittelemaan ennätyssatoa herneessä, sillä sen kysyntä vientimarkkinoilla jatkuu vahvana. Tutkimme jatkuvasti myös uusia viljelykasveja Räpin koetilallamme ja edistämme kotimaisten kasviproteiinien kehittämistä: esimerkkinä tästä on härkäpapu, jonka viljelyä jatkamme koetilallamme välivuoden jälkeen. Sato jalostetaan tuotteiksi myöhemmin syksyllä.

Apetit julkisti päivitetyn strategian toukokuussa. Olemme edenneet tuloksellisesti kaikilla painopistealueilla, jotka ovat Ydintoiminnot kuntoon, Vahva jalansija Ruotsiin, Kasvua kasvipohjaisista lisäarvotuotteista, Viljelijäkumppanuuksien kehittäminen ja Vastuullisia tekoja. Vuoden 2020 tuloksen valossa olemme hyvässä vauhdissa asettamiemme taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa strategiakauden loppuun mennessä.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 10-12
2020
10-12
2019
Muutos 1-12
2020
1-12
2019
Muutos
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 82,0 105,4 -22 % 292,9 296,9 -1 %
Käyttökate 2,7 0,1 10,1 0,8
Liikevoitto 1,1 -1,1 3,9 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,6 0,6 0,3 -0,9
Kauden tulos 1,5 -0,3 3,1 -5,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,24 -0,05 0,49 -0,87
Käyttöpääoma, kauden lopussa 48,4 64,0
Investoinnit 7,8 11,5
Konserni (sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 82,0 105,4 -22 % 293,0 312,6 -6 %
Käyttökate 2,8 2,2 10,2 2,9
Liikevoitto 1,2 -1,3 4,1 -3,4
Kauden tulos 1,5 -0,5 3,2 -4,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,25 -0,08 0,52 -0,71
Oma pääoma / osake, euroa 15,26 15,09
ROCE-% 3,3 -4,0
Liiketoiminnan rahavirta 26,8 -5,9
Omavaraisuusaste 66,5 55,0
Nettovelkaantumisaste (gearing) 21,7 35,9

WEBCAST

Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä tänään 19.2.2021 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Apetit Oyj

Esa Mäki, toimitusjohtaja, Apetit Oyj, puh. 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 293 miljoonaa euroa.

LiitteetLiittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Pörssitiedote 4.7.2022 klo 8.30

Muutos Apetit Oyj:n johtoryhmässä

Apetit Oyj, pörssitiedote 22.6.2022 klo 9.30