Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020: Apetit-konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui katsauskaudella

Apetit Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-30.9.2020: Apetit-konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui katsauskaudella

Apetit Oyj, Pörssitiedote 4.11.2020 klo 8.30

Heinä-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 72,1 (56,0) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 4,0 (2,1) miljoonaa euroa
  • Liiketulos oli 2,5 (0,2) miljoonaa euroa

Tammi-syyskuu 2020, jatkuvat toiminnot*

  • Liikevaihto oli 211,0 (191,5) miljoonaa euroa
  • Käyttökate (EBITDA) oli 7,3 (0,8) miljoonaa euroa
  • Liiketulos oli 2,8 (-3,7) miljoonaa euroa

*) Apetitin jatkuvat toiminnot ovat Ruokaratkaisut, sisältäen pakastetuoteryhmän, Öljykasvituotteet sekä Viljakauppa. Kolmen raportoitavan segmentin (Ruokaratkaisut, Öljykasvituotteet, Viljakauppa) lisäksi raportoidaan segmentteihin kuulumattomina muina toimintoina Konsernitoiminnot, joka sisältää konsernihallinnon, strategisten hankkeiden sekä pörssilistaukseen liittyvät kulut.

Yllä mainitut raportointiperiaatteet ovat voimassa vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon raportoinnista lukien. Apetitin uuden raportointimallin mukaiset vertailuluvut vuodelta 2019 sekä vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä on julkaistu 12.6.2020. Samalla Apetit on luopunut operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä.

Tietoja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon ja vertailukaudella tarkoitetaan edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa, ellei toisin ole mainittu. Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan vuoden 2020 jatkuvia toimintoja pois lukien palveluliiketoiminta, joka sisältyy vuoden 2019 vuosipuoliskon vertailulukuihin. Palveluliiketoiminnasta luovuttiin asteittain huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Toimitusjohtaja Esa Mäki:

”Apetit-konsernin positiivinen tuloskehitys jatkui kolmannella neljänneksellä: kaikki liiketoiminnot paransivat kannattavuuttaan vertailukauteen nähden. Tähänastiseen tuloskehitykseen voi olla tyytyväinen. Loppuvuoteen sisältyy epävarmuustekijöitä muun muassa Covid-19-pandemiaan liittyen. Pidämme tulosohjeistuksemme vuodelle 2020 ennallaan: arvioimme edelleen tekevämme voitollisen ja edellisvuotta paremman liiketuloksen.

Covid-19-pandemian vaikutukset vuoden kolmannella neljänneksellä näkyivät ennen kaikkea Ruokaratkaisujen Food Service -kanavassa, jonka liikevaihto myynnin osittaisesta palautumisesta huolimatta jäi edellisvuodesta. Ruokaratkaisujen muissa kanavissa myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Öljykasvituotteissa ja Viljakaupassa Covid-19-pandemian vaikutukset jäivät vähäisiksi. Haastavassa toimintaympäristössä on ollut ensiarvoisen tärkeää, että henkilökuntamme on pysynyt terveenä ja olemme onnistuneet pitämään operatiivisen toiminnan normaalina. Haluankin tässä yhteydessä esittää lämpimät kiitokseni koko Apetitin henkilökunnalle.

Päättyvällä satokaudella avomaan kasvisten sadosta on tulossa tavanomainen. Alkukesän vaihtelevat säät olivat haasteelliset; kevään viileys, alkukesän sateettomuus ja kesäkuun hellejakso vaikeuttivat etenkin herneen kasvukautta. Vaikean kasvukauden takia jäimmekin herneelle asetetusta tavoitteesta 1,3 miljoonaa kiloa. Herne muodostaa ruoan viennistä merkittävän osan, ja sen vientitoimitukset edellisestä vuodesta poiketen toteutuivat tänä vuonna kokonaisuudessaan jo kolmannella neljänneksellä.

Apetit on strategiassaan ottanut tavoitteekseen vahvistaa ruoan vientiä erityisesti Ruotsiin. Syyskuun loppuun mennessä ruoan kokonaisvienti on kaksinkertaistunut vertailukauteen nähden. Keväällä saimme kahdeksan Apetit-brändillä myytävää tuotetta Ruotsin suurimman vähittäiskauppaketjun ICA:n valikoimiin. Nyt syksyllä ICA:n valikoima laajentui kuudella uudella Apetit-tuotteella. Selkeänä tavoitteenamme onkin jatkaa asemamme vahvistamista Ruotsissa edelleen: vähittäiskaupan lisäksi haemme nyt kasvua Food service -kanavassa paikallisen yhteistyön kautta.

Suomen viljasato on LUKE:n satoarvion mukaan 3,4 milj. tonnia, mikä jää edellisestä vuodesta noin 15 prosenttia. Pienehkö viljasato vähentää vientiylijäämää Suomesta edelliseen vuoteen verrattuna. Öljykasvisato on jäämässä poikkeuksellisen pieneksi laskeneen viljelyalan ja matalien hehtaarisato-odotusten johdosta. Baltiassa sekä vilja- että öljykasvisadot ovat puolestaan erinomaiset, mikä kompensoi erityisesti kotimaan ennätysheikkoa öljykasvisatoa. Apetit jatkaa systemaattista työtä öljykasvien viljelyinnokkuuden kasvattamista kotimaassa viljelypinta-alan ja satotason nostamiseksi.

Kantvikin öljynpuristamon yhteyteen rakenteilla olevan bioenergialaitoksen käyttöönotto viivästyy tammi-helmikuulle 2021 laitetoimittajaan liittyen. Alkuperäisenä tavoitteena oli ottaa bioenergialaitos käyttöön loppuvuoden 2020 aikana. Valmistuessaan bioenergialaitos pienentää Kantvikin öljynpuristamon energiakustannuksia sekä koko konsernin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Päätöstä rypsi-ingredientin uuselintarvikeluvasta odotetaan tämänhetkiseen tietoon perustuen vielä tämän vuoden puolella. Olemme syksyn aikana päättäneet investoida pientuotantolaitteistoon alihankkijan toimitiloissa. Pientuotannon käynnistyttyä pääsemme testaamaan rypsi-ingredienttiä aiempaa laajemmin potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Työ uusien ingredienttien kehittämiseksi on edennyt suunnitellusti. Jatkamme myös mahdollisten vaihtoehtojen arviointia rypsi-ingredientin kaupallistamiseen liittyen.     

Toteutamme strategiaamme systemaattisesti tavoitteenamme luoda Apetitista menestyvä kasvipohjaisiin tuotteisiin keskittyvä suomalainen yhtiö.”

AVAINLUVUT

Milj. euroa 7-9
2020
7-9
2019
Muutos 1-9
2020
1-9
2019
Muutos 2019
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 72,1 56,0 29 % 211,0 191,5 10 % 296,9
Käyttökate (EBITDA) 4,0 2,1   7,3 0,8   0,8
Liiketulos 2,5 0,2   2,8 -3,7 -4,8
Osuus osakkuusyhtiö Sucroksen tuloksesta 0,5 -1,2   -0,2 -1,5   -0,9
Kauden tulos 2,4 -1,2   1,6 -5,1 -5,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,39 -0,19   0,25 -0,82   -0,87
Käyttöpääoma, kauden lopussa 58,2 67,8 64,0
Investoinnit 5,4 9,8   11,5
Konserni
(vertailuluvut sis. lopetetut toiminnot)
Liikevaihto 72,1 61,2   211,0 207,2   312,6
Käyttökate (EBITDA) 4,0 2,3   7,5 0,7 2,9
Liiketulos 2,5 2,8   2,9 -2,1   -3,4
Kauden tulos 2,4 0,9   1,7 -3,9 -4,4
Osakekohtainen tulos, euroa 0,39 0,14   0,27 -0,63   -0,71
Oma pääoma / osake, euroa 14,79 15,36 15,09
ROCE-%
(ROCE-% rullaava 12 kk)
1,2 % -5,1 %   -4,0 %
Liiketoiminnan rahavirta  11,7 -10,8 -5,9
Omavaraisuusaste 55,5 % 49,9 %   55,0 %
Nettovelkaantumisaste (gearing) 35,0 % 49,7 % 35,9 %

SEGMENTTIKOHTAISET AVAINLUVUT

Ruokaratkaisut

Milj. euroa 7-9
2020
7-9
2019
Muutos 1-9
2020
1-9
2019
Muutos 2019
Liikevaihto 14,6 13,3 10 % 44,1 43,2 2 % 58,9
Käyttökate 2,7 2,1   5,0 3,3   5,9
Liiketulos 1,8 1,2   2,5 1,2   2,5

Öljykasvituotteet

Milj. euroa 7-9
2020
7-9
2019
Muutos 1-9
2020
1-9
2019
Muutos 2019
Liikevaihto 16,4 17,0 -4 % 49,4 49,4 0 % 65,0
Käyttökate 0,9 0,6   2,5 1,9   2,3
Liiketulos 0,6 0,4   1,8 1,2   1,5

Viljakauppa

Milj. euroa 7-9
2020
7-9
2019
Muutos 1-9
2020
1-9
2019
Muutos 2019
Liikevaihto 54,4 44,2 23 % 141,2 117,5 20 % 194,9
Käyttökate 0,9 0,0   1,6 -2,7   -4,8
Liiketulos 0,6 -0,6   0,9 -3,9   -5,6

Konsernitoiminnot

Milj. euroa 7-9
2020
7-9
2019
Muutos 1-9
2020
1-9
2019
Muutos 2019
Liikevaihto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Käyttökate -0,4 -0,6   -1,7 -1,8   -2,6
Liiketulos -0,6 -0,7   -2,3 -2,2   -3,1

TALOUDELLINEN KEHITYS HEINÄ-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 29 prosenttia ja oli 72,1 (56,0) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi 10 prosenttia: pakasteiden myynti kasvoi lukuun ottamatta Food Service -kanavaa, jonka liikevaihto myynnin osittaisesta palautumisesta huolimatta jäi edellisvuodesta. Kovinta kasvu oli viennissä, jossa herneen vientitoimitukset osuivat kokonaisuudessaan kolmannelle neljännekselle. Öljykasvituotteissa liikevaihto säilyi miltei edellisvuoden tasolla. Viljakaupan liikevaihto puolestaan kasvoi lähes neljänneksellä etenkin Baltian alueen hyvän sadon mahdollistamien lisääntyneiden vientitoimituksien seurauksena.

Liiketulos parani selvästi ja oli 2,5 (0,2) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosta paransivat hieman myynnin kasvu ja kulujen onnistunut hallinta. Jalostusmarginaalin parantuminen vaikutti Öljykasvituotteiden kannattavuuteen positiivisesti. Viljakaupassa tulos parani toimitusmäärien kasvettua.

TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-SYYSKUUSSA

Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja oli 211,0 (191,5). Ruokaratkaisuissa liikevaihto kasvoi hieman: Covid-19-pandemian seurauksena liikevaihto vähittäiskaupassa kasvoi, mutta tippui merkittävästi Food Service -kanavassa ravintoloiden sulkeutuessa ja muiden julkisten palveluiden toiminnan supistuessa keväällä. Vertailukauteen sisältyy Palveluliiketoiminta huhtikuun 2019 loppuun saakka. Öljykasvituotteissa liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla. Viljakaupassa liikevaihto kasvoi lisääntyneiden toimitusten seurauksena.

Liiketulos parani selvästi ja oli 2,8 (-3,7) miljoonaa euroa. Ruokaratkaisuissa tulosparannusta tukivat onnistumiset tilaus-toimitusketjussa sekä kulujen hallinnan optimointi. Jalostusmarginaalin parantuminen vaikutti Öljykasvituotteiden kannattavuuteen positiivisesti. Viljakaupassa tulosta paransivat nousseet volyymit sekä onnistumiset satokauden ostojen ja myyntien suunnittelussa.

Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 55,5 (49,9) prosenttia ja nettovelkaantumisaste oli 35,0 (49,7) prosenttia. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli korkojen ja verojen jälkeen oli tammi-syyskuussa 11,7 (-10,8).

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

IAS 2 -standardin mukaisesti vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan mukaan systemaattisesti kohdistettu osuus valmistuksen kiinteistä yleismenoista. Satokausituotannossa raaka-aineista jalostetaan valmiita tuotteita pääosin vuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin valmistuksen kiinteitä yleismenoja aktivoituu taseeseen muita neljänneksiä enemmän. Tämän kirjauskäytännön takia tuloskertymä painottuu toiselle vuosipuoliskolle. Tuloskertymän kausiluonteisuus on satokausituotannon takia voimakkainta Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä ja osakkuusyhtiö Sucroksen toiminnassa.

Satokaudet aiheuttavat kausivaihtelua myös sitoutuneen käyttöpääoman määrässä. Viljakauppa- ja Öljykasvituotteet-segmentteihin sitoutunut käyttöpääoma on korkeimmillaan vuoden loppupuolella ja laskee alimmilleen kesällä ennen seuraavan satokauden alkua. Myös Ruokaratkaisut-segmentin pakastetuoteryhmässä satokausituotannon kausiluonteisuus nostaa sitoutuneen käyttöpääoman määrän liiketoiminnassa korkeimmilleen vuoden vaihteen tienoilla.

Viljakauppa-segmentin liikevaihto vaihtelee vuosittain ja vuosineljänneksittäin merkittävästikin riippuen kysynnästä ja tarjonnasta sekä hintatasosta kotimaassa ja muilla markkinoilla.

OHJEISTUS VUODELLE 2020 ENNALLAAN

Koko vuoden jatkuvien toimintojen liiketuloksen arvioidaan paranevan vertailuvuodesta (vuonna 2019: -4,8 miljoonaa euroa) ja olevan voitollinen.

Apetit Oyj:n luopuessa operatiivisten kannattavuutta kuvaavien vaihtoehtoisten tunnuslukujen käytöstä myös tulosohjeistus on muutettu vastaamaan nykyisiä raportointiperiaatteita.

Apetit Oyj

Lisätietoja:

Esa Mäki, toimitusjohtaja, puh. 010 402 2100

Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetit-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 313 miljoonaa euroa. Lue meistä lisää osoitteessa apetit.fi.


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet

Apetit Oyj, Pörssitiedote 26.8.2021 klo 14.15

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj, pörssitiedote, 17.8.2021 klo 15.00