ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 15.9.2010 KLO 11.00

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Valio Oy (y-tunnus 0116297-6) on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti
ilmoittanut Lännen Tehtaat Oyj:lle, että Valio Oy:n omistusosuus Lännen Tehtaat 
Oyj:n osakkeista (ISIN koodi FI0009003503) on 14.9.2010 alittanut 5 %:n     
liputusrajan.                                  

Valio Oy:n omistus ennen 14.9.2010 tehtyjä osakekauppoja oli 327.912 osaketta ja
ääntä. 14.9.2010 tehtyjen osakekauppojen jälkeen Valio Oy omistaa 0 kpl Lännen 
Tehtaat Oyj:n osaketta.                             


LÄNNEN TEHTAAT OYJ                               
Riitta Jaakkola                                 
Talouspäällikkö                                 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 00          

Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.lannen.fi

Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Esa Mäki

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Timo Huttunen

Apetit Oyj, pörssitiedote 16.3.2023 klo 13.30