Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus muutoksesta Apetit Oyj:n osakkeiden omistuksessa

Apetit Oyj, pörssitiedote, 20.12.2016 klo 10.30 Apetit Oyj (0197395-5) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Sievi Capital Oyj:n (y-tunnus 0190457-0) omistusosuus Apetit Oyj:ssä on laskenut alle 10 prosentin rajan. Apetit Oyj, pörssitiedote, 20.12.2016 klo 10.30

Apetit Oyj (0197395-5) on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Sievi Capital Oyj:n (y-tunnus 0190457-0) omistusosuus Apetit Oyj:ssä on laskenut alle 10 prosentin rajan.

20.12.2016 tehdyn osingonjaon jälkeen Sievi Capital Oyj omistaa Apetit Oyj:n osakkeita 1 554 kappaletta. Tämä vastaa 0,02 prosenttia Apetit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja 0,03 prosenttia äänimäärästä.

Apetit Oyj:llä on yhteensä 6 317 576 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella yksi ääni. Yhtiön hallussa on omia osakkeita yhteensä 116 805 kappaletta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet edustavat 1,9 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Omilla osakkeilla ei ole ääni- eikä osinko-oikeutta.

 

Apetit Oyj

Mikko Merisaari
Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö                                                                                                                                              

 

Lisätietoja: 
Mikko Merisaari, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, p. 010 402 4041,

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi

 


Liittyvät artikkelit

Apetit Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Ari Kulmala

Apetit Oyj, pörssitiedote 3.5.2023 klo 13.00

Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja hallituksen valinta

Apetit Oyj, pörssitiedote, 25.4.2023 klo 16.15